archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Noardburgum
  Skilige Piip Yn 1888 wie tusken dy sânpaden in grut bosk it Du Tours bosk Njonken it Swartkrús stiet it ferpleechtehûs Nieuw Toutenburg en fierderop oan de Ryksstrjitwei it pompstasjon fan wetterliedingbedriuw Vitens Bêste klompen ha se yn Noardburgum ek in besite oan klompmakkerij en klompemuseum Scherjon dat ûnderbrocht is yn it eardere earmhûs fan 1843 is de muoite wurdich Fierder wie Noardburgum it doarp fan strjitmakkers en reiddekkers Ien

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/noardburgum_45449/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Oentsjerk
  bûten Stania State wie der al yn 1664 en it haadgebou fan hjoeddedei datearret fan 1855 It is in monumint It gebou wurdt ferhierd oan Buro Vijn adviseurs foar stêdebou en romtlike oardering In part fan Stania State is ek brassery teeskinkerij en offisjele troulokaasje Efkes lins foar in kuierke yn it park fan arsjitekt Roodbaard dat lyksa in monumint is Wy sjogge yn e fierte de Praktykskoalle foar de

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/oentsjerk_45450/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Ryptsjerk
  hjir dr Rombertus van Uylenburgh grytman fan Ljouwert Syn jongste dochter Saskia smiet yn 1634 de lapen gear mei en wa soe him net kenne de skilder Rembrandt van Rijn It oerwurk fan de tsjinwurdige tsjerke 1757 waard yn 1868 skonken troch dr Nicolaas Ypeij en it oargel yn 1891 troch mr Age Looxma Ypeij dy t doedestiids eigner wie fan Vijversburg op Swarteweisein Contact opnemen Vraag aan de gemeente

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/ryptsjerk_45453/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Sumar
  súdkant fan in lytse mar dy t letter ien gehiel waard mei de Burgumer Mar dêrfandinne de namme Sumar hie in dowestiennen tsjerkje út e tolfte trettjinde ieu mar yn 1769 kaam de tsjintwurdige N H tsjerke derfoar yn t plak O sa moai binne de brânskildere ruten fan Ype Staak De mûne hat in wichtich plak yn it doarpsbyld As it feest is draait de mûne mei en hast alle sneontemoarnen wurdt der in mûnderskursus jûn Jo kinne dy ryklik hûndert jier âlde mûne ek besjen Underwilens binne wy de Koekoek al foarby Dat wie in útspanning yn de tiid doe t de hynstetram letter de stoomtram noch troch Sumar kaam Geregeldwei waarden der reizgers ôflevere foar it boerke Knilles Wytzes dat as wûnderdokter ferneamd waard 1837 1905 Master De Vries kweekte yn 1905 in nij soarte ierappels de Bintsjes Dy namme kaam fan ien fan syn skoalbern Bintje Jansma Yn 1999 hat keunstner Anne Woudwijk hjir in keunstwurk makke dat ferwiist nei master De Vries en it Bintsje Sumarreheide Sumar súd bestie by âlds út heidefjilden mei in tal spitketen Der wurdt war dien om de hjoeddeiske wenmienskip yn stân te hâlden Fan Sumar ôf kin jo by

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/sumar_45455/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Suwâld
  it fearhûs út de 18de ieu beide oan it Zuiderend binne de âldste hûzen yn Suwâld Yn it dykje nei de pont oer it Prinses Margrietkanaal ta is oer in ôfstân fan 70 meter ek it keunstwurk fan Erwin Adema te finen mei it gedicht Gegrond fan Benne van der Velde dy t tsien jier wurke hat op in pont Mei it sinnepontsje Schalkediep it earste autonoom op sinne enerzjy

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/suwald_44957/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Tytsjerk
  Fanwegen de strategyske lizzing fan Tytsjerk ticht by de Middelsee is de gritenij dêrom nei alle gedachten Tytsjerksteradiel neamd Dêrnjonken wie it in ideaal jachtgebiet mei dobben en puollen De Sanjes Mariadobbe Ketersweer Herrewiid Rypke en miskien Lousmar Dêrfandinne ek it grutte tal bûtenpleatsen Vijversburg Toutenburg Hanenburg Woelwijk Boekema State en Tienkamp It ynpolderjen fan de wetterskippen hie ta gefolch dat puollen en dobben tichtgroeiden fan it jachtgebiet hast neat

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/tytsjerk_45456/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Wyns
  Wyns It doarp is lyts bleaun ek al wie der earder in mar mei in soad fisk Wol wennen hjir al hiel betiid minsken de fynst fan Romeinske munten jout dat oan Fierder sil Wyns wol lyts bliuwe benammen om t de Ljouwerter F 16 s fierdere útwreiding fan it doarp tsjinhâlde In bekend plak yn e reedriderij en dan foaral by in alvestêdetocht is Bartlehiem even fierderop Om 1170

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/wyns_45458/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Tomke projekt
  it befoarderjen fan de lês en taalûntwikkeling fan bern yn gearwurking mei de âlden It materiaal fan it projekt bestiet út in lêsmap boekjes om mei nei hûs te nimmen posters ynformaasjebriefkes oer de t v útstjoerings en foarljochtingsgearkomsten foar de pjutteliedsters Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan Tomke Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/tomke-projekt_44498/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •