archive-nl.com » NL » T » THEUSA.NL

Total: 747

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • President Lyndon Johnson - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  de National Youth Administration nationale jeugdzorg een tijdens de crisis opgerichte organisatie in Texas In 1938 werd Johnson tot lid van het Congres gekozen maar bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ging hij direct onder dienst bij de marine en kreeg een onderscheiding Silver Star voor dapperheid tijdens een vlucht boven Nieuw Guinea Na een jaar keerde hij terug in het Congres toen president Roosevelt alle Congresleden uit de dienst terugriep In 1948 werd hij gekozen tot lid van de Senaat en in 1954 herkozen In 1952 werd hij leider van de Democratische fractie Hij bleek een uiterst bekwaam tacticus waardoor hij grote invloed verwierf In 1960 werd hij kandidaat voor het vice presidentschap en met John F Kennedy samen gekozen Door de moord op Kennedey op 22 nov 1963 werd hij president Binnenlandse politiek Johnsons specifieke kracht lag op het terrein van de binnenlandse politiek Hij nam de progressieve erfenis van Kennedy over en wist verschillende successen te behalen De Wet op de burgerrechten en de Wet op het kiesrecht resp 1964 en 1965 waren zijn belangrijkste resultaten In 1964 werd hij na met een overweldigende meerderheid 61 1 van de stemmen en de meerderheid in 44 staten te zijn gekozen opnieuw president Een van de voornaamste programmapunten van zijn vooruitstrevende sociale programma The Great Society was de strijd tegen de armoede die vooral onder de zwarten in de steden en de blanken in de bergstreken van het zuiden heerste Vietnam Zijn plannen tot realisering van zijn sociale programma werden echter ernstig doorkruist door de problemen in het buitenland In het bijzonder in Vietnam groeide er een oorlogssituatie die steeds ernstiger werd steeds meer mensen en geld kostte en de kritiek op zijn beleid in binnen en buitenland deed toenemen Voor de escalatie van de oorlog en de

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/lyndon_johnson.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • President Richard Nixon - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  voorzichtige en goed voorbereide come back In 1968 stelden de Republikeinen hem opnieuw kandidaat voor het presidentschap Met een gering verschil versloeg hij zijn democratische tegenstander Hubert Horatio Humphrey Buitenlandse politiek Nixons buitenlandse politiek was zijn voornaamste succes Geadviseerd door Kissinger eerst zijn assistent sinds 1973 zijn minister van Buitenlandse Zaken volgde hij een consequente koers van internationalisme in een tijd waarin velen in zijn partij nog een isolationistische houding van de Verenigde Staten voorstonden Een van zijn belangrijkste besluiten is geweest de banden met de Volksrepubliek China te herstellen In het voorjaar van 1972 bezocht hij zowel Peking als Moskou Deze politiek van toenadering maakte een einde aan de Koude Oorlog door een nieuw evenwicht van de drie grote wereldmachten en stelde de Verenigde Staten bovendien in staat zijn militaire betrokkenheid in de oorlog in Vietnam te beëindigen De Nixon doctrine behelsde voorts een nieuwe nadruk op vermindering van de Amerikaanse verantwoordelijkheid in andere delen van de wereld In feite bleef de Amerikaanse macht echter overal aanwezig speciaal in het Midden Oosten waar krachtige steun aan Israël gedurende de Oktoberoorlog 1973 gevolgd werd door een vredesbemiddeling die toenadering tot de Arabische landen inhield Binnenlandse politiek In de binnenlandse politiek remde Nixon de sociale programma s tegen de armoede en voor de rassenintegratie enigszins af en de federale bemoeienis met de staten werd verminderd Bij monde van zijn vice president Agnew legde Nixon de nadruk op law and order Nixon hoopte door een beroep te doen op de zgn zwijgende meerderheid stemmen voor de Republikeinen te winnen en een einde te maken aan de sinds Roosevelt bestaande Democratische meerderheid in het Congres In 1972 behaalde Nixon een zeer grote verkiezingszege op de zwakke democratische kandidaat voor het presidentschap George McGovern Later zou blijken dat deze overwinning mede te danken was

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/richard_nixon.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Gerald Ford - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  daarna advocaat In 1948 koos hij voor een politieke carrière en kreeg hij voor de Republikeinse Partij zitting in het Huis van Afgevaardigden Sedert 1965 trad Ford in het Huis op als Republikeins fractieleider Op 6 dec 1973 werd hij vice president als opvolger van Spiro Agnew die wegens financiële wanpraktijken had moeten aftreden Nadat president Nixon in verband met de Watergate affaire was afgetreden werd Ford op 9 aug

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/gerald_ford.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Jimmy Carter - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  van die staat Reeds in 1972 begon Carter zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 1976 voor te bereiden Carter behoorde tot een jongere generatie van zuidelijke politici die niet meer de rassensegregatie in hun vaandel schreven maar de essentiële economische problemen centraal durfden stellen Als gouverneur viel hij op door zijn zakelijke en intelligente benadering van het bestuur Maar daarmee leek hij toch nog niet voldoende ervaring en reputatie te hebben om in 1976 met succes een gooi te doen naar het hoogste ambt in het land Carters overwinningen in dat jaar eerst in de Democratische voorverkiezingen toen op de Democratische conventie en ten slotte bij de verkiezingen van 2 nov 1976 waren dan ook voor velen een verrassing President 1977 1981 Het succes van Carter werd mede toegeschreven aan drie factoren in de eerste plaats aan zijn zelfvertrouwen en zijn verbluffende energie voorts aan de onzekere houding van zijn tegenspeler bij de presidentsverkiezingen de zittende president Gerald Ford en ten slotte aan de nadruk die gelegd werd op morele aspecten in de politiek iets waaraan de kiezers na de ontluisterende Watergate affaire duidelijk behoefte bleken te hebben Als president stelde Carter zich aanvankelijk naar veler mening al te moraliserend op zowel in zijn strijd tegen het energiemisbruik als in zijn herhaalde waarschuwingen tegen schending van mensenrechten in andere landen Mede daardoor kwam hij in moeilijkheden met het Congres dat na het debacle van Nixon toch al de presidentiële bevoegdheden wilde inperken In de eerste twee jaren van zijn presidentschap leek het dan ook alsof hij nauwelijks tegen de situatie was opgewassen en zijn populariteit daalde dienovereenkomstig Maar langzamerhand leek Carter zijn moeilijkheden te boven te komen Op het gebied van de buitenlandse politiek was er eerst het succes van het verdrag over het Panamakanaal vervolgens waren het zijn aandeel

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/james_carter.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Ronald Reagan - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  kreeg hij bekendheid door zijn campagne voor Goldwater hij viel op als een uitstekende spreker voor de televisie en wijdde zich van toen af aan de politiek In 1966 werd hij gekozen tot gouverneur van Californië in 1970 herkozen Hij bleek een verstandig bestuurder te zijn Ondanks zijn conservatisme kwam hij met belastingverhogingen en tamelijk progressieve maatregelen op het gebied van abortus en sociale voorzieningen Al in 1968 had hij geprobeerd de Republikeinse kandidatuur voor het presidentschap te verwerven maar Nixon versloeg hem gemakkelijk In 1976 verloor hij op het nippertje van Gerald Ford Presidentschap Zijn kans kwam in 1980 toen de Republikeinse Conventie hem de nominatie gunde Op 4 nov 1980 won hij de presidentsverkiezingen met grote overmacht van de Democraat en ex president J Carter Zijn populariteit was groot en groeide nog door een mislukte aanslag op zijn leven in maart 1981 Op 4 nov 1984 werd Reagan herkozen op een programma dat net als de eerste keer voornamelijk gericht was op het terugdringen van de macht van de federale overheid overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten scherpe bezuinigingen om tot een sluitend budget te komen verlaging van de belastingen verhoging van de defensie uitgaven en een duidelijk anti Sovjet Russische buitenlandse politiek Door zijn persoonlijke stijl wist Reagan de meeste van deze zaken in het Congres door te drijven Anti Communisme Zijn buitenlandse politiek was in hoge mate gericht op het terugdringen van het communisme Hij liet op verzoek van de gouverneur het Amerikaanse leger het eiland Grenada binnenvallen om het te redden van een communistische machthebber 1983 hij steunde de Salvadoraanse regering in haar strijd tegen de communistische guerrillero s en startte in 1981 een hulpprogramma voor de Nicaraguaanse antisandinistische guerrillero s of contra s Dit laatste project lag hem zo na aan het hart dat

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/ronald_reagan.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President George Bush - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  Barbara vertrokken naar Texas waar Bush miljonair werd door de handel in olieconcessies Bush nam in 1964 voor de Republikeinse Partij Republican Party deel aan de verkiezingscampagne voor de federale Senaat maar verloor In 1966 behaalde hij een zetel in het Huis van Afgevaardigden voor een district in Houston In 1970 probeerde hij weer senator te worden maar verloor van Lloyd Bentson Nixon benoemde Bush vervolgens tot ambassadeur bij de Verenigde Naties en haalde hem in 1972 over om voorzitter van de Republikeinse Partij te worden Gerald Ford koos niet voor Bush als vice president maar zond hem als ambassadeur naar China Een jaar later nodigde Ford Bush uit hoofd te worden van de CIA Bush slaagde erin de door de Watergate affaire sterk gedemoraliseerde inlichtingendienst nieuw leven in te blazen Running Mate Na de verkiezingsoverwinning van Carter in 1976 moest Bush bij de CIA het veld ruimen Hij richtte zich vervolgens geheel op de presidentsverkiezingen van 1980 Ronald Reagan verkreeg echter op de Republikeinse Conventie de nominatie Omdat Bush desondanks veel gedelegeerden voor zich had gewonnen en hij door zijn gematigdheid het vertrouwen van de niet conservatieve kiezers kon veroveren koos Reagan hem als running mate voor het presidentschap Reagan en Bush wonnen de verkiezingen in 1980 Gedurende acht jaar was Bush een trouw dienaar van Reagan President Als president stelde Bush een kabinet samen uit door de wol geverfde politici en terzakekundigen Bovendien probeerde hij zich te verzoenen met de Democraten Zijn eerste ontmoeting met de Sovjet Russische leider Michail Sergejevitsj Gorbatsjov op een schip bij Malta 2 3 dec 1989 werd gezien als een nieuwe start voor meer ontspannen betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie Onverwacht hard en consequent trad Bush op met de militaire interventie in Panama dec 1989 Na de inval van

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/george_bush.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Bill Clinton - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  beleid werd vanaf het begin van zijn ambtsperiode echter gefrustreerd doordat hij zich tegenover een Republikeinse meerderheid in de Senaat en na 1994 ook in het Huis van Afgevaardigden zag gesteld De plannen voor een algemene ziektekostenverzekering strandden en de beloofde hervorming van Welfare de bijstand kreeg in 1996 zijn beslag door een Republikeins wetsvoorstel waarbij onder meer de uitkeringsduur werd beperkt Clintons eerste ambtstermijn werd een voortdurend gevecht over de begroting dat enkele malen tot sluiting van een groot aantal overheidsdiensten leidde De Republikeinse oppositie stuitte echter op veel kritiek bij het publiek wat er samen met de gunstige economie toe bijdroeg dat Clinton in 1996 met een ruime meerderheid herkozen werd Het Congres bleef echter in handen van de Republikeinen Op economisch terrein bleek Clinton in zijn tweede ambtstermijn zeer succesvol In 1997 en 1998 werden groeicijfers van boven de drie procent behaald terwijl de werkeloosheid gestaag bleef dalen tot 4 4 in 1998 De begroting voor 1999 liet voor het eerst in dertig jaar een overschot zien van 9 5 miljard dollar Buitenlands beleid Op het gebied van de buitenlandse politiek boekte Clinton belangrijke successen met betrekking tot vrede in het Midden Oosten en in Bosnië hoewel het vredesproces na het tekenen van de vredesakkoorden Oslo akkoorden en Akkoorden van Dayton uiterst moeizaam bleef verlopen Ook wist Clinton goede betrekkingen met de Russische president Jeltsin te onderhouden De betrekkingen met Irak liepen in 1998 uit op een tweede militaire confrontatie sinds de Golfoorlog in 1991 Herhaaldelijke weigeringen van Irak om medewerking te verlenen aan de wapeninspecteur van de Verenigde Naties leidden in febr 1998 al bijna tot een aanval Op het laatste moment werd deze door bemiddeling van VN secretaris Kofi Annan voorkomen In november werd de crisis opnieuw acuut toen Saddam Hoessein de wapeninspecteurs het land

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/william_clinton.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • President Barack Obama - Presidenten van de Verenigde Staten van Amerika - TheUSAonline.nl
  Senaatsverkiezingen streed hij in 2004 om een open zetel tegen de Republikein Alan Keyes De winnaar werd in ieder geval de vijfde Afro Amerikaan in de geschiedenis van de Senaat na Hiram Revels Blanche K Bruce Edward Brooke en Carol Moseley Braun Barack Obama won de verkiezingen met 70 tegen 27 voor Keyes In de Senaat zet Obama zich onder andere in voor onderwijs immigratie en grotere transparantie van de regering via e government Obama is ook actief in buitenlandse zaken Zijn reis naar Afrika waarin hij Zuid Afrika Kenia Djibouti Ethiopië en Tsjaad bezocht trok veel aandacht bij media in de Verenigde Staten en de bezochte landen Obama was de derde Afro Amerikaan die een keynote address gaf op een Nationale Democratische Conventie in 2004 Dit was een opvallende toespraak waarmee hij zich als politieke belofte introduceerde bij de Amerikaanse kiezers met als meest geciteerde woorden Er is geen links Amerika en geen conservatief Amerika er is de Verenigde Staten van Amerika Er is niet een zwart Amerika en een blank Amerika en een latino Amerika en een Aziatisch Amerika er is de Verenigde Staten van Amerika Presidentsverkiezingen 2008 Archief verkiezingen 2008 Op 16 januari 2007 maakte Barack Obama bekend een verkennend comité te hebben opgericht ter voorbereiding op zijn deelname aan de Democratische voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 Op 10 februari 2007 maakte hij zijn kandidatuur officieel in Springfield Illinois Zijn belangrijkste tegenkandidaat bij de Democratische voorverkiezingen werd Hillary Clinton De eerste voorverkiezing vond op 3 januari 2008 plaats in Iowa Obama won deze staat met ruime voorsprong op John Edwards tweede en Clinton derde In de tweede voorverkiezing in New Hampshire bleef Clinton hem nipt voor Vervolgens gingen Obama en Clinton geruime tijd gelijk op Ook Super Tuesday waarop 24 staten hun stem uitbrachten bracht nog geen beslissing Hierna nam Obama een voorsprong door tien staten op rij te winnen Deze prestatie kon Clinton hoewel zij belangrijke staten als Florida Pennsylvania en Californië achter zich had weten te krijgen niet meer inhalen Obama won uiteindelijk verreweg de meeste voorverkiezingen en caucuses Na de laatste voorverkiezingen op 3 juni had Obama voldoende gedelegeerden achter zich om de Democratische kandidatuur voor de verkiezingen op te kunnen eisen Clinton trok zich op 7 juni officieel terug uit de verkiezingsstrijd Sinds Obama de Democratische presidentskandidaat werd voerde hij campagne in zogeheten swing states Zijn campagneteam vestigde records met het registreren van nieuwe kiezers waarvan een groot deel via internet Obama s toespraken brachten duizenden mensen op de been en hij gebruikte slogans als Yes we can en Change we can believe in Op 23 augustus 2008 werd bekend dat Obama de 65 jarige senator Joe Biden had gekozen als running mate Obama werd in de campagne gesteund door een aantal bekende Amerikaanse politici zoals Jimmy Carter John Kerry Ted Kennedy en Colin Powell alsmede door andere beroemdheden zoals Caroline Kennedy Robert de Niro Stevie Wonder Oprah Winfrey Jennifer Aniston en Will Smith Obama debatteerde driemaal met zijn Republikeinse tegenstander

  Original URL path: http://www.theusa.nl/presidenten/barack_obama.htm (2016-02-04)
  Open archived version from archive •