archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Cursus / Opleidingen Teurlings en Ellens Advocaten
  Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Cursus Opleidingen Aangehouden Voorkomen Strafrecht algemeen Uitleveringszaken WOTS zaken WetBOB Dutch Criminal Law Schadevergoeding na Vrijspraak Cursus Opleidingen Cursus Hennep Touch and Feel Cursus Janssen en Janssen Combicursus Telecom en Forensisch CURSUS STRAFRECHTERS JANSSEN JANSSEN Wat u altijd al wilde vragen aan een strafrechter Tips en tricks voor de strafrechtadvocaat Sprekers

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/cursus-opleidingen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Aangehouden? Voorkomen? Gearresteerd? Dagvaarding? Teurlings en Ellens Advocaten helpt u bij uw strafzaak.
  Opleidingen Het verhoor van een verdachte Rol van de piket advocaat Aanmeldformulier strafzaak Aangehouden Voorkomen Site bijgewerkt op 9 april 2015 Indien u hulp nodig heeft voor uzelf uw familielid of vriend kennis bel 020 4201475 of email naar info teurlingsellens nl Ook kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier strafzaak door hier te klikken You need help for yourself friend relative or acquaintance Call 020 4201475 31204201475 or email You can also use the intakeform and click here Hieronder hiernaast en hierboven via de menubalken kunt u meer informatie vinden over strafrecht en de procedures Verdachte Als verdachte wordt voordat de vervolging is aangevangen aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit Artikel 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering Wanneer u in aanraking komt met politie en justitie als verdachte van een misdrijf een ernstig strafbaar feit is het belangrijk uw belangen reeds in een vroeg stadium te laten behartigen door een advocaat Met een advocaat gebonden aan zijn beroepsgeheim kunt u uw zaak bespreken en uw advocaat zal u wijzen op uw rechten en plichten als verdachte Met name het al of niet gebruik maken van het zwijgrecht is een belangrijke beslissing in een strafzaak In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht kan een eenmaal afgelegde belastende verklaring niet later worden ingetrokken althans zal een zodanige intrekking geen of weinig gevolgen hebben Sterker door een eventuele latere intrekking of wijziging van uw verklaring zal een rechter twijfelen aan uw geloofwaardigheid In de praktijk zult u met de politie in aanraking kunnen komen en vervolgens als verdachte worden aangemerkt bij een aanhouding op heterdaad of bijvoorbeeld bij een gerichte actie zoals een snelheids of alcoholcontrole In deze gevallen zal door de politie direct worden aangegeven dat u als

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/strafrecht.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Echtscheiding Online| Regel uw echtscheiding in 5 weken voor maar 675 euro per paar!
  het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden Ik maak u er op attent dat de rechtbank het eventuele convenant nauwelijks zal nakijken Tezamen met een kopie van de beschikking ontvangt u ter ondertekening een akte van berusting Deze door u ondertekende akte houdt in dat geen beroep tegen de beschikking wordt ingediend waardoor de beroepstermijn van drie maanden niet behoeft te worden afgewacht Vervolgens zend ik de beschikking met de akte van berusting naar de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd voor inschrijving van de beschikking in het huwelijksregister Dat duurt een paar dagen tot een week Alleen bij buitenlandse huwelijken waarvan de scheiding in Den Haag moet worden ingeschreven duurt het drie weken voordat de gemeente de bevestiging zendt De gehele procedure kan derhalve normaliter in vier tot vijf weken worden afgerond Vanaf het moment van inschrijving bent u pas officieel gescheiden Uiteraard zend ik u een afschrift van die inschrijving Deze mogelijkheid van scheiden via internet is overigens ook geschikt voor de scheiding van tafel en bed De gevolgen van deze scheiding zijn anders maar de procedure bij de rechtbank is precies hetzelfde Alleen de definitieve inschrijving vindt plaats bij het huwelijksgoederenregister van de rechtbank in plaats van bij de gemeente Gezien het feit dat personen van hetzelfde geslacht sinds 1 april 2001 mogen trouwen bestaat de echtscheiding online mogelijkheid uiteraard ook voor hen Uitsluitend om verwarring te voorkomen wordt op deze site voornamelijk gesproken over de meer voorkomende situatie te weten een scheiding gewenst door een man en een vrouw Indien u meer behoefte heeft aan een begeleiding in de vorm van bemiddeling en begeleiding dan kunnen wij u verwijzen naar uitstekende bemiddelaars mediators U kunt dan contact opnemen met ons kantoor via onze contactpagina liefst per email op top Kinderen Per 1 januari 1998 is de hoofdregel dat de ouders na de scheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag houden tenzij zij beiden verzoeken of één van hen verzoekt in het belang van het kind te bepalen dat het ouderlijk gezag aan één van de ouders toekomt Hiermee wordt beoogd dat de verantwoordelijkheid die de ouders tijdens het huwelijk gezamenlijk ten aanzien van de kinderen hadden na het huwelijk in principe blijft voortbestaan Het wordt aanbevolen samen het ouderlijk gezag te behouden Indien u toch wenst dat slechts een van beiden het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt moet er een belang van het kind worden aangegeven Kinderen ouder dan 12 jaar worden vanaf juli 2004 in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook daadwerkelijk door de Rechtbank opgeroepen maar de komst naar de rechtbank kan voor uw kind worden voorkomen door uw kind ouder dan twaalf een door mij opgestelde verklaring in te laten vullen en ondertekenen welke een verder bezoek of bericht aan de rechtbank overbodig maakt Overlegging van de kindverklaring voorkomt bovendien dat de procedure wordt vertraagd Dit geldt derhalve alleen bij een afspraak over het gezag kinderalimentatie of de omgang voor kinderen ouder dan 12 U kunt de Kindverklaring hier downloaden In het geval van voortzetting van het gezamenlijke ouderlijke gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld Degene bij wie de kinderen wonen neemt alsdan over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat Als het ouderlijk gezag niet gezamenlijk wordt voortgezet dan heeft de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is recht op omgang informatie en consultatie Een vastgelegde omgangsregeling biedt beide partijen en de kinderen een basiszekerheid en strekt derhalve tot aanbeveling Co ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag Co ouderschap betekent voor beide ouders een betrokkenheid bij het dagelijkse leven van de kinderen Zij moeten compromissen kunnen sluiten over zaken als de verdeling van tijd kosten schoolkeuze operaties vakanties enzovoort en deze afspraken ook nakomen Klik hier op het Model Co ouderschap Bij elke echtscheiding met kinderen dient een ouderschapsplan te worden overlegd waarin een minimum aan afspraken moet zijn opgenomen over het verdelen van de zorg en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties waaronder het financiële vermogen van de kinderen de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding Hier treft u een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan aan Let er op dat de afspraken in het voorbeeld verplicht zijn top Nederlanders in het buitenland Indien u beiden wel de Nederlandse nationaliteit bezit maar in het buitenland woonachtig bent is het mogelijk om het gezamenlijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam in te dienen Dergelijke verzoeken hoeven niet bij de rechtbank s Gravenhage te worden ingediend aangezien u voor de procedure woonplaats kiest op ons kantoor Het enige probleem ten aanzien van uw verblijf in het buitenland is dat u uw Nederlandse nationaliteit niet kunt aantonen door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister De rechtbank dient zich echter te overtuigen van uw Nederlandse nationaliteit en eist daarvoor overlegging van een verklaring van de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse Consulaat van het land van verblijf dan wel van een notaris waaruit blijkt dat men uw identiteit heeft geverifieerd én waarin wordt bevestigd dat u de Nederlandse nationaliteit heeft Alle stukken moeten worden vertaald door een beëdigde tolk tenzij opgesteld in het Engels Indien het huwelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden zal ook het uittreksel uit het huwelijkregister moeten worden bemachtigd Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk tenzij opgesteld in het Engels Daarnaast dient u ten behoeve van de behandeling in Nederland een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie Tenslotte moet ik mij ervan vergewissen dat u beiden daadwerkelijk wenst te scheiden Indien u niet voornemens bent op korte termijn naar Nederland te komen is de meest eenvoudige en betrouwbare oplossing dat een onafhankelijke derde advocaat notaris ambassade et cetera mij laat weten dat hij zij uw identiteit heeft gecontroleerd en de overtuiging heeft gekregen dat u beiden instemt met de door mij opgestelde echtscheidingsbescheiden Anders dan de rechtbank accepteer ik naast verklaringen in het Nederlands en Engels ook verklaringen in het Frans Duits en Spaans Na ontvangst van dit bericht alsmede de originele te tekenen akte kan ik overgaan tot indiening van het verzoekschrift U kunt een voorbeeld van de Notarisverklaring ook hier downloaden Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheidingsbeschikking in s Gravenhage ingeschreven Voor de definitieve scheiding is immers de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet voldoende Overigens dient een echtscheiding waarvan het huwelijk buiten Nederland heeft plaats gevonden meestal ook in dat land doorgegeven te worden aan de registers van de Burgerlijke Stand aldaar voorzover het betreffende land de echtscheiding erkent Ik adviseer u dat in het betreffende land te verifiëren top Overige voorzieningen Met betrekking tot het ouderlijk gezag omgangsregeling kinder en partneralimentatie verdeling van de gemeenschap van goederen en de echtelijke woning is het in de praktijk mogelijk de rechter later om herziening van deze nevenvoorzieningen te vragen Deze herziening is mogelijk op grond van gewijzigde omstandigheden die zo ernstig zijn dat zij de herziening rechtvaardigen Indien u in gemeenschap van goederen getrouwd bent kunt beiden aanspraken maken op deze gemeenschap tot in principe maximaal 50 van de waarde hiervan Het staat u dus vrij om genoegen te nemen met minder dan exact 50 van de waarde maar het is wel verstandig om dit eventueel in een convenant op te nemen en de schriftelijke afspraken aan het echtscheidingsverzoek te laten hechten Zo kan een overbedeling van één van de partners door de Belastingdienst als een schenking worden aangemerkt indien er geen tegenprestatie tegenover wordt gesteld hetgeen kan resulteren in een verplichting tot voldoening van schenkingsrecht Naast het noemen van de tegenprestatie kan dit aanmerken als een schenking onder meer worden ondervangen door in het convenant op te nemen dat afstand van een deel wordt gedaan vanwege emotionele en of morele redenen U doet er goed aan de reden en aan te geven Het kan raadzaam zijn bij de belastingdienst of een fiscalist te informeren naar eventuele fiscale gevolgen van uw afspraak Door een wetswijziging per 1 januari 2012 wordt de gemeenschap niet meer ontbonden per datum inschrijving van de scheiding maar op het TIJDSTIP van de indiening van het verzoek tot echtscheiding U treft deze datum later aan in de echtscheidingsbeschikking De ontbinding geldt direct tussen u beiden maar heeft pas derdenwerking als de scheiding is ingeschreven dus na de beschikking of indien de indiening van het verzoekschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister Indien een koopwoning aan één van u beiden wordt toebedeeld let er dan op dat overdracht na de scheiding dient plaats te vinden bij de notaris De notaris maakt alsdan een akte van verdeling en een eventuele nieuwe hypotheekakte Deze procedure staat los van de echtscheiding en dient u zelf te regelen Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden en het huis dient van de een aan de ander te worden overdragen is het ook zeer raadzaam u goed te laten voorlichten door de notaris en ons op de hoogte te stellen Ook de wijze van pensioenverdeling dient u zelf aan de pensioeninstantie s door te geven Voor hulp en financi ë le begeleiding ten aanzien van de pensioenverdeling en bijvoorbeeld de uitkoop uit een woning kunt u terecht bij Visser Duijn Het staat u vrij afstand te doen van een recht op partneralimentatie Ten aanzien van een eventuele alimentatieberekening kunt u contact opnemen met mevrouw mr Kneepkens kantoor via onze contactpagina email of telefonisch Indien u daadwerkelijk afstand doet van de alimentatie en een van u beiden zou moeten terugvallen op een bijstandsuitkering dan heeft de Sociale Dienst een verhaalsplicht Dat betekent dat de Sociale Dienst zelfstandig moet onderzoeken of toch alimentatie had moeten worden betaald Indien de conclusie is dat alimentatie had moeten worden betaald dan zal de Sociale Dienst deze trachten te incasseren Indien u gebruik maakt van de scheiding op gezamenlijk verzoek als op deze pagina omschreven zal er een alimentatieberekening moeten worden gemaakt Alleen op die wijze kan immers worden vastgesteld of al dan niet terecht afstand wordt gedaan van alimentatie en of een bepaald overeengekomen alimentatiebedrag juist is De alimentatieberekening is niet bij de prijs inbegrepen U dient de alimentatieberekening met de stukken op basis waarvan de berekening is gemaakt mee te zenden met uw uittreksels en of convenant De huurrechten of gebruiksrechten van de echtelijke woning kunnen door de rechtbank aan één van beide partijen worden toegescheiden U kunt uw beslissing op het formulier kenbaar maken In het verzoekschrift wordt uw keuze aangegeven De formulering heeft alleen betrekking op het woonrecht en staat derhalve los van een eventuele verdeling van de overwaarde van de woning bij een koopwoning Indien er bepaalde belangrijke afspraken zijn gemaakt is het van belang voor de rechtskracht deze afspraken in een convenant op te nemen Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan Indien alle stukken compleet zijn ik van u de toestemming heb ontvangen het verzoek in te dienen wordt het verzoek bij de rechtbank ingediend Aangezien u na ongeveer vier weken de beschikking direct na afgifte via mij krijgt toegezonden hoeft u voor die tijd geen contact te zoeken met kantoor over de stand van zaken De beschikking wordt u echt direct na binnenkomst toegestuurd Ook wijs ik u op het feit dat indien u aanspraak wenst te maken op een gelijk deel van het door uw partner opgebouwde pensioen in principe 50 van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen u zulks uiterlijk binnen twee jaar nadat de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand is ingeschreven aan de pensioeninstantie van de partner dient mede te delen om een zelfstandig recht veilig te stellen Uw pensioeninstantie kan u een duidelijke folder over het pensioen met aanmeldformulieren toezenden Overleg met uw pensioeninstantie hoe u dient om te gaan met het nabestaandenpensioen Dat is een ander pensioen dan het ouderdomspensioen Bij de ene pensioeninstantie kan afstand worden gedaan maar vervalt het opgebouwde deel aan de pensioeninstantie bij de ander wordt het bij het ouderdomspensioen opgeteld Uw beslissing over het al dan niet verdelen van het nabestaandenpensioen zal afhangen van de handelwijze en het standpunt van uw pensioeninstantie De Belastingdienst heeft speciaal voor scheidende paren een website gemaakt waar veel informatie op te vinden is https www belastingdienst scheiden nl Ten aanzien van de zaken waar mogelijk afspraken over moeten worden gemaakt kan het volgende lijstje u wellicht helpen Regeling aangaande minderjarige kinderen gezag verblijf omgang informatie eventueel co ouderschap Alimentatie voor ex partner en kinderen Gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding koopwoning huurwoning gebruiksvergoeding Afgifte van persoonsgebonden goederen zoals kleren sieraden boeken foto s Echtelijke woning koopwoning huurwoning Inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst en Bedrijf aandelen activa en passiva Auto boot caravan etc Levensverzekeringen Schulden en vrijwaring Bankrekeningen Spaartegoeden beleggingen effecten Fiscale aspecten uit huwelijkse periode Werknemerstegoeden zoals spaarloon Tweede woning recreatiewoning Erfenis schenking Verzekeringen WA ziektekosten inboedel etc Overige vermogensbestanddelen Opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen top Welke stukken heb ik nodig Ik verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor toezending van 1 originele uittreksels uit het bevolkingsregister basisadministratie van beide echtgenoten met de vermelding van nationaliteit maximaal drie maanden oud op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend en indien u niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit bent of indien u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit of indien u in het buitenland bent getrouwd tevens een vermelding van de datum van binnenkomst vestiging in Nederland te verkrijgen bij het gemeentehuis van uw woonplaats Indien één van u beiden naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit of indien u in het buitenland bent getrouwd dient u dus ook de datum van vestiging in Nederland te laten vermelden ook al bent u hier geboren Vanaf 1 februari 2010 kan door mensen met de Nederlandse nationaliteit worden volstaan met een afschrift van het paspoort of identiteitsbewijs waar het Burgerservicenummer voorheen sofi nummer op staat LET OP DE VERMELDING VAN DE NATIONALITEIT OP DE UITTREKSELS VAN DE PARTNERS IS ECHT VEREIST Laat u niet wegsturen door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand Bevolkingsregister zonder deze vermelding 2 originele uittreksels afschriften uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen gemeentehuis geboorteplaats maximaal 3 maanden oud en 3 een origineel uittreksel afschrift uit het huwelijksregister te verkrijgen bij het gemeentehuis plaats van huwelijk maximaal 3 maanden oud Ter voorkoming van misverstanden maak ik u er op attent dat met het bewijs van geboorte aangifte of van het trouwboekje bij de rechtbank niet kan worden volstaan Ten aanzien van huwelijken gesloten in het buitenland kan worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte of een ouder uittreksel Dit stuk dient dan wel te zijn vertaald door een beëdigde tolk tenzij het is opgesteld in het Engels Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten paspoort rijbewijs mee te brengen Locatie Kantoor 4 een eventueel door u samen opgesteld convenant of lijst met afspraken welke ik aan het verzoekschrift kan hechten in tweevoud Ik beveel het gebruik van een convenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan waarvan u bepaalde artikelen kunt overnemen Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant txt Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant Word Indien door u afstand wordt gedaan van het recht op partneralimentatie indien afstand wordt gedaan van het recht op pensioenverdeling en of indien geen sprake is van een gelijke verdeling van de waarde van de boedel inclusief huizen ondernemingen bankrekeningen et cetera dan verwacht ik van u beiden een duidelijke schriftelijke gemotiveerde bevestiging dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat u bewust afstand doet van het recht en om welke reden en In een dergelijk geval zal er ook nog persoonlijk contact volgen en is een komst naar kantoor vereist 5 een kindverklaring indien er kinderen ouder dan twaalf zijn en afspraken worden gemaakt over het gezag de omgang of de alimentatie U kunt de Kindverklaring hier downloaden 6 een Ouderschapsplan wanneer er sprake is van kinderen Klik hier voor een voorbeeld van een Ouderschapsplan Er moeten afspraken in staan over de zorg en opvoedingstaken de kosten daarvan de omgangsregeling en de wijze waarop de andere ouder wordt geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke zaken Ook moet worden aangegeven dat de kinderen over de afspraken zijn gehoord 7 indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden een afschrift van die voorwaarden Voor de beste uitleg over de voorwaarden kunt u overigens bij de notaris terecht die de voorwaarden in overleg met u heeft opgesteld Vaak is de bedoeling van u beiden destijds en de uitleg door de notaris destijds doorslaggevend top Kosten HOGE KORTING OF GRATIS ZIE HIERONDER De kosten van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in het arrondissement Amsterdam via mij bedragen 675 all in Deze prijs omvat tevens de kosten van de rechtbank griffierecht ad 288 en 21 BTW Indien u gebruik maakt van een echtscheidingsconvenant en of ouderschapsplan bedragen de kosten 765 all in Deze prijs omvat eveneens de kosten van de rechtbank griffierecht ad 288 en 21 BTW Er zijn geen verborgen kosten Deze prijzen gelden voor een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank in Amsterdam U hoeft hiervoor niet in Amsterdam te wonen Er staat niets aan in de weg dat u beiden woonplaats domicilie kiest op mijn kantoor waarna de rechtbank in Amsterdam het verzoek zonder problemen in behandeling neemt ongeacht waar uw daadwerkelijke woonplaats is Indien u woonachtig bent in het buitenland en via mij de echtscheidingsprocedure in Nederland wenst te regelen bent u 175 incl 21 BTW meer verschuldigd vanwege de extra werkzaamheden gemoeid met een echtscheiding vanuit

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/echtscheidingonline.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Divorce online
  advantage of Dutch divorce rules you must choose to apply Dutch law to the divorce This choice may have consequences for example with regard to maintenance rules Finally I must make sure that you both really want to divorce IF you do not intend to come to the Netherlands in the near future the simplest and most reliable solution is for an independent third party lawyer notary Embassy etc to inform me that they have verified your identity and is satisfied that you both accept the divorce documents written by me Unlike the Court I accept statements in Dutch English French German and Spanish After receipt of this information along with the signed original document I can submit the petition to the tribunal You can download an example of a notary declaration If the marriage was entered into abroad the divorce judgement will be registered at The Hague As stated a court judgement is not sufficient for a final divorce Also divorce for a marriage which took place overseas must usually be recorded in the country s register of births deaths and marriages where that country recognises the divorce We would advice that you check in the country in question Other provisions With regard to parental authority visiting rights maintenance for the children and the parent the distribution of matrimonial property and the marital home in practice it is possible to ask for a review of these secondary conditions by the judge This review is possible in the event of changed circumstances which are serious enough to warrant a review If you are married with community property both parties may demand a part of this community up to a maximum limit of 50 of its value You are therefore free to accept less than 50 of the value but it is advisable to incorporate this fact into a consensual contract and to attach the written agreements to the divorce request The fact that one of the spouses gets more than 50 may be recognised as a gift by the tax authority if there is no payment this may result in an obligation to pay a tax on the gift In addition to the mention of payment recognition as a gift can be avoided among other things by including in the consensual contract that the asset is handed over to a specific party for emotional or and moral reasons We advise that you provide a reason It may be useful to ask the tax authorities or a tax professional about the possible tax implications of your agreement By an amendment of the Act dated 1 st January 2012 the community is no longer dissolved on the date of the registration of divorce but at the MOMENT the divorce petition is submitted You will find this date later in the divorce judgement The dissolution applies directly to you both but does not apply to third parties until after registration of divorce so after the judgement or if the petition application is entered in the Matrimonial Property Registry If a house is allocated to one of you remember that the transfer must take place at the notary s office after the divorce The notary shall prepare an act of division and possibly a new mortgage deed This procedure is separate to the divorce procedure you must make the arrangements for yourself If the marriage has a separation of property and the home must be transferred from one spouse to the other you are advised to contact a notary and to keep us informed Your pension provider should also be informed by you about how you will divide your retirement fund You are free to waive your right to maintenance for yourself For assistance with any maintenance calculations you may contact Ms Kneepkens via our contact page by email or telephone If you waive maintenance support and one of you requires a social security allowance social services have a duty to recover costs This means that social services must consider whether maintenance payments were due If they conclude that maintenance payments should be paid social services will attempt to collect this money If you wish to pursue a joint application for divorce as described on this page maintenance must be calculated It is the only way to determine if the decision to waive the right to maintenance support is justified or not and if the amount agreed for maintenance is correct The calculation of maintenance is not included in the price You must send us the maintenance calculation along with any documents on which your calculation is based with the extracts and or consensual contract The right to rent or use the marital home can be attributed to one of the two parties by the court You can indicate your decision on the form Your choice will be included in the request The statement only concerns the right of occupation and is therefore independent of any possible division of capital gain on the home in case of property If some important agreements are reached it is important to include them in a consensual contract to ensure their legal standing You will find an example consensual contract below If all documents are present and if I have received your agreement to submit the petition the petition will be submitted to the court I will then send you the judgement approximately four weeks later when it is issued you do not need to contact our office in the meantime We will send you the judgement as soon as it has been received by us I shall inform also the fact that if you want to assert your right to an equal share of your spouse s pension in principle 50 of the pension collected during the marriage you must notify your spouse s pension company within two years of the divorce being recorded in the register in order to ensure an independent right Your pension company can send you a clear brochure about retirement as well

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/divorceonline.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Ouderschapsplan
  co ouderschapovereenkomst is overigens iets anders dan een ouderschapsplan Er zijn wel overeenkomsten maar het ouderschapsplan is verplicht en de co ouderschap niet Co ouderschap kan wel een onderdeel uitmaken van het ouderschapsplan of eraan worden gehecht Het is aan te raden alles in één overeenkomst vast te leggen Hieronder treft u een model ouderschapsplan aan En u kunt hier klikken voor een co ouderschapsovereenkomst Ouderschapsplan De ondergetekenden Pieternel Pietersen wonende te Amsterdam aan de Verzonnenstraat 1 hierna te noemen de vrouw en Jan Jansen wonende te Amsterdam aan de Fantasielaan 1 hierna te noemen de man komen met betrekking tot de zorg en opvoedingstaken van het op 19 20 te Amsterdam uit hun huwelijk geboren kind Max het volgende overeen 1 Verzorging en opvoeding Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun minderjarige kinderen dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen De kinderen zullen bij de vrouw man woonachtig zijn Met betrekking tot de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding hebben zij de navolgende regelingen getroffen 2 Kinderalimentatie 2 1 De man vrouw zal met ingang van als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen aan de vrouw betalen een bedrag van per kind per maand bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand te voldoen te vermeerderen met elke wettelijke kindertoelage waarop de man aanspraak kan maken 2 2 Deze bijdrage ten behoeve van de kinderen zal jaarlijks te beginnen m i v worden verhoogd volgens de op dat moment geldende wettelijke indexering als bedoeld in art 1 402a BW 3 Zorgregeling 3 1 Ervan uitgaande dat de kinderen bij de vrouw woonachtig zijn komt partijen de navolgende zorgregeling met de kinderen wenselijk voor hieronder volgt een voorbeeld u kunt zelf anders overeenkomen Eens in

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/ouderschapsplan.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Online Bosanma
  nÄ talep eder Bütün evraklar Ä ngilizce olmalarÄ halinde hariç yeminli tercüman tarafÄ ndan tercüme edilmesi gerekiyor Evlilik yurtdÄ ÅŸÄ nda gerçekleÅŸtiÄŸi zaman Nikâh Defterinden hal kâÄŸÄ dÄ temin edilmesi gerekiyor AlÄ namadÄ ÄŸÄ takdirde mahkeme evlilik cüzdanÄ nÄ n aslÄ nÄ da kabul etmektedir Ä ngilizce olmasÄ durumunun haricinde evraklarÄ n yeminli tercüman tarafÄ ndan tercüme edilmiÅŸ olmalarÄ gerekiyor Bunun yansÄ ra davanÄ n Hollanda da görülmesi için boÅŸanmada size Hollanda kanunlarÄ nÄ n geçerli olmasÄ nÄ seçmeniz gerekiyor Bu seçeneÄŸin örnek olarak nafaka kurallarÄ nda sonuçlarÄ olabilir Son olarak sizin ikinizinde kesin olarak boÅŸanmak istediÄŸinizi belirlemem gerekiyor KÄ sa zamanda Hollanda ya gelme niyetiniz yoksa en kolay ve güvenilir çözüm üçüncü birinin avukat noter elçilik vs bana sizin kimliklerinizi kontrol ettiÄŸini ve tarafÄ mca hazÄ rlanmÄ ÅŸ olan boÅŸanma evraklarÄ nÄ ikinizinde kabul ettiÄŸinize dair kanaat getirdiklerini bildirmeleridir Mahkemeden farklÄ olarak Hollandaca ve Ä ngilizcenin dÄ ÅŸÄ nda FransÄ zca Almanca ve Ä spanyolca beyanlarÄ da kabul ediyorum Bu iletiyi ve imzalanmasÄ gereken kayÄ t örneÄŸini aldÄ ktan sonra dilekçeye geçebilirim Noter beyanÄ örneÄŸini buradan indirebilirsiniz Evlilik yurtdÄ ÅŸÄ nda gerçekleÅŸmiÅŸ ise boÅŸanma kararÄ Lahey de kaydedilmektedir Nitekim mahkemenin boÅŸanma kararÄ kesin boÅŸanma için yeterli deÄŸildir AyrÄ ca boÅŸanma kalÄ nan ülkedeki Medeni Durumlar Defterinede boÅŸanmayÄ kabul etmeleri halinde bildirilmesi gerekiyor Bunu söz konusu olan ülkede doÄŸrulamanÄ zÄ tavsiye ediyorum DiÄŸer olanaklar Velayet ziyaret düzenlemesi çocuk ve eÅŸ nafakasÄ mallarÄ n paylaÅŸÄ mÄ ve ev ile ilgili olanaklarÄ daha sonra hakimden tekrar gözden geçirmesi talep edilmesi mümkün Bu tekrar gözden geçirme ÅŸartlarÄ n deÄŸiÅŸimi tekrar gözden geçirilmesini meÅŸrulaÅŸtÄ rÄ yorsa mümkündür EvliliÄŸiniz mal ortaklÄ ÄŸÄ na dayalÄ ise ikinizde bu ortaklÄ ÄŸa dayalÄ olarak genelde deÄŸerinin en fazla 50 ini talep edebilirsiniz DolayÄ sÄ yla deÄŸerin tam olarak 50 nin altÄ nÄ kabul etmek sizin inisiyatifinizde ancak bunun böyle olduÄŸu takdirde sözleÅŸme haline getirip yazÄ lÄ anlaÅŸmalarÄ boÅŸanma müracaatÄ nÄ za eklenmesi tavsiye edilir Böylelikle eÅŸlerden birine düÅŸen daha fazla pay Vergi Dairesi tarafÄ ndan karÅŸÄ lÄ ksÄ z olmasÄ takdirde baÄŸÄ ÅŸ olarak deÄŸerlendirilir ve bu baÄŸÄ ÅŸ vergisini verme yükümlülüÄŸünü beraberinde getirir KarÅŸÄ lÄ ÄŸÄ n belirtilmesinin yanÄ sÄ ra bir bolümden duygusal ve veya manevi nedenlerden dolayÄ feragat edildiÄŸini sözleÅŸmeye geçildiÄŸinde baÄŸÄ ÅŸ olarak deÄŸerlendirilmesinin önüne geçilmiÅŸ olunur Sebep ler ini belirtirseniz iyi olur Vergi Dairesinden veya vergi danÄ ÅŸmanÄ ndan anlaÅŸmanÄ zÄ n olasÄ sonuçlarÄ hakkÄ nda bilgi almanÄ z tavsiye edilir 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yapÄ lan bir kanun deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra ortak mallar sözleÅŸmesi boÅŸanma tarihinden itibaren deÄŸil boÅŸanma müracaatÄ nÄ n zamanÄ esas alÄ narak feshediliyor Bu tarihi daha sonra boÅŸanma kararÄ nda bulabilirsiniz Fesih ikiniz arasÄ nda hemen geçerli olur ancak üçüncü ÅŸahÄ slarÄ boÅŸanma kaydedildikten sonra karardan sonra veya dilekçe evlilik mallarÄ defterine kaydedildiÄŸi takdirde etkiler Ä kinizden birine bir satÄ n alÄ nmÄ ÅŸ ev verildiyse üzerine geçirme iÅŸlemi boÅŸanmadan sonra noter huzurunda olmasÄ lazÄ m Noter ozaman paylaÅŸÄ m belgesi ve gerektiÄŸinde yeni bir ipotek belgesi hazÄ rlayacaktÄ r Bu prosedürün boÅŸanmayla ilgisi yoktur ve kendiniz ayarlamanÄ z gerekiyor Evlilik öncesi anlaÅŸma söz konusu ise ve evin bir kiÅŸinin üzerinden diÄŸer kiÅŸinin üzerine geçmesi gerekiyorsa noter tarafÄ ndan konuyla ilgili iyice aydÄ nlatÄ lmanÄ zda ve bizi haberdar etmenizde yarar var Emeklilik paylaÅŸÄ mÄ nÄ n ÅŸeklinide kendiniz emeklilik kurumuna bildirmeniz gerekiyor Partner nafakasÄ hakkÄ nÄ zdan feragat etmekte özgürsünüz OlasÄ bir nafakanÄ n hesaplanmasÄ için bayan Kneepkens ile ofis iletiÅŸim sayfamÄ zdan email veya telefonla iletiÅŸime geçebilirsiniz Nafakadan gerçekten feragat edip ikinizden biri sosyal yardÄ m ödeneÄŸi alma durumuna gerilediÄŸinde Sosyal Hizmetler bunu araÅŸtÄ rma görevi vardÄ r Sosyal Hizmetler bu durumda yine de zamanÄ nda nafaka ödenmesi gerekip gerekmediÄŸini baÄŸÄ msÄ z olarak araÅŸtÄ rÄ r Bunun neticesinde nafaka ödenmesi gerektiÄŸi sonuncuna varÄ lÄ rsa Sosyal Hizmetler bunu tahsil etmeyi dener SayfamÄ zda anlatÄ ldÄ ÄŸÄ gibi ortak istekli boÅŸanmadan yararlanÄ yorsanÄ z nafaka hesaplamasÄ yapÄ lmasÄ gerekiyor Nitekim sadece o ÅŸekilde nafakadan feragatÄ n doÄŸru veya yanlÄ ÅŸlÄ ÄŸÄ ve anlaÅŸmaya varÄ lmÄ ÅŸ belirli bir nafaka tutarÄ nÄ n doÄŸruluÄŸu tespit edilebilir NafakanÄ n hesaplanmasÄ fiyata dahil deÄŸildir Nafaka hesaplamasÄ nÄ n hesaplamanÄ n temelini oluÅŸturan evraklarÄ kayÄ t örnekleriyle birlikte göndermeniz gerekiyor Evin kiracÄ veya kullanÄ m haklarÄ mahkemece iki taraftan birine verilebilir Formda kararÄ nÄ zÄ belirtebilirsiniz Müracaata sizin seçiminiz yazÄ lacak Formülasyon sadece oturma hakkÄ nÄ içeriyor ve dolayÄ sÄ yla evin satÄ n alÄ nmÄ ÅŸ evlerde deÄŸer fazlasÄ nÄ n paylaÅŸÄ mÄ yla alakalÄ deÄŸildir Belirli önemli anlaÅŸmalar yapÄ ldÄ ÄŸÄ takdirde bunlarÄ n sözleÅŸmeye geçilmesi hukuksal açÄ dan önemli AÅŸaÄŸÄ da örnek sözleÅŸme görebilirsiniz Bütün evraklar tamamlandÄ ÄŸÄ nda müracaatÄ yapmak için sizden müsade aldÄ ÄŸÄ mda müracaat mahkemeye gönderilecektir AÅŸaÄŸÄ yukarÄ dört hafta sonra karar bana verildikten hemen sonra size göndereceÄŸim için o zamandan önce durumu öÄŸrenmek için ofisimizle iletiÅŸime geçmenize gerek yok Gerçekten karar gelir gelmez hemen size gönderilecektir AynÄ zamanda partnerinizin biriktirmiÅŸ olduÄŸu emeklilik maaÅŸÄ nÄ n bir eÅŸit bölümünü genelde evlilikte biriktirilmiÅŸ emeklilik parasÄ nÄ n 50 si hak iddia ediyorsanÄ z boÅŸanmanÄ n Medeni Durumlar defterine kaydÄ ndan sonra en geç iki yÄ l içinde emeklilik kurumuna baÄŸÄ msÄ z hakkÄ ayÄ rmalarÄ nÄ bildirmenizin gerektiÄŸine dikkatinizi çekerim Emeklilik kurumunuz emeklilikle ilgili açÄ k ve net bir broÅŸür ve kayÄ t formu gönderebilir Emeklilik kurumunuzla geride kalanlar emekliliÄŸi konusunda nasÄ l hareket etmeniz gerektiÄŸini görüÅŸün Bu emeklilik yaÅŸ haddi emeklilikten farklÄ bir ÅŸey Bir emeklilik kurumunda feragat ediliÄŸinde biriktirilmiÅŸ bölüm emeklilik kurumuna kalÄ r diÄŸerinde ise yaÅŸ haddi emekliliÄŸe eklenir Geride kalanlar için emeklilik parasÄ nÄ n paylaÅŸÄ mÄ yla ilgili kararÄ nÄ z emeklilik kurumunuzun yapacaklarÄ ve konumuna baÄŸlÄ olacaktÄ r Muhtemelen AnlaÅŸma yapÄ lmasÄ gereken konularda aÅŸaÄŸÄ daki liste size belki yardÄ mcÄ olabilir Küçük yasta çocuklarla ilgili düzenleme yetki ikamet ziyaret bilgi olasÄ eÅŸit ebeveynlik Eski partner ve çocuklar için nafaka BoÅŸanmaya kadar evin kullanÄ mÄ satÄ n alÄ nmÄ ÅŸ ev kiralÄ k ev kullanÄ m tazminatÄ Elbise takÄ kitaplar resimler gibi kiÅŸisel eÅŸyalarÄ n teslimi Evlilik evi satÄ n alÄ nmÄ ÅŸ ev kiralÄ k ev Kendi

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/OnlineBosanma.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Echtscheiding Online Arabisch
  و٠ت ÙˆØ Ù ØªÙƒÙ Ù Ø ØŒ ÙˆØ Ø ØªÙŠØ Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ø³Ø ØŒ ÙˆØ Ù Ø¹Ù Ù ÙŠØ Øª Ø Ù Ø Ø Ø Ø ÙŠØ ØŒ ÙˆØ Ù Ø Ø Ø Ø²Ø ØªØŒ ÙˆØºÙŠØ Ù Ø ØŒ ÙˆÙŠØ Ø Ø Ù ÙŠÙ ØªØ²Ù Ø Ù ÙˆØ Ù Ø Ø Ù Ø ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù Ø Øª Ø ÙŠØ Ø Ø Ù Ù Ø Ø¹Ù Ù Ø Ù Ù ÙˆØ ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ø Ø ÙƒØ Ù ÙŠ Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆÙŠØ Ù ÙŠ ÙƒÙ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØ ÙŠØªÙˆØ Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù ØŒ ÙŠØ Ø ÙˆØ Ø¹ Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆØ ÙˆØ Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ø Ù ÙŠÙ Ø ÙŠØ ØªØ Ù Ù ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ø Ø Ø Ø¹Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù Ø Øª Ø Ù ØªÙŠ ÙŠØ Ø ØªØ Ù ÙŠÙ Ù Ø Ù ÙŠÙ Ø ÙˆØ Ù ØªÙŠ ØªÙ Ù ØªÙ Ø³ÙŠÙ Ø Ø¹Ø ÙŠØ ÙˆØªØ Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ùˆ Ø Ù Ø Ù Ø²ÙŠØ Ø Ø ÙˆØ Ù ÙˆØ Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ø²ÙŠØ Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ø¹ Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ù ÙˆØ Ù Ø ÙŠÙ Ø Ùˆ Ø Ø ÙŠÙ Ø ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø¹Ù ÙˆÙ Ø Øª ÙˆØ Ù Øª ØªØ Ø ÙˆØ Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ø ÙŠØ³ÙŠØ ØŒ Ø Ù Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø ØªØ³ÙˆÙŠØ ØªÙƒØ Ù ÙŠÙ Ø Ù Ø Ø¹Ø ÙŠØ Ùˆ Ø Ù ØªØ Ø ÙŠØ ØªØ Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÙƒÙ Ø Ø Ù Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆØ ÙˆØ Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ù Ø Ø²Ù ØªÙ ØªØ Ù ÙˆÙ Ø Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ù ÙˆØ ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ù Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø²Ø Ù ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠÙˆÙ Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÙƒÙ ØªÙ ØªØªÙˆÙ Ø ÙˆÙ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ ÙˆÙ ÙƒÙ ØªÙ ÙŠÙ ÙˆÙ Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø ØŒ Ù Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ù Ù ÙƒÙ ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ù Ø ØªØ Ùƒ Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø³ØªØ Ø Ø Ù ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ø Ù Ø Ø Øª Ù Ø ÙŠÙ Ø ØºÙŠ Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆØ Ø Ø Ù ØªÙ Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØŒ Ù Ø Ù Ùƒ Ø Ø ØªØ Øª Ù ÙŠ Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø ÙƒÙ ÙƒØ Ù Ø Ù Ø³ÙƒÙ Ù Ùˆ Ù ÙƒØªØ Ù Ø Ø Ø Ù Ø³ØªØ Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ù ÙˆØ ÙŠØ Ù ÙŠÙ Ø ÙŠØªØ¹Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù ØªÙƒ Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ùˆ Ø Ù Ù Ù Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ù Ùƒ Ø Ù ØªØ Ø Øª Ø Ù Ø³ÙŠØªÙƒ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ Ø¹Ù Ø Ø ÙŠÙ Ù Ø³Ø Ø Ù ÙˆØ Ø²Ø Ù Ù Ø³Ø Ù Ø Ù Ø Ø ÙˆØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ø Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø ØªØ ÙŠØ Ø Ù Ø Ù ØªÙ Ø Ø¹ Ø Ø Ù Ø³ÙŠØªÙƒ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ø ØµØ Ø Ùƒ ÙˆØªØ ØªØ Ø Ù Ù Ø Ù ØªÙ Ø Ù Ù Ù Ø ØªØµØ ÙŠØ Ø Ù Ù Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ø Ø Ùˆ Ø Ù Ù Ù ØµÙ ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ùˆ ØªØµØ ÙŠØ Ù Ù ÙƒØ ØªØ Ø Ù Ø¹Ø Ù Ù ÙˆØ Ù Ø¹Ø Ù ÙŠØ Ø Øª Ø Ù Ù ØªØ Ù Ù Ù Ù Ù ÙˆÙŠØªÙƒ ÙˆØ Ù Ù ÙŠØ ÙƒØ Ø Ù Ùƒ ØªØªÙˆÙ Ø Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ ÙƒÙ Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù ÙŠØ Ø Ø Ù ØªØªØ Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ù ØªØ Ø Ù Ù Ø Ù Ù ØŒ Ù Ø Ù Ù ØªÙƒÙ Ù ÙƒØªÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ù ØºØ Ø Ù Ø Ù Ø Ù ÙŠØ²ÙŠØ Ø Ø Ø ØªÙ Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù ÙŠØ Ø Ø ÙŠØ Ø Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ø Ù Ø³Ø Ø Ù Ù Ø³Ø Ù Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ù Ù Ø Ùƒ ÙˆØ Ø Ø Ù Ù ØªÙ Ø Ø Ù ÙŠ Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ø Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ø¹Ù Ø ØŒ Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ø³ØªÙ Ø Ù Ø Ù Ù Ø ÙŠØ Ø ÙŠØ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø Øª Ù Ù Ø Ø¹Ù Ø Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ø Ù Ø ØµÙ ÙŠ ÙˆÙŠØ Ø Ø Ù ØªØªØ Ù Ù Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù ØªØ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø ØŒ Ù Ø Ù Ù ØªÙƒÙ Ù ÙƒØªÙˆØ Ø Ø Ø Ù Ù ØºØ Ø Ù Ø Ù Ø Ù ÙŠØ²ÙŠØ Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ù Ø Ù ÙƒØŒ ÙˆÙ Ù Ø¹Ø Ù Ø Ø Ù Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ù ÙˆÙ Ù Ø Ø ØŒ ÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ø Ù ØªØ ØªØ Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø ØªÙŠØ Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ÙŠÙƒÙˆÙ Ù Ù Ø Ø Ø Ø ÙˆØ Ø Ø Ø Ø¹Ù Ù Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ø¹Ù Ù Ø³Ø ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø ÙŠØ Ø ØŒ Ù Ø Ø Ø Ù ÙŠ Ù Ù Ø Ù Ø ØªØ ÙƒØ Ù Ù Ø Ù ÙƒÙ Ø Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø³ÙˆØ Ø ØªØ ØºØ Ø Ù Ø Ø Ù Ù Ø¹Ù Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª Ù ÙŠ Ø Ù ÙˆØ Ù Ø¹ Ù Ø ØªÙ ÙˆÙŠ Ø Ù Ù Ø ÙˆÙ Ø Ù Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ù ØµÙŠØ ØŒÙ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙƒØ Ø Ù Ø Ø Ø¹Ø ÙˆØ Ù Ù ÙˆØ ÙˆÙ Ø Ù Ù Ùˆ Ø Ù ØªØªØ Ùƒ Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø³ØªÙ Ù Ø Ù Ø Ø Ù ØŒ ÙƒØ ØªØ Ø Ù Ø¹Ø Ù ØŒ Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ø ØŒ Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ù Ø¹Ù ÙŠ ع٠٠ويتك Ø Ø¹Ø Ø Ù ÙŠÙƒÙˆÙ Ù Ø ØªØ Ù Ù Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ù Ø³Ù ÙˆØ Ù ØªÙ Ø¹ Ø Ø Ù ÙƒÙ Ø Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø³ÙˆØ Ø Ù ÙˆØ Ù Ù ÙŠÙ Ø¹Ù Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù ØªÙŠ ٠٠ت Ø Ù Ø Ø Ø ØµÙŠØ Ø Ø Ø¹Ø Ø Ø Ù Ø ØŒ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø ØŒ Ù Ø Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØ Ù Ø Øª Ø Ù Ù ÙƒØªÙˆØ Ø Ø Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ ÙˆØ Ù Ø Ù Ø Ù ÙŠØ²ÙŠØ ÙˆØ Ù Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ ÙˆØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ ÙˆØ Ù Ø Ø³Ø Ø Ù ÙŠØ Ø Ø¹Ø Ù Ø Ø ØªÙˆØµÙ Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ø ÙˆØ ØªØ³Ù Ù Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ø Ù Ø ØµÙ ÙŠØ Ø Ù ØªÙŠ ÙŠØ Ø ØªÙˆÙ ÙŠØ¹Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ù ÙƒÙ ØŒ Ø³Ø Ø Ø Ø¹ Ù ÙŠ ØªØ ØªÙŠØ Ø Øª ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù ØªÙ Ø Ø³ Ø Ù Ø Ù Ø Ù ÙŠÙ ÙƒÙ Ùƒ Ù Ù Ø ØªØ Ù ÙŠÙ Ù Ù ÙˆØ Ø Ù Ù ØªØµØ ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆØ Ù Ø Ù Ø¹Ø Ù Ø Ùˆ ÙƒØ ØªØ Ø Ù Ø¹Ø Ù Ø Ø Ø ØªÙ Ø¹Ù Ø Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù ÙŠØªÙ ØªØ³Ø ÙŠÙ Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ø ÙŠØ Ù Ø Ù Ø ÙŠ Ø Ø Ù Ù Ø³Ø Ø Ù Ù Ù ØµÙ Ø Ù Ù Ù Ø Ø ÙŠ Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù ØªÙŠ ØªØ¹Ø ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ù ÙŠØ³ ÙƒØ Ù ÙŠØ Ø Ø Ù Ù Ù Ø Ø³Ø Ø ØŒ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù ØºØ Ù Ø Ø Ù Ø ÙŠØ³Ø Ù Ù ÙŠ Ø³Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ø Ø ÙˆØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ØŒ Ø ÙŠØ ØªÙ Ø¹Ù Ø Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ù Ù Ø Ùƒ ÙˆØ Ù Ø Ø Ø Ø¹ØªØ Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ø Ù Ø Ù ØŒ Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ø Ù ØµØ ÙƒÙ Ø Ø Ù ØªØ ÙƒØ ÙˆØ Ù ØªØ Ù Ù Ù Ù ØªØ³Ø ÙŠÙ Ø ÙƒÙ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Ø Ø Ø Ù Ù ÙŠÙ Ø ÙŠØªØ¹Ù Ù Ø Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆÙŠØ ØŒ Ø Ù Ø Ù Ø²ÙŠØ Ø Ø ØŒ Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù ÙˆÙ Ù Ù Ø Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø ØŒ ØªÙ Ø³ÙŠÙ Ø Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ø Ù Ù Ø ØªØ ÙƒØ ÙˆØ ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ ØŒ Ù Ù Ù Ø Ù Ù Ù ÙƒÙ Ùˆ Ù ÙŠ و٠ت Ù Ø Ø Ù Ù Ù Ø Ù ÙŠØ¹ÙŠØ Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠ Ø Ù Ù Ø Ø Ù ÙŠ Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø ÙƒØ Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ù ÙŠØ Ø Ø¹Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ù ÙŠ Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø ÙƒØ Ù Ù ÙŠ Ù Ù ÙƒÙ Ø Ø¹Ù Ù Ø Ø³Ø Ø³ ØªØºÙŠØ Ø Ù Ø Ø ÙˆÙ Ø Ù ØªÙŠ ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ØªÙƒÙˆÙ ØµØ¹Ø Ø Ø Ø Ø ÙˆØªØ Ø Ø Ù Ù Ø Ø¹Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª Ù ØªØ²ÙˆØ Ø Ø¹Ù Ù Ø Ø³Ø Ø³ Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ù Ø ØªØ ÙƒØ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠÙ Ù Ø Ù Ù ÙŠÙ ÙƒÙ Ù ÙƒÙ Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø³ÙˆØ Ø ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ø Ù Ø ØµÙˆÙ Ø¹Ù Ù ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ù ØµÙ Ø Ù 50 Ùª Ù Ù Ù ÙŠÙ ØªÙ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù ÙŠØ ÙƒÙ Ø Ø Ù Ùƒ تت٠تع Ø ÙƒÙ Ø Ø ÙŠØ Ù ÙŠ Ø Ù Ø ØµÙˆÙ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ù 50 Ùª Ù Ù Ù ÙŠÙ Ø ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ ØªØŒ ÙˆÙ ÙƒÙ Ù Ù Ø Ù Ø ÙƒÙ Ø Ø Ù ØªØ Ù Ù ÙˆØ Ø Ù Ùƒ Ù ÙŠ Ø ØªÙ Ø Ù Ù ÙƒØªÙˆØ ÙˆØªØ ÙŠÙ ÙˆÙ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ØªÙ Ø Ø³ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù ÙƒØ Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ØªÙƒÙˆÙ Ù Ø ØµØµØ Øª Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù ÙŠÙ Ù ÙŠ Ù Ø Ø Ù ÙƒØªØ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Ù Ø ØªØ Ø Ø¹ Ø Ø Ø Ù Ù ÙŠÙƒÙ Ø Ø¹ØªØ Ø Ø Ø¹Ù ÙŠÙ Ø ÙˆÙ Ø Ø Ù Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ÙŠØ Ø ÙŠ Ø Ù Ù Ø Ù Ø²Ø Ù ÙŠØ Ø Ù Ø¹ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÙˆÙ Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ù ØªØ Ø Ø¹ Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø ØªØ³Ù ÙŠØ Ø¹Ø Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø Ø Ø Ù Ùƒ ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ÙŠØ¹ØªØ Ø Ø Ù Ùƒ ÙƒØ Ù Ù Ù Ø ÙŠØ ÙˆÙŠØºÙ Ø Ø¹Ù ÙŠÙ Ø Ù ÙŠ Ø¹Ù Ø Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù Ø Ø Ø Ø¹ Ø Ù ØªØ Ø Ø¹ Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù ÙˆØ Ù Ø Ù ØªØ Ù ÙŠ Ø¹Ù Ø ÙŠØ Ù Ù Ø Ù Ø Ø ÙŠØ Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ÙŠØ ØµÙ Ù Ø Ø Ø Ù Ø¹Ù Ø Ù Ø Ø¹Ø Ø Ù ÙŠØ Ùˆ Ø Ùˆ Ø Ø Ù Ø Ù ÙŠØ Ù Ø¹ Ø Ù Ø ÙŠØ Ø Ù Ù ØªØ Ù Ù Ø¹Ù Ù ØŒ ÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ø Ù ØªØ¹Ø ÙŠ Ù Ø Ø Ù Ø³Ø Ø Ù ÙŠ Ø Ù ØªØ Ù ÙŠ Ø¹Ù Ø Ù Ùƒ Ù Ø ÙŠÙƒÙˆÙ Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙˆØ Ø Ù Ù Ù ÙƒØªØ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ùˆ Ù Ù Ø Ø Øµ Ù ØªØ ØµØµ Ù ÙŠ Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÙˆÙ Ø Ù ØªÙˆØ Ø Ø¹ Ø Ù Ø Ø ÙŠØ ÙŠØ Ù Ø ÙŠ Ø ØªÙ Ø Ù ØªØ Ø¹Ø Ù ØªØ¹Ø ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø ØªØ Ø Ø Ù Ù 1 ÙŠÙ Ø ÙŠØ 2012ØŒ Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ø Ù Ù Ø ØªØ ÙƒØ Ù Ù ØªØ¹Ø Ù Ù Ù ØµÙ Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ø ØªØ Ø Ø Ù Ù ØªØ Ø ÙŠØ ØªØ³Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ù Ù ØµØ Ù ØŒ ÙˆÙ ÙƒÙ Ø Ø ØªØ Ø Ø Ù Ù ÙˆÙ Øª ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ù ØªÙ Ø Ø³ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø³ÙˆÙ ØªØ Ø Ù Ø Ø Ø Ù ØªØ Ø ÙŠØ Ù ÙŠ و٠ت Ù Ø Ø Ù Ù ÙŠ Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù ØµØ Ù ÙŠØµØ Ø Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ø Ø Ø ÙŠ Ø Ù Ù Ù Ø¹ÙˆÙ Ø Ù Ùˆ Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø³ÙˆØ Ø ØŒ ÙˆÙ ÙƒÙ ÙŠØ¹ØªØ Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ø¹Ù Ø Ù Ø ÙŠØ³Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠ Ø Ø¹Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø ØŒ Ø Ùˆ Ø¹Ù Ø Ù Ø ÙŠ ØªÙ ØªØ³Ø ÙŠÙ ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù ØªÙ Ø Ø³ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ø³Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ø Ø Ø ØªÙ ØªØ¹ÙŠÙŠÙ Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù ÙƒÙŠ ÙŠØµØ Ø Ù Ø Ù Ùƒ Ø ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ ØŒ Ù Ø Ù Ù ÙŠØ Ø Ø Ù ØªÙ ØªØ Ù ÙˆØ Ø¹Ù Ù Ø Ù Øª ØªÙ Ø¹Ù Ù ÙŠØ Ù Ù Ù Ø Ù Ù Ù ÙƒÙŠØ Ø Ø¹Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø¹Ù Ø Ø Ù Ù ÙˆØ Ù Ø Ù Ø¹Ø Ù ØŒ ÙˆØ³ÙŠØ¹Ù Ù Ø Ù Ù ÙˆØ Ù Ø¹Ù Ù ÙˆØ Ø¹ Ø¹Ù Ø ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ ÙˆÙ ÙŠ ٠٠س Ø Ù ÙˆÙ Øª Ø¹Ù Ø Ø Ù Ù Ø¹Ù Ø Ø ÙŠ Ø Ø ÙŠØ Ø Ø Ø³Ù Ø Ù Ø Ø Øµ Ø Ù Ø ÙŠ Ø³ÙŠØ Ù Ù ÙŠØ³ÙƒÙ Ù ÙŠ Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ù Ù Ø²Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø³ØªÙ Ù Ø¹Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ùˆ ÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ø Ù ØªÙ ÙˆÙ Ø Ù Ù Ø³Ùƒ Ø ØªØ ØªÙŠØ Ø Ù Ùƒ Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Ù Ù Ø Ùƒ Ù Ø³Ø Ù Ø Ø²ÙˆØ Ø Ø Ø Ø ÙˆØ ÙˆØ Ù Ø Ù Ø ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠ ÙŠØ Ø Ø Ù ÙŠÙ Ù Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ø ØŒ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙˆØµÙŠ Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ø Ù ÙˆØ Ù Ø¹Ø Ù ÙˆØ Ù ØªØ Ù ØºÙˆÙ Ù Ø Ø¹Ù Ø Ù Ùƒ ٠٠س Ø Ù Ø Ø ÙŠÙ Ø Ù ÙŠ ØªÙ Ø Ø³Ù Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø ÙŠØ Ø Ø Ù ØªØ¹Ù Ù ÙˆØ Ø¹Ù Ù ØªØ Ù ÙŠØº Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø Ø Ø Ø ÙˆÙ Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ù ÙŠØ ÙˆØ² Ù Ùƒ ÙˆÙ Ùƒ Ø Ø ÙŠØ Ø Ù ØªØ Ù Ù Ø¹Ù Ø Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ø Ù Ø ØµÙˆÙ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ù Ø³Ø Ø Ù Ù Ù Ù Ù Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ù Ø ØªØµØ Ù Ø Ù ÙƒØªØ Ø Ù Ø Ø³ØªØ Ø Ø Kneepkens Ø¹Ø Ø ØµÙ Ø Ø Ø Ù Ø ØªØµØ Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ù ÙƒØªØ ÙˆÙ ÙŠ Ø Ùˆ Ø Ù Ù Ø ØªÙ Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª ØªØ ØºØ Ù ÙŠ Ø Ù ØªÙ Ø Ø²Ù Ø¹Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ù Ø ÙˆØ Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ù ÙƒÙ ÙŠØ ÙŠØ Ø Ù Ø ØµÙˆÙ Ø¹Ù Ù Ø Ø¹Ø Ù Ø Ù Ø Ø ÙŠØ Ù Ù Ø Ù Ù ØµÙ Ø Ø Ø Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ø¹ÙŠØ Ù Ù Ø Ù Ø ÙŠØ ØŒ Ù Ø Ù Ø Ù Ù ØµÙ Ø Ø Ø Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ø¹ÙŠØ Ù Ù Ù Ø²Ù Ø Ø Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ø¹ ت٠ك Ø Ù Ù Ø³Ø Ø¹Ø Ø Øª Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠØ Ù Ø Ø Ù Ø ÙŠØ¹Ù ÙŠ Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ø¹ÙŠØ Ø³ØªØª Ø Ù Ù Ù ÙŠ Ø Ù Ù ÙˆØ ÙˆØ¹ Ù ØªØ Ù Ù Ø Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Ù Ù Ø Ùƒ Ù Ø³Ø Ù Ø Ø Ù Ø¹ Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ø Ù ÙŠÙ Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Ø Ù Ø Ø³ØªÙ ØªØ Ø Ù Ùˆ Ø Ù Ù ÙŠÙ Ø ØºÙŠ Ø Ù ØªØ Ù Ø¹ ت٠ك Ø Ù Ù Ù Ù Ø ØŒ Ø³ØªØ¹Ù Ù Ù ØµÙ Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ø¹ÙŠØ Ø¹Ù Ù Ù Ø Ø ÙˆÙ Ø Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ø¹ Ù Ø Ù Ø Ù ØªÙ Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª ØªØ ØºØ Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø ØªØ Ùƒ ÙƒÙ Ø Ù Ùˆ Ù ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ù Ø Ù Ø Ù ØµÙ Ø Ø ØŒ Ù Ø Ù Ù ÙŠÙ Ø ØºÙŠ Ø Ø Ø Ø Ø Ø¹Ù Ù ÙŠØ Ø Ø³Ø Ø ÙŠØ Ù ÙŠ Ù ÙˆØ ÙˆØ¹ Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø ÙŠÙ Ø ÙŠÙ ÙƒÙ ØªØ Ø ÙŠØ Ù Ø Ø Ø Ø ÙƒØ Ù ØµÙˆØ Ø Ø Ø¹Ø Ù Ø Ù Ø¹ Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ø Ùˆ Ø Ù ØªÙ Ø Ø²Ù Ø¹Ù Ù Ø Ø Ùˆ Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ù Øº Ø Ù Ù ØªÙ Ù Ø¹Ù ÙŠÙ ØµØ ÙŠØ Ø Ù Ø Ù Ø¹Ù Ù ÙŠØ Ø Ù Ø Ø³Ø Ø ÙŠØ Ù Ù Ù Ù Ù Ø ØºÙŠØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø³Ø¹Ø ÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ø Ù ØªØ Ø³Ù Ø Ø³Ø Ø Ø Øª Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø ÙˆØ Ø Ø Ù Ø¹Ù Ù Ø Ø³Ø Ø³ Ø Ù ÙŠØª Ø¹Ù ÙŠÙ Ø Ù Ø¹Ù Ù ÙŠØ Ø Ù Ø Ø³Ø Ø ÙŠØ ÙˆØ Ù ØªØ Ø³Ù ÙˆØ ÙƒÙ ØªÙ Ùƒ Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ù Ø¹ Ù Ø³Ø Ù ÙˆØ Ø²Ø Ø Ùˆ Ø¹Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØ Ø Ø Ø Ùˆ Ø Ù Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ù Ø ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ù Ø ÙŠØªÙ ØªØªØ³Ù ÙŠÙ Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ØªØ¹Ø ÙŠ Ù Ø Ø Ø Ùƒ Ù ÙŠ Ù Ø Ø Ø Ù Ù Ù ÙˆØ Ø ÙˆØ³ÙˆÙ ÙŠÙƒÙˆÙ Ø Ø ØªÙŠØ Ø Ùƒ ÙˆØ Ø Ø Ø ÙˆÙ ÙƒØªÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù ØªÙ Ø Ø³ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù ØµÙŠØ ØºØ Ø³ØªÙƒÙˆÙ Ù Ù Ø Ø¹Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø³ÙƒÙ ÙˆØ Ø Ù ØªØ Ù ÙŠ Ø³ØªÙƒÙˆÙ Ù Ø³ØªÙ Ù Ø Ø¹Ù Ø ÙŠ توزيع Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ø²Ù Ù ÙŠ Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Øª Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ø¹Ø Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù ÙŠØ Øª Ø Ù Ù Ù Ù Ø ØŒ Ù Ù Ù Ø Ù Ù Ù Ù ØŒ ÙˆØªØ Ø¹Ø Ù Ù Ù Ø Ù ÙˆÙ ØŒ Ù Ù Ø Ù ØªØ Ù Ù ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù Ø Øª Ù ÙŠ Ø ØªÙ Ø Ù Ù ÙƒØªÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø³Ù Ù ØªØ Ø ÙˆÙ Ù Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ù ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ø ØªÙ Ø Ù Ø Øª Ø Ø Ø ÙƒØ Ù Øª Ø Ù ÙŠØ¹ Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù ÙƒØ Ù Ù Ø ØŒ ÙˆØ Ù Ù ÙŠ توص٠ت Ù Ù Ùƒ Ø Ù ÙˆØ Ù Ù Ø Ù Øª Ù Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ù Ø ØŒ Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø³ÙŠÙ Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ù ÙŠÙ Ø²Ù Ùƒ Ø Ù ØªØ Ø Ø Ø ÙˆØ Ù ÙŠ Ø Ø Ø Ø¹Ø Ø Ø³Ø Ø ÙŠØ¹ Ù Ø Ø³ØªÙ Ø Ù Ù Ø³Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø ØŒ Ù Ø³ÙŠØªÙ Ø Ø Ø³Ø Ù Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù ÙŠÙƒÙ Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø¹Ø Ø Ù ØªÙˆØµÙ Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ù Ø Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ø³Ù Ø¹Ø Ù Ø Ù Ø ØªØµØ Ù Ø Ù ÙƒØªØ Ù Ø Ø Ù Ø Ù ØªÙ Ùƒ Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø ÙƒÙ Ø Ø³ÙŠØ Ø³Ù Ø Ù ÙŠÙƒÙ Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø¹Ø Ø Ù ØªÙˆØµÙ Ø Ù Ù ÙŠ Ù ÙƒØªØ Ù Ø ÙˆØ ÙˆØ Ø ÙŠØ Ø Ø Ù Ø Ù Ù Øª Ø Ù ØªØ Ø Ù ÙƒÙ Ø Ù Ù Ø ÙŠØ Ø Ø Ø ØŒ Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª ØªØ ÙŠØ Ø Ù ØªØ ØµÙ Ø¹Ù Ù Ù Ø³ØªØ Ù Ø ØªÙƒ Ø Ø Ù ØªØ³Ø ÙˆÙŠ Ù Ù Ù Ø¹Ø Ø Ø Ø ÙŠÙƒ Ø ÙŠØ ØªÙƒ Ù Ù Ø ÙŠØ Ø Ù Ù Ø Ø Ø 50 Ùª Ù Ù Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø Ø Øª Ø Ù ØªÙ Ø Ø¹Ø ÙŠØ Ø Ù Ù Ø³ØªØ Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ù ØªØ Ø Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø ØŒ Ù ÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø¹Ø ØªÙ Ø ÙŠØ Ùˆ Ù ÙŠ ØºØ ÙˆÙ Ø³Ù ØªÙŠÙ Ø Ø¹Ø ØªØ³Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù ÙŠ Ø³Ø Ù Ø Ù Ø Ø ÙˆØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ù Ù Ø Ù ØªØ Ù ØºÙˆØ Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø¹Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙŠÙƒ Ù Ù Ø Ù ÙƒÙ ØªØ ØºØ ÙˆÙ Ù ÙŠ Ø Ù Ø ØµÙˆÙ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ù Ø³ØªÙ Ù Ù ØªØ Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø¹Ø Ø Ùƒ Ù Ù Ø Ù ØªØ²ÙˆØ Ùƒ Ø Ù Ù Ø ÙˆØ Ø ÙˆÙ Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø ÙˆÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ù Ù Ø Ø Ø³ØªÙ Ø Ø Ø ÙˆØ Ù ØªØ¹ÙŠØ Ø Ø Ø³Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ù Ù Ù Ø³ Ø Ù Ù ÙƒØªØ Ø Ø³ØªØ Ø Ù Ø¹ Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø¹Ø Ø Ùƒ Ø ÙˆÙ ÙƒÙŠÙ ÙŠØ Ø Ù ØªØ¹Ø Ù Ù Ù Ø¹ Ù Ø¹Ø Ø Ø Øª Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ø Ù Ù ØªØ Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ù Ø¹Ø Ø Ø Øª Ø Ø Ø Ù ÙˆÙ Ø ØªÙ Ù Ø Ø¹Ù Ù Ø¹Ø Ø Ø Ù Ø ÙŠØ ÙˆØ Ø ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù ØªÙ Ø Ø²Ù Ø¹Ù Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø Ø Ø ÙˆÙŠØµØ Ø Ø Ù Ø Ø²Ø Ø Ù Ù ØªÙ Ø Ø²Ù Ø¹Ù ÙŠÙ Ù Ù ØºÙŠØ ÙˆØ¹Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Øª Ù Ø¹Ø Ø ÙŠØ Ø Ø Ø Ù ÙŠÙ Ø Ø Ù Ø Ù Ùƒ Ø Ù Ø Ø²Ø Ø Ù Ù ØªÙ Ø Ø²Ù Ø¹Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù ØµÙ Ø ÙˆÙ Ù Ø¹Ø Ø Ø Ù Ø ÙŠØ ÙˆØ Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ø ØªÙ Ø³ÙŠÙ Ù Ø¹Ø Ø Ø Ù ÙˆØ Ø Ø ÙŠØªÙˆÙ Ù Ø¹Ù Ù Ø Ø ÙŠÙ Ø Ø Ù ØªØ¹Ø Ù Ù Ù Ø¹ ÙˆØ Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù ØªÙ Ø Ø¹Ø Ù ÙŠÙ Ø ÙŠØªØ¹Ù Ù Ø Ø Ù Ù Ø Ø ÙŠØ Ø Ù ØªÙŠ Ù Ù Ø Ù Ù Ù ÙƒÙ ÙŠØ Ø Ø Ù ØªØ¹Ù Ø Ø ÙˆÙ Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ù Ø ØªØŒ Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ù ØªØ Ù ÙŠØ Ù Ø ØªØ³Ø Ø¹Ø Ùƒ Ø¹Ù Ù Ù Ù Ù Ø Ù Ùƒ ØªØ³ÙˆÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆØ Ø ÙŠØ¹ Ø Ù Ù ØªØ¹Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø ØµØ ÙŠÙ Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆÙŠØ ØŒ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ØŒ Ø Ù Ø²ÙŠØ Ø Ø Ø ÙŠÙ Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù ÙˆØ Ù ÙˆØ Ù Ø ÙŠÙ ØŒ ØªØ Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ø¹Ù ÙˆÙ Ø ØªØŒ ÙˆØ Ø Ù Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ø ÙƒØ Ù ÙŠ Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ø ÙˆÙŠØ Ù Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø ÙŠÙƒ Ø Ù Ø³Ø Ø Ù ÙˆØ Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ø³ØªØ Ø Ø Ù Ø ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ø ØªÙ Ø Ù ØªÙ Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØª Ù Ù ÙƒÙŠØ Ø Ùˆ Ø ÙŠØª Ù Ø³ØªØ Ø Ø ØŒ ÙˆØ Ø³ØªØ Ø Ø Ù Ø Ù Ù ØµØ Ø ÙŠÙ Ø Ø¹Ø Ø Ø Ø Ù Ù ØªØ Ø¹ Ø Ù Ø Ø ØµÙŠ ØŒ Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ø Ø Ø³ ØŒ Ø Ù Ù Ø ÙˆÙ Ø Ø Øª ØŒ ÙˆØ Ù ÙƒØªØ ÙˆØ Ù ØµÙˆØ Ø ÙŠØª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ù Ù ÙƒÙŠØ ØŒ Ø Ùˆ Ø ÙŠØª Ù Ø³ØªØ Ø Ø ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù Ù Ù ØªÙ ÙƒØ Øª Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ø¹Ù Ù Ø Ø³Ø Ø³ Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø ØµØ Ø ÙƒÙ ÙˆØ Ø Ø Ø Ø ÙƒØ Ø Ø³Ù Ù ÙˆØ ØµÙˆÙ Ùˆ Ø ØµÙˆÙ Ø³ÙŠØ Ø Ø ØŒ Ù Ø Ø Ø ØŒ Ù Ø Ù Ù Ø ØŒ Ø Ù Ø Ø Ù ØªØ Ù ÙŠÙ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø ÙŠØ Ø Ø Ù Ø ÙŠÙˆÙ Ùˆ Ø Ù ØªØ Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø³Ø Ø Ø Øª Ø Ù Ù ØµØ Ù ÙŠØ Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Øª ÙˆØ Ù Ø Ø³ØªØ Ù Ø Ø Ø Øª Ùˆ Ø Ù Ø ÙˆØ Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ø Ù Ø ÙˆØ Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ø ÙŠØ Ù Ù Ù ØªØ Ø Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠØ Ø Ø ØµØ Ø Ø Ù Ø¹Ø Ù Ù ÙƒÙ Ø Ù ØªÙˆÙ ÙŠØ Ø Ù Ø Ø ØªØ Ù ÙŠ Ø Ù Ù Ø³ØªÙ Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ø²Ù Ø Ù Ø Ø Ù ÙŠ ØŒ Ø ÙŠØª Ø Ù Ø¹Ø Ù Ø Ø Ù Ù ÙŠØ Ø Ø ØŒ ÙˆØ Ù ØªØ Ø Ø¹ ØªØ Ù ÙŠÙ ØªØ Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø³Ø ÙˆÙ ÙŠØ Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ ØŒ Ø Ù ØªØ Ù ÙŠÙ Ø Ù ØµØ ÙŠ ØŒ ÙˆØ Ù Ø Ø Ø Ø ØŒ ÙˆÙ Ø Ø Ù Ù Ø Ù Ùƒ Ù Ø Ø Ø Ø Øª Ø Ø Ø Ù Ù Ø³ØªØ Ù Ø Øª Ø Ù Ù Ø¹Ø Ø Ùˆ Ù Ø¹Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠ Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ø Ù ØªÙŠ ÙŠØ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø ØŸ Ø Ø Ù Ø Ù Ù ÙƒÙ Ø Ù ØªØ Ø³Ù ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ø Ù ØªØ Ù ÙŠØ ÙˆÙ ÙŠ Ø Ù Ø Ø ÙˆÙ Øª Ù Ù ÙƒÙ 1 Ù Ø³Ø Ø Ø ØµÙ ÙŠØ Ù Ù Ø³Ø Ù Ø Øª Ø Ù Ø Ø ÙˆØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ Ù Ø Ø¹Ø Ø Ø Ù Ø ÙŠØ Ù Ø Øª Ù ÙƒÙ Ø Ù Ø²ÙˆØ ÙŠÙ ØŒ ٠ع Ø ÙƒØ Ø Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù ØµØ Ù Ø 3 Ø Ø Ù Ø ØªÙƒÙˆÙ ØµØ Ù Ø Ø Ù ÙŠ و٠ت ØªÙ Ø ÙŠÙ Ø Ù ØªÙ Ø Ø³ Ø Ù Ø Ù Ø Ù ØŒ ÙˆØ Ø Ø Ù Ù ØªÙƒÙ ØªØªÙˆÙ Ø Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ ØŒ Ø Ùˆ Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª ØªØªÙˆÙ Ø Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ø Ø Ù ØŒ Ø Ùˆ Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª Ù ØªØ²ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø ØŒ Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø ØªÙ Ø ÙŠÙ ØªØµØ ÙŠØ Ø Ø ØµÙˆØµ ØªØ Ø ÙŠØ Ø Ø ÙˆÙ Ùƒ Ø Ù Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø Ø Ù Ù Ø Ù Ùƒ Ù ÙŠ Ù ÙˆÙ Ù Ø Ø ÙƒØ Ù Ùƒ Ù ØªÙˆÙ Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØ Ø Ù Ù Ø ÙŠÙ Ø Ø Ù ØªÙŠ ØªÙ Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø ÙƒØ Ù ÙˆØ Ø Ø Ù Ù ÙƒÙ ÙŠØªÙˆÙ Ø ØŒ Ø Ù Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù Ù ÙˆÙ Ù Ø ÙŠØ ØŒ Ø¹Ù Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ø Ø Ù ØŒ Ø Ùˆ Ø Ø Ø ÙƒÙ Øª Ù ØªØ²ÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ø Ø Ø Ø ØŒ Ù ÙŠØ Ø Ø¹Ù ÙŠÙƒ Ø Ù ØªØµØ ÙŠØ Ø ØªØ Ø ÙŠØ Ø Ù Ø Ù ØªÙƒ Ù ÙŠ Ù ÙˆÙ Ù Ø Ø Ø ØªÙ Ù Ùˆ ك٠ت Ù ÙˆÙ ÙˆØ Ø Ù Ù Ø Ø Ø ØªØ Ø Ø Ù Ù ØªØ Ø ÙŠØ 1 Ù Ø Ø Ø ÙŠØ 2010 ÙŠÙ ÙƒÙ Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ø Ù Ø³Ø Ø Ù Ù Ø ÙˆØ Ø² Ø Ù Ø³Ù Ø Ø Ùˆ Ø Ø Ø Ù Ø ØªØ¹Ø ÙŠÙ Ù ÙˆÙŠØªÙƒ Ø ÙŠØ ÙŠÙˆØ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ø¹ÙŠ Ø Ù Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ø Ø ØªÙ Ø Ø¹ÙŠ Ø³Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ø Ø Ø Ø Ù Ù Ù Ø ØªØ ÙŠØ Ù Ø Ù Ø³ÙŠØ Ø Ù Ø Ø Ù ÙŠÙ Ù ÙŠ Ø Ù Ù Ø³Ø Ø Ø Ù Ø ØµÙ ÙŠØ Ø Ù Ø²Ø Ù ÙŠ Ø Ø Ø Ù Ø ÙŠØ Ø Ø Ù ØªÙ ØµØ Ø¹ Ø Ù Ù Ø ÙˆØ Ù Ø Ù ÙˆØ Ù Ø Ù Ø Ø ÙˆØ Ù Ø Ù Ù Ø Ù ÙŠØ ÙˆØªØºØ Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø ÙŠØ Ù Ù Ø ÙˆÙ Ø Ù ØªÙƒÙˆÙ Ø Ù Ø³ÙŠØªÙƒ Ù ÙƒØªÙˆØ Ø Ù ÙŠ Ø Ù Ù Ø³Ø Ø Ø Ù Ø ØµÙ ÙŠØ 2 Ø Ù Ù Ù ØªØ Ù Ø Øª Ø Ù Ø ØµÙ ÙŠØ Ù Ø³Ø Ù Ù Ø³Ø Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ø ØµØ Ø Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ù Ù Ø ØµØ ÙŠÙ Ø Ù Ø ÙŠØ Ù ÙƒØ Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø Ø Ø Ù ØµØ Ù Ø 3 Ø Ø Ù Ø ØªÙƒÙˆÙ Ù Ø ÙŠÙ Ø Ùˆ 3 Ø Ù Ù Ù ØªØ Ù Ø Øª Ø Ù Ø ØµÙ ÙŠØ Ù Ø³Ø Ù Ù Ø³Ø Ù Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ø Ù Ø ØµÙˆÙ Ø¹Ù ÙŠÙ Ø Ù Ù Ø Ù Ø ÙŠØ Ù ÙƒØ Ù Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ø Ù ØµØ Ù Ø 3 Ø Ø Ù Ø ØªÙƒÙˆÙ Ù Ø ÙŠÙ Ø Ù ØªØ Ù Ø Ø³ÙˆØ Ø Ù Ù Ù Ù ØŒ Ø Ø ØºØ Ù ÙŠ Ø Ø Ø Ø ØªÙƒÙ Ø¹Ù Ù Ø Ø Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ø Ø Ù ØªØ Ù ÙŠØº Ø¹Ù Ø Ù ÙˆÙ Ø Ø Ø Ø Ùˆ Ø Ù ØªØ Ø Ù Ø²ÙˆØ Ø Ù ÙŠØ³Øª Ø ÙˆØ Ø Ø Ù ÙƒØ Ù ÙŠØ Ù Ø

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/EchtscheidingOnlineArabisch.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Online Scheidung
  müssen nicht beim Gericht in Den Haag eingereicht werden da Sie für das Verfahren den Wohnsitz unseres Büros gewählt haben Das einzige Problem in Bezug auf Ihren Aufenthalt im Ausland ist dass Sie Ihre niederländische Nationalität nicht anhand eines Auszugs aus dem Melderegister beweisen können Das Gericht muss sich jedoch von Ihrer niederländischen Nationalität überzeugen und fordert dadurch die Vorlage einer Erklärung der Niederländischen Botschaft oder des Niederländischen Konsulats des Aufenthaltslandes oder eines Notars woraus hervorgeht dass man Ihre Identität verifiziert hat und worin bestätigt wird dass Sie die niederländische Nationalität haben Alle Schriftstücke müssen durch einen vereidigten Übersetzer übersetzt werden außer wenn sie in Englisch ausgestellt sind Wenn die Eheschließung im Ausland stattgefunden hat muss auch der Auszug aus dem Familienregister vorgelegt werden Falls das nicht geht genügt dem Gericht auch das Vorzeigen der originalen Heiratsurkunde Die Schriftstücke müssen mit einer Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer versehen sein außer wenn sie in Englisch ausgestellt sind Parallel dazu müssen Sie zwecks der Bearbeitung in den Niederlanden eine Wahl zur Anwendung des niederländischen Rechts auf Scheidung treffen Diese Wahl kann zum Beispiel für die Unterhaltsregelung Folgen haben Abschließend muss ich mich davon vergewissern dass Sie beide sich tatsächlich scheiden möchten Wenn Sie nicht beabsichtigen für kurze Zeit in die Niederland zu kommen ist die einfachste und verlässlichste Lösung dass ein unabhängiger Dritter Anwalt Notar Botschafter etc mich darüber informiert dass er sie Ihre Identität überprüft hat und überzeugt ist dass Sie beide den durch mich erstellten Scheidungsunterlagen zustimmen Anders als das Gericht akzeptiere ich neben der Erklärung in Niederländisch und Englisch auch Erklärungen in Französisch Deutsch und Spanisch Nach Erhalt dieses Berichts sowie dem originalen unterzeichneten Schriftsatz kann ich zur Einreichung des Antrags übergehen Sie können ein Bespiel der notariellen Erklärung auch hier herunterladen Wenn die Ehe im Ausland geschlossen wurde wird das Scheidungsurteil in Den Haag registriert Für die definitive Scheidung ist in der Tat das Scheidungsurteil des Gerichts nicht ausreichend Im Übrigen muss eine Scheidung wenn die Eheschließung außerhalb der Niederlande stattgefunden hat meistens auch an das Personenstandsregister in dem Land gemeldet werden sofern das betreffende Land die Scheidung anerkennt Ich empfehle Ihnen das in dem betreffenden Land zu überprüfen Sonstige Regelungen Bezugnehmend auf das elterliche Sorgerecht die Umgangsregelung dem Kinder und Ehegattenunterhalt der Verteilung der Gütergemeinschaft und der ehelichen Wohnung ist es in der Praxis möglich den Richter später um Nachprüfung dieser Nebenregelungen zu ersuchen Diese Nachprüfung ist möglich aufgrund von geänderten Umständen die so ernst sind dass sie die Nachprüfung rechtfertigen Wenn Ihre Ehe auf Gütergemeinschaft beruht können beide auf diese Güter Ansprüche geltend machen prinzipiell bis zu maximal 50 der Werte Es steht Ihnen natürlich frei sich mit weniger als exakt 50 des Werts zufriedenzugeben aber es ist doch vernünftig dies eventuell in einem Vertrag aufzunehmen und die schriftliche Absprache dem Scheidungsantrag beizufügen So kann eine Mehrzuteilung eines der Partner durch die Steuerbehörde als eine Schenkung angesehen werden wenn keine Gegenleistung gegenüber gestellt wird was in einer Verpflichtung zur Zahlung einer Schenkungssteuer resultieren kann Neben der Nennung der Gegenleistung kann dieses Betrachten als eine Schenkung durch die Aufnahme in dem Vertrag vermieden werden dass von einem Anteil aus emotionalen moralischen Gründen Abstand genommen wird Sie tun gut daran den Grund die Gründe anzugeben Es kann ratsam sein sich bei der Steuerbehörde oder einem Steuerberater nach eventuellen steuerlichen Folgen Ihrer Absprache zu informieren Durch die Gesetzesänderung zum 1 Januar 2012 wird die Gemeinschaft nicht mehr zum Datum der Eintragung der Scheidung aufgelöst sondern ab dem ZEITPUNKT der Einreichung des Scheidungsantrags Sie werden dieses Datum später im Scheidungsurteil finden Die Auflösung gilt direkt zwischen Ihnen beiden aber hat erst Drittwirkung wenn die Scheidung eingetragen ist also nach der Entscheidung oder wenn die Einreichung des Antrags im Familienregister eingetragen wird Wenn eine Eigentumswohnung einem von Ihnen beiden zugeteilt wird achten Sie darauf dass nach der Scheidung eine Übertragung beim Notar stattfinden muss Der Notar erstellt einen Schriftsatz über die Verteilung und einen eventuell neuen Hypothekenschriftsatz Dieses Verfahren liegt außerhalb der Scheidung und muss von Ihnen selbst geregelt werden Wenn es einen Ehevertrag gibt und das Haus muss von dem einem an den anderen übertragen werden ist es auch sehr empfehlenswert sich gut vom Notar beraten zu lassen und uns zu informieren Auch die Art und Weise des Versorgungsausgleichs müssen Sie selbst an die Pensionskasse weitergeben Es steht Ihnen frei auf das Recht auf Ehegattenunterhalt zu verzichten In Bezug auf eine individuelle Unterhaltsberechnung können Sie mit Frau RA Kneepkens Büro über unsere Kontaktseite per E Mail oder telefonisch Kontakt aufnehmen Wenn Sie tatsächlich auf den Unterhalt verzichten und einer von Ihnen beiden müsste auf Sozialhilfe angewiesen sein dann hat das Sozialamt Regressanspruch Das bedeutet dass das Sozialamt selbständig Nachforschen muss ob doch Unterhaltszahlungen geleistet werden müssen Wenn das Ergebnis lautet dass Unterhalt gezahlt werden muss dann wird das Sozialamt versuchen diesen einzutreiben Wenn Sie von der Scheidung auf gemeinsamen Antrag wie auf dieser Seite beschrieben Gebrauch machen muss eine Unterhaltsberechnung durchgeführt werden Nur auf diese Weise kann festgestellt werden ob zu Recht oder Unrecht auf die Unterhaltszahlung verzichtet wird und ob ein vereinbarter Unterhaltsbetrag korrekt ist Die Unterhaltsberechnung ist nicht im Preis inbegriffen Sie müssen mir die Unterhaltsberechnung mit den Schriftstücken denen sie zu Grunde liegt mit Ihren Auszügen und oder dem Vertrag zusenden Die Mietrechte oder Nutzrechte der ehelichen Wohnung können durch das Gericht an eine der beiden Parteien übertragen werden Sie können Ihre Entscheidung auf dem Formular zum Ausdruck bringen In dem Antrag wird Ihre Wahl angegeben Der Wortlaut erstreckt sich nur auf das Wohnrecht und ist daher von einer eventuellen Verteilung des Mehrwerts der Wohnung bei einer Eigentumswohnung losgelöst Wenn bestimmte wichtige Absprachen getroffen wurden ist es für die Rechtskräftigkeit von Belang diese Absprachen in einem Vertrag aufzunehmen Nachstehend finden Sie ein Vertragsbeispiel Wenn alle Schriftstücke komplett sind ich von Ihnen die Zustimmung erhalten habe den Antrag einzureichen wird der Antrag beim Gericht eingereicht Da Sie nach ungefähr vier Wochen die Entscheidung sofort nach Ausstellung von mir zugesandt bekommen brauchen Sie keinen Kontakt mit dem Büro bezüglich

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/OnlineScheidung.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •