archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / College Tytsjerksteradiel
  de gemeente Hij treedt bijvoorbeeld op als gastheer bij een bezoek van belangrijke mensen reikt onderscheidingen uit of houdt een toespraak als een belangrijk festival wordt geopend Verder onderhoudt hij contacten met bestuurders bij de provincie in Leeuwarden en de rijksoverheid in Den Haag Wethouder Dhr D A Fokkema Dhr D A Fokkema is wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel Tevens is hij de eerste locoburgemeester In zijn portefeuille heeft hij o a Onderwijs Sport en Landinrichting Dhr Fokkema vervult een aantal nevenfuncties zowel op grond van het wethoudersambt als naast het wethoudersambt Wethouder Dhr G H Schippers Dhr G H Schippers is wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel Tevens is hij de tweede locoburgemeester In zijn portefeuille heeft hij o a Ruimtelijke Ordening Financiën en Recreatie Toerisme Dhr Schippers vervult een aantal nevenfuncties op grond van het wethoudersambt Wethouder Mw H Rijpstra Mw H Rijpstra is wethâlder by de gemeente Tytsjerksteradiel Derneist is se de tredde loko boargemaster In har portefúlje hat se û o Kultuer Duorsumens en Frysk Mw H Rijpstra docht in oantal njonkenfunksjes sawol op grûn fan it wethâldersamt as dêr bûten Gemeentesecretaris algemeen directeur Oeds de Jager MAC RC De gemeentesecretaris algemeen directeur is de hoogste ambtenaar

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/college-tytsjerksteradiel_43892/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / Verkiezingen
  heeft u deze niet ontvangen Dan kunt u bij uw eigen gemeente een nieuwe stempas aanvragen Meer informatie Meer informatie Staat uw vraag er niet bij Ga naar de pagina Contact en links Wie mogen stemmen Wie mogen stemmen In de Kieswet is geregeld wie mag stemmen tijdens verkiezingen actief kiesrecht Stemmen met een stembiljet Stemmen met een stembiljet U stemt door het witte stipje geplaatst voor de kandidaat van uw keuze rood te maken Iemand anders laten stemmen volmacht Iemand anders laten stemmen volmacht U kunt op twee manieren iemand machtigen om voor u te gaan stemmen Stembureaus in Tytsjerksteradiel Stembureaus in Tytsjerksteradiel U kunt op 18 maart 2015 tussen 7 30 en 21 00 uur stemmen in één van de stemlokalen binnen de gemeente Tytsjerksteradiel Op uw stempas vindt u het adres van een stembureau bij u in de buurt maar u kunt ook in een ander stembureau terecht Op wie kan ik stemmen Op wie kan ik stemmen De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen De kandidatenlijsten worden uiterlijk 16 maart 2015 huis aan huis bezorgd Achterop de kandidatenlijsten staat een uitleg over hoe u kunt stemmen Ook staat achterop een overzicht

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/verkiezingen_43895/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Klachten, bezwaar en beroep
  Klachten Klachten Klacht over handelen gemeente Aansprakelijk stellen van de gemeente Melding doen Bezwaar Bezwaar Bezwaar maken Bezwaar WOZ beschikking aanslag Dwangsom en beroep bij te laat beslissen Wet openbaarheid van bestuur Wet openbaarheid van bestuur Wob verzoek indienen Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons 06 21 15

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/klachten-bezwaar-en-beroep_43883/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Collegeprogramma
  bestuur Openbare orde en veiligheid Infrastructuur Economische Zaken Onderwijs Welzijn Sport Werk en Bijstand Milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging Dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Documenten Collegeprogramma 2014 pdf 1 21 MB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/collegeprogramma_43979/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Begrotingscyclus
  Hierin staat wat de raad het belangrijkste vindt Op basis van de politieke termijnagenda maakt het college van burgemeester en wethouders B W een collegeprogramma voor een periode van vier jaar In dit programma staat een eerste uitwerkingsrichting voor de onderwerpen uit de politieke termijnagenda Daarnaast kan het college van B W zelf onderwerpen toevoegen die zij belangrijk vindt Aan de hand van het collegeprogramma stelt het college van B W jaarlijks een aantal vaste documenten op voor de raad Hieronder volgt een opsomming van deze documenten beginnende met het document wat als eerste wordt opgesteld door het college van B W en vastgesteld door de raad Perspectiefnota De raad stelt de perspectiefnota jaarlijks in mei juni vast De perspectiefnota wordt gebruikt als basis voor de begroting Begroting In hetzelfde jaar als de perspectiefnota stelt de raad de begroting vast De raad moet de begroting jaarlijks vóór 15 november vaststellen Bestuursrapportages De raad stelt jaarlijks twee bestuursrapportages vast De vaststelling van beide documenten vindt plaats in het jaar waarop de begroting betrekking heeft De raad stelt de 1 e bestuursrapportage vast in april mei en de 2 e bestuursrapportage in oktober Jaarrekening Na afloop van het jaar stelt de raad

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/begrotingscyclus_45131/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Politieke termijnagenda
  vindt voor de komende vier jaar De raad wil een sturende rol hebben wat betreft deze onderwerpen Dit betekent dat het college van B W de raad op de hoogte moet houden van nieuwe ontwikkelingen De raad kan dan zo nodig bijsturen of nieuwe afspraken vaststellen De onderwerpen in de politieke termijnagenda zijn nog niet uitgewerkt Het college van B W werkt deze onderwerpen uit Het college van B W bedenkt bijvoorbeeld plannen denkt na over hoe deze plannen uitgevoerd kunnen worden en zoekt uit wat deze plannen gaan kosten Deze informatie verstrekt het college van B W vervolgens aan de raad Op dat moment is er ruimte voor politiek debat Ook burgers en instellingen kunnen hier aan meedoen Wanneer wordt de politieke termijnagenda opgesteld Na de gemeenteraadsverkiezingen stelt de nieuwe raad een politieke termijnagenda op Wordt de politieke termijnagenda elk jaar opnieuw opgesteld Nee De politieke termijnagenda wordt opgesteld voor een periode van vier jaar Deze periode is gelijk aan de raadsperiode en staat dus vast Documenten Politieke termijnagenda 2010 2014 pdf 40 69 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/politieke-termijnagenda_45134/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Perspectiefnota
  perspectiefnota wettelijk verplicht Nee Onze gemeente heeft er zelf voor gekozen om elk jaar een perspectiefnota op te stellen Het college van B W en de raad spreken dan over nieuwe plannen en wensen en over andere belangrijke ontwikkelingen met gevolgen voor de gemeente De perspectiefnota is voor de raad een hulpmiddel om te bepalen welke plannen en wensen het college van B W verder moet uitwerken Deze uitgewerkte plannen en wensen worden vervolgens meegenomen in de begroting Hoe is de perspectiefnota opgebouwd De perspectiefnota is in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen opgebouwd Een beschrijving van belangrijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de lasten of baten van de gemeente Voorbeelden hiervan zijn de economische situatie nieuwe regelgeving van de regering of een sterke groei of krimp van het aantal inwoners van de gemeente Een overzicht van plannen voor nieuwe activiteiten en wat dit gaat kosten Tegelijk laat het college van B W ook zien of de gemeente geld heeft voor deze nieuwe activiteiten of dat er meer geld nodig is om deze plannen uit te voeren Een besluit van de raad over welke plannen meegenomen moeten worden in de begroting Wanneer wordt de perspectiefnota vastgesteld De raad stelt de perspectiefnota jaarlijks in mei juni vast Naamgeving perspectiefnota s Vanaf 2010 is de naamgeving is aangepast Tot en met 2009 heeft de naamgeving betrekking op het jaar waarin de perspectiefnota is vastgesteld De perspectiefnota 2009 heeft bijvoorbeeld betrekking op de periode 2010 2013 Vanaf 2010 is de naamgeving aangepast naar de periode waarop de perspectiefnota betrekking heeft Hieronder vindt u de perspectiefnota s zoals ze zijn aangeboden aan de raad Voor eventuele amendementen en moties van de raad verwijzen we u naar de website van de raad Documenten Perspectiefnota 2016 2019 pdf 1 09 MB Perspectiefnota 2015 2018 pdf 367

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/perspectiefnota_43919/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Begroting
  De raad moet de begroting jaarlijks vóór 15 november vaststellen Deze datum is vastgelegd in de Gemeentewet In onze gemeente stelt de raad de begroting meestal begin november vast De begroting wordt in hetzelfde jaar vastgesteld als de perspectiefnota Hoe is de begroting opgebouwd De begroting bestaat uit tien programma s De raad heeft deze programma s vastgesteld Per programma worden de verwachte nieuwe ontwikkelingen vermeld Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven Een voorbeeld van een programma is het programma Openbare Orde en Veiligheid Naast de programma s bestaat de begroting nog uit een aantal paragrafen Deze paragrafen geven informatie over onderwerpen die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente Een voorbeeld van een paragraaf is de paragraaf Grondbeleid Een aantal paragrafen is verplicht Dit is vastgelegd in de Gemeentewet Wat is het verschil tussen de perspectiefnota en de begroting In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar Dit betreft een voorlopige opstelling Via de begroting worden deze plannen en bijbehorende kosten definitief vastgesteld De begroting kan dus afwijken van de perspectiefnota De raad kan bijvoorbeeld besluiten een onderwerp uit de perspectiefnota niet mee te nemen in de begroting Daarnaast kunnen er nieuwe onderwerpen worden toegevoegd aan de begroting wanneer deze bij de opstelling van de perspectiefnota nog niet bekend waren Hieronder vindt u de begrotingen zoals ze zijn aangeboden aan de raad Voor eventuele amendementen en moties van de raad verwijzen we u naar www raad t diel nl Documenten Programmabegroting 2016 pdf 1 27 MB Begroting 2016 werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel pdf 788 32 KB Programmabegroting 2015 pdf 663 09 KB Programmabegroting 2014 pdf 641 04 KB Programmabegroting 2013 pdf 1 08 MB Programmabegroting 2012 pdf 569 44 KB Programmabegroting 2011 pdf

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/begroting_43916/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •