archive-nl.com » NL » T » THEUSA.NL

Total: 747

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • President Woodrow Wilson - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  economie oplegden Maar met zijn maatregelen ging hij verder dan een herstel van het liberalisme Door hem begon een ingrijpen van de staat in het maatschappelijk bestel dat van blijvende invloed zou zijn Via wetten werden de tarieven eindelijk verlaagd kwam er controle op het bankwezen door het Federal Reserve System en werden de vakbonden erkend Eerste wereldoorlog De grote problemen lagen op het gebied van de buitenlandse politiek m n na aug 1914 Wilson proclameerde een absolute Amerikaanse neutraliteit maar benadrukte tegelijkertijd de rechten van vrije handel en scheepvaart voor zijn land Zo moest Amerika wel bij de Eerste Wereldoorlog betrokken raken Dit dreigde al toen in mei 1915 het Engelse schip Lusitania werd getorpedeerd waarbij Amerikaanse passagiers als slachtoffer vielen Met scherpe nota s dwong Wilson Duitsland toen tot inbinden Wilson wilde komen tot een Amerikaanse bemiddeling in de strijd In jan 1917 hield hij zijn rede over peace without victory Toen de Duitsers echter de onbeperkte duikbootoorlog proclameerden 1 febr 1917 verbrak Wilson de diplomatieke betrekkingen maar het kwam pas tot oorlog toen de Duitsers inderdaad diverse Amerikaanse schepen tot zinken brachten en bovendien een geheim Duits telegram gezonden door de Duitse minister Zimmermann aan de Duitse gezant in Mexico bekend werd waarin Duitsland aan Mexico de teruggave van Californië en Texas in het vooruitzicht stelde De publieke opinie werd daardoor gunstig gestemd voor oorlog en op 2 april 1917 hield Wilson zijn rede in het Congres waarin hij oorlog met de Duitse regering maar niet met het Duitse volk aankondigde Tijdens de oorlog bleef Wilson zijn eigen koers gaan in jan 1918 kondigde hij zijn 14 punten af een liberaal program voor de wereldvrede Volkenbond In december 1918 ging Wilson naar Europa om vrede te stichten In de oude wereld werd hij begroet als een vredesapostel

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/woodrow_wilson.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • President Warren Harding - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  Politiek Geschiedenis Presidenten Meer staatsinrichting Home Presidenten Amerika Warren Harding Warren Harding 1921 1923 Harding Warren Gamaliel Corsica Ohio 2 nov 1865 San Francisco 2 aug 1923 Amerikaans staatsman advocaat en journalist werd in 1915 senator Hoewel een onopvallende figuur werd hij in 1920 door Republikeinse politici kandidaat gesteld voor het presidentschap omdat hij een trouw partijman was en een gemakkelijke marionet voor de grote zakenbelangen In hetzelfde jaar werd

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/warren_harding.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Calvin Coolidge - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  staatsman werd in 1919 in het hele land bekend toen hij als gouverneur van Massachusetts de staking van de politie van Boston onderdrukte Prompt werd hij in 1920 als vice president naast Warren Gamaliel Harding gekozen en toen deze in 1923 overleed werd Coolidge president In 1924 werd hij zelf als zodanig herkozen Door zijn uitgangspunt dat de regeringsbemoeienis zo gering mogelijk moet zijn bleef hij een zwakke president Hij

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/calvin_coolidge.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Herbert Hoover - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  produkten Landeninformatie Staten Steden Nationale Parken Meer landeninfo Staatsinrichting Politiek Geschiedenis Presidenten Meer staatsinrichting Home Presidenten Amerika Herbert Hoover Herbert Hoover 1929 1933 Hoover Herbert Clark West Branch Iowa 10 aug 1874 New York 20 okt 1964 Amerikaans staatsman was begonnen als mijningenieur Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kwam hij naar voren door zijn werkzaamheden in verschillende commissies o a Amerikaans hulpcomité voor België m n in verband met de voedselvoorziening Van 1921 tot 1928 was hij minister van Handel in 1928 werd hij als Republikeins kandidaat tot president gekozen Een half jaar na zijn ambtsaanvaarding begon de grote crisis met de crash van Wall Street Hoover nam wel enige voorzichtige maatregelen tot steun van de landbouw Hawley Smoot tariff 1930 en van het bankwezen Reconstruction Finance Corporation 1932 maar hij geloofde te zeer in het economisch individualisme en de vrije concurrentie om tot ingrijpende maatregelen over te gaan Het gevolg was dat de werkeloosheid snel steeg tot 13 miljoen in 1932 en dat bij de verkiezingen van 1932 Hoover werd verslagen door de Democratische kandidaat F D Roosevelt Hij bestreed zowel de New Deal als de buitenlandse politiek van zijn opvolger in vele geschriften Van 1947 tot 1949

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/herbert_hoover.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Franklin Roosevelt - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  opgezette hervormingsprogramma samengevat onder de naam New Deal bracht inderdaad weer hoop en actie Geadviseerd door een aantal deskundigen de brain trust liet Roosevelt binnen honderd dagen een groot aantal wetten door het Congres aannemen Zijn populariteit groeide bij de verkiezingen van 1936 werd hij herkozen met een recordmeerderheid van 46 tegen 2 staten Tweede en derde Ambtsperiode In zijn tweede ambtsperiode werd Roosevelt geconfronteerd met de opkomst van het nationaal socialistische Duitsland Roosevelt zag in dat verslechtering van de situatie in Europa tevens een bedreiging voor de Verenigde Staten inhield In 1937 waarschuwde hij in de quarantaine speech voor de agressie der dictators maar de stemming onder de bevolking was nog grotendeels isolationistisch en het Congres geloofde nog met neutraliteitswetten de oorlogsdreiging op een afstand te kunnen houden Pas het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 en vooral het voorjaarsoffensief van Hitler in 1940 brachten verandering in de Amerikaanse publieke opinie Roosevelt slaagde erin steun aan Groot Brittannië te geven o m levering van wapens maar hij trachtte wel de Verenigde Staten buiten de oorlog te houden Met de belofte dat hij geen Amerikaanse militairen overzee zou sturen in buitenlandse oorlogen behalve als Amerika zelf werd aangevallen won hij de verkiezing van 1940 en brak zo met de traditie dat een president na twee termijnen moest aftreden Toen de Verenigde Staten eenmaal in de oorlog betrokken waren aanval op Pearl Harbor dec 1941 bleek Roosevelt een ideaal oorlogsleider die zijn land met grote kracht en moed voorging op de weg naar de overwinning Van het grootste belang waren zijn conferenties met de leiders van de andere geallieerden Churchill en Stalin ook omdat Roosevelt sterk geloofde in de waarde van de persoonlijke relatie in de politiek Vierde Ambtsperiode In 1944 werd Roosevelt voor de vierde maal tot president gekozen

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/franklin_roosevelt.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Harry Truman - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  in 1944 koos als partner in de campagne voor het presidentschap Zo werd hij vice president en toen Roosevelt op 12 april 1945 plotseling stierf president van de Verenigde Staten Truman Doctrine Hoewel Truman slecht was voorbereid op de verantwoordelijkheden die het ambt meebracht bleek hij een krachtig en besluitvaardig president die niet aarzelde zware beslissingen te nemen Zijn besluit de atoombom te gebruiken in de oorlog tegen Japan is tot op heden een omstreden beslissing gebleven In 1947 formuleerde hij de Trumandoctrine die inperking containment van de Russische dreiging beoogde door militaire en economische steun aan niet communistische landen In dit kader pasten o m de steun aan Griekenland en Turkije de afkondiging van het Marshallplan voor de wederopbouw van Europa en de oprichting van de NATO Buitenlandse politiek De Amerikaanse politiek was echter niet alleen op Europa gericht Op 20 jan 1949 ontvouwde Truman in zijn inaugurele rede het zgn Punt Vier programma het vierde punt in zijn beleidsprogramma voor de komende vier jaar van zijn regering dat de ontwikkelingslanden steun toezegde om zich vrij te ontplooien en zo de communistische dreiging te weerstaan Daarmee begon een grootschalige Amerikaanse hulpverlening op economisch en militair gebied die echter niet altijd even efficiënt geschiedde en vaak belast was met veel politieke bijbedoelingen Alert reageerde Truman op de plotselinge aanval van Noord op Zuid Korea op 25 juni 1950 Reeds op 27 juni zegde hij de Verenigde Naties volledige Amerikaanse steun toe In de Koreaanse Oorlog raakte hij in conflict met de Amerikaanse generaal MacArthur die de oorlog tot China wilde uitbreiden De kwestie van de relatie tussen burgerlijk en militair gezag was daarbij in het geding en Truman aarzelde niet de populaire generaal te ontslaan 11 april 1951 Binnenlandse politiek Zijn doortastend optreden in aangelegenheden van buitenlandse politiek was mede

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/harry_truman.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Dwight Eisenhower - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  kolonel uit de Filippijnen terug naar Washington Na in 1941 tot brigadegeneraal te zijn bevorderd werd hij in 1942 als generaal majoor commandant van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa Hij leidde de invasie in Noord Afrika nov 1942 In jan 1944 werd hij opperbevelhebber van alle geallieerde troepen in Europa met de hoogste rang van General of the Army vijfster generaal In deze functie leidde hij de invasie tegen het door de Duitsers bezette gebied beginnend op 6 juni 1944 Na de capitulatie van Duitsland 7 mei 1945 was hij bevelhebber van de Amerikaanse bezettingszone in dat land en in nov 1945 volgde hij generaal Marshall op als chef van de staf van het leger In 1948 werd hij president van de Columbia universiteit In 1949 keerde Eisenhower in dienst terug als voorzitter van het Comité van chefs van staven Toen in 1950 de NATO vaste vorm begon aan te nemen werd hij tot eerste opperbevelhebber van de strijdkrachten in Europa SACEUR benoemd Terughoudend beleid In 1952 werd Eisenhower door de Republikeinse Partij Republican Party kandidaat gesteld voor president Hij trad af als NATO opperbevelhebber In nov 1952 werd hij met grote meerderheid gekozen Op 20 jan 1953 aanvaardde hij zijn ambt Als president voerde Eisenhower een uiterst voorzichtige politiek liet de buitenlandse zaken grotendeels over aan John Foster Dulles en nam in het binnenland evenmin initiatieven Naast deze in de jaren zestig en zeventig als caretaker presidency getypeerde politieke opstelling kwam nadien de opvatting dat Eisenhower door overreding achter de schermen meer probeerde te bereiken en dat zijn presidentschap wel degelijk actief was op zowel het terrein van de binnenlandse als de buitenlandse politiek Populariteit Hij genoot tijdens zijn ambtsperiode groot gezag en een enorme populariteit Ondanks zijn slechter wordende gezondheidstoestand die in de Verenigde Staten en daarbuiten soms

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/dwight_eisenhower.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President John F. Kennedy - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  al onder de vorige regering gemaakt waren om een invasie van Cubaanse emigranten in Cuba toe te laten en gedeeltelijk te steunen liet doorgaan wat tot een debacle leidde Varkensbaai In 1962 wist hij echter door zijn krachtig en toch voorzichtig optreden Chroesjtsjov te dwingen een geheime bewapening van Cuba met raketten te staken en reeds in 1963 sloot hij met de Sovjet Unie en Groot Brittannië het Nuclear Test Ban verdrag waarbij proeven met nucleaire wapens boven de grond verboden werden Niet zo gelukkig was Kennedy in zijn Aziatische politiek Wel kwam in 1962 een verdrag tot stand dat de strijdende partijen in Laos verzoende maar meer en meer stelden de Verenigde Staten zich achter de regering van Zuid Vietnam Weliswaar werd in nov 1963 de ultrarechtse Zuid Vietnamese leider Diem ten val gebracht maar de steun aan de toen aan de macht gekomen generaals werd voortgezet Kennedy wilde echter niet met troepen steunen maar stuurde wel vele gewapende adviseurs Bij zijn dood waren er 15 000 in Vietnam New frontier Kennedy gaf zijn politiek de naam New Frontier waarmee hij wilde uitdrukken dat de Verenigde Staten na de periode van stilstand onder Eisenhower weer in beweging moesten worden gebracht Op het terrein van de binnenlandse politiek werden allerlei sociale maatregelen voorgesteld zoals medische zorg voor de ouden van dagen federale steun aan het onderwijs en aanpak van de stedelijke problemen Door de tegenstand van het Congres slaagde hij er echter niet in zijn voornaamste hervormingen door te voeren Bovendien werd hij vrij plotseling geconfronteerd met de verscherping van het rassenprobleem In 1962 moest hij federale troepen sturen om de wet te handhaven in Mississippi waar de zwarte James Meredith niet werd toegelaten tot de universiteit ondanks nadrukkelijk rechterlijk bevel Hoewel Kennedy enigszins laat tot het inzicht kwam dat

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/john_kennedy.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive •