archive-nl.com » NL » T » TYNAARLO.NL

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tynaarlo | Klachten
  om een klacht gaat BEL ons U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0592 26 66 62 Vraag naar de klachtencoördinator SCHRIJF ons Als u uw klacht liever in een brief meldt kan dat uiteraard ook Geef boven aan de brief en op de envelop duidelijk aan dat het om een klacht gaat en vermeld naam adres en telefoonnummer Stuur uw brief naar gemeente Tynaarlo t a v de klachtencoördinator Antwoordnummer 10704 9480 VB Vries postzegel niet nodig 4 Wat doet de gemeente met uw klacht Onze klachtencoördinator coördineert het onderzoek naar uw klacht Een gesprek schriftelijke uitleg of telefoongesprek kan onderdeel uitmaken van de behandeling Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld Soms leidt een klacht tot verbetering van een werkproces bij de gemeente Uw klacht is voor ons een gratis advies 5 De onafhankelijke Ombudsvrouw Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht Of hebt u niet binnen zes weken antwoord gekregen Dan kunt u terecht bij een van de twee gemeentelijke ombudsvrouwen mevrouw mr J P Schrale Oranje en haar vervangster mevrouw mr J Wiersma Veenhoven Mevr Mr J P Schrale Oranje De Ombudsvrouw ontvangt een vergoeding van de gemeente Tynaarlo maar zij is onafhankelijk en op geen enkele manier gebonden aan het gemeentebestuur Omdat er een onafhankelijke ombudsvrouw is kunt u niet bij de Nationale Ombudsman terecht Een verzoek indienen bij de Ombudsvrouw Een verzoek aan de Ombudsvrouw om een klacht te behandelen kunt u alleen schriftelijk indienen en pas nadat de interne klachtenprocedure is afgerond Naast uw klacht moet u ook informatie aanleveren over de manier waarop de gemeente met uw klacht is omgegaan Desgewenst kunt u uw klacht eerst mondeling bespreken met de ombudsvrouw U kunt daarvoor gebruik maken van haar spreekuur U kunt uw verzoek sturen naar Ombudsvrouw Tynaarlo Antwoordnummer 10704 9480

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/service,_inspraak_en_klachten/klachten/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tynaarlo | Burgerparticipatie
  aan plannen meebouwen Door mee te doen blijft u op de hoogte van de ontwikkeling gemeentelijke plannen die voor u interessant zijn Bovendien kunt u er invloed op uitoefenen Ook voor ons als gemeente heeft burgerparticipatie voordelen Inwoners hebben als gebruiker van een gebied of een voorziening vaak kennis die wij als gemeente missen maar waarmee we wel ons voordeel kunnen doen Het is ook mogelijk dat u goede ideeën hebt om een probleem op te lossen Uiteraard hopen we dat als u actief mee hebt kunnen doen aan de planontwikkeling dat u er ook positief over zult zijn Met nadruk wijzen we er wel op dat het de taak is van de gemeente om alle belangen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen ook die van mensen die niet aan de burgerparticipatie mee doen zoals toekomstige woning of werkzoekenden Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Woensdag 8 30 12 00 en 13 00 16 00 uur Donderdag 8 30 12 00 en

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/service,_inspraak_en_klachten/burgerparticipatie/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Wet dwangsom
  bij niet tijdig beslissen van kracht Deze wet geldt voor de hele overheid gemeente provincie waterschappen en rijksoverheid en versterkt uw positie in het geval er niet tijdig over uw aanvraag of bezwaarschrift wordt beslist Wat is niet tijdig Een gemeente die niet tijdig beslist overschrijdt de beslistermijn Dat kan een wettelijke termijn zijn soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat Als er geen wettelijke termijn is geldt een redelijke termijn Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing Dat kan enkele weken of maanden zijn maar in sommige gevallen ook een paar dagen Het uitgangspunt is niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen Welke voordelen heeft de wet voor u Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de gemeente beslist over uw aanvraag Dan stuurt u de afdeling waar u de aanvraag heeft ingediend een brief voorbeeldbrief ingebrekestelling waarin u vraagt om een dwangsom Hiermee stelt u de gemeente in gebreke De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen Gebeurt dat niet dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen De dwangsom begint automatisch te lopen Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal 1260 euro U kunt direct beroep instellen Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter U hoeft dus niet meer zoals in de huidige situatie eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing Verklaart de rechtbank het beroep gegrond dan is de

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/service,_inspraak_en_klachten/wet_dwangsom/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Wet openbaarheid van Bestuur (Wob)
  beleid van de gemeente De gevraagde informatie moet schriftelijk beschikbaar zijn Termijn Binnen 4 weken krijgt u reactie op uw verzoek Lukt dit niet dan kan de termijn met 4 weken worden verlengd Indien de gemeente niet op tijd een besluit heeft genomen dan heeft u in bepaalde gevallen recht op een vergoeding dwangsom of kunt u direct beroep instellen Kosten De door de gemeente gemaakte kopieer en of verzendkosten kunnen in rekening worden gebracht bij de aanvrager Nadere informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u in de Wet openbaarheid van bestuur Uitzonderingsgronden In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie Deze zogenoemde uitzonderingsgronden zijn onder andere als het de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen of de veiligheid van de staat kan schaden als het gaat om bedrijfs en fabricagegegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben als het gaat om bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens In een aantal gevallen moet de gemeente een bijzonder belang van de overheid afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid Weegt het bijzondere belang zwaarder dan wordt openbaarmaking geweigerd Bijzondere belangen waarop gemeenten zich kunnen beroepen zijn o a financiële en economische belangen de opsporing en vervolging van strafbare feiten eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te nemen van informatie het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij een bestuurlijke De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern overleg voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne overleg Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/service,_inspraak_en_klachten/wet_openbaarheid_van_bestuur_%28wob%29/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Organisatie
  organisatie Ralf Baas Team Leefomgeving Manager Ralf Baas Behandelt de aanvragen van vergunningen vooral voor bouwen en evenementen Adviseert ook over openbare orde en veiligheid Harma Sijtsema Team Sociaal Beleid Manager Harma Sijtsema Adviseert en ontwikkelt beleid voor sport kunst cultuur onderwijs welzijn en deelname van iedereen in de samenleving sociale participatie Jan Westen Team Fysiek Beleid Manager a i Jan Westen Adviseert en ontwikkelt initiatieven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling economie bedrijfsleven duurzaamheid platteland cultuurhistorie archeologie landschapsontwikkeling architectuur stedenbouw recreatie en toerisme Bas Aardema Team Gebiedsontwikkeling en Vastgoed Manager Bas Aardema Zorgt voor de ontwikkeling en inzet van gemeentegrond en vastgoed Doel versterking van de woon werk en leefomgeving en behoud van levendige dorpscentra Antina Elzinga Team KCC Beheer Basisregistraties Manager Antina Elzinga Het grootste deel van de contacten met inwoners en anderen gaan via dit team zowel telefonisch als fysiek Doel is zo veel mogelijk vragen in één keer te beantwoorden of af te handelen Het team beheert alle basisgegevens van de gemeente zoals persoonsgegevens zaakgegevens geo informatie adresgegevens en informatie over gebouwen Evert Jansen Team HRM Communicatie en ICT HCI Manager Evert Jansen HRM Communicatie en ICT Ondersteunt de totale organisatie Antina Elzinga Team WMO Jeugdhulp Manager Antina Elzinga Jeugdzorg werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen Het team helpt inwoners die ondersteuning nodig hebben problemen op te lossen Tonnie Vos Team Belastingen Manager Tonnie Vos Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse vaststelling van de WOZ waarden van alle onroerende zaken binnen de gemeente Legt ook de aanslagen op voor de gemeentelijke belastingen o a OZB Bedrijfsmatig en efficiënt Janhenk Kuiper Team Gemeentewerken Manager Jan Henk Kuiper Beheert en ontwikkelt de buitenruimte in Tynaarlo Een bedrijfsmatige aanpak en efficiency staan daarbij voorop Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/gemeentelijke_organisatie/organisatie/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Gemeentearchief
  geschiedenis van de gemeente wordt verder gedocumenteerd met behulp van aan aantal verzamelingen Het audiovisueel archief bevat voornamelijk beeldmateriaal waar onder video s en dvd s Het foto archief bestaat voor een groot deel uit foto s van de voormalige gemeente Zuidlaren vanaf 1900 De kaartenverzameling wordt gevormd door de technische tekeningen van de gemeenten Eelde Vries en Zuidlaren en kaarten van bestemmingsplannen In de krantenverzameling worden plaatselijke kranten bewaard als Dorpsklanken vanaf 1946 De Vriezer Post vanaf 1970 en de Oostermoer Noordenveld vanaf 2000 De laatstgenoemde krant is voor de periode van 1898 tot 1978 beschikbaar op microfiche De historische bibliotheek bestaat vrijwel alleen uit boeken over de historie van de gemeente Tynaarlo Historisch en genealogisch onderzoek U kunt in het gemeentearchief historisch en genealogisch stamboom onderzoek doen De openbare burgerlijke standgegevens van de gemeenten Eelde Vries en Zuidlaren zijn beschikbaar op microfiches vanaf 1811 De registers voor geboorten zijn na 100 jaar openbaar die van huwelijken en echtscheidingen na 75 jaar en die van overlijden na 50 jaar De toegangen of inventarissen van de archieven zijn in het gemeentearchief beschikbaar Wilt u onderzoek laten verrichten dan zijn hier kosten aan verbonden Daarnaast gelden voor een bezoek aan het gemeentearchief een aantal huisregels De kosten en de huisregels vindt u in de bijgevoegde documenten Neem contact met ons op voor meer informatie en of het inplannen van een afspraak Wilt u alleen in de archieven van de voormalige gemeentes Eelde Vries en Zuidlaren zoeken ga dan naar overzicht archief Meer informatie Tarieven fotokopieën en administratiekosten 2015 bestand digitale archieven bestand Bezoekersreglement bestand Overzicht archieven en verzamelingen gemeente Tynaarlo 2014 bestand Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/gemeentelijke_organisatie/gemeentearchief/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Inkoop
  vindt ze als bestanden onder aan deze pagina Duurzaamheid Maatschappelijk verantwoord ondernemen milieu en duurzaamheid staan bij ons hoog in het vaandel Daarom leggen we de lat hoog door te streven naar 100 duurzaam inkopen De duurzaamheidcriteria die wij hiervoor hebben zijn vastgelegd door Agentschap nl Melding aanbestedingen Bij alle inkopen en aanbestedingen van de gemeente speelt het Bureau Inkoop een actieve rol Het laat de inkoop zo goed en efficiënt mogelijk verlopen En meldt alle openbare nationale en Europese aanbestedingen op de website http www tenderned nl nationaal en Europees Ondernemers Lokale regionale en landelijke bedrijven kunnen zich melden bij inkoop tynaarlo nl om hun bedrijf en hun belangstelling voor mogelijke opdrachten te presenteren Vragen Heeft u vragen of wilt u meer informatie Neem dan contact op met Bureau Inkoop Meer informatie Algemene inkoopvoorwaarden Tynaarlo bestand Algemene inkoopvoorwaarden diensten bestand Algemene inkoopvoorwaarden leveringen bestand Algemene inkoopvoorwaarden werken bestand Algemene inkoopvoorwaarden ICT bestand Inkoopbeleid gemeente Tynaarlo en gemeente Assen 2012 bestand Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30 12 00 uur Dinsdag 7 30 12 00 en

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/gemeentelijke_organisatie/inkoop/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tynaarlo | Millenniumgemeente
  in Tynaarlo heeft ook een stedenband met Pitesti in Roemenië en Wardenburg En de gemeente ondersteunt financieel de stichting Tynaarlo West Timor die in West Timor onder andere waterbronnen heeft gerealiseerd West Timor is een van de armste gebieden van de wereld Daarnaast is het de bedoeling particulier initiatief te ondersteunen Veel inwoners zetten zich inmiddels voor een milienniumproject in Daartoe behoren projecten in ontwikkelingslanden maar ook de activiteiten van de wereldwinkels en natuur en milieu organisaties zoals het IVN De meeste van deze projecten hebben zich inmiddels aangesloten bij het platform Tynaarlo Wereldwijd Meer weten Meedoen Bekijk het overzicht van particuliere initiatieven Wilt u hier meer over weten één ervan steunen of een actieve bijdrage leveren Klik dan door naar de website waar u meer informatie vindt Aanvragen subsidie Groepen die zich inzetten voor de millenniumcampagnedoelen kunnen met dit formulier een subsidie aanvragen De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van de inwoners van onze gemeente zie Uitvoeringsregeling maatschappelijke activiteiten De hoogte is maximaal 500 Zoeken Zoeken Uw zoekopdracht Bezoekgegevens Contactgegevens Kornoeljeplein 1 9481 AW Vries route 0592 266 662 info tynaarlo nl Alle contactgegevens Wij werken uitsluitend op afspraak Openingstijden publiekszaken Maandag 8 30

  Original URL path: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/gemeentelijke_organisatie/millenniumgemeente/ (2015-11-27)
  Open archived version from archive •