archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 18 november 2014
  november 2014 Besluit Voor kennisgeving aangenomen en de opmerkingen daarbij meegeven aan de vertegenwoordiger van het college naar deze vergadering Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling Besluit Instemming met de notitie Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig thuis in Fryslân Planningslijst college Termijnagenda gemeenteraad Besluit Besproken Contractering jeugdzorg 2015 Besluit Kennisnemen van het proces en de resultaten van de contractering van de Jeugdzorg 2015 Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming en gemeenten Besluit Vaststelling van het samenwerkingsprotocol 24 Friese gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming werkversie 2015 en 2016 stellen Actualiseren verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tytsjerksteradiel Besluit De raad voorstellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Tytsjerksteradiel 2015 vast te stellen Overzicht en informatie met betrekking tot WOB verzoeken Besluit Voor kennisgeving aangenomen Aanpassen mandaatregeling Besluit De mandaatregeling wordt aangepast en de bevoegdheid om een dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te passen wordt onder voorwaarden overgedragen aan de teamcoördinator Belastingvoorstellen 2015 Wijzigen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het jaar 2015 Besluit Raad voorstellen de bouwverordening en het algemeen deel van de welstandsnota gewijzigd vast te stellen Wijziging bouwverordening en aanpassing algemeen deel welstandsnota Besluit Raad voorstellen de bouwverordening en het algemeen deel van de welstandsnota gewijzigd vast te stellen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-18-november-2014_24962.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 11 november 2014
  bijstand Besluit Vastgesteld Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling Besluit Aangehouden Gunning overeenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo Besluit Overeenkomst aangaan met de aanbieders van zorg ISV3 aanvraag herbestemming ABN Ambro te Burgum Besluit Het projectplan Herbestemming ABN Amro en omgeving ten behoeve van de aanvraag ISV3 is vastgesteld ISV3 aanvraag herontwikkeling vm Schalmeiterrein en omgeving Besluit Het projectplan Herontwikkeling vm Schalmeiterrein en verbetering ontsluiting naar de Rijksstraatweg te Hurdegaryp ten behoeve van de aanvraag ISV3 is vastgesteld Woningbouw locatie Gereformeerde Kerke Noardburgum Besluit Het woningbouwplan opnemen in het bestemmingsplan Noardburgum e o 2013 Staat van bestuur 2014 Besluit De tweejaarlijkse trendrapportage voor kennisgeving aangenomen Stukken Buitengewone Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten17 november 2014 Besluit Voor kennisgeving aangenomen en de gemaakte opmerkingen adviezen meegeven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in de ledenvergadering Vaststelling bestemmingsplan Omgeving Skûlenboarch Besluit Instemmen met het raadsvoorstel Rioolvervanging Dr Prinsweg te Sumar Besluit Instemming met de rioolvervanging Toekennen naam aquaduct in het Prinses Margrietkanaal en de Centrale As Besluit Het aquaduct de naam Hendrik Bulthuis Akwadukt geven Verordening tegenprestatie 2015 gemeente Tytsjerksteradiel Besluit De gemeenteraad voorstellen om de verordening tegenprestatie 2015 vast te stellen Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 11 november2014 pdf 133 28 KB Document download informatie Bestanden

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-11-november-2014_24959.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 21 oktober 2014
  Het college is akkoord en besluit aanvullend dat de ondernemers goed moeten worden betrokken bij dit project Planningslijst college B W Termijnagenda gemeenteraad Besluit Besproken Onderzoeksplan 2015 doelmatig doeltreffendheid ex art 213a Besluit Het college besluit geen onderzoeksplan op te stellen Gunningen Wmo maatwerkvoorzieningen Besluit Het college besluit tot gunning van de ingediende aanbiedingen Subsidie RegioMarketing Toerisme RMT 2015 Besluit Kennisnemen van de subsidieaanvraag voor 2015 van de Stichting RegioMarketing

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-21-oktober-2014_24956.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 13 oktober 2014
  2014 bekent voor zover het om te publiceren punten gaat Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn Opening Mededelingen en ingekomen stukken Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 7 oktober 2014 Besluit Vastgesteld Programmabegroting 2015 2018 Besluit Vastgesteld Juridisch advies uittree regeling Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem Besluit Instemmen met inwinnen juridisch bindend advies inzake uittree regeling onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad Hijsinstallatie vlaggenmasten in tweetal kerktorens Besluit Instemmen met plaatsing hijsinstallatie in kerktorens van de Pauluskerk Aldtsjerk en de Mariakerk Oentsjerk en de benodigde financiën hiervoor beschikbaar stellen Grondaankoop voor Leeuwerikhoeve Besluit De benodigde grond aankopen 2e Kwartaalrapportage 2014 Caparis NV Besluit Voor kennisgeving aangenomen Regeling briefadres Tytsjerksteradiel Besluit Instemming met de Regeling briefadres Tytsjerksteradiel 2014 Verordening basisregistratie personen 2014 Besluit De raad voordtellen de verordening basisregistratie personen 2014 vast te stellen met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014 Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 13 oktober 2014 pdf 92 79 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-13-oktober-2014_23270.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college / Besluitenlijst 7 oktober 2014
  burgemeester en wethouders 30 september 2014 Besluit Vastgesteld Vervolgverkenningen programmabegroting 2015 Besluit Het college is akkoord met het advies De begroting wordt aangepast aan de gemaakte opmerkingen en wordt volgende week opnieuw aangeboden ter vaststelling Inkoop Zorg voor jeugd 2015 Besluit De inkoop documenten vaststellen Documenten Samenvattingen bij besluitenlijst 7 oktober 2014 pdf 56 1 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/besluitenlijst-7-oktober-2014_23267.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Publicaties en verslagen / Besluiten van het college
  maart 2015 Besluitenlijst 17 maart 2015 Besluitenlijst 10 maart 2015 Besluitenlijst 17 februari 2015 Besluitenlijst 3 maart 2015 Besluitenlijst 23 februari 2015 Besluitenlijst 20 januari 2015 Besluitenlijst 13 januari 2015 Besluitenlijst 27 januari 2015 Besluitenlijst 3 februari 2015 Besluitenlijst 10 februari 2015 Besluiten van het college Collegeprogramma Begrotingscyclus Politieke termijnagenda Perspectiefnota Begroting Bestuursrapportages Jaarrekening Treasury beleid Verordeningen en beleidsstukken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/archief/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Afval en duurzaamheid
  NEE NEE sticker NEE JA sticker Overig Overig Asbest Als wegbrengen niet kan Als wegbrengen niet kan Grofvuil laten ophalen Snoeiafval laten ophalen Takken of snoeiafval verbranden Afmelden ophalen klein chemisch afval Dieren Dieren Zwerfdieren Ongediertebestrijding Ophalen van afval Ophalen van afval Afvalkalender Afvalcontainers Afval oud papier Groen Groen Compost Houtsnippers Boomwallen en houtsingels onderhouden en verbranden takken Bomen kappen Aanpassingen groen in de gemeente Contact opnemen Vraag aan de

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/afval-en-duurzaamheid_44699/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Zwerfdieren
  telefoon 0511 521609 D de Jong Breedijk 1 Ryptsjerk 0511 432197 Dierenarts DAP A7 Noord www a7noorddierenartsen nl Dierenarts DAP Hurdegaryp www daphardegarijp nl Hulpbehoevende vogels en reeën Stichting De Fûgelpits Mokselbankwei 1 Moddergat 0519 32 15 91 of 06 10 69 53 39 fugelpits planet nl Hulpbehoevende vogels en inheemse wilde dieren De Fûgelhelling De Feart 1 te Ureterp 0512 51 43 28 info defugelhelling nl Hulpbehoevende waterschildpadden Schildpaddenopvang Nederland Warmoltstrjitte 7 Harkema 0512 72 90 23 of 06 21 90 88 43 info schildpaddenopvang nl Voorwaarden De voorwaarden voor het melden van dieren waarvan de eigenaar onbekend is zijn als volgt Dode dieren alle dode dieren binnen kantoortijden melden bij de gemeente alle dode dieren buiten kantoortijden melden bij de politie 0900 8844 Gewonde dieren dierenambulance Noordoost Friesland 0512 330 001 Menukeuze 1 of www dierenambulancenof nl rijdt alleen voor gewonde honden of katten 24 uur per dag bereikbaar alle gewonde dieren melden bij Dierenarts DAP A7 Noord www a7noorddierenartsen nl Dierenarts DAP Hurdegaryp www daphardegarijp nl Niet gewonde dieren Loslopende honden en katten Dierenwelzijnscentrum Adventure Alde Dyk 29 Kootstertille Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10 00 en 16 00 uur 0512 330 001 Op zaterdag van 10 00 16 00 uur s avonds en op zon en feestdagen telefonisch te bereiken op 0512 330001 Dit geldt alleen voor gewonde dieren of zwerfdieren die een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving vormen Website www dierenwelzijnscentrumadventure nl vee en overige dieren melden bij de politie 0900 8844 De asielhouder regelt zelf in overleg met u het vervoer van het dier Het dier kan mogelijk dood langs de kant van de weg liggen Van katten die door de buitendienst dood langs de weg worden gevonden wordt een foto gemaakt Daarna worden de dieren afgevoerd en wordt er een vermelding

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/zwerfdieren_671.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •