archive-nl.com » NL » T » THEUSA.NL

Total: 747

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geschiedenis van Amerika, de tijd tussen de oorlogen - TheUSAonline.nl
  staatsinrichting Home Geschiedenis De tijd tussen de oorlogen Geschiedenis De tijd tussen de oorlogen Nog eenmaal leek het of de goede oude tijd was teruggekeerd De Republikeinen bleven tot 1933 aan de macht Een schijnwelvaart leidde tot oppervlakkig optimisme In het binnenland keerde men terug tot kras materialisme in het buitenland hield men zich angstvallig afzijdig van de Volkenbond maar nam men wel initiatieven tot verdragen die van ontwapening en vrede spraken Het geestelijke klimaat in de jaren twintig de roaring twenties getuigde van onrust en onzekerheid Voor het eerst werd een generatieconflict openbaar onder de jongeren zich uitend in vrijgevochtenheid en protest al was het nog op beperkte schaal In 1929 barstte de zoveelste economische crisis los de ernstigste die zich ooit in de geschiedenis van de westerse economieën heeft afgespeeld In 1932 won de Democraat Franklin Delano Roosevelt de presidentsverkiezingen Omringd door deskundigen waagde hij het de problemen met flair en visie aan te pakken de New Deal In 1936 herkozen probeerde Roosevelt met het oog op de internationale situatie het volk mee te krijgen in een meer internationale politiek Hij stuitte echter op een muur van verzet Het isolationisme was zo sterk in deze jaren dat de

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_tijd_tussen_de_oorlogen.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Geschiedenis van Amerika, de tweede wereldoorlog - TheUSAonline.nl
  op de been te brengen alsmede een gigantische vloot en luchtvloot Weldra vochten Amerikanen op alle fronten landden in 1943 in Noord Afrika en Italië in 1944 in Normandië en hadden een beslissend aandeel aan de definitieve nederlaag van Duitsland Roosevelt in 1940 en 1944 als president herkozen hoopte de organisator van de vrede te worden maar hij begreep dat hij Wilsons fouten moest vermijden In de internationale organisatie die

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_tweede_wereldoorlog.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, naoorlogse ontwikkelingen - TheUSAonline.nl
  1949 van Mao Zedong en de nederlaag van Tjiang K ai sjek leidde in Amerika tot een traumatische reactie want een eeuw lang had men geloofd in de speciale Amerikaans Chinese vriendschap Nu werd het land tot aartsvijand verklaard In die geladen atmosfeer waren oorlogen tegen de communistische duivel een haast noodzakelijke uitlaatklep vgl de Koreaanse Oorlog Concluderend kan men stellen dat het optreden van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog wel leidde tot de bevrijding van de wereld maar dat het tevens een Amerikaanse zelfoverschatting in de hand werkte Wat men gepresteerd had was indrukwekkend maar de gevolgtrekking dat men nu overal ter wereld regelend kon optreden zou bittere gevolgen hebben Ook hier gold weer dat de betrekkelijk jonge natie er nog niet in slaagde haar eigen identiteit en daarmee haar rol in de wereld te vinden De voornaamste voorwaarde daarvoor een binnenlandse consolidatie was nog niet aanwezig Na de oorlog ontwikkelde zich in de Verenigde Staten in snel tempo een onvoorstelbare welvaart Er waren weliswaar vergeten groepen maar de grote meerderheid bereikte een peil van leven als nooit tevoren Een economische en technische revolutie veranderde het land totaal Onzekerheid en schrikreacties konden niet uitblijven Mensen die in het snelle proces van verandering ontworteld raakten volgden gemakkelijk extremistische leiders zoals ca 1950 Joseph McCarthy Deze fervente anticommunist slaagde erin een hetze te bewerkstelligen tegen alles wat intellectueel en in zijn ogen links was Maar het systeem bracht hem ook weer ten val Uiterst rechtse en linkse agitatie hadden als het erop aankwam geen kans de Amerikaanse politiek bleef bepaald door het midden De Democratische coalitie die door Roosevelt tot stand was gekomen de steden de etnische minderheden de intellectuelen de zwarten bleef in de meerderheid Dat bleek bij de herverkiezing van president Truman in 1948 tegen alle verwachting

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/naoorlogse_ontwikkelingen.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, de crisis van de jaren zestig - TheUSAonline.nl
  op Cuba april 1961 was wel de ernstigste leek hij te leren Nadat het in oktober 1962 tot een zeer ernstig conflict was gekomen met de Sovjet Unie die raketten wilde opstellen op Cuba volgde reeds in augustus 1963 de ondertekening van het verdrag met de Sovjet Unie en Groot Brittannië over het verbod van bovengrondse kernproeven Verzoening leek mogelijk Maar tegelijk verstrikte Kennedy zich in de ingewikkelde situatie in Vietnam waar op het einde van 1963 reeds 16 000 Amerikaanse adviseurs aanwezig waren De aandacht van de natie en de wereld was evenwel gevestigd op optimistischer zaken het probleem van de zwarten in het Zuiden leek oplosbaar de sociale zorg werd uitgebreid Amerika s technisch kunnen werd bewezen door succesvolle ruimtevaarten De moord op Kennedy op 22 november 1963 in Dallas Texas veroorzaakte dan ook een schok in de hele wereld Zijn opvolger Lyndon B Johnson stelde zich tot taak Kennedy s werk voort te zetten Op binnenlands terrein behaalde hij grote successen zowel wat betreft de burgerrechtswetten als op sociaal gebied Maar meer nog dan zijn voorganger verstrikte hij zich in het conflict in Vietnam Binnen enkele jaren had hij een Amerikaanse troepenmacht van een half miljoen man naar Zuidoost Azië gestuurd De oorlog in Vietnam werd een nachtmerrie de voornaamste oorzaak van een snel groeiend gevoel van crisis in Amerika zelf Wat wezenlijk in het geding was was Amerika s identiteit moest het kon het de rol van politieagent in de wereld spelen Of was het veeleer geroepen om een voorbeeld te zijn en moest het dus eerst in eigen huis orde op zaken stellen Johnson geloofde dat het allebei tegelijk mogelijk was maar het verzet was te groot Het probleem van de zwarte bevolking de armoede in eigen land de onrust onder de jeugd die zich

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_crisis_van_de_jaren_zestig.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, de jaren zeventig - TheUSAonline.nl
  februari 1972 bezoek Nixon aan Peking en vervolgens tot de Sovjet Unie mei 1972 Gesterkt door deze successen maar ook zoals later zou blijken door manipulaties van ongehoorde omvang won Nixon de presidentsverkiezingen van november 1972 met een overweldigende meerderheid van zijn Democratische opponent George McGovern Als een laatste hoogtepunt in het Nixon bewind kan worden beschouwd de beëindiging van het Amerikaanse militaire ingrijpen in Vietnam begin 1973 daarna ging het met het gezag van de regering snel bergafwaarts Ongekende tegenslagen kreeg de regering nl te verwerken toen bekend werd dat zij in Cambodja in het geheim bombardementen had laten uitvoeren zonder het Congres daarvan in kennis te stellen maar vooral toen de Watergate affaire waarbij het Witte Huis betrokken was aan het licht kwam Nadat de justitiële commissie van het Huis van Afgevaardigden op 27 juli impeachment had aanbevolen en Nixon zelf door een opzienbarende verklaring op 5 augustus zijn betrokkenheid bij het schandaal had toegegeven bleek zijn positie onhoudbaar te zijn geworden Op 9 augustus 1974 trad hij af Hij werd opgevolgd door vice president Gerald Ford de eerste niet gekozen president van de Verenigde Staten Hij was een man van simpele oprechte signatuur en hij bleek de geschikte figuur om de nationale tegenstellingen te verzoenen Hij voerde een zeer voorzichtige politiek en onder zijn bewind kwam het land weer tot rust In 1976 stond Ford kandidaat voor het presidentschap maar met een zeer kleine meerderheid werd de Democraat James E Jimmy Carter uit Georgia tot president gekozen Carter zal evenmin als Ford de geschiedenis ingaan als een groot leider Hij werd waarschijnlijk gekozen om de indruk van zuiverheid die hij maakte en hij was ook vol goede bedoelingen Maar hij miste elk charisma was een piekerende zorgvuldige bestuurder die zijn volk niet bezielen kon en het Congres

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_jaren_zeventig.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, de industriële expansie - TheUSAonline.nl
  Meer landeninfo Staatsinrichting Politiek Geschiedenis Presidenten Meer staatsinrichting Home Geschiedenis De jaren tachtig Geschiedenis De jaren tachtig Reagan beloofde de kiezers nationale trots herstel van de Amerikaanse identiteit en vooral een einde aan de bureaucratische bemoeizucht van de federale regering Reagan die in 1984 werd herkozen voerde enorme belastingverlagingen door Deze liet hij echter gepaard gaan met een forse stijging van de defensiebegroting waardoor de overheidsuitgaven toch nog onbeheersbaar werden en er een enorm begrotingstekort ontstond Dit alles ging ten koste van de sociale zorg voor de minder bedeelden Zijn buitenlandse beleid was in hoge mate gericht op het terugdringen van het communisme containment daadwerkelijk gebeurde dat in Grenada 1983 El Salvador en Nicaragua Het leidde tevens tot zware bewapening tot afkoeling van de economische en culturele betrekkingen met de Sovjet Unie tot trouwbetuigingen aan Taiwan Reagans harde lijn moest duidelijk maken dat de Verenigde Staten na het debacle in Vietnam weer zelfverzekerd de eerste plaats in de internationale politiek moesten bezetten Dat plan liep echter schipbreuk toen in 1986 de Iran contra affaire aan het licht kwam Meer succes had hij in zijn beleid ten opzichte van de Sovjet Unie Maar de dooi in de betrekkingen tussen de Sovjet

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/de_jaren_tachtig.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, De regering van George H.W. Bush (1988–1992) - TheUSAonline.nl
  1992 De presidentsverkiezingen van november 1988 leverden opnieuw een overwinning voor de Republikeinen op Reagans vice president George Bush versloeg Michael Dukakis en werd de nieuwe president maar in het Congres verstevigden de Democraten opnieuw hun meerderheid in beide Kamers Na de omwenteling in Oost Europa in het najaar van 1989 richtten de Verenigde Staten zich niet langer op het terugdringen van de communistische invloedssfeer maar ondersteunden ze voorzichtig Gorbatsjovs perestrojka Tijdens de topconferentie op Malta december 1989 maakten Bush en Gorbatsjov formeel het einde van de Koude Oorlog bekend Meer moeite had Amerika met zijn rol van politieagent in de wereld Zo besloot Bush eind december 1989 tot een invasie van Panama om het bewind van dictator en drugshandelaar M Noriega omver te werpen maar hij bleef passief toen de Chinese regering begin juni 1989 op bloedige wijze de democratische beweging op het Plein van de Hemelse Vrede had onderdrukt Het einde van de Koude Oorlog bracht echter opnieuw de internationale verhoudingen in gevaar Nu het evenwicht tussen de twee supermachten was weggevallen ontstonden overal op de wereld nieuwe brandhaarden In het Midden Oosten viel Irak in 1990 Koeweit binnen wat leidde tot de Golfcrisis gevolgd door de korte

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/regering_hwbush.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis van Amerika, De regering Clinton (1993-2001) - TheUSAonline.nl
  In december 1999 werd de soevereiniteit over het Panamakanaal officieel overgedragen aan Panama overeenkomstig het desbetreffende akkoord dat in 1979 onder president Carter was gesloten Begin 1994 vroegen de VS de Verenigde Naties sancties in te stellen tegen Noord Korea dat weigerde inspecteurs van het internationale atoomagentschap IAEA toe te laten tot nucleaire installaties In juni stapten de Noord Koreanen uit het IAEA en dreigden met oorlog maar de voormalige president Carter slaagde erin de Noord Koreanen te bewegen hun kernwapenprogramma s stop te zetten In oktober 1994 na de dood van de Noord Koreaanse leider Kim Il Song werd afgesproken dat de betrokken installaties zouden worden ontmanteld Na de toenadering tussen de beide Korea s in 1999 verbeterden ook de betrekkingen tussen de VS en Noord Korea Minister van Buitenlandse Zaken Albright bracht zelfs een bezoek aan de nieuwe Noord Koreaanse leider Kim Jong II De oorlog in Bosnië leidde tot onenigheid binnen de NAVO waar de VS onder druk van het Congres pleitte voor krachtdadiger optreden tegen de Serviërs en opheffing van het wapenembargo tegen de moslims In dec 1994 kwam na bemiddeling van ex president Carter een staakt het vuren tot stand In nov 1995 nodigde Clinton de strijdende partijen in het voormalig Joegoslavië uit voor een vredesconferentie op een luchtmachtbasis in Dayton Ohio waar na moeizame besprekingen een vredesverdrag werd gesloten tussen de presidenten van Bosnië Kroatië en Servië zie Akkoorden van Dayton Naar aanleiding van de Servische gewelddadigheden in 1998 in Kosovo oefenden de Verenigde Staten opnieuw zware druk uit op Servië In febr 1999 werd een conferentie over Kosovo gehouden in het Franse Rambouillet Het vredesplan dat hieruit voortkwam voorzag in zelfbestuur van Kosovo voor een interimperiode van drie jaar Een NAVO vredesmacht zou op de uitvoering toezien Joegoslavië weigerde met het plan akkoord te gaan omdat het geen buitenlandse troepen op zijn grondgebied wilde toestaan Herhaalde dreigingen met internationaal ingrijpen sorteerden geen effect waarna eind maart de NAVO onder leiding van de Verenigde Staten bombardementen uitvoerde op militaire doelen in Servië en Kosovo De bombardementen gingen door tot 9 juni 1999 toen de Joegoslavische president Milo eviæ toezegde zijn troepen uit Kosovo te zullen terugtrekken De Kosovo oorlog leidde tot ernstige spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland dat traditioneel aan de kant van de Serviërs stond maar dat uiteindelijk bemiddelde in het conflict Ook kwamen de Verenigde Staten in aanvaring met China toen in mei de Chinese ambassade in Belgrado bij een bombardement werd getroffen waarbij drie doden vielen Na afloop van de strijd werden de VS en Rusland het eens over Russische deelname aan de VN vredesmacht in Kosovo KFOR In maart 1997 legde Clinton met de Russische president Jeltsin de basis voor nieuwe onderhandelingen over kernwapenreductie en voor de stichtingsakte waarin de relatie tussen de NAVO en de Russische Federatie werden geregeld In sept 1997 sloten Japan en de VS een herzien defensieverdrag waarin was voorzien in eventuele Japanse deelname aan militaire acties in de regio Het Japanse parlement keurde

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/regering_clinton.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive •