archive-nl.com » NL » T » TIERWEB.NL

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opleidingsinformatie - TIER research
  benodigde publicaties Deelnemers leren publicaties te beoordelen en hoe de inhoud kan worden verwerkt tot een geïntegreerde analyse en bespreking van onderzoeksresultaten In de virtuele leeromgeving wordt individuele begeleiding geboden door een schrijfcoach In de tweede fase becommentariëren de deelnemers elkaars werk via peer review ook in de virtuele leeromgeving De resultaten van de literatuur review worden verwerkt in een afzonderlijk memorandum Hiermee worden de deelnemers geschoold in het ontwikkelen van docentgerichte beschrijvingen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek die de schoolontwikkeling kunnen ondersteunen Ter afsluiting van de module worden beide documenten gepresenteerd in een seminar tijdens de contactdagen Semester 2 Ontwerp Planning In het tweede semester wordt opnieuw een literatuurstudie uitgevoerd in combinatie met een probleemanalyse binnen de context van de eigen schoolontwikkeling De resultaten zijn de basis voor het ontwerp van een empirisch onderzoek dat in het aansluitende derde semester zal worden uitgevoerd in de eigen school Colleges werkcolleges en groepsbesprekingen tijdens de contactdagen zijn naast de persoonlijke begeleiding in de virtuele leeromgeving direct ondersteunend bij het schrijven van een projectontwerp voor begeleid onderzoek in het volgende semester Samenwerking tussen deelnemers middels peer review en presentatie in een afsluitend seminar zijn ook van toepassing in het tweede semester alsmede het schrijven van een tweede memorandum over lopend onderzoek Semester 3 Kennisontwikkeling Het derde semester is bestemd voor de uitvoering van onderzoek dat in de voorafgaande fase werd ontworpen In deze programmafase wordt in de ondersteunende colleges het accent gelegd op analyse synthese en presentatie van resultaten op basis van empirisch onderzoek De collegereeks M S die is gestart in het eerste semester wordt in dit derde semester afgesloten Parallel aan de uitvoering van het onderzoek in de zelfstudiefase schrijven de deelnemers een thesisvoorstel voor het laatste semester De uitvoering van de opdracht en de beoordeling van de resultaten in het derde semester komen langs dezelfde weg tot stand als in beide voorgaande semesters individuele begeleiding in virtuele leeromgeving door de schrijfcoach in aanvulling op ondersteunend onderwijs tijdens contactdagen peer review het schrijven van een memorandum en de presentatie van de resultaten in een seminar Er wordt een begin gemaakt met de thesis In dit semester wordt in het bijzonder gewerkt aan het formuleren van de probleemstelling Semester 4 Van bewijs naar beleid Het vierde semester is volledig gericht op de afrondende thesis het zelfstandig integreren van studie en onderzoek tot een schriftelijke en persoonlijke presentatie van onderzoeksresultaten Hier wordteen nieuw onderzoek uitgevoerd waarbij de gehele cyclus van evidence based onderwijsvernieuwing wordt doorlopen van probleem analyse tot en met het schrijven en presenteren van de resultaten afgestemd op de eigen doelgroep Het eindniveau van de thesisopdracht is een wetenschappelijk artikel dat publiceerbaar is in een peer reviewed journal De deelnemers worden in deze fase begeleid door een ervaren onderzoeker uit het TIER consortium Naar eigen inzicht en behoefte en mede afhankelijk van de onderzoeksvraagstelling en het onderwerp kan men een voorstel doen voor een tweede begeleider met vakdidactische achtergrond Gedurende de thesisfase wordt een internationale excursie aangeboden Terugkomdagen Maandelijks komen

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/master-mebit/opleidingsinformatie.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Toelating en aanmelding - TIER research
  616 6200 MD Maastricht De aanmelding wordt bevestigd en er volgt een verzoek om de volgende informatie op te sturen Een schriftelijke motivatie waarom er voor de MEBIT opleiding wordt gekozen Het is de bedoeling dat deze brief tevens potentiële leervragen bevat die men gedurende de opleiding zou willen onderzoeken Een curriculum vitae met beschrijving van vooropleiding en ervaring Een bevestiging dat de onderwijsinstelling de inschrijving ondersteunt en dat tijd en onderzoeksmogelijkheden beschikbaar worden gesteld om de opleiding op een goede manier te volgen Deze informatie is de basis voor een toelatingsgesprek waarin vooral ingegaan zal worden op de motivatie van de deelnemer en de leervragen die zijn beschreven Wanneer een docent op basis van de intake wordt toegelaten ontvangt u een bevestiging van de inschrijving Deze dient bij definitieve inschrijving ondertekend retour te worden gezonden waarna de facturen worden verstuurd De intakegesprekken vinden plaats in Maastricht of Amsterdam Voor verder informatie en toelatingseisen kunt u hier de brochure voor V O docenten of voor H B O docenten downloaden 2 Docenten die belangstelling hebben voor een specifiek onderdeel van het programma kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Dutch Teachers and Policmakers Academy Formele vereisten Toelaatbaar tot de Mebit opleiding zijn docenten in het po vo mbo of hbo die in het bezit zijn van een universitair diploma op bachelor of masterniveau of in het bezit van een HBO masterdiploma i c m een eerstegraads lesbevoegdheid of de premaster Mebit met succes hebben afgerond De opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en de onderwijspraktijk willen verbeteren door evidence based te werken MEBIT richt zich op leraren die willen investeren in hun loopbaan en graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun school en vakgebied Wie niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet kan met de opleiding overleggen

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/master-mebit/toelating-en-aanmelding.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Start en data programma 2015-2016 - TIER research
  Kosten en financiering Brochures Contact Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Start en data programma 2015 2016 De opleiding start medio september 2015 Contactdagen zijn op donderdag en vrijdag één keer per maand in de eerste maand van de opleiding ook op de voorafgaande woensdag Locatie Amsterdam 16 17 18 september 2015 15 16 oktober 2015 12 13 november 2015 3 4 december 2015 7 8 januari 2016 4 5 februari 2016 10 11 maart 2016 7 8 april 2016 12 13 mei 2016 2 3 juni 2016 Locatie Maastricht 23 24 25 september 2015 15 16 oktober 2015 5 6 november 2015 3 4 december 2015 14 15 januari 2016 4 5 februari 2016 10 11 maart 2016 14 15 april 2016 12 13 mei 2016 9 10 juni 2016 TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Workshops Seminars Workshop on Education Economics

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/master-mebit/start-en-data-programma-2014-2015.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Kosten en financiering - TIER research
  Links Contact Education Programme Master MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Toelating en aanmelding Start en data programma 2015 2016 Kosten en financiering Brochures Contact Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Kosten en financiering De prijs voor de gehele opleiding is 17 500 te voldoen in twee jaarlijkse termijnen van 8 750 waarvan de eerste termijn bij aanvang van de opleiding betaald dient te worden Deze prijs is inclusief Een studiereis naar het buitenland Een tablet ter ondersteuning van de opleiding Deze masteropleiding komt in aanmerking voor de lerarenbeurs Dit betreft een vergoeding voor de opleiding inclusief vervangingskosten De masteropleiding staat CROHO geregistreerd onder code isat 75081 Het brinnummer van de Universiteit Maastricht is 21PJ TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Workshops Seminars Workshop on Education Economics News LEER Workshop on Education Economics Nederland in ideeën 2015 Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs Twee

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/master-mebit/kosten-en-financiering.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Brochures - TIER research
  Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program The program We offer Eligibility and tuition fees Your profile Interested Workshops Seminars Workshop on Education Economics Programme Call for papers Keynote speakers Registration and fees Travel and stay Social programme Contact Organisers News Links Contact Education Programme Master MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Toelating en aanmelding Start en data programma 2015 2016 Kosten en financiering Brochures Contact Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Brochures Download hier de MEBIT 2015 brochure TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Workshops Seminars Workshop on Education Economics News LEER Workshop on Education Economics Nederland in ideeën 2015 Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs Twee onderzoeksaanvragen gehonoreerd Invloed van een ICT tool op onderwijsprestaties en efficiëntie Links Contact Contact us BEE Resultaten Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs Overig onderwijs TIER BEE Methode Bronnen Contact Nieuws DTPA DTPA Wie zijn wij

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/master-mebit/brochures.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Contact - TIER research
  Registration and fees Travel and stay Social programme Contact Organisers News Links Contact Education Programme Master MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Toelating en aanmelding Start en data programma 2015 2016 Kosten en financiering Brochures Contact Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Contact Heeft u nog vragen over de Dutch Teachers and Policymakers Academy of over MEBIT Neem dan contact op met Astrid Lamers onderwijscoördinator T 043 388 4428 Joris Ghysels programmaleider T 043 388 4706 Chris van Klaveren programmaleider T 06 46132808 E mail info ta maastrichtuniversity nl Of in Amsterdam Drs Sebastiene Postma T 06 12650693 E mail s m postma uva nl TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Workshops Seminars Workshop on Education Economics News LEER Workshop on Education Economics Nederland in ideeën 2015 Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs Twee onderzoeksaanvragen gehonoreerd Invloed van een ICT tool op onderwijsprestaties en

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/master-mebit/contact.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • The program - TIER research
  Contact Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program The program We offer Eligibility and tuition fees Your profile Interested The program You write a PhD dissertation on a project of your own choice and interest During the graduate program you analyze the effectiveness and or efficiency of educational innovations You will in particular focus on drawing causal inferences such that you are likely to apply experimental and quasi experimental identification strategies You will become part of an international and multidisciplinary research group of high potential fellow students You receive training and supervision from an international group of professors in applying advanced quantitative analysis developing research designs and conducting systematic literature reviews TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Workshops Seminars Workshop on Education Economics News LEER Workshop on Education Economics Nederland in ideeën 2015 Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/518/duplicaat-van-the-program.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • We offer - TIER research
  program The program We offer Eligibility and tuition fees Your profile Interested We offer Supervision at the TIER research group by Professor Kristof De Witte Professor Wim Groot and Professor Henriëtte Maassen van den Brink An attractive international and multi disciplinary research environment The possibility to pursue a PhD with distance guiding using ICT Meet the supervising team at a regular basis either face to face or online Two times a year an intensive supervision week is organized During this week you receive courses at PhD level present your work to fellow PhD students and discuss recent papers You can participate in the international doctoral workshops and PhD courses that are organized by TIER in collaboration with KU Leuven Belgium Politecnico di Milano Italy and University of Budapest Hungary Flexible starting date TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT Academische Meesterwerken Enrollment Courses Graduate program Workshops Seminars Workshop on Education Economics News LEER Workshop

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/tier/education-programme/518/duplicaat-van-we-offer.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive •