archive-nl.com » NL » T » TYNAARLO.NL

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tynaarlo | Bestemmingsplan Buitengebied
  blad 6 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 7 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 8 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 9 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 10 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 11 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 12 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 13 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 14 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 15 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Bijlage bestaande bedrijven Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Bijlage Categorie 2 30 m Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Bijlage Groene Buffer Peizermade inclusief bijlagen Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Bijlage lijst met aanvaarbarde vormen van aan huis verbonden bedrijven Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Bijlage Luchtvaartzones cns apparatuur Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 3 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Bijlage risicoanalyse Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 4 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Verbeelding blad 5 Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Regels Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo gewijzigd vastgesteld bestand Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/bestemmingsplan_buitengebied/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tynaarlo | Starterslening
  662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Donderdag 8 30 12 00 en 13 00 19 00 uur Vrijdag 8 30 12 00 uur Openingstijden milieustraat Maandag Gesloten Dinsdag 12 30 16 00 uur Woensdag 12

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/starterslening/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | IAB
  en de MFA Zeijen in 2014 IAB sober en doelmatig verder Het gemeentebestuur heeft inmiddels besloten om bij de uitvoering van de meeste MFA projecten een pas op de plaats te maken Reden daarvoor was dat de kosten van de MFA projecten in de praktijk blijken tegen te vallen De herijking moet versoberingsmaatregelen opleveren die het toch financieel mogelijk maken om het sterk verouderd gebouwenbestand op een kwalitatief goede manier te vernieuwen De voornemens tot nu toe Kern Eelde Paterswolde MFA Groote Veen gereed 2016 OBS Eelde RK Mariaschool jongerenruimte bibliotheek kinderopvang en 2 sporthallen MFA Spierveen gereed 2018 OBS De Ekkel OBS De Kooi fusieschool kinderopvang en gymzaal renovatie nieuwbouw OBS Centrum gereed 2017 renovatie ver nieuwbouw CBS Menso Alting gereed 2015 dorpshuis blijft in Ons Dorpshuis geen cultuurverzamelgebouw Kern Vries MFA Vries gereed 2016 op locatie De Bronnen OBS De Vijverstee CBS De Holtenhoek buitenschoolse opvang jongerenruimte en gymzaal Welzijnsactiviteiten zo mogelijk in bestaande accommodaties onderbrengen verkoop De Pan of anders dorpshuis De Pan om niet overdragen aan het dorp kleine doelgroepenbibliotheek ergens in het dorp onderbrengen passend binnen het beschikbare huisvestingsbudget Kern Zuidlaren MFA Centrum temporiseren tot na 2014 en realiseren op gemeentelijke grond OBS De Schuthoek CBS Jonglaren jongerenruimte gymzaal en mogelijk peuterspeelzaal Welzijnsactiviteiten zo mogelijk in bestaande accommodaties onderbrengen verkoop De Ludinge of anders dorpshuis De Ludinge om niet overdragen aan het dorp definitieve afweging voor realisatie en locatie van MFA s in Westlaren en Zuid Es Schuilingsoord vindt omstreeks 2017 plaats Yde Punt en Zeijen Nieuwbouw gerealiseeerd Oudemolen Niet investeren Tynaarlo Het IAB plan Tynaarlo is nog niet vastgesteld door de raad en daarom ook niet meegenomen in de herijking van het IAB Meer informatie Kadernota IAB 18 september 2012 bestand Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/iab/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Ontwikkelingen Ter Borch
  In het oorspronkelijke plan was dat niet nodig geweest vanwege de relatief hoge kantoorpanden die in Kranenburg Zuid aan de snelweg gepland waren Het schrappen van die plannen is één van de afspraken die in het mediationtraject met Groningen zijn gemaakt Daarom verlenen we medewerking aan het initiatief van ReSpectrum en zetten we de grond die bedoeld was voor de bungalowbuurt in voor de bouw van een crematorium Het bedrijf wil het gebouw ruim en parkachtig in de omgeving inpassen Dat biedt ons de mogelijkheid om het gehele gebied te ontwikkelen Het garandeert ook de gewenste groene overgang Masterplan TB blz 23 tussen de woonwijk en het bedrijventerrein de Onlanden en de Bruilweering We kunnen hierdoor ook aansluiten op de bestaande karakteristieke beplanting zonder rekening te hoeven houden met verkaveling en particuliere tuinen Het crematorium in Ter Borch voorziet ook in een maatschappelijke behoefte Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen in Noord Nederland een crematie boven een begrafenis verkiezen Dat aandeel zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen maar de capaciteit in de regio is beperkt Met de komst van dit crematorium kan beter op die vraag worden ingespeeld 2 Entreegebied In het Beeldkwaliteitsplan uit 2008 werkten we het ontwerp van het entreegebied uit We gingen daarbij uit van een combinatie van maatschappelijke voorzieningen en appartementen De entree van de wijk is inmiddels voor ongeveer een derde gevuld Er staan twee basisscholen een eerst nog tijdelijk gezondheidscentrum en een vestiging van Verslavingszorg Noord Nederland Verdere uitwerking van het ontwerp bleek vanwege de crisis en veranderende marktomstandigheden niet haalbaar In het Masterplan werd hier echter al op ingespeeld Het gaat uit van een flexibele benadering van het entreegebied waarbij je in moet kunnen spelen op functieveranderingen tijdens de realisatie van de wijk Er moet nu dus een nieuwe invulling komen voor het resterende deel van het entreegebied Hiervoor moeten het Beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan worden aangepast De uitgangspunten van het huidige Beeldkwaliteitsplan en het Masterplan bieden ons daarbij voldoende richting om dit proces in te gaan We gaan namelijk onverkort uit van een entreegebied met een open en parkachtig landschap met bomen struiken waterpartijen en glooiende gazons Het is het uitloopgebied voor de bewoners van Ter Borch met een levendig centrum waar men elkaar kan ontmoeten Geen markt meer voor zelfstandige appartementencomplexen In het ontwerp van het entreegebied waren in totaal zeven zelfstandige appartementen complexen gepland Met het intreden van de crisis stortte deze markt in Die heeft zich nog steeds niet hersteld Over een andere invulling van de appartementencomplexen aan de Zuidzijde van het Entreegebied zijn we nog met de ontwikkelaars in gesprek Op de uitkomsten hiervan kunnen we niet vooruitlopen Supermarkten Entreegebied Met de ontwikkelaars van de twee appartementencomplexen aan de Noordzijde bij de rotonde hebben we reeds stappen gezet We werken mee aan de realisatie van twee supermarkten In het Masterplan Ter Borch was ook de komst van een supermarkt opgenomen Door de combinatie van onderwijsinstellingen sociaal maatschappelijke voorzieningen en winkelvoorzieningen ontstaat voldoende kritische massa voor

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Dorpsagenda Vries
  Daarom willen B W het dorp Vries met behoud van al het goede een stimulans te geven zodat het ook in de toekomst een prettig woondorp blijft Het dorp heeft behoefte aan een impuls waarbij een aantal verbeterpunten worden opgepakt De Dorpsagenda Vries geeft aan waar de komende jaren de kansen en prioriteiten liggen en waar de gemeente op inzet zodat inwoners ook over tien jaar nog altijd goed kunnen wonen werken en winkelen in Vries Agenda met inbreng van inwoners ondernemers en verenigingen De Dorpsagenda is ontwikkeld met de inbreng van de inwoners ondernemers en verenigingen uit het dorp Hiertoe zijn in het najaar van 2014 inloopbijeenkomsten georganiseerd Ruim 100 mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en hebben hun ideeën en wensen ingebracht De oogst van deze bijeenkomst vindt u ongefilterd en onbewerkt terug in de bijlage van dit bericht Daarnaast heeft de Van Hall Larenstein Hogeschool eind 2014 in opdracht van de gemeente een dorpsbelevingsonderzoek gehouden waarvoor alle huishoudens in Vries een enquête hebben ontvangen Met een responspercentage van ruim 50 heeft dit onderzoek waardevolle informatie geleverd Het rapport van de studenten vindt u hier Klik hier om verder te lezen in de Dorpsagenda Vries Meer informatie

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_%28ver-%29bouwen/dorpsagenda_vries/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Landschapsontwikkelingsplan
  die waar te maken Met name de schaalvergroting in de landbouw en een toenemende bewoningsdruk op het buitengebied zetten de kwaliteit van het landschap onder druk De gemeente heeft het plan samen ontwikkeld met een klankbordgroep van 25 vertegenwoordigers van vrijwilligers maatschappelijke en overheidsinstanties Het plan is een uitwerking van het structuurplan uit 2006 en geldt voor de periode 2009 2019 Het LOP heeft vier functies Het brengt met een visie inhoudelijke samenhang in beleid en plannen het LOP als beleidskader Het is het moederplan voor beheer en uitvoering het LOP als uitvoeringskader Het biedt constructieve sturing het LOP als operationeel beoordelingskader Het inspireert en verleidt het LOP als inspiratiebron Meer informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Projecten team Fysiek beleid Meer informatie Structuurvisie LOP bestand Publieksversie LOP bestand Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Donderdag 8 30 12 00 en 13 00 19

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/natuur_en_vitaal_platteland/landschapsontwikkelingsplan/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Groene Dorpenplan
  wij als gemeente daarom heel graag willen behouden Een instrument daarvoor is het Groene Dorpenplan Daarin hebben we het huidige groen in de kernen beschreven en beoordeeld Hoe draagt het groen bij aan de identiteit van de kern Zijn er verbeterpunten En hoe lossen we die op Het plan heeft bijgedragen aan onze tweedde prijs in 2013 in de strijd om het Groenste Dorp van Nederland Het Groene Dorpenplan heeft vier doelen Bevorderen van de verwevenheid van bewoond gebied en landschap Benoemen en verbinden van de groene structuren in de kernen Benoemen en waarderen van de groene cultuurhistorische kwaliteiten Bevorderen van de diversiteit van het groen Het plan is in samenspraak met de bewoners van de kernen opgesteld en bestaat uit vijf boekwerkjes Beleid Eelde Paterswolde Vries Zuidlaren en Kleinere kernen Meer informatie Voor nadere informatie kunt u terecht bij afdeling Gemeentewerken team Groen Meer informatie Groenste dorp van Nederland media Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/natuur_en_vitaal_platteland/groene_dorpenplan/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Bomen in Tynaarlo
  aanwezig zijn Snoeien en dunnen We snoeien en dunnen bomen en struiken om de beplanting gezond en levend te houden maar ook om te voorkomen dat dood hout of hinderlijke takken de veiligheid van de openbare ruimte in gevaar brengen De manier van snoeien hangt af van de functie van het groen Zo behandelen we struiken die als scheidingsrand dienen anders dan struiken in de vrije natuur Bomen en houtwallen kunnen onderdeel zijn van een karakteristiek landschap Op andere plekken krijgt de natuur de ruimte Daar halen we dood hout niet weg in het van belang van de flora en fauna Afvoer Hout van gekapte of gesnoeide bomen verkopen we aan bedrijven die er meubels of balken planken van maken Hout dat daarvoor niet of onvoldoende geschikt is kan naar bedrijven die houtvezels in hun producten verwerken Weer andere bedrijven gebruiken snippers en houtresten als brandstof Houtafval dat ook daarvoor niet geschikt is word gecomposteerd Voor een duurzame ontwikkeling van ons bomenbestand hebben wij een bomenbeleidsplan opgesteld Het plan kunt u opvragen bij de gemeente De monumentale bomen van onze gemeente kunt u nu ook online bezoeken Nieuws Informatie bomenkap Groningerweg Eelderwolde Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/natuur_en_vitaal_platteland/bomen_in_tynaarlo/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive •