archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | Jurisprudentie afstortingsplicht DGA loopt achter
  echtgenoot van een DGA na de scheiding vaak beter af is dan daarvoor Reden is dat het in eigen beheer gehouden pensioendeel van de ex van de DGA dient te worden afgestort bij een professionele verzekeraar De af te storten waarde vindt op grond van jurisprudentie plaats op basis van tarieven voor gegarandeerde pensioenen Dit leidt tot forse af te storten bedragen Het risicovolle in eigen beheer gehouden pensioen wordt

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/jurisprudentie-afstortingsplicht-dga-loopt-achter/45907d1a-dd21-4f43-a30a-6676efce8f49 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | De gouden kooi gaat open!
  langer hij in dienst is hoe hoger de vergoeding Heel eerlijk maar eigenlijk ook weer niet oudere werknemers raken vastgeroest in hun werk en werkomgeving Door de enorme rechten die ze hebben opgebouwd bij hun werkgever is de drempel om op latere leeftijd een carrièreswitch te maken enorm hoog geworden Minister Kamp van Sociale Zaken Werkgelegenheid gaat helpen Hervormen van ontslagrecht In een nieuw plan om de arbeidsmarkt te hervormen rommelt Kamp aan het ontslagrecht Zijn bedoeling is om vaste contracten minder vast te maken en flexibele arbeidsovereenkomsten minder flexibel Als de plannen doorgaan kan een werkgever zijn werknemer ontslaan zonder toetsing vooraf De werkgever moet het ontslag wel goed motiveren Ook moet een hoorprocedure worden gevolgd waarbij de werkgever het ontslag aankondigt en de werknemer hierop kan reageren Is de werknemer het niet eens met het ontslag dan kan hij of zij naar de rechter stappen Transitiebudget Werknemers krijgen vanaf 2014 bij ontslag een transitiebudget bestaande uit een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van een half jaarsalaris Vooral bij oudere werknemers scheelt dat aanzienlijk in de kosten Het budget is bedoeld om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken bijvoorbeeld door scholing algemeen of specifiek

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/de-gouden-kooi-gaat-open-/f69d3f67-32d3-4e7b-8fd5-461d166501d8 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Werken na de AOW aantrekkelijker en makkelijker
  Het streven is om de maatregelen per 1 juli 2013 te laten ingaan Het loon bij ziekte van een AOW er behoeft op grond van het voorstel niet twee jaar maar zes weken te worden doorbetaald Tevens worden de re integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt Werkgevers vinden de langdurige loondoorbetaling nu een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen Het wetsvoorstel bevat nog meer maatregelen om werken na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd te stimuleren Zo vallen AOW ers straks ook onder het wettelijk minimumloon Nu heeft een 65 plusser dat recht nog niet Verder wil het kabinet de mogelijkheid om tijdelijke contracten aan te gaan met gepensioneerden verruimen Nu mogen tijdelijke contracten niet vaker dan drie keer achter elkaar aangeboden worden zonder dat het daarna overgaat in een contract voor onbepaalde tijd Die beperking tot drie keer zal niet gaan gelden voor 65 plussers Automatisch ontslag bij AOW leeftijd Minister Kamp regelt verder met het wetsvoorstel dat een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd als daarover geen andere afspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt Hij vindt het belangrijk dat de wet helderheid biedt

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/werken-na-de-aow-aantrekkelijker-en-makkelijker/8566116d-2e18-46a8-8a83-5eb7ffc47200 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Topics
  een recht c q aanspraak op periodieke uitkeringen Het begrip periodieke uitkeringen komt voor in de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964 De inhoud van het begrip is voor beide wetten identiek Periodieke uitkeringen zijn een reeks van uitkeringen waarbij sprake is van een bepaalde onzekerheid In het kader van pensioen goudenhanddrukstamrechten en lijfrenten vormt het overlijdensrisico c q de sterftekans de onzekerheid Lees meer DGA let op

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/topics/?currentPage=6 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Startende ondernemer kan profiteren van nieuwe BV
  in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18 000 niet meer nodig Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de BV inbrengen Dit maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker Daarnaast verdwijnen de verplichte blokkeringsregeling en de bank en accountantsverklaring bij inbreng in natura Een notariële akte van oprichting is nog wel verplicht Bij de nieuwe

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/startende-ondernemer-kan-profiteren-van-nieuwe-bv/fd58342d-25fa-47c7-82ce-da01736344cf (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Duidelijkheid over toegestane variatie in hoogte stamrechtuitkeringen
  onzekerheid De sterftekans dient minimaal 0 94 te zijn arrest Hoge Raad 30 oktober 1991 nr 27 215 Dit betekent dat er minimaal een kans van 0 94 moet zijn dat de reeks van uitkeringen ten einde komt door het overlijden van de gerechtigde In concreto komt dit erop neer dat gedurende de uitkeringsperiode de verzekerde of beide verzekerden minimaal een kans van 0 94 moeten hebben om te overlijden Een lijfrente is een specifieke vorm van een periode uitkering waarvoor nadere fiscale eisen gelden Ten eerste dienen de lijfrente termijnen vast en gelijkmatig te zijn zie lijfrente definitie in art 1 7 Wet IB 2001 Daarnaast zijn de toegestane lijfrentevormen in art 3 125 Wet IB 2001 specifiek omschreven oudedagslijfrente tijdelijke oudedagslijfrente nabestaandenlijfrente Voor goudenhanddrukstamrechten art 11 lid 1 onderdeel g Wet LB 1964 geldt meer vrijheid Er gelden geen specifieke voorschriften voor de mogelijke uitkeringsvormen De uitkering hoeft niet vast en gelijkmatig te zijn In de praktijk was het onduidelijk over de mate waarin de termijnen mochten variëren De belastingdienst heeft laten weten dat de uitkeringstermijnen binnen een bandbreedte van 10 1 mogen variëren Randvoorwaarde is dat de wisseling in de hoogte van de termijnen per stamrecht op

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/duidelijkheid-over-toegestane-variatie-in-hoogte-stamrechtuitkeringen/5832fd9b-7e50-4f90-ba04-5b8abbbf90c5 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | DGA let op! Zorg tijdig voor een getekende pensioenovereenkomst
  het idee komt om een pensioenvoorziening voor de DGA in het leven te roepen Bedoeling is dan dat op de fiscale balans van het boekjaar waarover verslag wordt gedaan alsnog een pensioenverplichting wordt gepassiveerd c q een pensioenlast wordt genomen Maar dan ben je eigenlijk te laat waardoor de fiscus de post kan corrigeren In een aantal recente uitspraken kwam dit aan de orde Rechtbank Haarlem geen getekende pensioenovereenkomst geen pensioenvoorziening Een DGA had in 2004 ruim vijf ton aan pensioenvoorziening op de balans staan De inspecteur vond dat de BV geen pensioenverplichting was aangegaan en corrigeerde c q verhoogde de winst met vijf ton Het opmerkelijke in deze zaak was dat de belastingplichtige met drie niet getekende pensioenovereenkomsten aan kwam zetten en verwachtte dat de inspecteur zou aangeven welke van de pensioenbrieven hij zou accepteren voor het vormen van een pensioenvoorziening Omdat er geen getekende pensioenovereenkomst was oordeelde de rechtbank dat er geen pensioentoezegging is gedaan welke voldoet aan de wettelijke voorwaarden De BV was geen pensioenverplichting aangegaan jegens de DGA waarvoor een voorziening mocht worden gevormd De inspecteur werd dus in het gelijk gesteld Rb Haarlem 23 november 2010 AWB 09 4780 en 4781 In een andere zaak

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/dga-let-op-zorg-tijdig-voor-een-getekende-pensioenovereenkomst/6f429e91-6211-4f5d-9def-65802c8955c5 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •