archive-nl.com » NL » T » THEUSA.NL

Total: 747

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geschiedenis van Amerika, wederopbouw - TheUSAonline.nl
  regionaal niveau het herstel van het door de oorlog geteisterde Zuiden plaats Het humanitaire elan dat de Republikeinen na de oorlog wel bezielde zakte al spoedig weg Zoals zo vaak na een oorlog moesten de idealen wijken voor de materiële belangen De zucht naar expansie en winst ging meer en meer domineren Geobsedeerd door hun industriële ontwikkeling konden de machthebbers zich niet langer bekommeren om het Zuiden in 1877 trokken

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/wederopbouw.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Geschiedenis van Amerika, de industriële expansie - TheUSAonline.nl
  hadden met de grote industrie Alle faciliteiten konden de industriëlen krijgen in een broeikas van protectie floreerden zij van inkomstenbelasting hadden zij geen weet pas het 16de amendement van 1913 zou de grondwettigheid daarvan erkennen en door corruptie en afpersing verrijkten zij zich nog extra Een kleine groep grootindustriëlen ook wel de robber barons genoemd beheerste het land John D Rockefeller Edward H Harriman Leland Stanford J P Morgan Andrew Mellon Andrew Carnegie enz Zij maakten zichzelf en daarmee toch ook het land groot Zij deden veel aan filantropie en stichtten musea en universiteiten Belangrijk was de wetenschappelijke basis en begeleiding van de industriële groei de ene uitvinding na de andere werd gedaan Edison Eastman Bell enz De namen van de uitvinders en van de captains of industry uit deze periode zijn in de geschiedenis van de Verenigde Staten ongetwijfeld belangrijker dan die van de grotendeels corrupte politici en presidenten uit dezelfde periode De materiële opbloei ging gepaard met veel corruptie die van tijd tot tijd leidde tot schandalen waar steeds hoge ambtenaren en staatslieden bij betrokken waren Een enkele hervorming kwam tot stand in 1883 werd door de Pendleton Act het spoils system dat rotatie van alle ambtenaren na

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_industriele_expansie.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, de grote immigratie - TheUSAonline.nl
  Parken Meer landeninfo Staatsinrichting Politiek Geschiedenis Presidenten Meer staatsinrichting Home Geschiedenis De grote immigratie Geschiedenis De grote immigratie De industriële expansie vereiste veel arbeidskrachten en deze werden geput uit de voortdurende en in omvang toenemende stroom van immigranten In 1800 woonden in de Verenigde Staten ruim 5 miljoen mensen in 1860 31 miljoen in 1880 50 miljoen in 1900 75 miljoen in 1920 105 miljoen Er waren jaren dat er meer dan een miljoen mensen binnenkwamen 1907 1 285 349 De eerste stroom van immigranten kwam uit West Europa in het midden van de 19de eeuw vooral uit Ierland Duitsland en Scandinavië In de jaren na 1885 begon de immigratie uit Zuid en Oost Europa m n uit Rusland vervolgde joden en Italië Een groot deel van de gelukzoekers vulde algauw de slums van de grote steden Bovendien ontstond in het land een antivreemdelingensentiment het zgn nativism In de laatste decennia van de eeuw vonden lynchpartijen plaats van Italianen en Chinezen en deze laatsten werden door de Wet van 1882 zelfs geheel geweerd Met Japan kwam het in 1907 tot een afspraak de immigratie te stoppen Een algehele inperking van de immigratie was pas mogelijk toen in de industrie een

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_grote_immigratie.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, arbeidersorganisatie - TheUSAonline.nl
  romantisch en idealistisch De eerste National Labor Union gesticht in 1866 streed voor de achturige werkdag maar faalde toen zij zich in 1872 omvormde tot een politieke partij de National Labor Reform Party De jaren van industriële expansie na 1870 leidden tot vele arbeidsconflicten zoals het verzet van de Ierse mijnwerkers de Molly Maguires in Pennsylvania in 1875 de algemene spoorwegstaking bij de Baltimore and Ohio Railroad in 1877 bedwongen door federale troepen en de Haymarket Massacre van 1886 een botsing tussen politie en anarchisten in Chicago De belangrijkste organisatie van de arbeiders in deze jaren was die van de Knights of Labor geleid door Terence Powderly Zij streed zowel voor politieke als voor arbeidsverbeteringen maar werd ten slotte overvleugeld door de in 1886 opgerichte American Federation of Labor AFL die onder leiding van Samuel Gompers een veel zakelijker programma voorstond Felle botsingen zoals de Homestead Massacre 1892 waarbij de arbeiders in de staalfabrieken van Carnegie vochten met de Pinkerton detectives en de Pullman staking 1896 die het hele treinverkeer in het Midden Westen stillegde gaven wel voedsel aan een zekere radicalisering en leidden mede tot de opkomst van een meer extreme arbeidersorganisatie de Industrial Workers of the World 1905

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/arbeidersorganisatie.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, politieke veranderingen - TheUSAonline.nl
  de 20ste eeuw was er algemene onrust over het vigerende corrupte materialisme Een hervormingsbeweging zette in aanvankelijk geconcentreerd in een groep intellectuelen en politici Het scheen of eindelijk ook politiek de tijd rijp werd voor verbeteringen In 1901 na de moord op president McKinley was Theodore Roosevelt president geworden Hoewel hij aanvankelijk argwanend stond tegenover de hervormers die hij minachtend als muckrakers bestempelde begon hij toch langzamerhand in hun sporen te treden Roosevelt was een krachtig president maar zijn openlijk partij kiezen voor hervormingen kwam te laat Toen zijn partij na zijn aftreden weer een conservatieve koers begon te varen onder zijn opvolgers William Howard Taft 1909 1913 stichtte hij na door de Republikeinse Partij in 1912 als presidentskandidaat te zijn verworpen een eigen partij van de Progressieven Door die scheuring kregen de Democraten de kans om te winnen en hun kandidaat Woodrow Wilson was zelf een vurig hervormer De wezenlijke betekenis van 1912 is dat de Republikeinse Partij de partij der conservatieven werd terwijl de Democraten de keus voor progressiviteit durfden te doen wat hun op den duur een blijvende meerderheidspositie zou opleveren Inbegrepen in deze keuze was een ruil in beginselen want het waren nu de Democraten die

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/politieke_veranderingen.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, de voltooiing van het westen - TheUSAonline.nl
  had de Amerikaanse regering de fictie gehandhaafd dat de Indiaanse stammen officieel vreemde mogendheden waren en de relatie daarmee was daarom uitgedrukt in een lange reeks van verdragen die steeds weer inhielden dat de Indianen een deel van hun land afstonden maar de rest eeuwig mochten behouden Telkens werden deze verdragen geschonden als de druk van de kolonisten te sterk werd Ten slotte hadden de Indianen niet het minste vertrouwen meer in hun tegenstanders Over en weer werden gruwelijke wreedheden begaan maar ten slotte trokken de blanken aan het langste eind De laatste grote botsingen vonden plaats in 1876 toen generaal Custer met 266 man in een Indiaanse hinderlaag liep en onderging en in 1890 toen 200 Sioux Indianen in de slag bij Wounded Knee of liever de slachting bij Wounded Knee de dood vonden Op het einde van de 19de eeuw waren alle stammen getemd en bijeengedreven in reservaten waar zij over het algemeen slecht behandeld werden Onder de Indianen ontstond daardoor een grote afkeer van het reservaatleven en ideeën aangaande integratie in de blanke maatschappij vonden gretig gehoor Daarmee ontstond het grote dilemma waar de Amerikaanse Indianen nog steeds voor geplaatst zijn nl in hoeverre zij zichzelf zouden

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_voltooiing_van_het_westen.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, het Amerikaanse imperialisme - TheUSAonline.nl
  verdrag met Hawaii tot stand in 1878 kregen de Amerikanen de exclusieve rechten op de haven Pago Pago op Samoa in 1887 eveneens op Pearl Harbor in Hawaii in 1898 sloot Hawaii zich bij de Verenigde Staten aan In 1898 geraakte Amerika in oorlog met Spanje over het probleem Cuba Als resultaat van deze oorlog kwam Cuba onder Amerikaanse voogdij De Verenigde Staten verwierven voorts de Filippijnen en Puerto Rico en daarmee werd Amerika nolens volens een koloniale mogendheid De oorlog met Spanje was de inleiding tot een rigoureuze Amerikaanse politiek in het Caribische gebied door Theodore Roosevelt geformuleerd als zijn aanvulling op de Monroe leer Roosevelt corollary de Verenigde Staten zouden in elk land op het Amerikaanse continent dat door binnenlandse troebelen niet in staat was aan zijn verplichtingen te voldoen het recht hebben in te grijpen en orde op zaken te stellen om zo Europese interventie te voorkomen Weldra landden de Amerikaanse mariniers dan weer op deze dan gene kust en soms bleven zij enkele jaren en regelden de zaken Eveneens werd Panama na een operetterevolutie losgemaakt van Colombia zodat een Panamese regering de Verenigde Staten op goede voorwaarden kon toestaan het Panamakanaal te graven 1903 1914 Theodore

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/het_amerikaanse_imperialisme.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, de eerste wereldoorlog - TheUSAonline.nl
  als bemiddelaar op te treden Maar het Duitse optreden m n de onbeperkte duikbootoorlog 1 februari 1917 maakte het Wilson onmogelijk zich afzijdig te houden Eerst verbrak hij de diplomatieke betrekkingen en na het bekend worden van het Zimmermann telegram een geheime Duitse belofte van steun aan Mexico om Californië en andere gebieden terug te krijgen verklaarde hij op 2 april 1917 Duitsland de oorlog Er zijn ook andere verklaringen gegeven voor het deelnemen van de Verenigde Staten aan de oorlog Volgens sommige historici maakten de Amerikaanse leningen en munitieleveranties aan de geallieerden het voor de Verenigde Staten onmogelijk afzijdig te blijven daar een verlies van de Entente een te grote schadepost zou hebben betekend Een andere verklaring is dat in de kringen rondom Wilson de overtuiging heerste dat Amerika genoodzaakt was het machtsevenwicht te helpen bewaren en daarom wel moest strijden tegen Duitsland Wilson bleef ondanks alles geloven aan een rechtvaardige vrede de oorlog ging zijns inziens tegen de Duitse autocratie to make the world safe for democracy Bij de vredesbesprekingen in Parijs met de Europese realistische politici Clemenceau en Lloyd George was Wilson niet in staat al zijn dromen te verwezenlijken Bewust berustte hij in compromissen omdat hij

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_eerste_wereldoorlog.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive •