archive-nl.com » NL » T » TYNAARLO.NL

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tynaarlo | Vraag en antwoord
  Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Donderdag 8 30 12 00 en 13 00 19 00 uur Vrijdag 8 30 12 00 uur Openingstijden milieustraat Maandag Gesloten Dinsdag 12 30 16

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/werk_en_inkomen/vraag_en_antwoord/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tynaarlo | Contractering Wmo 2015/2016
  Is dat nog niet gebeurd dan kunt u een mail sturen naar inkoopwmo middendrenthe nl Ik overweeg om in de gemeente Tynaarlo zorg of begeleiding aan te bieden Alle aandacht is er in 2014 op gericht geweest om contracten af te sluiten met de huidige aanbieders van zorg zodat continuïteit van zorg gegarandeerd is In 2015 kijken we naar de mogelijkheden voor nieuwe aanbieders Denkt u erover om als aanbieder van Zorg In Natura in Tynaarlo te gaan werken Stuur dan een mail naar inkoopwmo middendrenthe nl Wat verandert voor aanbieders die op basis van PGB s werken Cliënten die eind 2014 een PGB ontvangen vanuit de AWBZ behouden hun recht op PGB tot 1 januari 2016 of korter wanneer de indicatie eerder afloopt Na afloop van de indicatie bekijkt de gemeente in nauw overleg met de cliënt of een PGB nog steeds nodig is om de meest passende zorg in te kunnen kopen Ook kunnen cliënten er elk moment zelf voor kiezen om hun PGB om te zetten in Zorg In Natura Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/informatie_voor_zorgaanbieders/contractering_wmo_2015_2016/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Contractering Jeugdhulp 2015/2016
  u contact opnemen met de penvoeder inkoop via het mailadres inkoopjeugdzorg drenthe hoogeveen nl Hoe kan ik meedoen aan de inkoop van de gemeente Op dit moment worden er geen afspraken meer gemaakt met nieuwe zorgaanbieders van jeugdhulp Wat verandert voor aanbieders die op basis van PGB s werken Voor PGB houders geldt het recht op continuïteit van zorg Deze loopt tot het einde van de indicatie en uiterlijk tot 31 december 2015 Met al deze gezinnen jeugdigen zullen voor het verloop van de indicatie nieuwe afspraken gemaakt worden over de benodigde hulp Mocht er gespecialiseerde hulp of ondersteuning nodig zijn dan wordt in eerste instantie gekeken of dit via zorg in natura kan worden aangeboden Mocht via een door de aanvrager gemotiveerd plan blijken dat er geen geschikt aanbod van zorg in natura is dan blijft een PGB mogelijk Deze wordt afgegeven via het Toegangsteam jeugd van de gemeente Tynaarlo Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/informatie_voor_zorgaanbieders/contractering_jeugdhulp_2015_2016/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Wmo adviesraad
  maand Dit wordt op deze website en op de gemeentepagina van de lokale kranten aangekondigd De vergaderingen zijn openbaar U bent van harte welkom Als U over een agendapunt iets wilt zeggen dient U dit voor de vergadering aan het secretariaat sec wmo adviesraad tynaarlo nl te laten weten onder vermelding van naam adres en hoedanigheid De inspreektijd bedraagt vijf minuten Nadat de adviesraad het agendapunt heeft besproken krijgt de inspreker gelegenheid tot een korte reactie Vergaderdata Vergaderdata Wmo adviesraad 2014 Elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 13 30 16 00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Vergaderdata Datum Tijdstip Locatie openbaar werkbijeenkomst 6 januari 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 3 februari 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 3 maart 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 7 april 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 12 mei 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 2 juni 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 7 juli 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 4 augustus 2015 13 00 16 00 uur Kamer 037 038 Alleen wanneer nodig is 1 september 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 6 oktober 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 3 november 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X 1 december 2015 13 30 16 00 uur Kamer 037 038 X Agenda s Hieronder kunt u de agenda s van de vergaderingen openen in pdf formaat Meer informatie WMO Adviesraad reactie armoedebeleid bestand Advies beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 bestand Advies kader Wmo bestand Advies participatiewet bestand Advies veilig thuis bestand Advies schuldhulpverlening bestand Advies gezondheidsbeleid Wmo raad bestand agenda

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/adviesraden_en_werkgroepen/wmo_adviesraad/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Werkgroep WWB-WSW Cliëntenraad
  affiniteit hebben met het sociale zekerheidsbeleid Signalen over de uitvoering brengt de raad in bij de Kerngroep van de Intergemeentelijke Sociale Dienst in Baanzicht Assen Het doel van de WWB WSW WIJ cliëntenraad Tynaarlo De belangrijkste taak van de ckientenraad is de Wmo adviesraad gevraagd en ongevraagd adviseren over gemeentelijke beleidsvoornemens De leden fungeren als brug tussen de gemeente en de cliënten Ook toetsen ze de kwaliteit van de dienstverlening van de ISD aan de verwachtingen van cliënten De cliëntenraad behartigt geen individuele belangen Voor individuele klachten en of opvang kunt u terecht bij de daarvoor bestemde belangenorganisaties en of patiëntenverenigingen Leden Dhr S Roeters Mw D Mordhorst penningmeester Mw M Fidder notulist Mw C Visser Voorzitter Mevr H Vrijhof Taarloseweg 2a 9481 TB Vries e mail heleenvrijhof hotmail com Secretariaat Dhr D Kramer Halmersinge 9 9471 HM Zuidlaren e mail D Kramer kentalis nl Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00 en 13 00 16 00 uur

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/adviesraden_en_werkgroepen/werkgroep_wwb-wsw_clientenraad/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | WMMMT
  maken van persoonlijke ervaring van de leden van de werkgroep en of burgers met een beperking uit Tynaarlo naar uitvoering van beleid toetsen van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente aan de verwachtingen van burgers met een beperking openbare gebouwen en ruimten schouwen op integrale toegankelijkheid achtergronden van een inclusieve samenleving en inclusief beleid uitdragen aanspreekpunt en achterban zijn voor de Wmo adviesraad bij onderwerpen die zich richten op en van belang zijn voor mensen met een beperking De werkgroep heeft vier maal per jaar een openbare vergadering De data van deze vergaderingen vindt u op de website van de WMMMT onder Agenda De werkgroep kan helaas geen individuele belangen van burgers behartigen De werkgroep is wel geïnteresseerd in melding van persoonlijke ervaring van burgers met een beperking omdat die basis kunnen zijn voor advisering Meld uw persoonlijke ervaring op de website van de werkgroep Voor nieuws van en informatie over regionale en landelijke belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunt u kijken op de website van de werkgroep Secretariaat Mw S Brongers Burchtweg 7 9496 PD Bunne Tel 050 3091830 e mail secretariaat toegankelijktynaarlo nl Website www toegankelijktynaarlo nl Meer informatie Decentralisatie Visie document Iedereen heeft Talent bestand Zoeken Zoeken

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/adviesraden_en_werkgroepen/wmmmt/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | WSGT
  ontwikkelingen op het gebied van bestaand en nieuw beleid Aandachtspunten huisvesting inkomen mobiliteit sociaal isolement geestelijke gezondheid Ouderenadviseur De ouderenadviseur is een speciaal opgeleide ouderenwerker bij wie ouderen die zelfstandig wonen terecht kunnen met vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden De ouderenadviseur kijkt samen met u wat u nodig heeft waar en hoe u dat kunt vinden en zoekt samen met u naar de beste oplossing Vaak is een probleem niet telefonisch op te lossen Dan kan de ouderenadviseur u een bezoek brengen om samen met u uit te zoeken wat er aan de hand is en wat de beste oplossing is Contact De ouderenadviseur en het loket wonen welzijn zorg werken nauw samen De ouderenadviseur is telefonisch te bereiken op 0592 338938 Secretaris Werkgroep Senioren en Bejaarden Secretaris SAGT F J Krips Kamperfoelieweg 4 9765 HK Paterswolde tel 050 3096665 email fjkrips inn nl Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00 en

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/adviesraden_en_werkgroepen/wsgt/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | VN Panel
  website www vnpaneltynaarlo nl Facebook VN Panel Tynaarlo LinkedIn VN Panel Tynaarlo Het VN Panel Tynaarlo bestaat uit een groep mensen met een beperking eventueel ondersteund door een naaste De leden van het Panel hebben verbinding met hun achterban de burgers uit de Gemeente Tynaarlo met een beperking De samenstelling van het Panel is zo divers mogelijk qua beperking leeftijd m v en geografische spreiding in de Gemeente Tynaarlo De Panelleden wonen werken binnen de gemeente of hebben een sterke sociale binding met de Gemeente Tynaarlo Het VN Panel is onafhankelijk en staat open voor verzoeken van de burgers van de gemeente Tynaarlo reageren en kan ongevraagd met suggesties adviezen ideeën etc komen spiegelen Het VN Panel maakt werkafspraken met de gemeentelijke organisatie en andere relevante organisaties zoals ondernemers werkgevers instellingen voor bijv zorg en welzijn onderwijs sport en belangenorganisaties etc Het VN Panel geeft zelf aan welke eventuele ondersteuning expertise ze nodig acht De leden van het Panel werken aan een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de meest brede zin van het woord binnen de Gemeente Tynaarlo Het Panel wil een spiegel en klankbord zijn voor de Gemeente Tynaarlo en organisaties binnen deze gemeente Zoeken Zoeken

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/wmo_zorg,_jeugd_en_werk/adviesraden_en_werkgroepen/vn_panel/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive