archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Nieuws en bekendmakingen / Activiteitenkalender / 28 november 2015: livemuziek Moarkswâl, Aldtsjerk
  livemuziek Moarkswâl Aldtsjerk Op zaterdag 28 november is er een optreden van Folkert Hans Tolsma in café Moarkswâl Van Sminiaweg 107 in Aldtsjerk Het optreden begint om 21 00 uur en duurt tot 02 00 uur Infopagina Actief Vergunningen en bekendmakingen Werkzaamheden Nieuws Activiteitenkalender Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/activiteitenkalender_44067/item/28-november-2015-livemuziek-moarkswal-aldtsjerk_30313.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Nieuws en bekendmakingen / Activiteitenkalender / 28 november 2015: livemuziek Taperij, Burgum
  28 november 2015 livemuziek Taperij Burgum Op zaterdag 28 november is er livemuziek in café de Taperij Lageweg 44 in Burgum De livemuziek begint om 21 00 uur en eindigt om 02 00 uur Infopagina Actief Vergunningen en bekendmakingen Werkzaamheden Nieuws Activiteitenkalender Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/activiteitenkalender_44067/item/28-november-2015-livemuziek-taperij-burgum_30316.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen
  Home Organisatie bestuur Publicaties en verslagen Publicaties en verslagen Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons 06 21 15 48 97 Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/publicaties-en-verslagen_43887/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 6 oktober 2015
  Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 29 september 2015 Besluit Vastgesteld Vervolgverkenningen programmabegroting 2016 Besluit Het college is akkoord met de geformuleerde uitgangspunten Startnotitie implementatie Omgevingswet Besluit Bestuursopdracht uitvoering te geven aan deze notitie Programma kanteling en overheidsparticipatie Besluit Diverse documenten zijn besproken met een aantal aanvullende opmerkingen Bouw modelwoning informatiecentrum Hurdegaryp Besluit Voor een kavel op It Sud een aannemingsovereenkomst afsluiten voor de bouw van een modelwoning annex informatiecentrum Vestigen erfpacht en recht van opstal fietspad Gytsjerk Oentsjerk Besluit Instemming Financiering fase 2 t m 4 masterplan Earnewâld Besluit Het college is akkoord met het wijzigingsvoorstel voor fase 2 Aanvraag startsubsidie Kleding en speelgoedbank Burgum e o Besluit Het college is akkoord om het verzoek te honoreren Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Besluit Raad voorstellen om de verordening vast te stellen in raadsvergadering van 19 november a s Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 6 oktober 2015 pdf 67 4 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-6-oktober-2015_29980.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 27 oktober 2015
  kennisgeving aangenomen Fersyk foar in oanbou by de tsjinstwenning by de Pleats Beslut Ik kolleezje kin yn prinsipe wol meigean mei it fersyk en dedêrmei gearhingjende ferlinging fan it hierkontrakt Evaluatie Dyn Ynset Besluit Vastgesteld Eindrapportage werkgroep Herstructurering Sociale Werkvoorziening Besluit Voor kennisgeving aangenomen Omgevingsvergunning t Trefpunt Sumar Besluit De omgevingsvergunning verlenen Geharmoniseerde Algemene subsidieverordening Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2016 Besluit Aangehouden Verordening bestuurscommissie Master Frankeskoalle Earndewâld Besluit Instemming met de wijziging van de verordening Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2015 Besluit Het college is akkoord met een correctie in de tekst t a v buitenlandse reizen leden college Nalevingsonderzoek 18 Besluit Voor kennisgeving aangenomen Jaarstukken en afrekening 2014 FUMO Besluit Voor kennisgeving aangenomen Geurverordening Besluit Instemming met het voornemen tot vaststelling van een geurverordening voor perceel Ds Pelstraat 17 te Suwâld Voordracht nieuw lid Adviesraad WMO Besluit Voorgesteld lid benoemen Startnotitie ontwikkeling van het kind inclusief voorgangsrapportage onderzoek spreiding kindvoorzieningen Besluit De startnotitie besluitvormend aan de raad voorleggen Beleidsregels peuteropvang en definitieve VVE doelgroep peuters Besluit Instemming met de beleidsregels Subsidieaanvraag peuteropvang Tytsjerksteradiel Besluit Instemming met de subsidieaanvraag 2016 Gunning WMO maatwerkvoorzieningen aan D O R P Bruining Besluit Een raamovereenkomst aangaan met zorgaanbieder D O R P Bruining Documenten

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-27-oktober-2015_30374.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 12 oktober 2015
  Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 6 oktober 2015 Besluit Vastgesteld Programmabegroting 2016 Besluit Vastgesteld Inhuur externe juridische ondersteuning huisadvocaat Besluit Aangehouden Onderzoeksplan 2016 doelmatig doeltreffendheid ex art 213a Besluit Geen expliciet onderzoeksplan opstellen maar herformuleren werkprocessen Tijdelijk mandaat financiën financiële administratie Besluit Het college is akkoord met het verlenen van tijdelijke mandaten aan diverse functionarissen Toepassen hardheidsclausule om af te wijken van de welstandsnota t b v de bouw van 3 woningen aan De Strânljip te Hurdegaryp Besluit Het college is akkoord Verzoek planologische medewerking aan de realisatie van Boulevard Of Broken And Unbroken Dreams op het perceel aansluitend aan Stûkenwei 1 te Garyp Besluit Het verzoek positief benaderen en medewerking verlenen Overeenkomst Gezinscoaching Besluit Overeenkomst sluiten met De Friese Wouden Gunning 2e vervolgronde inkoop Wmo maatwerkvoorzieningen Besluit Overeenkomst aangaan Kwartaalcijfers uitvoering taken FUMO Besluit Voor kennisgeving aangenomen Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 12 oktober 2015 pdf 63 74 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-12-oktober-2015_30265.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 3 november 2015
  3 november 2015 bekend voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Besluit Vastgesteld Eenmalige uitkering aan medewerkers in oktober 2015 en juli 2016 Besluit Uitvoering geven aan de in de LOGA brief van 13 juli 2015 omschreven eenmalige uitkering Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling FUMO Besluit Instemming met wijzigingsvoorstel Antenneopstelpunt schoorsteen vm Zuivelfabriek De Eendracht Garyp Besluit Meewerken aan het beschikbaar stellen van een stimuleringsbijdrage om de schoorsteen als antenne opstelpunt te behouden Verzoek uitbreiding en wijziging bestemming perceel Grote Hornstweg 2 te Eastermar Besluit Medewerking verlenen Mantelzorgwaardering Besluit De notitie vaststellen en ter informatie aan de gemeenteraad voorleggen Beleidsregels boetes 2015 Besluit Vastgesteld Beleidsregels individuele studietoeslag Besluit Vastgesteld Vervoer AZC leerlingen Besluit De memo voorleggen aan de gemeenteraad Documenten Samenvatingen bij besluitenlijst 3 november 2015 pdf 67 35 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-3-november-2015_30391.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 10 november 2015
  zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 3 november 2015 Besluit Vastgesteld Het aangaan van een partnerband met een gemeente in Denemarken Besluit Het college besluit om te onderzoeken tot een partnerband met een Deense gemeente Geharmoniseerde Algemene subsidieverordening 8KTD 2016 Besluit Het college is akkoord met de verordening Koopzondagen Besluit Het onderwerp moet opnieuw in het college aan de orde komen Beleidsplan openbare verlichting 2016 2020 Besluit Het voorgestelde herziend beleid ter besluitvorming aanbieden aan gemeenteraad Vaststelling bestemmingsplan Skûlenboarch 2015 Besluit Instemming met conceptraadsvoorstel Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tytsjerksteradiel APV Besluit Instemming met voorgestelde wijziging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens N V 26 november 2015 Besluit Vergaderstukken voor kennisgeving aangenomen Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 30 november 2015 Besluit Vergaderstukken voor kennisgeving aangenomen Uitbreiding Kiehool Burgum Besluit Na de verlening van de omgevingsvergunning wordt over gegaan tot de aanbesteding van verbouw nieuwbouw van Kiehool Belastingverordeningen en tarieven 2016 Besluit Het college is akkoord met de belastingvoorstellen 2016 Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 10 november 2015 pdf 69 49 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-10-november-2015_30392.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •