archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | AOV moet onderdeel zijn van een totaaladvies!
  De onderneming De ondernemer Het personeel Informatie Topics Vacature Contact Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics AOV moet onderdeel zijn van een AOV moet onderdeel zijn van een totaaladvies Toch best schokkend dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat 50 tot 67 procent van de ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten Soms een bewuste keuze maar lang niet altijd De noodzaak wordt voor de ondernemer pas inzichtelijk als er een totaaladvies ligt op het

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/aov-moet-onderdeel-zijn-van-een-totaaladvies-/65b12816-ae2c-46a7-87d4-2e93072a9ddd (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | Heeft u als ondernemer uw toekomst goed geregeld?
  niet alleen privé maar ook zakelijk vaak niet goed geregeld hebben Eén op de drie ondernemers schijnt geen testament te hebben de helft van de getrouwde ondernemers heeft geen huwelijkse voorwaarden en vier op de tien ongetrouwd samenwonende ondernemers heeft geen samenlevingscontract Als er dan iets mis gaat heeft dit vaak vervelende gevolgen voor de ondernemer en zijn gezin Veel ondernemers zelfs als ze op leeftijd zijn weten bijvoorbeeld niet wat ze na hun pensioen met hun bedrijf gaan doen Ook zijn ze niet voorbereid op onverwachte situaties zoals bijvoorbeeld plotselinge ziekte echtscheiding of overlijden Niet alleen blijft er zakelijk veel ongeregeld ook besteedt de ondernemer vaak weinig aandacht aan zijn privésituatie Vanaf 1 oktober vorig jaar zijn de spelregels voor de BV drastisch gewijzigd Voor het opstarten van een BV zijn startkapitaal een bankverklaring en de accountantscontrole niet meer nodig Daarnaast zijn allerlei andere beperkende regels voor ondernemers te komen vervallen Dit maakt de BV aantrekkelijker voor bedrijven Door al deze wijzigingen wordt de BV ook wel de flexibele BV of kortweg flexbv genoemd Voor starters zzp ers en andere ondernemers kan de BV op maat worden ingericht De flexbv biedt tevens allerlei mogelijkheden het bedrijf in één keer

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/heeft-u-als-ondernemer-uw-toekomst-goed-geregeld-/6cd88138-a05c-419a-be93-3933fa7fd010 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Let goed op post van UWV
  eindigt de arbeidsovereenkomst op het moment dat ze ziek zijn Het gaat vaak om personeel met een tijdelijk dienstverband of oproepkrachten De werkgever heeft vaak geen zicht op de Ziektewetuitkering van hun flexwerknemers Zodra het dienstverband eindigt raken deze werknemers uit beeld Het UWV gaat werkgevers helpen om inzicht te krijgen in deze uitkeringen nformatiebrieven van het UWV Vanaf volgend jaar betalen werkgevers voor de Ziektewetuitkeringen en WGA uitkeringen van hun ex flexwerknemers Het UWV stuurt vanaf maand mei tot september dit jaar informatiebrieven over Ziektewet instroom naar werkgevers Vanaf september krijgen werkgevers vervolgens brieven over de WGA instroom van hun flexwerknemers Het belangrijkst bij deze brieven is de bijlage een overzicht van de ex werknemers met een uitkering Het lastige hierbij is dat het gaat om uitkeringen van twee jaar geleden De premies van de Ziektewet en WGA worden namelijk gebaseerd op de uitkeringen die twee jaar ervoor betaald zijn Controleer het overzicht De werkgever zal dus in zijn administratie moeten duiken bij de controle van het overzicht Als er een onbekende werknemer op het overzicht staat of een ten onrechte toegerekende uitkering moet hij snel reageren Er is maar vier weken tijd om de uitkeringsbeschikking van zo n

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/let-goed-op-post-van-uwv/9a4e0bdf-1eed-4b0e-96b4-aa68bab452d0 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Leren van het UWV
  Een ander succesvol en daarnaast positiever kenmerk dan het oprekken van de ondergrens is dat werken in de WIA loont Dat klinkt logisch maar is vreemd genoeg niet altijd zo In de WGA wordt werken beloond In de WAO is het financieel interessant om te werken maar zodra je meer gaat verdienen dan wat UWV verwacht dat je kunt verdienen word je arbeidsongeschiktheidspercentage aangepast en kan dus de uitkering verlaagd worden De WIA zit op dat punt slimmer in elkaar Werknemers die geacht worden te kunnen werken ontvangen een WGA uitkering de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten In de WGA wordt werken altijd beloond en niet of te weinig werken juist bestraft Als er voldoende gewerkt wordt dan verrekend UWV 70 van het inkomen met de WIA uitkering Het gevolg is dat de uitkering met het inkomen samen altijd stijgt als de uitkeringsgerechtigde gaat verdienen Een lagere uitkeringsschade en een hoger inkomen een beter voorbeeld van een win winsituatie is lastig vindbaar Geen integratiestimulans Een werknemer die ziek is krijgt natuurlijk niet direct een WIA uitkering In de eerste 2 jaar van ziekte ontvangt een werknemer loon van zijn werkgever Als het contract in die 2 jaar van ziekte eindigt dan

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/leren-van-het-uwv/0c7a1a2a-930f-4b4c-9128-6b6b0e6021b4 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Pensioenregelingen toetsen aan de fiscale grenzen
  de Pensioenregelingen toetsen aan de fiscale grenzen Er verandert in korte tijd veel in pensioenland De AOW leeftijd gaat steeds verder omhoog en op 1 januari 2014 gaan nieuwe fiscale grenzen voor pensioenregelingen in Op de achtergrond speelt het Regeerakkoord Hierin staat het voornemen van de regering Rutte Asscher om de pensioenopbouw te verlagen en het pensioengevend salaris te beperken tot 100 000 Deze wijzigingen moeten op 1 januari 2015

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/pensioenregelingen-toetsen-aan-de-fiscale-grenzen/6f91f890-37b6-43e2-b421-e25b065ebee5 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Opnieuw DGA Pensioen Seminar
  Juridische dienstverlening Risicomanagement Doelgroepen De onderneming De ondernemer Het personeel Informatie Topics Vacature Contact Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics Opnieuw DGA Pensioen Seminar Opnieuw DGA Pensioen Seminar Vanwege de grote belangstelling voor het DGA Pensioen Seminar dat wij op 9 april jl bij de KNVB te Zeist organiseerden hebben wij besloten het programma te herhalen in Eindhoven Rotterdam Haarlem en Apeldoorn Kijk voor meer informatie op http www topicpensioen nl nieuwsbrieven

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/opnieuw-dga-pensioen-seminar/37611953-be85-4444-9607-79e44822f904 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Overbruggingsregeling AOW
  te komen is een voorschotregeling ontworpen Met de regeling konden mensen op de oorspronkelijke AOW ingangsdatum een renteloze lening krijgen De regeling gold alleen voor degenen die in 2013 2014 en 2015 65 jaar worden De lening moest na die respectievelijk één twee of drie maanden weer worden terugbetaald Bij het regeerakkoord ging deze voorschotregeling van tafel Plannen overbruggingsregeling De ideeën over de overbruggingsregeling zijn gepubliceerd in een brief van 23 januari 2013 De bedoeling is dat er meer mensen in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling AOW dan voor de voorschotregeling De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen beneden 150 van het wettelijk minimumloon WML die tijdelijk minder inkomen hebben door de geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd De regeling gaat gelden voor mensen die op 1 januari 2013 al met VUT of prepensioen zijn en voor mensen die op 1 januari 2013 al een uitkering uit een private verzekering hadden die stopt op hun 65e Niet alle mensen kunnen doorwerken totdat zij de AOW leeftijd bereiken Denk bijvoorbeeld aan mensen die in het verleden met VUT prepensioen overbruggingsregeling of functioneel leeftijdontslag zijn gegaan De VUT of prepensioenuitkeringen stoppen als zij 65 worden Er ontstaat een gat van een of meerdere maanden doordat de AOW uitkering op zich laat wachten Voor mensen met een laag inkomen kan de late ingangsdatum van de AOW zorgt dat voor problemen zorgen Om een deel van deze groep tegemoet te komen voorziet de regering in een overbruggingsregeling Deze uitkering compenseert het inkomensverlies dat ontstaat door het verhogen van de AOW leeftijd Omdat dit probleem voor meerdere mensen kan spelen heeft staatssecretaris Klijnsma doelgroepen benoemd Doelgroep De regeling gaat gelden voor mensen met een laag inkomen die zich niet hebben kunnen voorbeiden op de hogere AOW leeftijd en waarvan de VUT of het

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/overbruggingsregeling-aow/6e2d0731-e6f4-4dc4-99d1-26d44afb37a9 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Topics
  met 2 15 was 2 25 jaarlijkse opbouw de staffels zijn uitgebreid met de leeftijdsklasse 65 en 66 jaar Deze twee wijzigingen komen uit de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd die voor pensioenregelingen op 1 januari 2014 in werking treedt Daarnaast zijn bij de nieuwe staffels de meest recente sterftetafels gebruikt GBM GBV 2005 2010 Ook is een versoepeling opgenomen voor de toets bij premiestaffels die zijn gebaseerd op een rekenrente van 3 Alle beschikbare premieregelingen moeten per 1 januari 2014 voldoen aan het nieuwe staffelbesluit uit 2012 Om te kunnen toetsen of een bestaande regeling voldoet zijn in het besluit zowel netto als bruto staffels opgenomen Als een regeling niet voldoet moet het fiscale kader worden aangepast Voldoet een regeling wel dan geldt een jaar respijt voor de aanpassing Het nieuwe staffelbesluit vervalt namelijk per 1 januari 2015 Lees meer Topic Partners organiseert het Up to date Pensioen Seminar op 9 april 2013 bij de KNVB te Zeist Topic Partners en Topic Pensioen Consultancy nodigen u uit voor het Up to date Pensioen Seminar op 9 april a s Tijdens dit seminar komt aan de orde Lees meer Topic Partners zoekt administratief talent Door onze snelle groei zijn wij ter ondersteuning van onze backoffice bedrijfsverzekeringen op zoek naar een Administratief talent parttime of fulltime min 20 uur met kennis van beheer en administratie van bedrijfsverzekeringen Lees meer Ingangsdatum oudedagslijfrente en tijdelijke lijfrente veranderen Een oudedagslijfrente moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin de gerechtigde 70 jaar wordt Echter vanaf 2013 loopt de ingangsdatum gelijk op met de verhoging van de AOW leeftijd De uiterste ingangsdatum voor de oudedagslijfrente wordt vijf jaar na de AOW leeftijd Vanaf 2013 is dit dus 70 jaar en 1 maand Lees meer Onzinnig fiscaal besluit met nieuwe beschikbarepremiestaffels In 2014 wordt de fiscale pensioenleeftijd verhoogd naar 67 en worden de opbouwpercentages voor eindloon en middelloonregelingen verlaagd naar respectievelijk 1 9 en 2 15 Het kabinet heeft zich in het Regeerakkoord voorgenomen om in 2015 de opbouwpercentages verder te verlagen Dit betekent dat genoemde opbouwpercentages slechts 1 jaar geldig zijn Lees meer Uitstel pensioeningangsdatum tot ingang AOW zonder doorwerken Tot en met maart 2015 is het voor een deelnemer mogelijk na de pensioenrichtleeftijd het pensioen uit te stellen tot de AOW leeftijd zonder dat de deelnemer moet doorwerken Dit om het mogelijk te maken om het pensioen tegelijk in te laten gaan met de AOW uitkeringen Hiermee zegt het kabinet de mensen die in 2013 2014 en tot maart 2015 de AOW leeftijd bereiken en ook de groep die onder het VPL overgangsrecht valt de mogelijkheid te bieden het pensioen uit te stellen Na maart 2015 blijft de verplichting tot doorwerken na pensioendatum bestaan als de deelnemer het pensioen wil uitstellen Lees meer Begrip eigenwoningschuld verandert vanaf 2013 Zoals al aangekondigd in het Begrotingsakkoord is vanaf 1 januari alleen nog sprake van een eigenwoning schuld als het tenminste gaat om een annuïtaire lening De lening moet dus in 30 jaar volledig zijn afgelost Bovendien wordt

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/topics/?currentPage=2 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •