archive-nl.com » NL » T » THEUSA.NL

Total: 747

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Geschiedenis van Amerika, De regering van George W. Bush - TheUSAonline.nl
  geïdentificeerd en bleken banden te onderhouden met het al Qaida netwerk van de Saoediër Osama bin Laden die ook betrokken was geweest bij de bloedige aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998 en die in Afghanistan verbleef Terwijl in New York naar overlevenden werd gezocht en voorzichtig begonnen werd met puinruimen werden in de VS en in verschillende Europese landen honderden verdachten gearresteerd waarmee vermoedelijk andere terroristische acties werden voorkomen Uiteindelijk bleken in New York ongeveer 3000 slachtoffers te zijn gevallen veel minder dan aanvankelijk werd gevreesd en in Washington 189 Strijd tegen het terorisme Afghanistan Vrijwel direct ondernamen Bush en minister Colin Powell van Buitenlandse Zaken een diplomatiek offensief om internationale steun te verwerven voor militaire actie tegen de daders en landen die hun onderdak boden De meeste landen ook Pakistan dat diplomatieke betrekkingen onderhield met het Taliban bewind in Afghanistan schaarden zich achter de VS en de VN Veiligheidsraad nam een resolutie aan die sancties mogelijk maakte tegen landen die terroristen steunden De NAVO landen verplichtten zich overeenkomstig artikel 5 van het handvest tot steun aan de aangevallen bondgenoot Het Taliban regime weigerde Bin Laden uit te leveren maar terwijl de VS met steun van vooral Groot Brittannië zich opmaakten voor een militaire actie en veel Afghanen het land ontvluchtten liet Bush weten geen snelle massale tegenaanval te zullen ondernemen Pas op 7 oktober werd begonnen met luchtaanvallen op strategische doelen operatie Enduring Freedom Enkele weken later werden ook Amerikaanse en Britse commando eenheden ingezet Verschillende andere NAVO landen leverden ondersteunende troepen en materieel Op 13 november trok de Noordelijke Alliantie Kaboel binnen en sloegen de Taliban troepen op de vlucht Op andere plaatsen werd fel weerstand geboden vooral in Kandahar waar Taliban leider Mohammed Omar zetelde Op 7 december kwam het regime ten val maar bleek Omar verdwenen Twee dagen eerder was overeenstemming bereikt tussen vertegenwoordigers van verschillende Afghaanse groeperingen over de instelling van een interimregering met als president de Pathaanse leider Hamid Karzai De Europese Unie besloot een vredesmacht in het land te stationeren In december viel ook het laatste al Qaida bolwerk in de bergen van Tora Bora nabij Jalalabad maar Bin Laden werd niet gevonden en bleek eind 2002 nog in leven te zijn Een andere leider van het netwerk Abu Zubaydah werd in 2002 in Pakistan opgepakt en aan de Verenigde Staten uitgeleverd Bij de acties vielen enkele malen burgerslachtoffers en in april 2002 doodde een Amerikaanse bom vier Canadese militairen Gevangen strijders werden overgebracht naar een speciaal ingericht kamp bij de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay op Cuba enkelen werden na verhoord te zijn vrijgelaten De gang van zaken gaf aanleiding tot kritiek omdat deze in strijd zou zijn met het internationale oorlogsrecht Binnenland De angst voor andere terroristische acties mogelijk met chemische biologische of nucleaire wapens leek te worden bevestigd toen in oktober bij media en officiële instellingen brieven werden ontvangen met sporen van het dodelijke miltvuur Verschillende regeringsgebouwen waaronder het Capitool moesten worden ontruimd en gereinigd Vijf mensen die direct

  Original URL path: http://www.theusa.nl/geschiedenis/regering_georgewbush.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • President George Washington - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  frontier tegen de Fransen en Indianen Toen hij in 1758 gekozen werd tot lid van het House of Burgesses nam hij ontslag uit de militaire dienst In 1759 huwde hij een rijke weduwe Martha Custis en begon een rustig boerenleven Toen hij in 1775 als afgevaardigde van Virginia deelnam aan het tweede Continentale Congres werd hij gekozen tot opperbevelhebber van het Amerikaanse revolutionaire leger dat tegen het Britse koloniaal bewind in opstand kwam Washington was geen groot strateeg en hij kon trouwens met het slecht georganiseerde Amerikaanse leger niet veel beginnen tegen de getrainde Britse troepen Het beste wat hij doen kon was ontwijken en verrassen In 1776 trok hij langzaam uit het noorden terug van Boston via New York naar New Jersey In New Jersey trok hij in de kerstnacht van 1776 met zijn soldaten over de bevroren rivier de Delaware en ondernam hij zijn beroemde overval op de Hessen Britse huurlingen In de winter van 1777 1778 overwinterde Washington onder de grootste ontberingen bij Valley Forge Het was zijn verdienste dat het leger in deze tijd intact bleef Nadat de Fransen in 1778 de Amerikaanse zijde hadden gekozen verliep de strijd gunstiger voor Washington In 1781 stond hij aan het hoofd van de troepen die de Engelse capitulatie bij Yorktown aanvaardden waarmee een einde aan de krijgshandelingen kwam Washington trok zich vervolgens terug op zijn landgoed In 1787 werd hij opnieuw geroepen zijn land te dienen eerst als president van de constituerende vergadering in Philadelphia daarna in 1789 als eerste president van de nieuwe republiek Zijn voornaamste streven was erop gericht de eenheid te bewaren tussen de verschillende partijen De twist tussen zijn voornaamste ministers Thomas Jefferson en Alexander Hamilton kon hij echter niet voorkomen Persoonlijk stond hij dichter bij Hamilton want hij geloofde evenals deze in een

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/george_washington.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President John Adams - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  1801 was een van de eerste leiders van de Amerikaanse revolutie Hij maakte deel uit van de commissie die verantwoordelijk was voor de opstelling van de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 Hij schreef de grondwet van de staat Massachusetts en was zeer actief in de buitenlandse dienst van zijn land Na een mislukte missie in Frankrijk kwam hij in 1780 naar Holland en slaagde erin om in 1782 de officiële erkenning van zijn land door de Staten Generaal te verkrijgen Ook wist hij grote leningen af te sluiten bij de Amsterdamse bankiers In 1783 werkte hij mee aan het vredesverdrag van Parijs tussen Engeland en de Republiek der Verenigde Nederlanden als afsluiting van de vierde Engels Nederlandse oorlog en werd vervolgens de eerste Amerikaanse gezant in Londen Zijn verschillende werken op het gebied van de staatsinrichting hadden grote invloed bij het tot stand komen van de Amerikaanse Constitutie vooral zijn Defence of the constitutions of government of The USA In de regering van president Washington was hij vice president Steeds meer neigde hij tot een zeer sterk centraal gezag en zo werd hij met Alexander Hamilton de leider van de partij van de Federalisten Als president was hij verantwoordelijk voor de ondemocratische

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/john_adams.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Thomas Jefferson - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  succes Jefferson leerde Europa kennen kwam in contact met de Franse filosofen en bracht belangrijke andere contacten tot stand resulterend in o a een consulair verdrag 1788 In 1790 werd hij door president Washington benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken In het kabinet begon zijn grote conflict met zijn collega Alexander Hamilton de minister van Financiën die geloofde in een sterk federaal gezag Hamilton was pro Engels Jefferson pro Frans Hamilton wilde een nationale bank waar Jefferson fel tegen was De twist liep zo hoog dat Jefferson ten slotte zijn ontslag nam Uit de tegenstelling tussen de beide staatslieden groeide ook een partijtegenstelling Hamiltons aanhangers noemden zich de Federalisten die van Jefferson de Republikeinen In 1793 kreeg Jefferson de gelegenheid zich terug te trekken op zijn geliefde buitengoed Monticello dat hij zelf ontwierp maar reeds in 1796 riep de politiek hem weer Zijn partij stelde hem kandidaat voor het presidentschap Daar hij in het kiescollege drie stemmen minder kreeg dan John Adams werd hij volgens de toen geldende regel vice president Als voorzitter van de Senaat wat hij ambtshalve was deed hij veel politieke ervaring op die hij neerlegde in zijn Manual of parliamentary practice 1801 In die jaren werd hij steeds meer partijleider en in de vermaarde Kentucky resoluties van 1798 zette hij uiteen in welke gevallen een staat het recht had om niet te gehoorzamen aan de federale regering maar een wet kon nullificeren een doctrine die later gevaarlijke gevolgen zou hebben voor de eenheid van het land Toen echter in 1801 Jefferson zelf president werd voerde hij een zeer krachtig federaal bewind waarbij hij zijn vroegere principes wel wat liet varen Zijn eerste bewindsperiode 1801 1805 was zeer succesvol Hij had bekwame ministers in Madison Buitenlandse Zaken en Gallatin Financiën maar geraakte in een pijnlijk conflict met zijn vice president Aaron Burr die een landverraderlijke actie met Spanje op touw had gezet maar in een proces werd vrijgesproken vooral omdat de opperrechter John Marshall een persoonlijke wrok tegen Jefferson koesterde Het grote succes van Jefferson was de aankoop van het Louisiana territorium van Frankrijk in 1803 waardoor het grondgebied verdubbeld werd Jefferson zond een expeditie onder Lewis en Clark om het land te verkennen en zij waren de eerste blanken die in het gebied van de Verenigde Staten over land de westkust bereikten In 1804 werd Jefferson herkozen maar zijn tweede ambtsperiode 1805 1809 werd bemoeilijkt door het steeds toenemende conflict in het napoleontische Europa Om Amerika s neutraliteit te bewaren kondigde Jefferson een handelsembargo af 1807 maar hierdoor kwam de hele handel stil te liggen zodat de maatregel ten slotte grotendeels ongedaan moest worden gemaakt 1809 en alleen van kracht bleef voor Engeland en Frankrijk Na zijn aftreden wijdde Jefferson zich aan zijn studies Hij was een bekwaam zij het niet zeer oorspronkelijk filosoof een goed musicus en een belangrijk architect Hij heeft in Amerika het classicisme ingevoerd Tijdens zijn gezantschap in Frankrijk maakte hij uitgebreide reizen door Europa waarbij hij een diepgaande studie maakte van

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/thomas_jefferson.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President James Madison - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  Madison James Madison 1809 1817 Madison James Port Conway Virg 16 maart 1751 Montpelier Virg 28 juni 1836 Amerikaans staatsman nam actief deel aan de Amerikaanse Vrijheidsoorlog was lid van het Continentale Congres en in 1787 van de conventie die de grondwet opstelde Daar speelde hij een leidende rol waardoor hij de bijnaam kreeg Vader van de Constitutie Zijn Journals 3 dln 1840 zijn de belangrijkste bron van kennis over de besprekingen daar Met Hamilton en Jay schreef hij de Federalist Papers ter verdediging van een sterke federale macht maar hij had ook een werkzaam aandeel aan de opstelling van de Bill of Rights ter bescherming van de rechten van de enkeling Hij zag de beste realisatie daarvan in het federale staatsbestel waarbij de macht verdeeld is tussen de federatie en de deelstaten checks and balances In het kabinet van Jefferson werd hij minister van Buitenlandse Zaken 1801 1809 en vervolgens werd hij zelf president 1809 1817 Madison was een zeer bekwaam theoreticus op het gebied van de staatkunde maar geen bestuurder Hij had weinig gezag koos onbelangrijke medewerkers en liet zich in 1812 door de oorlogspartij meeslepen in de tweede oorlog tegen Engeland 1812 1814 Deze oorlog verliep zeer

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/james_madison.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President James Monroe - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  Webshop Reisgidsen Emigratieboeken Meer produkten Landeninformatie Staten Steden Nationale Parken Meer landeninfo Staatsinrichting Politiek Geschiedenis Presidenten Meer staatsinrichting Home Presidenten Amerika James Monroe James Monroe 1817 1825 Monroe James Westmoreland Co Virginia 28 april 1758 New York 4 juli 1831 Amerikaans staatsman vijfde president van de Verenigde Staten vocht mee in de Amerikaanse Vrijheidsoorlog studeerde rechten als leerling van Thomas Jefferson en werd in 1783 gekozen tot lid van het Amerikaanse Congres Hij was in 1788 een tegenstander van de aanvaarding van de grondwet en sloot zich weldra aan bij de Republikeinse partij van Jefferson die zich verzette tegen te veel staatsmacht en de Franse Revolutie bewonderde Monroe was gezant in Parijs 1794 1796 gouverneur van Virginia 1799 1802 weer gezant in Parijs nu met de bijzondere opdracht om de aankoop van het Louisiana territorium voor te bereiden 1802 1803 daarna gezant in Londen 1803 1806 In het kabinet van James Madison was hij minister van Buitenlandse Zaken 1811 1817 en vervolgens werd hij president 1817 1825 Zijn ambtsperiode wordt gekenmerkt als de era of good feelings er waren nauwelijks partijtegenstellingen in 1820 werd Monroe herkozen met op één na alle stemmen van de kiesmannen Wat er onder Monroes bewind

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/james_monroe.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President John Quincy Adams - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  Meer produkten Landeninformatie Staten Steden Nationale Parken Meer landeninfo Staatsinrichting Politiek Geschiedenis Presidenten Meer staatsinrichting Home Presidenten Amerika John Quincy Adams John Quincy Adams 1825 1829 Adams John Quincy Braintree thans Quincy Mass 11 juli 1767 Washington 23 febr 1848 Amerikaans staatsman president van de Verenigde Staten van 1825 tot 1829 was een zoon van president John Adams Hij werd voornamelijk door zijn zeer begaafde moeder Abigail opgevoed In 1782 was hij student in Leiden en in hetzelfde jaar ging hij als secretaris mee naar Rusland met de gezant Francis Dana Hij studeerde in Harvard 1785 1787 was gezant in Holland 1794 1797 en in Berlijn 1797 1801 senator 1803 professor in redekunst in Harvard 1806 gezant in Rusland 1809 1814 en in Engeland 1815 1817 en minister van Buitenlandse Zaken 1817 1825 Als zodanig was Adams verantwoordelijk voor de Monroe leer Evenals zijn vader een koel gesloten hooghartig mens van grote intelligentie bezield door een puriteins ethos om zijn land te dienen mislukte hij als president omdat hij met zijn visie van een sterk centraal gezag zijn tijd ver vooruit was Zijn levensavond wijdde hij aan het lidmaatschap van het Congres 1835 1839 om daar de strijd tegen de

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/john_quincy_adams.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Andrew Jackson - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  in 1791 met Rachel Donelson Hij ging in de politiek werd lid van het Congres voor Tennessee 1796 en senator 1797 lid van het Hooggerechtshof van Tennessee 1798 1804 In de oorlog van 1812 leidde hij de veldtocht tegen de Creek Indianen Slag bij Horseshoe Bend 27 maart 1814 en daarna bracht hij de Engelsen een vernietigende nederlaag toe bij New Orleans 8 jan 1815 Deze slag werd geleverd nadat de vrede al gesloten was een feit dat nog niet bekend was In 1818 kreeg hij het bevel in de oorlog tegen de Seminolen in Florida Hij werd gouverneur van Florida 1821 en senator 1823 1825 Bij de presidentsverkiezingen van 1824 kreeg hij meer stemmen dan zijn tegenstanders John Quincy Adams en Henry Clay maar doordat zij zich verenigden ontging hem het presidentschap In 1828 won hij echter glansrijk en in 1832 werd hij herkozen Jacksons presidentschap is een van de meest krachtige en succesrijke regeringen geweest die het land gekend heeft Hij trad direct op als exponent van de kleine man de vertegenwoordiger van de pionier in het westen Hij voerde het spoils system in waarbij het ambtenarenapparaat bij een wisseling van de regering mede vernieuwd werd Hij was een tegenstander van federale bemoeienis met het maatschappelijk leven en gaf aan de staat Georgia volledig de vrije hand in haar politiek tegenover de Indianen ondanks een uitspraak van het Hooggerechtshof die de Indianen beschermen wilde Maar hij bedoelde met dit alles toch niet een verslapping van het federale gezag Toen in 1832 de staat South Carolina weigerde de nieuwe tariefwet te gehoorzamen dreigde hij direct met geweld en dwong de zuiderlingen zo tot inbinden In hetzelfde jaar kwam hij in conflict met de Bank van de Verenigde Staten die volgens hem te veel een monopoliepositie innam Hij sprak daarom

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/andrew_jackson.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive •