archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | Begrip eigenwoningschuld verandert vanaf 2013
  al aangekondigd in het Begrotingsakkoord is vanaf 1 januari alleen nog sprake van een eigenwoning schuld als het tenminste gaat om een annuïtaire lening De lening moet dus in 30 jaar volledig zijn afgelost Bovendien wordt per leningdeel bekeken of sprake is van een eigenwoningschuld Lost de belastingplichtige te weinig af in een jaar dan kan hij dit oplossen door dit in het volgende jaar in te halen Gaat het

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/begrip-eigenwoningschuld-verandert-vanaf-2013/ee2e5b17-ae5f-48cf-89c5-ec3c6638f48e (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | Pensioen: diverse aanpassingen leeftijd
  jaar in de wet Het Belastingplan vervangt deze leeftijd door de AOW leeftijd De wijziging heeft gevolg voor de volgende pensioensoorten Nabestaandenoverbruggingspensioen Compensatie verschil in premieheffing voor en na AOW leeftijd Nu nog staat er verschil in premieheffing voor en na 65 jaar Ouderdomspensioen Bij het bereiken van de 100 procentgrens vóór de AOW leeftijd gaat het ouderdomspensioen uiterlijk in op de AOW leeftijd Bij het bereiken van de 100

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/pensioen-diverse-aanpassingen-leeftijd/1f3dbc4a-c813-4fb1-afd5-20b668bf2022 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Huurmarkt
  Dit betekent dat per woning de huurverhoging mag afwijken van de 4 5 eis De huurverhogingen moeten bij elkaar opgeteld wel aan de 4 5 eis voldoen van de gehele woningvoorraad Huurverhogingen worden in drie inkomensgroepen verdeeld en daarbij geldt dat hoe hoger de inkomensgroep hoe sneller de huur mag worden verhoogd De huurtoeslag blijft zoals deze nu is De veranderingen voor de gereguleerde huurmarkt is een goed instrument om

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/huurmarkt/f93c699b-a5de-45d6-9f4e-cebc30bb3e37 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Restschuldfinanciering
  restschuld Vanuit de praktijk kwam het verzoek om de rente van een meegefinancierde restschuld aftrekbaar te maken Hier is in het Regeerakkoord gehoor aan gegeven De rente op een meegefinancierde restschuld is onder voorwaarden aftrekbaar voor een periode van maximaal 5 jaar De renteaftrek voor een meegefinancierde restschuld is zeer welkom in de huidige markt De dreiging van een restschuld bij verkoop zal immers voor veel huishoudens geen stimulans geven

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/restschuldfinanciering/e5dde227-ef65-4281-b997-e29290d7c1cc (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Topics
  gebeuren met de levenslooptegoeden en het overgangsrecht van de levensloopregeling Lees meer Arbeidsmarkt en herziening van het ontslagstelsel De maatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt en de herziening van het ontslagstelsel zijn gericht op een snelle doorstroming van baan naar baan Met een zo kort mogelijke terugval op een uitkering Gekozen is voor maatregelen om ontslagvergoedingen te beperken en de introductie van een transitiebudget In de sociale zekerheid wordt de WW IOAW en IOW aangepast Lees meer Assurantiebelasting naar 21 Het tarief van de assurantiebelasting wordt per 1 april 2013 verhoogd naar 21 Het overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21 van toepassing is op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31 maart 2013 Dit is ongeacht wanneer deze premies betaald zijn Lees meer Geen pensioenopbouw over salaris boven 100 000 In het regeerakkoord dat afgelopen maandag is gepresenteerd staat dat met het inkomen boven 100 000 geen fiscaal gunstige pensioenopbouw meer kan plaatsvinden Lees meer De AOW leeftijd wordt per 1 januari 2013 De AOW leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs verhoogd en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting Dit was al in het deelakkoord overeengekomen Lees meer BGfo 3 meer duidelijkheid voor 2013 Het kabinet heeft een wetgevingstraject in gang gezet om het klantbelang beter te borgen Dit traject staat ook bekend als BGfo3 De eerste wijzigingen zijn al per 1 januari 2012 in werking getreden Onlangs gaf het kabinet meer duidelijkheid over de regels die per 1 januari 2013 gaan gelden Nog steeds blijven helaas bepaalde punten in het voorstel onduidelijk Lees meer Doorverkooptermijn overdrachtsbelasting 36 maanden Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit voor de overdrachtsbelasting goedgekeurd waarin de termijn bij doorverkoop per 1 september 2012 wordt verruimd van 6 maanden naar 36

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/topics/?currentPage=3 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Duur ANW wordt beperkt
  in de nabestaandenuitkering te integreren Het Regeerakkoord gaat er van uit dat dit doorgaat Voorgesteld wordt om voor nieuwe gevallen per 1 juli 2014 de maximale duur van een nabestaandenuitkering te beperken tot één jaar Aan de duur van de wezenuitkering verandert niets Dat de duur van de Anw uitkering wordt beperkt tot één jaar heeft ook fiscale gevolgen Het tijdstip van ingang van een nabestaandenlijfrente en nabestaandenpensioen op kapitaalbasis

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/duur-anw-wordt-beperkt/14f2692b-6e13-43af-b4a7-ad064c82bff5 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Hypotheekrenteaftrek
  lening in maximaal 360 maanden ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost Voor een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld geldt deze eis niet Het Regeerakkoord geeft een extra beperking van de hypotheekrenteaftrek Zowel voor een nieuwe als bestaande eigenwoningschuld wordt vanaf 1 januari 2014 het maximale aftrektarief in stappen van een half procent per jaar verlaagd Deze verlaging begint bij het toptarief vierde schijf en eindigt tot het niveau van de derde schijf wordt bereikt De opbrengst wordt op twee manieren teruggesluisd naar de markt Het toptarief nu 52 zal worden verlaagd en de derde belastingschijf nu 42 krijgt een groter bereik zodat hogere inkomens minder snel onder het toptarief zullen vallen Duidelijk is dat het verplichte annuïtaire aflosschema zoals voorgesteld op Prinsjesdag er toch komt Na alle tegengeluiden komt deze maatregel toch als een verrassing Daar komt nu bovenop dat voor alle potentiële eigenwoningbezitters de renteaftrek beperkt wordt door de stapsgewijze beperking van het tarief waartegen aftrek mogelijk is Starters en zeker doorstromers naar duurdere woningen worden zo op twee manieren beperkt ten opzichte van de huidige situatie De vraag is of de huizenmarkt niet onnodig hinder ondervindt van deze fiscale overkill Ten opzichte van de

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/hypotheekrenteaftrek/f4f22fdb-2af2-4464-bf8a-97490024bd63 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Vitaliteitssparen gaat niet door
  is op 1 januari 2012 afgeschaft Voor mensen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van minder dan 3 000 hadden betekent het schrappen van de vitaliteitsregeling dat de wettelijke mogelijkheid om eenmalig het levenslooptegoed in 2013 zonder belastingheffing om te zetten in vitaliteitssparen ook wordt geschrapt Het gevolg hiervan is dat het levenslooptegoed op 31 december 2013 belast is als loon Hoe de verdere afwikkeling daarvan plaatsvindt is niet bekend Dat levert dus in onze ogen geen duidelijkheid op voor de levensloopuitvoerders Maar het geeft vooral onzekerheid voor de mensen die een levenslooprekening of verzekering aanhouden Voor mensen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van 3 000 of meer hadden geldt overgangsrecht Op grond van dit overgangsrecht kan deze groep doorgaan met levensloopsparen tot aan hun 65e jaar of de eerdere pensioeningangsdatum Met de komst van de vitaliteitsregeling zou deze groep het levenslooptegoed echter ook zonder belastingheffing kunnen omzetten naar vitaliteitssparen Daarna kan het saldo al dan niet in delen in de loop van de tijd belast maar zonder nader omschreven bestedingsdoel opgenomen worden Deze mogelijkheid komt dus zoals het er nu naar uitziet ook te vervallen In de behandeling van het Belastingplan 2013 heeft de staatssecretaris van

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/vitaliteitssparen-gaat-niet-door/bd5fa9a6-c7d3-4fc6-ab94-73a4d9ca3de6 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •