archive-nl.com » NL » T » TOPICPARTNERS.NL

Total: 87

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Topic Partners | AFM biedt stappenplan kosteloos hersteladvies beleggingsverzekeringen
  met een beleggingsverzekering er dringend op om in actie te komen Eind 2011 besteedde de AFM al aandacht aan de manier waarop adviseurs zouden moeten omgaan met hun adviezen over lopende beleggingsverzekeringen De AFM kreeg daarop vragen over de manier waarop een adviseur het proces rond het hersteladvies kan vormgeven en wil adviseurs hierbij graag helpen Het hersteladvies Uitgangspunt in het hersteladvies is het doelherstel van de klant is het

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/afm-biedt-stappenplan-kosteloos-hersteladvies-beleggingsverzekeringen/7e7f94c8-d9cf-4d11-bf4f-0338fabcd749 (2016-01-27)
  Open archived version from archive


 • Topic Partners | Topics
  nl voor alle details en om u aan te melden Lees meer Ziektewet wijzigingen ook voor de werknemer ingrijpend Op 2 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen genaamd wet tot beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij vangnetters De ingangsdatum van de wet wordt 1 januari 2013 Dat we afgelopen september een nieuw Kabinet hebben gekozen doet in deze niet ter zake Het vorige kabinet heeft het voornoemde wetsvoorstel namelijk als niet controversieel aangemerkt In de volksmond werd het wetsvoorstel modernisering Ziektewet genoemd Lees meer Wijziging levensloopregeling per 1 januari 2013 De levensloopregeling is op 1 januari 2012 afgeschaft De overgangsregeling die toen is afgesproken gaat per 1 januari 2013 wijzigen Wat dat voor u betekent hangt af van het bedrag dat u op 31 december 2011 had opgebouwd Lees meer Wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters goedgekeurd Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters goedgekeurd Lees meer Juiste ingebrekestelling bij verkoop woning Komt een koper van een huis zijn verplichtingen niet na dan kan de verkoper rente of schadevergoeding vorderen of aanspraak maken op betaling van de overeengekomen boete De koper moet dan allereerst op de juiste wijze in gebreke worden gesteld Een recente uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam 1 augustus 2012 kwam een verkoper duur te staan Volgens de rechter was de ingebrekestelling in feite niet meer dan een aanmaning Lees meer DGA met pensioen in eigen beheer eerder aansprakelijk In de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv recht kortweg Wet flex B V geldt een grotere aansprakelijkheid voor bestuurders Dit geldt ook voor de DGA s directeuren grootaandeelhouder die pensioen in eigen beheer houden De Wet flex B V gaat in op 1 oktober 2012 Lees meer Nieuwe definitie DGA in Pensioenwet De definitie van DGA directeur

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/topics/?currentPage=4 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Nieuwe tijdelijke heffingskorting voor Vutters en prepensioengerechtigden
  Uit de bestudering van het Belastingplan 2013 blijkt dat net als bij het Belastingplan 2012 er heffingskortingen komen te vervallen Er moet per slot van rekening geld verdiend worden en het schrappen van kortingen is dan een optie Merkwaardig is dan eigenlijk dat als gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip toch een nieuwe tijdelijke heffingskorting het daglicht ziet De korting geldt voor een periode van drie jaar en ziet er in schema als volgt uit Jaar Korting Maximaal 2013 1 0 182 2014 0 67 121 2015 0 33 61 Persoonlijk De korting wordt alleen gegeven over het inkomen afkomstig uit een vut of prepensioenuitkering Het gaat om een persoonlijke heffingskorting alleen voor de belasting en niet voor de premie volksverzekeringen die niet aan de partner van de belastingplichtige kan worden overgedragen Op de nieuwe heffingskorting kan maar bij één inhoudingsplichtige een beroep worden gedaan Als iemand meerdere vut of prepensioenuitkeringen heeft kan hij de volledige heffingskorting pas via de inkomstenbelasting benutten Loonbelasting en inkomstenbelasting De korting is bedoeld voor degenen die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt Voor de loonbelasting geldt de nieuwe heffingskorting als de werknemer op het moment van inhouding jonger

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/nieuwe-tijdelijke-heffingskorting-voor-vutters-en-prepensioengerechtigden/51d6d2e8-f9a8-4186-96b8-741f2191d71b (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Ook 'afstempeling' eigen beheer pensioenen wordt mogelijk
  Topics Vacature Contact Adresgegevens Routebeschrijving Home Topics Ook afstempeling eigen beheer Ook afstempeling eigen beheer pensioenen wordt mogelijk Door Kamervragen over vermindering van pensioen in particuliere pensioen B V s is in het Belastingplan 2013 opgenomen dat het mogelijk wordt om op pensioendatum de in eigen beheer gevoerde pensioenen te verlagen als het vermogen van de B V niet voldoende is De maatregel geldt zowel voor pensioenen die nog moeten

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/ook-afstempeling-eigen-beheer-pensioenen-wordt-mogelijk/31b3afda-4f89-44d5-b335-b8e2f0076dff (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Start: vrijwilligers gezocht om rookmelder op te hangen
  Routebeschrijving Home Topics Start vrijwilligers gezocht om Start vrijwilligers gezocht om rookmelder op te hangen Rookmelders redden levens Dat is bij u zeker bekend Maar wat doe je als je vanwege bijvoorbeeld een hoge leeftijd of andere belemmerende omstandigheden niet in staat bent zelf een rookmelder op te hangen Dan vraag je om hulp Daarom zijn wordt er deze week landelijk gestart met het zoeken van vrijwilligers die een rookmelder

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/start-vrijwilligers-gezocht-om-rookmelder-op-te-hangen/f141ae80-64e3-421f-8b2a-37c72e809347 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Ziektewet wijzigingen ook voor de werknemer ingrijpend!
  voornoemde wetsvoorstel namelijk als niet controversieel aangemerkt In de volksmond werd het wetsvoorstel modernisering Ziektewet genoemd In het verleden behaalde resultaten geven garanties voor de toekomst In september schreven wij al over deze voorgenomen wetswijziging en wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor werkgevers in de door hen te betalen premies Daarbij geldt dat in het verleden behaalde resultaten wel degelijk garanties geven voor de toekomst Immers de premiestellingen in het jaar 2014 zijn afhankelijk van de gedane uitkeringen in 2012 dus adviseurs werk aan de winkel Ingrijpende financiële maatregelen In de recent aangenomen wet worden ingrijpende financiële maatregelen gemeld voor degenen die tijdens ziekte geen werkgever meer hebben dus de uitzendkrachten tijdelijke contracten die ziek uit dienst worden gemeld oproepkrachten enzovoorts Zij krijgen in de nieuwe situatie tijdens de ziekteperiode een uitkering die lager uit kan komen dan de huidige bijstandsuitkering De zieke ex werknemer krijgt als eerste een uitkering waarvan de duur afhankelijk is van zijn arbeidsverleden Dit is de loongerelateerde uitkering die u natuurlijk herkent uit de WGA Een voorbeeld Een werknemer die 6 jaar arbeidsverleden heeft opgebouwd ontvangt bij ziekte in de ziektewet maximaal 6 maanden een loongerelateerde uitkering gebaseerd op het verschil tussen zijn oude

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/ziektewet-wijzigingen-ook-voor-de-werknemer-ingrijpend-/250f229f-0913-4673-9bef-f2232e233ccd (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Wijziging levensloopregeling per 1 januari 2013
  1 januari 2013 vrij De betaling loopt via de werkgever U betaalt namelijk wel belasting U betaalt belasting over 80 van het tegoed 20 is dus belastingvrij Bij de belastingheffing wordt de opgebouwde levensloopverlofkorting verrekend Had u op 31 december 2011 3 000 of meer opgebouwd in de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op U kan blijven doorsparen op de levenslooprekening tot uiterlijk 1 januari

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/wijziging-levensloopregeling-per-1-januari-2013/1b874267-f4ec-467c-9db4-34c2e43ac591 (2016-01-27)
  Open archived version from archive

 • Topic Partners | Wetsvoorstel ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ goedgekeurd
  Met deze wet wil het kabinet het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke flex werknemers terugdringen omdat er momenteel onevenredig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband vanuit de Ziektewet in de WIA terecht komen De gevolgen van deze wetswijziging worden voor werkgevers en werknemers pas zichtbaar in 2014 Een jaar uitstel Op verzoek van de Eerste Kamer gaan de maatregelen voor werknemers een jaar later in dan in eerste instantie de bedoeling was dus vanaf 1 januari 2014 In de tussentijd wordt nog naar andere mogelijkheden gezocht om prikkels voor de werknemers te vinden die moeten leiden tot een drastische vermindering van de instroom van flexwerknemers in de WGA De Eerste Kamer had veel moeite met de aanpassing van zijn arbeid in gangbare arbeid Daarnaast krijgen zieke vangnetters met een kort arbeidsverleden niet over de hele periode van 104 weken een Ziektewetuitkering gebaseerd op 70 van het dagloon Zij kunnen al na drie maanden overgaan naar een uitkering gebaseerd op 70 van het minimumloon Ook dit punt heeft veel discussie gegeven Vanaf 2014 gaat de uitkeringsduur van de Ziektewet gebaseerd op 70 van het dagloon afhankelijk worden van het arbeidsverleden Premiedifferentiatie voor werkgevers De maatregelen voor werkgevers zoals de premiedifferentiatie

  Original URL path: http://www.topicpartners.nl/tp-topics/wetsvoorstel-wet-beperking-ziekteverzuim-en-arbeidsongeschiktheid-vangnetters-goedgekeurd/fbfe71eb-a356-476f-af57-037ae1fa2701 (2016-01-27)
  Open archived version from archive •