archive-nl.com » NL » T » TEURLINGSELLENS.NL

Total: 153

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Adressen & links
  Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Adressen links Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Adressen links Adressen Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Afdeling Service voorlichting Postbus 20301 2500 EH Den Haag Telefoon 070 3706850 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centrale Directie Voorlichting Bibliotheek en Documentatie Postbus 90801 2509 LV Den Haag Telefoon 070 3334444 Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdragen LBIO Marten Meesweg 109 111 3009 AX Rotterdam Telefoon 010 2894890 Bochures Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures kunt u contact opnemen met de telefonische informatielijn van de gezamenlijke ministeries Postbus 51 Infolijn Telefoon 0800 8051 gratis Openingstijden maandag t m vrijdag van 9 00 uur 21 00 uur Postbus 51 E mail U kunt ook contact opnemen met Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Afdeling in en externe communicatie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Telefoon 070 370 6850 Openingstijden maandag t m vrijdag van 9 00 uur 17 00 uur Min van Justitie E mail ANDERE BROCHURES Over de volgende onderwerpen zijn aparte brochures verkrijgbaar U gaat scheiden

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/adressen_en_links.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Flitsscheiding
  Echtscheiding Online Arabisch Online Scheidung Duits Divorce en ligne Frans Rozwod online Pools Divorcio en línea Spaans Scheiden Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand Nuttige links Route naar kantoor FAQ Vacature Uitspraken Advies Flitsscheiding Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/flitsscheiding.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Alimentatie / Pensioen
  aan een begeleiding in de vorm van bemiddeling en begeleiding dan kunnen wij u verwijzen naar uitstekende bemiddelaars mediators U kunt dan contact opnemen met ons kantoor via onze contactpagina liefst per email op Voor een alimentatieberekening kunt u ook contact met ons opnemen Alimentatie Pensioen Updated 3 januari 2015 Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten en ex echtgenoten geregistreerde partners en ex geregistreerde partners ouders en kinderen partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar maar ook ex echtgenoten en ex geregistreerde partners zijn dat De ene ex echtgenoot of ex geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander als die ander niet in staat is om helemaal in het eigen levensonderhoud te voorzien Op 1 juli 1994 zijn de wettelijke regels over de alimentatieplicht van ex echtgenoten veranderd Volgens die nieuwe Wet limitering alimentatie duurt een alimentatieplicht tussen ex echtgenoten die op of ná 1 juli 1994 samen is afgesproken of door de rechter is vastgesteld in principe twaalf jaar Deze nieuwe regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap door de rechter beëindigd wordt De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen Voor kinderen van 18 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/alimentatie_pensioen.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : OTS - Ondertoezichtstelling
  beperkt Als in uw gezin ernstige opvoedings problemen voorkomen en de ontwikkeling van uw kind in gevaar komt kan de kinderrechter uw kind onder toezicht stellen Uw gezin krijgt dan begeleiding van een gezinsvoogd Aanvraag ondertoezichtstelling De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen dan geeft hij Bureau Jeugdzorg opdracht om de ots uit te voeren Het Bureau Jeugdzorg wijst een gezinsvoogd aan Hulp van gezinsvoogd De gezinsvoogd helpt u en uw kind de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd Bijvoorbeeld het zoeken van een andere school Duur ondertoezichtstelling De kinderrechter bepaalt de duur van de ots Een ondertoezichtstelling duurt maximaal 12 maanden De kinderrechter kan de ots steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is Uithuisplaatsing tijdens ots In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen Als het voor het kind beter is kan de gezinsvoogd de kinderrechter toestemming vragen om uw kind uit huis te plaatsen Bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin Soms loopt een kind onmiddellijk gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de raad een voorlopige ots uitspreken De kinderrechter machtigt Bureau Jeugdzorg om het kind uit huis te plaatsen Verplichte opgroeiondersteuning De wet wordt aangepast zodat een rechter de Maatregel voor Opgroeiondersteuning MvO kan opleggen Bij de uitvoering van de ots worden de ouders en hun sociale omgeving eerst zelf in de gelegenheid gesteld een plan van aanpak op te stellen Bureau Jeugdzorg volgt de uitvoering ervan Dit kan voor maximaal

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/OTS-Ondertoezichtstelling.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Echtscheiding
  geregeld In de akte tot referte wordt dan verklaard dat men zich niet tegen het verzoek verzet De procedure bij de rechtbank geeft meer zekerheid omtrent de gemaakte afspraken aangezien deze kunnen worden afgedwongen Bij een overeenkomst en beëindiging die niet via de Rechtbank is gelopen is dat niet het geval GEZAG INFORMATIE EN CONSULTATIE Uitgangspunt is dat bij een echtscheiding met kinderen het ouderlijke gezag blijft doorlopen na de scheiding Als het gezag moet worden gewijzigd en op naam van een van de ouders moet komen dan moet dat via een verzoek aan de Rechtbank De Rechtbank stelt bij de beoordeling van dat verzoek het belang van het kind voorop Er moet een zeer goede reden aan de Rechtbank worden opgegeven waarom het gezag alleen op naam van de vader of alleen op naam van de moeder moet komen Een goede reden kan zijn een verhuizing naar het buitenland of bijvoorbeeld en ernstige medische reden waaronder verslaving Er bestaat altijd een informatieplicht en consultatieplicht over de zaken betreffende de kinderen die belangrijk zijn ook als het gezag slechts bij een van beide ouders komt te liggen Denk aan de keuze voor een school of operatie NEVENVOORZIENINGEN De Rechtbank zal de echtscheiding uitspreken maar kan op verzoek ook andere beslissingen nemen Dat noemt men de nevenvoorzieningen Die nevenvoorzieningen kunnen worden gevraagd voor alimentatie levensonderhoud ouderlijke gezag het woonrecht of huurrecht de omgangsregeling met de kinderen en de boedelverdeling Wanneer men getrouwd is in gemeenschap van goederen dient alles gelijk te worden verdeeld Alle zaken van waarden positief en negatief Dus ook de schulden opgebouwd voor en tijdens het huwelijk ongeacht wie de schuld heeft veroorzaakt Wij adviseren altijd om alle gevolgen van de scheiding samen zoveel mogelijk concreet af te spreken en op papier vast te leggen Lukt dat niet dan zal de Rechtbank moeten worden gevraagd een beslissing te nemen Bij een woning zal de Rechtbank de woning vaak toewijzen aan de ouder bij wie de kinderen blijven Als dat een huurwoning is zal de Rechtbank bepalen dat het huurrecht aan de man of de vrouw toekomt De verhuurder moet deze uitspraak accepteren en mag degene die het huurrecht heeft toegewezen gekregen niet de woning uitzetten Als het een koopwoning betreft kan de Rechtbank in zijn beschikking bepalen dat één der partijen in ieder geval nog 6 maanden na de ontbinding van het huwelijk in de woning mag blijven wonen met het gebruik van de zaken die behoren bij deze woning Wel moet dan gedacht worden aan het betalen van een gebruiksvergoeding aan de ander Overigens maken wij u er op attent dat indien de echtelijke koopwoning aan een van beide partners wordt toebedeeld de overdracht daarvan plaats dient te vinden bij de notaris De advocaat heeft geen bemoeienis ten aanzien van die overdracht De notaris maakt alsdan een akte van verdeling op U kunt bij diverse notarissen een kostenopgave vragen aangezien de kosten nogal variëren Ten aanzien van de huurwoning is het altijd verstandig te informeren bij de gemeente wat de regels voor een urgentie zijn Er bestaan gemeenten die in hun voorwaarden de eis hebben staan dat strijd moet zijn geleverd om de woning en soms zelfs dat de woning is opgeeist bij de rechtbank om voor een urgentie in aanmerking te komen Indien er kinderen in het spel zijn is het uiteraard heel erg belangrijk dat erg voorzichtig met de belangen van de kinderen wordt omgesprongen Een kind vraagt niet om een scheiding en vraagt er zeker niet om een keuze te maken Ook al is het uitgangspunt dat ouders gezamenlijk belast blijven met het ouderlijk gezag en soms ook gezamenlijk zorgen voor de opvoeding in de praktijk zullen de kinderen toch vaak bij één ouder wonen die de meeste beslissingen neemt Als de ouders niet samen tot beslissingen kunnen komen zal aan de Rechtbank om een oordeel moeten worden gevraagd De Rechtbank kan daarbij advies vragen van de Raad voor de Kinderbescherming die alsdan een onderzoek zal doen De Raad zal op bezoek komen en met alle betrokkenen spreken om uiteindelijk de Rechtbank te kunnen adviseren wat het meest in het belang van het kind is Kinderen van 12 jaar en ouder worden door de Rechtbank opgeroepen om hun mening te geven Bij gezamenlijke verzoeken kunnen kinderen een kindverklaring invullen en is de komst naar de Rechtbank niet nodig Ook de omgangsregeling kan men het beste samen overeen komen tenzij de kinderen al oud genoeg zijn zodat de omgang spontaan kan plaatsvinden Als het niet samen lukt zal de Rechtbank tot een omgangsregeling komen en vaak komen tot minimaal één weekend per 14 dagen en de helft van de feestdagen en schoolvakanties De beslissing van de Rechtbank hangt uiteraard af van alle factoren Niet alleen tijdens een huwelijk maar ook een echtscheiding zijn ex echtelieden verplicht elkaar en de kinderen te onderhouden Als een bedrag aan alimentatie niet in overleg kan worden vastgesteld kan aan de Rechtbank worden verzocht alimentatie voor de behoeftige partner en de kinderen vast te stellen In principe duurt de alimentatie voor ex partners maximaal 12 jaar tenzij het huwelijk kinderloos is gebleven en niet langer dan 5 jaar heeft geduurd De alimentatieduur is dan gelijk aan de duur van het huwelijk Kinderalimentatie stopt in beginsel indien de kinderen 21 jaar worden maar tussen het 18e en 21e levensjaar gelden bijzondere regels die afhankelijk zijn van de situatie Afgezien van de maximale duur in jaren kan de partneralimentatie ook eindigen als degene die alimentatie krijgt gaat samenwonen als ware hij zij gehuwd of wanneer deze hertrouwt De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde De vastgestelde alimentatiebedragen indexeren van rechtswege met een bepaald percentage op 1 januari van het jaar daarop tenzij de Rechtbank de indexering heeft uitgesloten De Staatssecretaris van Justitie heeft het percentage waarmee de uitkeringen van het levensonderhoud per 1 januari 2013 worden verhoogd vastgesteld op 1 7 BIJSTANDSVERHAAL Als door partijen wordt afgezien van alimentatie staat

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/personen_en_familierecht.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Arbeidsrecht
  het tegenovergestelde geval gaat Aan de andere kant heeft een Kantonrechter te Utrecht op 19 juli 2000 JAR 2000 200 bepaald dat het geen wanprestatie oplevert wanneer de werkgever het dienstverband beeindigt voordat de werkzaamheden zijn aangevangen Vooral het feit dat de werknemer geen schade kon aantonen woog zwaar De werkgever had in deze zaak besloten dat de werknemer niet binnen de cultuur pastte na het natrekken van de referenties Opzienbarend is de uitspraak van de Rechtbank Utrecht van 6 februari 2002 JAR 2002 64 waarbij de rechtbank een nietig proeftijdbeding converteerde omzette in een geldig proeftijdbeding van een maand Er was een arbeidsovereenkomst van zes maanden overeen gekomen met een proeftijd van twee maanden Er werd binnen de maand opgezegd De rechtbank overweegt dat indien men op de hoogte was geweest van de ongeldigheid van het beding een beding van een maand was overeengekomen en dat aan het belang om de werknemer te beschermen geen tekort wordt gedaan Opzegtermijn Opzegging dient tegen het eind van de maand te geschieden sedert 1 januari 1999 zijn de opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten korter en eenvoudiger Voor de werkgever gelden dan minimaal de volgende termijnen waarvan overigens kan worden afgeweken bij CAO 1 1 maand bij arbeidsovereenkomsten die korter hebben geduurd dan 5 jaar 2 2 maanden bij arbeidsovereenkomsten van 5 t m 9 jaar 3 3 maanden voor arbeidsovereenkomsten van 10 t m 14 jaar 4 4 maanden voor arbeidsovereenkomsten van 15 jaar en meer contracten Sinds 1 januari 1999 mag een werknemer steeds op een termijn van 1 maand opzeggen tenzij een langere termijn maximaal 6 maanden schriftelijk is overeengekomen én de opzegtermijn voor de werkgever niet korter is dan het dubbele van die voor de werknemer Van deze dubbele termijn kan in de CAO worden afgeweken maar de opzegtermijn moet dan ten minste even lang zijn als uw opzegtermijn Vanaf 1 januari 1999 dient daar rekening mee te worden gehouden in bestaande overeenkomsten waar de opzegtermijn vaak wederzijds bijv 2 maanden is Deze bepalingen worden dan ongeldig en kunnen door de rechter worden geconverteerd met andere woorden worden uitgelegd zoals de rechter meent te moeten doen Of de opzegtermijn dan voor de werknemer 1 maand wordt of 2 maanden blijft en voor de werkgever 2 maanden blijft of 4 maanden wordt blijft vooralsnog onduidelijk en zal steeds van de beslissing van de rechter afhangen De verwachting is dat de rechter zal aanknopen bij de wettelijke opzegtermijnen Op dit moment is mij slechts één uitspraak in die zin bekend De Kantonrechter te Arnhem bepaalde op 8 november 1999 JAR 99 261 dat een overeengekomen langere termijn maar voor beide partijen gelijke termijn in het algemeen toch als een beperking voor een werknemer wordt ervaren Dat in casu sprake was van een negatieve afwijking van een CAO en dat de nietigheid van de afspraak in het voordeel van een werkgever werd gebruikt doet volgens deze Kantonrechter niet ter zake De bepaling achtte de Kantonrechter nietig en hij stelde een opzegtermijn van één maand vast Gezien de wijzigingen in de Werkloosheidswet waardoor meer rekening moet worden gehouden met de opzegtermijnen dan voorheen met name ingeval van ontbinding door de Kantonrechter zie hierna inzake de fictieve opzegtermijn lijkt het aan te raden om de opzegtermijnen wederzijds in het algemeen gesproken kort te houden Overwogen kan worden vooral wanneer onderling overeenstemming is bereikt ten aanzien van de ontbinding om voordat het verzoek bij de Kantonrechter wordt ingediend een kortere opzegtermijn overeen te komen Het staat partijen immers vrij een arbeidsovereenkomst te wijzigen Voor mensen ouder dan 45 jaar geldt het overgangsrecht en blijven de oude opzegtermijnen van toepassing Zie in dit kader ook Rechtbank Zutphen 20 januari 2000 JAR 2000 40 Overigens kan een contract voor bepaalde tijd alleen worden opgezegd indien die mogelijkheid schriftelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen Nieuw is dat een werknemer in een dergelijk geval geen ontslagvergunning meer nodig heeft Fictieve opzegtermijn Bij beëindigingsverzoeken door de Kantonrechter dient ook rekening gehouden te worden met een in de Werkloosheidswet opgenomen fictieve opzegtermijn gedurende welke de beëindigingsvergoedingen als inkomen worden gezien en waarmee gedurende de fictieve opzegtermijn het recht op WW komt te vervallen Met andere woorden wordt een overeenkomst door de kantonrechter ontbonden op een datum die valt na de eigenlijke opzegtermijn periode tussen uitspraak en daadwerkelijke ontbinding dan blijft het recht op een uitkering als gevolg van WW in stand Zodra die periode korter is wordt gedurende de resterende tijd dus tot een opzegtermijn zou aflopen het recht op zo n uitkering gekort mits een vergoeding is toegekend Het recht op een WW uitkering komt iemand pas toe nadat de opzegtermijn is doorlopen Uit recente uitspraken blijkt dat de Kantonrechters over het algemeen en men dient er vanuit te gaan niet genegen zijn de werknemer een vergoeding toe te kennen vanwege de gederfde loon cq uitkeringsinkomsten als gevolg van de bedoelde door de WW instantie gehanteerde fictieve opzegtermijn Voor de werknemer is het dus van belang dat er zoveel mogelijk tijd ligt tussen de datum van de beschikking van de Kantonrechter de datum vanaf wanneer de WW instantie telt ten behoeve van de fictieve opzegtermijn en de daadwerkelijke ontbindingsdatum Een mogelijkheid is vooraf een kortere opzegtermijn overeen te komen zoals hiervoor al beschreven Een mogelijkheid kan zijn ofschoon zulks in rechte nog niet is uitgemaakt dat een deel van de schadevergoeding wordt gekoppeld aan een compensatie voor schade toegebracht vóór het einde van de dienstbetrekking Indien op deze wijze door partijen een bepaalde bestemming voor de schadevergoeding wordt gekozen welke geen verband houdt met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst zou het LISV dit niet als een ontbindingsuitkering mogen zien Deze tip wordt gegeven nu het LISV zich op het standpunt stelt dat ook een immateriële vergoeding eerst opgesnoept moet worden Alleen proceskosten blijven buiten schot Indien geen gezamenlijke beëindiging is overeengekomen zal een werknemer altijd aan de Kantonrechter moeten vragen om rekening te houden met de opzegtermijn latere ontbinding dan wel compensatie Indien sprake is van een gezamenlijke beëindiging zal in ieder geval geprobeerd moeten worden een ontbindingsvergoeding te krijgen op straffe van het opleggen van een maatregel wegens benadelingshandeling In het Nederlands JuristenBlad van 30 juni 2000 NJB 2000 26 p 1282 staat een zeer verontrustend stuk van Evert Verhulp Deze laat aan de hand van een casus zien dat het ten aanzien van de fictieve opzegtermijn oppassen geblazen is voor de oudere werknemer Men komt voor WW in aanmerking indien men in 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken als werknemer arbeid heeft verricht Een snelle rekensom leert ons alsdus Verhulp dat indien de fictieve opzegtermijn langer is dan drie maanden 13 weken de werknemer volgens het nieuwe beleid van het LISV niet meer voldoet aan de referte eis Ofschoon het Ministerie kennelijk te kennen heeft gegeven dat dit niet de bedoeling is van de wetgeving wijst Verhulp er mijns inziens terecht op dat het lang kan duren voordat er zekerheid omtrent komt te bestaan en dat ingrijpen noodzakelijk is Voor werknemers is het derhalve voorlopig zaak ervoor te waken dat niet langer een fictieve opzegtermijn van toepassing is dan 13 weken In de praktijk betekent dat indien geen werkzaamheden elders worden verricht de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld pas later moet worden beëindigd Zie tevens Rechtbank Maastricht 31 augustus 2000 JAR 2000 204 alsmede Rechtbank s Hertogenbosch 14 juli 2000 JAR 2000 219 Overeenkomsten voor bepaalde tijd De standaardovereenkomsten voor bepaalde tijd moeten aangepast worden aan de Flexwetgeving Het systeem is sinds 1 januari 1999 zo dat overeenkomsten voor bepaalde tijd drie keer verlengd kunnen worden voordat een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat Daar moet rekening mee worden gehouden in het contract voor bepaalde tijd Er is nog een overgangsrechtregeling voor verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Alle verlengde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving 1 januari 1999 worden afgewikkeld volgens het oude recht Indien echter een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving dus na 1 januari 1999 wordt voortgezet wordt de hele keten van arbeidsovereenkomsten volgens het nieuwe recht beoordeeld Het kan voor werkgevers dus interessant zijn om reeds een maal onder het oude recht verlengde arbeidsovereenkomsten nog een keer te verlengen onder het nieuwe recht Daardoor ontstaat er een keten van arbeidsovereenkomsten die naar nieuw recht moeten worden beoordeeld en opzegging van een dergelijke overeenkomst niet meer nodig is De Kantonrechter in Zwolle liet op 1 december 1999 JAR 2000 6 zien dat de wet duidelijk is en dat de bepalingen inderdaad onmiddellijke werking hebben De verlengingen dienen steeds binnen drie maanden plaats te vinden na het eindigen van een arbeidsovereenkomst De maximale termijn voor de drie overeenkomsten van bepaalde tijd is steeds 36 maanden waarbij mee te rekenen de eventuele periode van steeds korter dan drie maanden waarbinnen nog niet verlengd was Een vierde keer verlengen van een arbeidsovereenkomst of het overschrijden van de 36 maanden termijn resulteert bijna altijd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd ook al was de totale duur van de overeenkomsten inclusief de vierde verlenging voor bepaalde tijd korter dan de 36 maandstermijn als hier bedoeld Een uitzondering is wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten voor een periode van meer dan drie jaar Deze overeenkomst mag worden verlengd met een contract van drie maanden zonder dat opzegging is vereist Deze bepaling ziet vooral op arbeidscontracten betrekking hebbende op projecten welke na de eerste periode nog niet af zijn en waarvoor extra tijd nodig is Een vreemde regel is dat wanneer 36 maanden één contract is gewerkt een extra contract van 3 maanden geen contract voor onbepaalde tijd oplevert maar een contract van bijvoorbeeld 34 maanden dat gevolgd wordt door een contract van 3 maanden wel Bij verlenging van de overeenkomst dient men derhalve goed te beseffen welke regels van toepassing zijn Uitzendkrachten Voor uitzendkrachten geldt een nieuwe verlengingsregeling welke grotendeels ook in de nieuwe algemeen verbindende cao voor het uitzendwezen is opgenomen Deze regeling werkt met vier fasen en wijkt af van de wettelijke verlengingsregeling Voor werkgevers die uitzendkrachten inlenen geldt dat zij er op attent moeten zijn dat als ze vervolgens de uitzendkracht in dienst nemen de voorgaande tijd als uitzendkracht mogelijk meegeteld moet worden voor de hiervoor besproken 36 maanden termijn Voorwaarde is wel weer dat de opvolgende overeenkomst weer wordt gesloten binnen de hiervoor genoemde verlengingstermijn van drie maanden en dat er sprake is van feitelijk opvolgend werkgeverschap en het om hetzelfde werk gaat Dat kan dus betekenen dat een medewerker die in dienst dacht te treden voor bepaalde tijd toch voor onbepaalde tijd in dienst is bij de werkgever gezien het bereiken van de 36 maanden grens doordat de maanden dat werd gewerkt als uitzendkracht ook meetellen Indien zelf wordt opgezegd kan geen aanspraak worden gemaakt op de regeling van het opvolgend werkgeversschap volgens het Kantongerecht Terneuzen 18 juli 2001 JAR 2001 167 Om de ernst van de wetgeving voor uitzendbureaus te onderstrepen wijs ik op een uitspraak van het Kantongerecht Amsterdam van 17 augustus 2000 JAR 2000 211 In deze zaak had het uitzendbureau een uitzendkracht wel getracht te detacheren maar daarvoor weinig aantoonbare moeite had gedaan Het ontbindingsverzoek voor deze uitzendkracht die inmiddels een overeenkomst voor onbepaalde tijd had werd afgewezen aangezien het uitzenbureau zich tot het uiterste moet inspannen om de werknemer werkzaamheden te laten verrichten teneinde de bescherming die de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de werknemer biedt niet illusoir te maken aldus de Kantonrechter Flexwerkers Voor flexwerkers geldt vanaf 1 januari 1999 het weerlegbare rechtsvermoeden dat aangenomen wordt dat iemand die gedurende 3 opeenvolgende maanden wekelijks dan wel gedurende tenminste 20 uur per maand arbeid heeft verricht tegen beloning een arbeidsovereenkomst heeft met zijn werkgever De Kantonrechter te Middelburg verwierp op 29 mei 2000 Praktijkgids 2000 5495 het verweer van de werkgever dat partijen een oproepcontract wilden en geen vast dienstverband Verder geldt nu een rechtsvermoeden ten aanzien van de bedongen arbeidsduur indien de dienstbetrekking tenminste 3 maanden heeft geduurd wordt de bedongen arbeid in enige maand daarna een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden Op 11 januari 2001 wees de Kantonrechter te Dordrecht een vordering van een werknemer toe en verwierp het verweer van de werkgever dat het aan het functioneren van de werknemer zou liggen JAR 2001 163 Overigens heeft een Kantonrechter in Hilversum 15 maart 1999 JAR 99 91 niet het voorgaande wettelijke vermoeden als uitgangspunt genomen maar heeft deze in plaats daarvan het beginsel van goed werkgeverschap gehanteerd toen deze besloot dat een oproepkracht na meer dan een jaar werken recht heeft gekregen op te worden geroepen voor het gemiddelde aantal uren dat het afgelopen jaar was gewerkt Nadrukkelijk wees de Kantonrechter er op dat op deze wijze het hanteren van het goed werkgeverschapsbeginsel de referentieperiode niet behoeft te worden beperkt tot 3 maanden Ook de President van de Rechtbank Amsterdam besloot op 26 juli 2001 JAR 2001 196 een referteperiode van drie jaar in plaats van drie maanden te hanteren De werkgever heeft vanaf 1 januari 1999 een loondoorbetalingsverplichting indien de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht en de oorzaak daarvan bij de werkgever ligt althans voor zijn rekening komt Daarvan kan de werkgever contractueel alleen gedurende de eerste 6 maanden afwijken Zie in dit kader Kantongerecht Utrecht JAR 2000 57 Voor flexwerkers geldt vanaf 1 januari 1999 een minimum oproeptijd en minimum beloning van 3 uur voor zover er een arbeidsduur van 14 uur of minder per week is overeengekomen Op vragen aan de minister heeft deze in een brief d d 16 juli 1999 aangegeven dat de flexwerkers de omvang van het arbeidscontract kunnen aantonen onder andere door salarisuitbetalingen werkroosters en verklaringen van collega s Concurrentiebedingen Voor concurrentiebedingen geldt dat niet veilig genoeg gehandeld kan worden Zij moeten in de arbeidsovereenkomst expliciet derhalve schriftelijk worden opgenomen om niet het risico te lopen dat ze niet van toepassing blijken Erg belangrijk is ook dat ingeval van functiewijzigingen of inhoudelijke wijzigingen van de arbeidsovereenkomst altijd bedacht moet worden dat het concurrentiebeding wil het gelding blijven houden opnieuw overeengekomen moet worden zie bijvoorbeeld Kantongerecht Amsterdam 9 augustus 1999 JAR 1999 182 waaruit kan worden afgeleid dat de gewaardeerde Kantonrechter mr Van der Meer van mening is dat een werknemer wel alert dient te blijven in die zin dat een verwijzing door de werkgever naar bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden waar het beding in is opgenomen niet onbetwist moet blijven Het is met andere woorden zaak zo vroeg mogelijk duidelijk te maken dat u zich niet gebonden acht aan het concurrentiebeding Een concurrentiebeding sluiten heeft zeker zin het wordt niet zomaar opzij gezet door de rechter zie bijvoorbeeld President rechtbank Breda 18 augustus 1999 JAR 1999 189 waar een concurrentiebeding met onder meer een periode van twee jaar door de President van de rechtbank wordt gehandhaafd Wel is het verstandig om het beding redelijk te formuleren opdat het stand houdt bij de rechter De rechter kan boetes matigen Aangezien regelmatig vragen worden gesteld met betrekking tot een concurrentiebeding en op welke wijze men onder de werking van het beding kan uitkomen wijs ik u op het feit dat het in de meeste gevallen het beste is te trachten tot een schikking met de werkgever te komen of in ieder geval in overleg overeenstemming trachten te zien te bereiken Wanneer het beding door de rechter ongeldig kan worden verklaard of dat deze de werking kan beperken op grond van onvolkomenheden of een te ruime redigering is de gang naar de rechter een mogelijkheid Niettemin kan een dergelijke procedure veel tijd vergen en aanzienlijke kosten met zich meebrengen hetgeen door middel van overleg kan worden voorkomen Te denken valt aan afspraken terzake van de te verrichten werkzaamheden bij de nieuwe werkgever duidelijke afbakening of betaling van een bepaald bedrag aan de oude werkgever hetzij door uzelf hetzij door de nieuwe werkgever Het laatste is geenszins ongebruikelijk Relatiebedingen worden door Kantonrechters sneller gehandhaafd dan concurrentiebedingen Zo oordeelde de rechtbank s Gravenhage op 8 december 1999 JAR 2000 11 dat ten aanzien van de vernietiging van relatiebedingen zeer terughoudend moet worden opgetreden In deze casus werd een beding voor onbepaalde tijd omgezet in een relatiebeding voor de duur van drie jaar een periode die bij een concurrentiebeding snel te lang kan worden bevonden De rechtbank overwoog dat een relatiebeding in de regel minder beperkingen oplegt aan de beroepsuitoefening dan een regulier concurrentiebeding Aan de andere kant was de Kantonrechter in Wageningen op 22 december 1999 JAR 2000 22 van mening dat de werknemer niet moet worden belemmerd in de vrije keuze van arbeid in algemene zin In de uitspraak wordt aangegeven dat relatiebedingen zoals in deze zaak in de uitzend CAO als nietig worden gekwalificeerd en dat de detacheringsbranche toch wel een erg verwante bedrijfstak is Opvallend maar aansluitend bij eerdere uitspraken is de uitspraak van de President van de Rechtbank Haarlem d d 19 april 2000 JAR 2000 148 De President bepaalde het concurrentiebeding niet geldig nu dit niet onmiddellijk schriftelijk was overeengekomen maar slechts was verwezen naar algemene voorwaarden Daarentegen stelde de President wel vast dat sprake was van onrechtmatige concurrentie door een vestiging om de hoek van de ex werkgever te openen De uitspraken van de Presidenten van de Rechtbanken in Amsterdam Maastricht en Utrecht JAR 2000 114 116 en 117 maken duidelijk dat relatie cq concurrentiebedingen bij overname van een onderneming of in concernverband niet de geldigheid van deze bedingen aantast Indien er geen concurrentie of relatiebeding is overeengekomen kunnen bepaalde activiteiten van ex werknemers wel degelijk onrechtmatig zijn ten opzichte van de oude werkgever Dat werd weer eens bevestigd door de Rechtbank Leeuwarden op 17 april 2001 KG 2001 152 Een ex werknemer had een mailing gezonden naar 132 relaties van zijn oude werkgever en 4 anderen Op zichzelf vond de rechtbank dat niet onrechtmatig wel dat de ex werknemer de indruk wekte dat zij voor al hun vragen bij hem terecht kunnen over de door de oude werkgever geleverde zaken

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/arbeidsrecht.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Incasso
  de vordering verweer wordt gevoerd of wanneer vooraf bijna zeker is dat de vordering na veroordeling niet kan of zal worden voldaan zal een procedure in voorkomende gevallen worden afgeraden Vorderingen groter dan 5 000 In beginsel kunnen het incassobureau en de deurwaarder ook de incasso van vorderingen van meer dan 5 000 voor u trachten te innen Indien de debiteur evenwel niet aan het verzoek tot betaling voldoet zal er een procedure moeten worden aangevangen bij een bevoegde rechtbank Overigens dient u zich in bepaalde gevallen bijvoorbeeld in arbeids en huurzaken toch tot de Kantonrechter te wenden In die gevallen is het desalniettemin aanbevelenswaardig bijstand van een advocaat te vragen Uitsluitend advocaten en procureurs zijn bevoegd geld vorderingen anders dan uit hoofde van de arbeids of huurovereenkomst e d van boven de 5 000 bij een Rechtbank aanhangig te maken Daarnaast is een procureur noodzakelijk om bijvoorbeeld het faillissement van een debiteur aan te vragen Tevens is de bijstand van een advocaat noodzakelijk indien er beslagen gelegd dienen te worden Onder beslagen dient u te begrijpen maatregelen die verhaalsobjecten hetzij onder de debiteur zelf hetzij onder een derde waarop uw debiteur zelf nog een vordering heeft in een vroegtijdig stadium veilig stellen Het is aan te raden uw vorderingen groter dan 5 000 direct aan een advocaat uit handen te geven INCASSOMOGELIJKHEDEN In de meeste gevallen wordt in overleg de debiteur nogmaals schriftelijk in gebreke gesteld middels een brief waarin de woorden sommatie en ingebrekestelling worden opgenomen en waarin tevens de wettelijke of overeengekomen rente en buitengerechtelijke en of incassokosten worden aangezegd Mocht betaling uitblijven dan wordt in overleg met de opdrachtgever de volgende stap besproken tenzij daar vooraf reeds afspraken over zijn gemaakt Biedt de debiteur verhaal dan zijn er diverse mogelijkheden Het aanvragen van het faillissement van

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/incasso.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Echtscheiding Scheiden Al vanaf 163,50 euro Strafrecht Teurlings & Ellens Advocaten : Ondernemingsrecht
  Criminal Law Schadevergoeding na Vrijspraak Cursus Opleidingen Strafrecht Echtscheiding Online Divorce online Engels Ouderschapsplan Online Bosanma Turks Echtscheiding Online Arabisch Online Scheidung Duits Divorce en ligne Frans Rozwod online Pools Divorcio en línea Spaans Scheiden Inleiding Merkenrecht Auteursrecht Handelsnaamrecht Domeinnaam Octrooi Modellen Overig Intellectueel Eigendom Echtscheiding Alimentatie Boedelverdelingen Adressen links Flitsscheiding Alimentatie Pensioen OTS Ondertoezichtstelling Personen Familierecht Arbeidsrecht Incasso Ondernemingsrecht Overig civiel recht Procederen kosten Civiel recht Gratis advies Rechtsbijstand

  Original URL path: http://www.teurlingsellens.nl/ondernemingsrecht.php (2016-04-27)
  Open archived version from archive •