archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Domeinnaam
  kan krijgen of kan opvragen over de activiteiten van de eigenaar van de domeinnaam Zo heeft u deze informatie gevonden via de domeinnaam ellens info ellens eu De extensie De informatie achter de de extensie geeft vaak aan wat voor soort informatie men kan vinden op een website Com is voor commerciële websites info voor meer informatieve websites nl voor bedrijven personen uit Nederland org voor organisaties enz Voor de verschillende extensies zijn er verschillende instanties vaak via de overheid gereguleerd die de registratie van de namen bijhoudt de zogenaamde Registrar Voor nl domeinnamen is dat SIDN De status Hoewel de domeinnaam nog geen formeel wettelijke status heeft in Nederland wordt het recht op een domeinnaam wel op één lijn gesteld met een merkenrecht link naar merk op site of een recht op een handelsnaam link naar handelsnaam op site In zoverre kan een eigenaar dus bescherming inroepen voor zijn domeinnaam maar een domeinnaam kan ook een inbreuk opleveren op een handelsnaam of merk van een ander Daarvan zijn inmiddels al vele voorbeelden bekend die men kan terugvinden op bijvoorbeeld www domjur nl een website met jurisprudentie over domeinnamen De mogelijkheid om bescherming in te roepen op een domeinnaam is

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/domeinnaam.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Octrooi
  geassocieerd wordt met uitvindingen in stoffige laboratoriums In werkelijkheid vormen octrooien voor veel bedrijven een aanmerkelijke bron van inkomsten middels licenties waartoe deze bedrijven beschikken over zeer moderne en technisch hoogstaande faciliteiten Zo hebben Philips en Sony veel geld verdiend met octrooien op CD s Wetgeving Ook voor octrooien geldt dat naast Nederlandse wetgeving in de Rijksoctrooiwet er ook een Europees Octrooi Verdrag op grond waarvan middels één aanvraag voor verschillende Europese landen per land een nationaal octrooi kan worden aangevraagd De Europese Unie is bezig met de voorbereiding van een Gemeenschapsoctrooi waarbij via één aanvraag voor alle landen van de Europese Unie een octrooi wordt verkregen Of en wanneer een dergelijk octrooi mogelijk wordt is thans nog niet bekend Het merk In Nederland lopen de aanvragen via het Octrooicentrum en voor de aanvraag van Europese octrooien is er het Europees Octrooibureau Daarnaast is er ook een mogelijkheid om zowel octrooien aan te vragen in Europese landen als ook in landen buiten Europa op grond van het Verdrag tot samenwerking inzake Octrooien of PCT Verdrag Patent Cooperation Treaty Uitvindingen Artikel 2 van de Rijksoctrooiwet stelt Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen die nieuw zijn op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid Het moet dus gaan om een uitvinding van technische aard die ook aantoonbaar functioneert Een octrooi moet inventief zijn in de zin dat de uitvinding die er in is opgenomen niet voor de hand moet liggen Essentieel is ook dat een octrooi op het moment van aanvraag nog nieuw is wat betekent dat de uitvinding niet openbaar mag zijn gemaakt via een publicatie of een presentatie van de uitvinding De uitvinder moet dus zijn mond houden tot het moment dat de octrooiaanvraag is ingediend Investering Een octrooi kan worden aangevraagd voor de duur van

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/octrooi.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Modellen
  Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Modellen Naast het auteursrecht bestaat er ook een recht op een tekening of een model dat in tegenstelling tot het auteursrecht dat ontstaat door het maken ontstaat door het registeren van een tekening of een model Weergave Een tekening is een twee dimensionale weergave van een ontwerp en een model is een drie dimensionale weergave van een ontwerp maar een ontwerp kan ook bestaan uit een combinatie van beiden Meestal ziet een tekening of een model op het uiterlijk van een product of op een onderdeel daarvan Het maakt daarbij ook niet uit of het ontwerp handmatig of industrieel tot stand gekomen is zolang het ontwerp maar een eigen karakter heeft Als voorbeelden gelden ontwerpen voor een verpakking een stoel een sieraad etc Registratie Om voor registratie in aanmerking te komen moet een tekening of model nieuw zijn wat betekent dat het nog niet eerder openbaar mag zijn gemaakt dan wel dat het geregistreerd wordt binnen een termijn van 12 maanden nadat het ontwerp voor het eerst openbaar is gemaakt Een tijdige registratie is dus van groot belang Ook moet het een eigen karakter hebben in de zin dat het wezenlijk moet verschillen van andere reeds op de markt bekende tekeningen of modellen Een registratie geldt voor een periode van 5 jaar en kan tot maximaal 25 jaar worden verlengd Maar omdat een tekening of model vaak ook auteursrechtelijk beschermd is kan de beschermingsduur oplopen tot 70 jaar na de dood van de maker van het ontwerp Wetgeving Voor de Benelux zijn de bepalingen voor tekeningen en modellen opgenomen in het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom en een registratie voor de Benelux kan worden aangevraagd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom Op grond van Europese wetgeving kan ook via één aanvraag een Gemeenschapsmodel worden aangevraagd

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/modellen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Overig
  van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten Een chip is opgebouwd uit diverse onderdelen en de kaart de topografie van de wijze waarop die onderdelen in elkaar worden opgebouwd kan worden beschermd op basis van deze wet met name om te voorkomen dat de concurrent er mee aan de haal gaat nadat met veel investeringen een chip in elkaar is gezet De bescherming van de topografie gebeurt door deze te deponeren bij het Octrooicentrum Nederland Reclame Ook de wijze waarop in Nederland reclame wordt gemaakt is gereguleerd Enerzijds door de zelfregulering via de Reclame Code Commissie en anderzijds voor wat betreft vergelijkende misleidende reclame in de artikelen 6 194 tot en met 6 196 Burgerlijk Wetboek In de Nederlandse Reclame Code is vastgelegd op welke wijze reclame moet worden uitgevoerd en waar rekening mee moet worden gehouden Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar de diverse bedrijfstakken die in Nederland actief zijn maar wordt ook rekening gehouden met de aard van de producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt Denk bijvoorbeeld aan de beperkingen voor sigaretten en alcoholreclames Indien iemand van mening is dat een reclame uiting in strijd is met de Reclame Code of met de artikelen uit het Burgerlijk Wetboek dan kan men een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie of bij de burgerlijke rechter In een voorkomend geval kan Michiel Ellens u bijstaan bij het indienen van of juist het voeren van verweer tegen een klacht bij de Commissie of bij de rechter Creative Commons Deze term staat voor een alternatieve vorm van auteursrecht waarbij de maker van een werk anderen de gelegenheid biedt om zijn werk te gebruiken voor andere doeleinden waarbij er ook veranderen kunnen worden aangebracht in het oorspronkelijke werk bijvoorbeeld om het verder te ontwikkelen Meer informatie hierover is onder andere te vinden op een Nederlandse

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/overig.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Teurlings & Ellens Advocaten Intellectueel Eigendom Inleiding
  FAQ Vacature Uitspraken Advies Inleiding Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Inleiding De term Intellectueel Eigendom afgekort tot IE is een verzamelnaam voor diverse rechtsgebieden die allemaal betrekking hebben op creaties van personen of op tekens die worden gebruikt om bedrijven te benoemen of producten diensten aan te bieden Bij Michiel Ellens advocaat in Amsterdam kunt u terecht voor advies over IE Het IE recht biedt een scala aan mogelijkheden ter bescherming van uw rechten of creatieve vondsten en deze website is bedoeld om u een beetje op weg te helpen in het IE bos De meest bekende rechtsgebieden zijn het merken octrooi handelsnaam en auteursrecht en deze en andere rechtsgebieden komen op deze website aan de orde waarbij ook voorbeelden worden gegeven van wat dit in de praktijk kan betekenen Het IE bos is gebaseerd op wettelijke bepalingen die vastliggen in internationale verdragen Europese regelgeving en nationale wetgeving welke allemaal onderhevig zijn aan aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de sterke groei van multimedia en internet Maar de rechtsgebieden worden ook sterk beïnvloed door een continue stroom van gerechtelijke uitspraken waarin invulling en uitleg wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen en de invloed die deze op elkaar

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/intellectueeleigendom.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Echtscheiding
  geregeld In de akte tot referte wordt dan verklaard dat men zich niet tegen het verzoek verzet De procedure bij de rechtbank geeft meer zekerheid omtrent de gemaakte afspraken aangezien deze kunnen worden afgedwongen Bij een overeenkomst en beëindiging die niet via de Rechtbank is gelopen is dat niet het geval GEZAG INFORMATIE EN CONSULTATIE Uitgangspunt is dat bij een echtscheiding met kinderen het ouderlijke gezag blijft doorlopen na de scheiding Als het gezag moet worden gewijzigd en op naam van een van de ouders moet komen dan moet dat via een verzoek aan de Rechtbank De Rechtbank stelt bij de beoordeling van dat verzoek het belang van het kind voorop Er moet een zeer goede reden aan de Rechtbank worden opgegeven waarom het gezag alleen op naam van de vader of alleen op naam van de moeder moet komen Een goede reden kan zijn een verhuizing naar het buitenland of bijvoorbeeld en ernstige medische reden waaronder verslaving Er bestaat altijd een informatieplicht en consultatieplicht over de zaken betreffende de kinderen die belangrijk zijn ook als het gezag slechts bij een van beide ouders komt te liggen Denk aan de keuze voor een school of operatie NEVENVOORZIENINGEN De Rechtbank zal de echtscheiding uitspreken maar kan op verzoek ook andere beslissingen nemen Dat noemt men de nevenvoorzieningen Die nevenvoorzieningen kunnen worden gevraagd voor alimentatie levensonderhoud ouderlijke gezag het woonrecht of huurrecht de omgangsregeling met de kinderen en de boedelverdeling Wanneer men getrouwd is in gemeenschap van goederen dient alles gelijk te worden verdeeld Alle zaken van waarden positief en negatief Dus ook de schulden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk ongeacht wie de schuld heeft veroorzaakt Wij adviseren altijd om alle gevolgen van de scheiding samen zoveel mogelijk concreet af te spreken en op papier vast te leggen Lukt dat niet dan zal de Rechtbank moeten worden gevraagd een beslissing te nemen Bij een woning zal de Rechtbank de woning vaak toewijzen aan de ouder bij wie de kinderen blijven Als dat een huurwoning is zal de Rechtbank bepalen dat het huurrecht aan de man of de vrouw toekomt De verhuurder moet deze uitspraak accepteren en mag degene die het huurrecht heeft toegewezen gekregen niet de woning uitzetten Als het een koopwoning betreft kan de Rechtbank in zijn beschikking bepalen dat één der partijen in ieder geval nog 6 maanden na de ontbinding van het huwelijk in de woning mag blijven wonen met het gebruik van de zaken die behoren bij deze woning Wel moet dan gedacht worden aan het betalen van een gebruiksvergoeding aan de ander Overigens maken wij u er op attent dat indien de echtelijke koopwoning aan een van beide partners wordt toebedeeld de overdracht daarvan plaats dient te vinden bij de notaris De advocaat heeft geen bemoeienis ten aanzien van die overdracht De notaris maakt alsdan een akte van verdeling op U kunt bij diverse notarissen een kostenopgave vragen aangezien de kosten nogal variëren Ten aanzien van de huurwoning is het altijd verstandig te informeren bij de gemeente wat de regels voor een urgentie zijn Er bestaan gemeenten die in hun voorwaarden de eis hebben staan dat strijd moet zijn geleverd om de woning en soms zelfs dat de woning is opgeeist bij de rechtbank om voor een urgentie in aanmerking te komen Indien er kinderen in het spel zijn is het uiteraard heel erg belangrijk dat erg voorzichtig met de belangen van de kinderen wordt omgesprongen Een kind vraagt niet om een scheiding en vraagt er zeker niet om een keuze te maken Ook al is het uitgangspunt dat ouders gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag en soms ook gezamenlijk zorgen voor de opvoeding in de praktijk zullen de kinderen toch vaak bij één ouder wonen die de meeste beslissingen neemt Als de ouders niet samen tot beslissingen kunnen komen zal aan de Rechtbank om een oordeel moeten worden gevraagd De Rechtbank kan daarbij advies vragen van de Raad voor de Kinderbescherming die alsdan een onderzoek zal doen De Raad zal op bezoek komen en met alle betrokkenen spreken om uiteindelijk de Rechtbank te kunnen adviseren wat het meest in het belang van het kind is Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de Rechtbank opgeroepen om hun mening te geven Bij gezamenlijke verzoeken kunnen kinderen een kindverklaring invullen en is de komst naar de Rechtbank niet nodig Ook de omgangsregeling kan men het beste samen overeen komen tenzij de kinderen al oud genoeg zijn zodat de omgang spontaan kan plaatsvinden Als het niet samen lukt zal de Rechtbank tot een omgangsregeling komen en vaak komen tot minimaal één weekend per 14 dagen en de helft van de feestdagen en schoolvakanties De beslissing van de Rechtbank hangt uiteraard af van alle factoren Niet alleen tijdens een huwelijk maar ook een echtscheiding zijn ex echtelieden verplicht elkaar en de kinderen te onderhouden Als een bedrag aan alimentatie niet in overleg kan worden vastgesteld kan aan de Rechtbank worden verzocht alimentatie voor de behoeftige partner en de kinderen vast te stellen In principe duurt de alimentatie voor ex partners maximaal 12 jaar tenzij het huwelijk kinderloos is gebleven en niet langer dan 5 jaar heeft geduurd De alimentatieduur is dan gelijk aan de duur van het huwelijk Kinderalimentatie stopt in beginsel indien de kinderen 21 jaar worden maar tussen het 18e en 21e levensjaar gelden bijzondere regels die afhankelijk zijn van de situatie Afgezien van de maximale duur in jaren kan de partneralimentatie ook eindigen als degene die alimentatie krijgt gaat samenwonen als ware hij zij gehuwd of wanneer deze hertrouwt De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten De Staatssecretaris van Justitie heeft het percentage waarmee de uitkeringen van het levensonderhoud per 1 januari 2013 worden verhoogd vastgesteld op 1 7 BIJSTANDSVERHAAL Als door partijen wordt afgezien van alimentatie staat

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/echtscheiding.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Alimentatie
  meer behoefte heeft aan een begeleiding in de vorm van bemiddeling en begeleiding dan kunnen wij u verwijzen naar uitstekende bemiddelaars mediators U kunt dan contact opnemen met ons kantoor via onze contactpagina liefst per email op Ook voor een alimentatieberekening kunt u ons mailen Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten en ex echtgenoten geregistreerde partners en ex geregistreerde partners ouders en kinderen partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar maar ook ex echtgenoten en ex geregistreerde partners zijn dat De ene ex echtgenoot of ex geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander als die ander niet in staat is om helemaal in het eigen levensonderhoud te voorzien Op 1 juli 1994 zijn de wettelijke regels over de alimentatieplicht van ex echtgenoten veranderd Volgens die nieuwe Wet limitering alimentatie duurt een alimentatieplicht tussen ex echtgenoten die op of ná 1 juli 1994 samen is afgesproken of door de rechter is vastgesteld in principe twaalf jaar Deze nieuwe regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap door de rechter beëindigd wordt De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen Voor kinderen van 18 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/alimentatie.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Boedelverdelingen
  in de registers van de Burgerlijke Stand is het huwelijk beëindigd met als een van de gevolgen dat de gemeenschap van goederen is ontbonden Dit betekent dat alle zaken die tot de gemeenschap behoren verdeeld dienen te worden tussen de beide aarb ex echtgenoten w ij ieder in principe recht heeft op de helft van de boedel Indien nodig kunnen de porties door middel van een betaling wegens overbedeling gelijk kunnen worden gemaakt Het verdelen blijft overigens niet beperkt tot de zaken zoals de woning de inboedel de auto pensioenrechten saldi op de bank en girorekeningen of vorderingen Ook de tijdens het huwelijk aangegane verplichtingen en ontstane schulden moeten verdeeld worden Na ontbinding is degene die de gemeenschapsschuld is aangegaan hoofdelijk aansprakelijk en de ander voor de helft Ieder is voor de helft van zijn vermogen draagplichtig Voor een privé schuld is aansprakelijk degene die de schuld is aangegaan Degene die de schuld is aangegaan is ook draagplichtig Door de ontbinding van het huwelijk wordt de gemeenschap vatbaar voor verdeling Partijen zijn in principe gezamenlijk bevoegd tot gebruik van de gemeenschapsgoederen Voor bepaalde persoonlijke zaken zoals kleding sieraden papieren en gedenkstukken die tot de eigen familie behoren en beroeps en bedrijfsmiddelen heeft ieder der echtgenoten het recht om deze tegen de geschatte prijs over te nemen De verdeling zelf is in beginsel niet aan een bepaalde vorm gebonden althans als partijen het vrije beheer over goederen hebben en bijvoorbeeld niet failliet zijn of onder curatele gesteld zijn Als er onroerende zaken in de verdeling zijn betrokken dient een notaris ingeschakeld te worden Het onderling tot overeenstemming komen over de verdeling van de goederen en de schulden levert nogal eens problemen op met name wat betreft de waardering van de goederen en aan wie wat moet worden toebedeeld met de daaruit

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/boedelverdelingen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •