archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | Arbeidsmarkt en herziening van het ontslagstelsel
  goed is uitgevoerd De preventieve UWV toets vervalt als in de CAO is voorzien in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare procedure Transitiebudget en ontslagvergoedingen Werknemers hebben bij ontslag recht op de bestaande wettelijke opzegtermijn van één tot vier maanden Daarnaast is de werkgever bij onvrijwillig ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar een vergoeding verschuldigd in de vorm van scholing Dit wordt het transitiebudget genoemd De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen Alleen als de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten kan hij een vergoeding toekennen De ontslagvergoeding bedraagt dan maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van 75 000 Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep Het financiële voordeel dat werkgevers hierdoor hebben wordt verrekend met een verhoging van de ww premie Mogelijk wordt de WW premie dan gedifferentieerd op basis van criteria van goed werkgeverschap Werkgevers hoeven niet meer zes maanden aan de ww uitkering mee te betalen zoals eerder voorgesteld Werkloosheidswet WW De duur van de WW uitkering wordt maximaal 24 maanden 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan 70 van het wettelijk minimumloon In de eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW recht op daarna een halve maand per gewerkt jaar Al opgebouwd arbeidsverleden van vóór 2014 wordt binnen het maximum van de nieuwe systematiek gerespecteerd Oudere werklozen Voor 55 plussers die ontslagen worden gaat de Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen IOW gelden Deze wet geeft oudere werklozen na afloop van hun WW uitkering recht op een vervolguitkering van doorgaans 70 van het minimumloon tot het 65ste jaar Daarbij geldt geen partner of vermogenstoets maar wel een sollicitatieplicht en een kortingsregeling bij

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/arbeidsmarkt-en-herziening-van-het-ontslagstelsel/93c72614-e573-4af2-b3b8-1a7872a8b0b6 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | Assurantiebelasting naar 21%
  21 van toepassing is op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31 maart 2013 Dit is ongeacht wanneer deze premies betaald zijn Op grond van de voorgenomen overgangsregeling moet bepaald worden of een premie betrekking heeft op een verzekerde periode tot en met 31 maart 2013 of daarna In het eerste geval is de premie belast tegen een assurantiebelastingtarief van 9 7 en in

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/assurantiebelasting-naar-21-/0d1ad6ec-c009-4ac2-8f32-b56009b657aa (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Geen pensioenopbouw over salaris boven € 100.000
  Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics Geen pensioenopbouw over salaris boven Geen pensioenopbouw over salaris boven 100 000 In het regeerakkoord dat afgelopen maandag is gepresenteerd staat dat met het inkomen boven 100 000 geen fiscaal gunstige pensioenopbouw meer kan plaatsvinden Daarnaast worden de opbouwpercentages met nog 0 4 extra verlaagd ten opzichte van de reeds aangekondigde verlagingen zie http www topicpensioen nl nieuwsbrieven pensioen topics juli 2012 dot con 4a6c73f2 af7f

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/geen-pensioenopbouw-over-salaris-boven-100-000/af651677-adf0-4e0d-af99-ce7d5d196162 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2013
  De ondernemer Het personeel Informatie Topics Vacature Contact Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics De AOW leeftijd wordt per 1 januari 2013 De AOW leeftijd wordt per 1 januari 2013 De AOW leeftijd wordt per 1 januari 2013 volgens onderstaand schema stapsgewijs

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/de-aow-leeftijd-wordt-per-1-januari-2013/794b4913-bd6c-401c-91b0-defa2cf86f2a (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | BGfo 3: meer duidelijkheid voor 2013
  steeds niet helemaal duidelijk is of ze zijn toegestaan Passieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen Adviseurs en bemiddelaars moeten de klanten informeren over de provisie die de aanbieder betaalt maar alleen als klanten daarom vragen Bij complexe producten hypotheken betalingsbeschermers en uitvaartverzekeringen moeten adviseurs en bemiddelaars deze informatie altijd aanbieden dus ook als de klant daar niet zelf om vraagt Boete bij woekerfee Fee is de term voor de directe beloning die de klant en de adviseur of bemiddelaar hebben afgesproken Als de adviseur of bemiddelaar buitensporige fees in rekening brengt kan de AFM bij alle producten een boete opleggen Om vast te stellen of een fee buitensporig is heeft de AFM een aantal toets vragen geformuleerd Is de fee redelijk gezien aantal uren Staat het aantal uren in verhouding tot adviesvraag Is de reikwijdte van het advies redelijk gezien adviesvraag Is het uurtarief redelijk Regels voor 2013 Provisieverbod voor bepaalde product marktcombinaties Voor alle levensverzekeringen waaronder Uitvaart complexe producten hypotheken betalingsbeschermers en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt er een verbod op provisie Dit betekent dat adviseurs en bemiddelaars niet meer mogen worden beloond door aanbieders In de praktijk moeten klanten en tussenpersonen dus afspraken gaan maken over de beloning van de adviseur bemiddelaar Het is niet uit te sluiten dat ook alternatieve financieringsvormen zoals leningen tussen aanbieders en adviseurs bemiddelaars worden gereguleerd Reden is dat daarvan ook een sturende werking kan uitgaan Provisieverbod gaat over alle betaalstromen Als er een provisieverbod geldt dan is het de bedoeling dat er geen betaalstromen meer zijn tussen aanbieders en tussenpersonen Naast provisies gaat het praktisch gezien daarbij voornamelijk om verbod op vergoedingen in verband met fouten bij de uitvoering en ook op gratis dienstverlening voorfinanciering van fee en onzakelijke onderlinge verhoudingen Als een adviseur of bemiddelaar bijvoorbeeld een klant extra uren in rekening brengt omdat die zijn te wijten aan de aanbieder dan mag de aanbieder die niet aan de adviseur bemiddelaar vergoeden maar alleen aan de klant Dit punt moet nog nader worden uitgewerkt Provisieverbod niet voor simple risk Voor andere verzekeringen dan de hiervoor vermelde blijft provisie wel toegestaan De hoogte van die provisie wordt vooralsnog niet wettelijk gereguleerd en wordt overgelaten aan marktwerking Minister De Jager vertrouwt erop dat de markt hier voldoende effectief werkt Als die niet effectief werkt dan volgt verdere wetgeving BGfo 4 Provisieverbod niet voor contracten gesloten voor 1 januari 2013 Contracten gesloten voor 1 januari 2013 vallen voor de gehele looptijd niet onder het provisieverbod Voor die contracten blijven de provisieregels van kracht die golden bij het afsluiten van de verzekering Minister De Jager verwacht dat deze contracten hetzij door natuurlijk verval expiratie hetzij door oversluiten naar nieuwere provisievrije producten zullen eindigen Daarmee vervalt dan ook de provisie die de aanbieders aan de tussenpersonen betalen Het Verbond van Verzekeraars heeft ervoor gepleit dat contracten voor een generiek beperkte periode niet onder het provisieverbod zouden vallen deze wens heeft de minister niet overgenomen Dienstverleningsdocument DVD ook voor aanbieders Sinds 2009 moeten tussenpersonen aan consumenten voorafgaand aan advisering bemiddeling een

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/bgfo-3-meer-duidelijkheid-voor-2013/8bd2e2f7-7783-4435-9645-ca8762c55445 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Doorverkooptermijn overdrachtsbelasting 36 maanden
  Het personeel Informatie Topics Vacature Contact Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics Doorverkooptermijn overdrachtsbelasting Doorverkooptermijn overdrachtsbelasting 36 maanden Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit voor de overdrachtsbelasting goedgekeurd waarin de termijn bij doorverkoop per 1 september 2012 wordt verruimd van 6 maanden naar 36 maanden Met het besluit wordt voorkomen dat potentiële kopers de tijdelijke wettelijke verruiming per 1 januari 2013 afwachten en intenties tot koop uitstellen Het besluit vervalt per

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/doorverkooptermijn-overdrachtsbelasting-36-maanden/eaf2a3a5-3472-4f68-815d-5c74410ba38e (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Nieuwe weging studieschuld bij verstrekking hypotheek
  bij het bepalen van de leencapaciteit Dit verschilde van aanbieder tot aanbieder De NVB AFM en het Verbond van Verzekeraars zijn overeengekomen dat de hypothecair financier vanaf 1 april 2013 bij de berekening van de aan de studieschuld verbonden maandelijkse financiële lasten in beginsel moet uitgaan van 0 75 van de oorspronkelijke lening Het gehanteerde percentage is een goede benadering van de werkelijke maandelijkse lasten De betrokken partijen vinden het

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/nieuwe-weging-studieschuld-bij-verstrekking-hypotheek/19c499cf-4722-4354-bc4f-efeba5725320 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Kan DGA met eigen bijdrage pensioen pseudo-heffing over loon boven € 150.000 voorkomen?
  nu adviseurs die roepen dat voor DGA s een eigen bijdrage in de pensioenregeling bijzonder effectief is om het loon nog in 2012 te verlagen middels inhouding van een maximale eigen bijdrage in de pensioenregeling Het gaat hier dan met name om DGA s met een hoog loon en pensioen in eigen beheer Maar is dat niet roepen om problemen met de fiscus Van belang is dat het werknemersdeel van de pensioenpremie aftrekbaar is van het brutoloon bij de vaststelling van het fiscale loon Voor DGA s is een eigen bijdrage van 50 toegestaan Bij inkoop van pensioen c q dienstjaren is een eigen bijdrage van 100 toegestaan zie onderdeel 5 van het Besluit van 9 september 2010 nr DGB2010 2733M Stcrt nr 14304 Constructies Van belang is dat de staatssecretaris in het verleden ooit eens aangekondigd constructies met eigen bijdragen pensioen te bestrijden zie onderdeel 5 van het ingetrokken Besluit van 22 februari 2002 nr CPP2001 3047M Daarbij ging het om het verschijnsel dat DGA s in het verleden in de pensioenregeling een eigen bijdrage invoerden onder gelijktijdige verhoging van het salaris met het bedrag van de eigen bijdrage Voordeel was dat het hogere salaris een hogere pensioenopbouw en een hogere op de winst drukkende fiscale last VPB tot gevolg had terwijl het salaris na aftrek van de werknemersbijdrage in feite hetzelfde bleef Dit was ook de reden om de werknemersbijdrage voor DGA s tot 50 te beperken Werknemersbijdrage pensioen en gebruikelijk loon Daarnaast geldt dat de staatssecretaris het voor discussie vatbare standpunt heeft ingenomen dat het loon na aftrek van de ingehouden pensioenpremie moet voldoen aan de regels voor het gebruikelijk loon Besluit van 22 mei 2001 nr CPP2000 3172M In pensioenbesluiten uit 2003 en 2005 die inmiddels zijn ingetrokken werd dit standpunt herhaald In het huidige geldige

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/kan-dga-met-eigen-bijdrage-pensioen-pseudo-heffing-over-loon-boven-150-000-voorkomen-/65c61811-bd12-4fe8-b9e8-c5b4f6ef1d5c (2016-01-27)
  Open archived version from archive •