archive-nl.com » NL » T » TIERWEB.NL

Total: 314

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waarom? - DTPA
  excellentie op scholen Presentaties onderzoeksvoorstellen LVO docenten geslaagd Blijf op de hoogte Contact Opleidingsinformatie Master of Evidence Based Innovation in Teaching Academische Meesterwerken Master Evidence Based Policy and Evaluation Modules Modules MEPE Doelstellingen Waarom Structuur programma Modules MEBIT Masterclass Onderwijs en Arbeidsmarkt Inleidende sessies evidence based werken Premaster MEBIT Graduate program Waarom kiezen voor evidence based policy and evaluation Door de modules verwerft u een bredere kijk op de beleidspraktijk Bovendien kunt u efficiënter en effectiever onderzoek aansturen controleren opvolgen en begrijpen De modules verscherpen uw inzicht in wetenschappelijke evidentie U verwerft een attitude voor het zoeken naar en beoordelen van de best mogelijke evidence Daardoor onderscheidt u uwzelf als beleidsmedewerker of toezichthouder De modules Evidence Based Policy and Evaluation nemen de praktijk als uitgangspunt het programma wordt gestuurd door de leervragen van de deelnemers De modules besteden ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de eigen organisatie De modules worden gegeven in een flexibele leeromgeving Door een efficiënte inzet van e learning kan de opleiding eenvoudiger ingepast worden in een drukke agenda U kunt uw studietempo in overleg versnellen of vertragen De flexibele opzet maakt het bovendien gemakkelijk om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen aan de opleiding De modules worden gegeven in een learning community Individuele begeleiding wordt gecombineerd met intensieve samenwerking in kleine groepen en al het materiaal dat gemaakt wordt is na toetsing vrij beschikbaar voor iedereen Door maandelijkse contactdagen neemt u deel aan de academische cultuur In actualiteitscolleges en workshops zullen hoogleraren en top praktijkdocenten uit de wereld van beleid toezicht en inspectie participeren De inhoudelijke en organisatorische band met TIER het Top Institute for Evidence Based Education Research zorgt voor een directe link met wetenschappelijk toponderzoek Share this page TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/modules/modules-mepe/waarom-kiezen-voor-evidence-based-policy-and-evaluation.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive


 • Structuur programma - DTPA
  breed palet aan maatschappelijk relevante theorieën Vaardigheidstrainingen Organisatie van innovatie Deelnemers aan de modules worden getraind in het toepassen van evidence based principes bij beleidsinnovaties en evaluaties Maar van hen wordt ook verwacht dat zij bij dit onderwerp een voortrekkersrol gaan spelen binnen de eigen organisatie waarin zij werkzaam zijn Daartoe worden ze getraind in vaardigheden die deze rol ondersteunen zoals leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden Workshops Onderzoek in en voor de praktijk Ervaren onderzoekers binnen het Top Institute for Evidence Based Education Research TIER geven workshops over het opzetten en uitvoeren van projecten die zijn gericht op innovaties en ondersteuning van beleid Inhoud Module A Deze module is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar een algemene inleiding op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen beleid en evaluatie gebaseerd op evidence Onderstaande geeft een kernachtige beschrijving van de leerinhouden per blok Blok 1 Evidence based beleid en evaluatie In dit blok gaan we in op de kern van Evidence Based beleid wat is dit nu Verder bekijken we de maatschappelijke effecten en vormen van toezicht en hoe we effectief beleidsimplementaties kunnen monitoren Blok 2 Beleidstheorieën In dit tweede blok bespreken we diverse beleidstheorieën als basis voor leren rond effecten van beleid Hierbij wordt stilgestaan bij de manieren waarop de beleidstheorie ge re construeerd kan worden inclusief de mechanismen die met beleid of beleidsinterventies in gang gezet zouden moeten worden Ook behandelen we de wijze waarop een beleidstheorie als kader kan dienen voor plan proces en effectevaluaties Blok 3 Internationale vergelijkingen Internationale samenwerkingsverbanden en het nut van internationale vergelijkingen komen aan bod in het derde blok We gaan dieper in op het detecteren van good practices and benchmarks en geven voorbeelden van wetenschappelijk geanalyseerde beleidsinterventies Tot slot staan we stil bij het belang van procesevaluatie wat maakt dat overheidsinterventies niet altijd werken zoals beoogd Blok 4 Kosten baten analyse Dit blok gaat in op sociale welvaartsfuncties het maken van een kosten batenanalyse alsook op de vraag rond de mogelijkheden van beleidsevaluatie indien strikte effectstudies niet mogelijk zijn Blok 5 Voorbeelden van vertalingen van kennis naar beleid Wat is de invloed van management en managementinstrumenten op effectiviteit en doelmatigheid van overheidsbeleid We bespreken verder de consequenties van onderzoeksdesigns voor beleidsontwerpen Met andere woorden hoe moet u beleid ontwerpen zodat het nadien goed geëvalueerd kan worden Blok 6 Presentatie van reviewstudies Elke deelnemer van de module stelt kort zijn eigen onderzoek voor Inhoud Module B Deze module is bedoeld voor professionals die de vaardigheden uit module A al beheersen en op zoek zijn naar een verdieping van hun begrip en vaardigheden op het gebied van empirisch onderzoek en de toepassing daarvan binnen evidence based beleid en evaluatie Let wel mits er voldoende voorkennis aanwezig is kan een deelnemer module B ook starten zonder aan module A te hebben deelgenomen Onderstaande geeft een kernachtige beschrijving van de methodologie en de bredere vorming in elk blok Blok 1 Het CMO model Formuleren van onderzoeksvraag Wat kunnen we wel en niet

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/modules/modules-mepe/structuur-programma.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Modules MEBIT - DTPA
  virtuele leeromgeving De resultaten van de literatuur review worden verwerkt in een afzonderlijk memorandum Hiermee worden de deelnemers geschoold in het ontwikkelen van docentgerichte beschrijvingen van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek die de schoolontwikkeling kunnen ondersteunen Ter afsluiting van de module worden beide documenten gepresenteerd in een seminar tijdens de contactdagen Semester 2 Ontwerp Planning In het tweede semester wordt opnieuw een literatuurstudie uitgevoerd in combinatie met een probleemanalyse binnen de context van de eigen schoolontwikkeling De resultaten zijn de basis voor het ontwerp van een empirisch onderzoek dat in het aansluitende derde semester zal worden uitgevoerd in de eigen school Colleges werkcolleges en groepsbesprekingen tijdens de contactdagen zijn naast de persoonlijke begeleiding in de virtuele leeromgeving direct ondersteunend bij het schrijven van een projectontwerp voor begeleid onderzoek in het volgende semester Samenwerking tussen deelnemers middels peer review en presentatie in een afsluitend seminar zijn ook van toepassing in het tweede semester alsmede het schrijven van een tweede memorandum over lopend onderzoek Semester 3 Kennisontwikkeling Het derde semester is bestemd voor de uitvoering van onderzoek dat in de voorafgaande fase werd ontworpen In deze programmafase wordt in de ondersteunende colleges het accent gelegd op analyse synthese en presentatie van resultaten op basis van empirisch onderzoek De collegereeks M S die is gestart in het eerste semester wordt in dit derde semester afgesloten Parallel aan de uitvoering van het onderzoek in de zelfstudiefase schrijven de deelnemers een thesisvoorstel voor het laatste semester De uitvoering van de opdracht en de beoordeling van de resultaten in het derde semester komen langs dezelfde weg tot stand als in beide voorgaande semesters individuele begeleiding in virtuele leeromgeving door de schrijfcoach in aanvulling op ondersteunend onderwijs tijdens contactdagen peer review het schrijven van een memorandum en de presentatie van de resultaten in een seminar Er wordt een

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/modules/modules-mebit.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Voor wie - DTPA
  Interested Activiteiten Nieuws Verder kijken dan je neus lang is MEBIT ON TOUR TIER UVA Flipping the classroom De student aan het woord Havoleerlingen naar rekenniveau 3F Afstromen van leerlingen Het effect van motivatie op studiesucces Subsidie NWO voor UvA onderzoek naar excellentie op scholen Presentaties onderzoeksvoorstellen LVO docenten geslaagd Blijf op de hoogte Contact Opleidingsinformatie Master of Evidence Based Innovation in Teaching Academische Meesterwerken Master Evidence Based Policy and Evaluation Modules Masterclass Onderwijs en Arbeidsmarkt Inleidende sessies evidence based werken Premaster MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Toelating en aanmelding Start en data programma Kosten en financiering Contact Graduate program Voor wie De premaster is bedoeld voor een ieder met een HBO diploma en enige onderwijservaring die niet via een EVC procedure rechtstreeks tot de MEBIT opleiding toelaatbaar is De premaster is ook toegankelijk voor deelnemers die graag eerst hun statistiek en academische vaardigheden bijspijkeren vóór ze aan de MEBIT beginnen TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/premaster-mebit/voor-wie.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsinformatie - DTPA
  based werken Premaster MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Opleidingsonderdelen Toelating en aanmelding Start en data programma Kosten en financiering Contact Graduate program Opleidingsinformatie De één jaar durende premaster MEBIT is opgebouwd rondom leerdoelen die zijn geformuleerd op basis van de eisen waar deelnemers die met de MEBIT willen starten aan moeten voldoen De eindtermen van de pre masteropleiding verzekeren dat de vaardigheden van deelnemers op voldoende niveau zijn alvorens zij beginnen met de Academische Master MEBIT Deze eindtermen zijn gebaseerd op de Dublin Descriptoren die het te behalen niveau aan het einde van een academische bacheloropleiding en daarmee de start van een masteropleiding beschrijven Een deel van de eindtermen van de Dublin Descriptoren bezitten de kandidaten uit het primair onderwijs reeds door het succesvol afronden van de PABO De hieronder beschreven eindtermen zijn aanvullend aan deze reeds aanwezige eindtermen Deelnemers zijn in staat gegevens te verzamelen controleren en bewerken Deelnemers zijn in staat een beschrijvende statistische analyse uit te voeren Deelnemers beschikken over de methodische vaardigheden die nodig zijn om de Academische Master MEBIT te kunnen volgen en zijn met name op de hoogte van het verschil tussen correlatie en causaliteit en beheersen de basisbegrippen van onderzoeksmethoden Deelnemers kennen de empirische cyclus en erkennen de rol van theorie in het academisch onderwijsonderzoek Deelnemers zijn in staat academische teksten te lezen en in een kritische synthese te verwerken tot een samenhangende argumentatie Deelnemers beschikken over praktische taalvaardigheid Engels Om deze eindtermen op een structurele manier te realiseren is de premaster MEBIT opgebouwd uit 4 opleidingsonderdelen waarvan twee hoofdonderdelen en twee hulponderdelen Voor ieder opleidingsonderdeel vak zijn expliciete leerdoelen geformuleerd die beschrijven wat deelnemers moeten kunnen en kennen wanneer zij een onderdeel hebben voltooid zie Sectie 2 voor een gedetailleerde beschrijving van deze leerdoelen De premaster MEBIT eindtermen worden behaald wanneer de vier

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/premaster-mebit/opleidingsinformatie/ (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsonderdelen - DTPA
  hun parametrische voorwaarden dataverwerking en grafieken en tabellen in de statistiek software Daarnaast komt bivariate statistiek aan de orde zoals kruistabellen correlaties en verschiltoetsen Deze onderwerpen komen meermalen aan de orde in colleges practica opdrachten en toetsen Het is de bedoeling dat de deelnemer de basis dusdanig goed onder de knie krijgt dat deze basisvaardigheden routine worden waardoor de deelnemer in de MEBIT opleiding meer complexe onderwerpen vlot kan aanpakken WETENSCHAPSFILOSOFIE Bij wetenschapsfilosofie komen vragen aan de orde als Hoe functioneert wetenschap in de praktijk en aan welke idealen zou de wetenschap moeten voldoen Welke status heeft wetenschappelijke kennis Hoe verhoudt wetenschap zich tot commerciële belangen Is wetenschap neutraal ten opzichte van culturele en religieuze diversiteit En welke positie neem je zelf in het debat over wetenschap en samenleving in De onderwerpen worden behandeld in hoorcolleges en werkgroepen Deelnemers maken kennis met verschillende wetenschapsfilosofische theorieën en leren begrijpen wat de status is van de wetenschappelijke kennis verkrijgen inzicht in enkele hedendaagse visies op de verhouding tussen wetenschap en samenleving leren reflecteren op ethische dilemma s die samenhangen met de rol van wetenschap in onze samenleving en passen academische vaardigheden zoals abstract denken en argumenteren toe ONDERWIJSKUNDE De module onderwijskunde geeft een overzicht van verschillende theoretische modellen en onderzoeksbenaderingen die gehanteerd worden binnen de onderwijskunde In het eerste semester worden de verschillende leertheoretische stromingen zoals het behaviorisme cognitivisme en constructivisme geanalyseerd Vervolgens krijgen de deelnemers een inleiding in verschillende leer en instructietheorieën die gerelateerd zijn aan de meest voorkomende onderwerpen in de onderwijskunde zoals bijvoorbeeld motivatie instructie metacognitie curriculum ICT gebruik e d De theoretische beschouwingen worden steeds vergezeld met een onderzoeksartikel om de rol van de theorie in de empirische cyclus weer te geven Na afronding van de module onderwijskunde in de premaster zijn deelnemers bekwaam om hun eigen denkbeelden

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/premaster-mebit/opleidingsinformatie/opleidingsonderdelen.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Toelating en aanmelding - DTPA
  effect van motivatie op studiesucces Subsidie NWO voor UvA onderzoek naar excellentie op scholen Presentaties onderzoeksvoorstellen LVO docenten geslaagd Blijf op de hoogte Contact Opleidingsinformatie Master of Evidence Based Innovation in Teaching Academische Meesterwerken Master Evidence Based Policy and Evaluation Modules Masterclass Onderwijs en Arbeidsmarkt Inleidende sessies evidence based werken Premaster MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Toelating en aanmelding Start en data programma Kosten en financiering Contact Graduate program Toelating en aanmelding De aanmelding kan op 2 manieren verlopen 1 Docenten die toelaatbaar zijn en het programma van de premaster willen volgen dienen zich aan te melden via dit aanmeldingsformulier U wordt verzocht vóór 1 juli 2015 het ingevulde formulier te mailen naar aanmelden mebit ta maastrichtuniversity nl of op te sturen naar Universiteit Maastricht Teachers Academy t a v mevr A Lamers Postbus 616 6200 MD Maastricht De ontvangst wordt bevestigd en vervolgd met het verzoek de aanmelding af te ronden door het opsturen van Een schriftelijke toelichting en beschrijving van de motivatie om deze opleiding te kiezen Een curriculum vitae met beschrijving van vooropleiding en ervaring Een ondersteunende brief van de school waarin aangegeven wordt dat de aanmelding financieel gewaarborgd is en de school de docent de benodigde tijd verleent om de opleiding te kunnen volgen Deze informatie is de basis voor een toelatingsgesprek waarin vooral ingegaan zal worden op de motivatie van de deelnemer en de leervragen die zijn beschreven Wanneer een docent op basis van de intake wordt toegelaten ontvangt u een bevestiging van de inschrijving Deze dient bij definitieve inschrijving ondertekend retour te worden gezonden waarna de facturen worden verstuurd 2 Docenten die belangstelling hebben voor de premaster kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Teachers Academy TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/premaster-mebit/toelating-en-aanmelding.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Start en data programma - DTPA
  fees Your profile Interested Activiteiten Nieuws Verder kijken dan je neus lang is MEBIT ON TOUR TIER UVA Flipping the classroom De student aan het woord Havoleerlingen naar rekenniveau 3F Afstromen van leerlingen Het effect van motivatie op studiesucces Subsidie NWO voor UvA onderzoek naar excellentie op scholen Presentaties onderzoeksvoorstellen LVO docenten geslaagd Blijf op de hoogte Contact Opleidingsinformatie Master of Evidence Based Innovation in Teaching Academische Meesterwerken Master Evidence Based Policy and Evaluation Modules Masterclass Onderwijs en Arbeidsmarkt Inleidende sessies evidence based werken Premaster MEBIT Voor wie Opleidingsinformatie Toelating en aanmelding Start en data programma Kosten en financiering Contact Graduate program Start en data programma De opleiding start begin september 2015 Zowel de contactdagen als de begeleid werken begeleidingsdagen van de Premaster Master Evidence Based Innovation in Teaching Premaster MEBIT vinden steeds plaats op dinsdag gemiddelde iedere twee weken een contactdag in Amsterdam of in Maastricht TIER About Tier About Tier UvA About Tier UM About Tier RUG Tier Business Plan TIER Midterm Report 2010 Vacancies People All People People UvA People UM People RUG Visiting scholars Working Papers All Working Papers Working Papers UvA Working Papers UM Working Papers RUG Education Programme Master MEBIT Master MEPE Premaster MEBIT

  Original URL path: http://www.tierweb.nl/dtpa/opleidingsinformatie/premaster-mebit/start-en-data-programma.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive •