archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Milieu, omgevingsvergunning of melding
  U kunt de aanvraag of melding alleen digitaal doen Ook via Activiteitenbesluit Internetmodule AIM kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen Vergunning aanvragen Vul het aanvraagformulier volledig in Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening zienswijze hierover geven Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit Geef dan in uw zienswijze aan waarom U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt Melding doen Doe de melding minimaal 4 weken voordat u uw activiteiten begint De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan De gemeente bekijkt of de melding compleet is en vraagt u soms om aanvullende gegevens Milieuregels Milieuregels waar u zich aan moet houden gaan onder andere over het volgende verwerken van afval geluidsniveau van uw bedrijf gebruik van energie vervuiling van water bodem en lucht Vooroverleg Wilt u voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente U vindt hier informatie over Wat ook van belang kan zijn Wat ook van belang kan zijn Meer informatie Meer informatie over de milieuregelgeving en het activiteitenbesluit vindt u op www infomil nl Aanvraag vergunning gewone aanvraag Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden Beslist de instantie niet binnen de termijn

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/milieu-omgevingsvergunning-of-melding_27.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Bestemmingsplan, omgevingsvergunning strijdig gebruik
  u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen U doet 1 aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingsplan U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten U vraagt de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik aan via Omgevingsloket online Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode Bedrijven doen de aanvraag met eHerkenning Soms hebt u ook voor een andere activiteit een omgevingsvergunning nodig Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt In dat geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen Het kan gaan om de volgende soorten plannen bestemmingsplan een gemeentelijk uitwerkings of wijzigingsplan beheersverordening exploitatieplan regels op grond van de provinciale verordening regels op grond van een AMvB bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis en herstelwet regels van het voorbereidingsbesluit Gebruik in strijd met een bestemmingsplan In een bestemmingsplan staat voor welk doel een gebied gebruikt mag worden Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied het doel wonen Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning Dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan In de volgende gevallen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig voor strijdig gebruik U woont in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is U gebruikt de openbare ruimte als privé tuin hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar U start een hotel restaurant of bed and breakfast in uw woning U gebruikt een woning als winkel kantoor bedrijf fabriek of magazijn U gebruikt weiland als kampeerterrein festivalterrein of landingsplaats U gebruikt een recreatiewoning als woning U vindt

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bestemmingsplan-omgevingsvergunning-strijdig-gebruik_623.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Bestemmingsplannen
  de website www ruimtelijkeplannen nl Let wel goed op de status Ook de door de burgemeester en wethouders vastgestelde wijzigingsplannen vindt u daar Ruimtelijke beleidsplannen Ruimtelijke beleidsplannen Gemeente provincie en rijk stellen ook ruimtelijke beleidsplannen vast Deze plannen geven richting aan de kleinere bestemmingsplannen Beleidsplan recreatie en toerisme In het beleidsplan recreatie en toerisme kunt u alles lezen over hoe de gemeente toerisme en recreatie geregeld heeft Structuurvisie en woonvisie De gemeente heeft in gesprekken en bijeenkomsten met deskundigen en burgers gevraagd hoe Tytsjerksteradiel er in 2020 uit moet zien Finster op Romte is de uitwerking daarvan Het is de nieuwe Structuurvisie van de gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsnotitie Smidspaed Earnewâld Het huidige gebruik van een aantal percelen aan het Smidspaed in Earnewâld is niet in overeenstemming met de planologische bestemming Daarom wordt er in een beleidsnotitie duidelijkheid gegeven wat er in het gebied mogelijk is Plannen ter inzage Plannen ter inzage Sommige van de in voorbereiding zijnde plannen kunt u al bekijken Dit kan op de website www overheid nl Plannen in voorbereiding Plannen in voorbereiding Mogelijk is er voor uw locatie een nieuw bestemmingsplan of een wijzigingsplan in voorbereiding Dit kan goed voor u zijn omdat u mogelijk geen planwijziging

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/bestemmingsplannen_44972/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Bestemmingsplan, wijzigen
  u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is Wat is een bestemmingsplan In een bestemmingsplan staan regels over het ver bouwen en gebruik van de grond en de gebouwen in de gemeente Tytsjerksteradiel Er wordt omschreven waar wel en waar niet mag worden gebouwd en onder welke voorwaarden Daarnaast geeft het aan waar zich bijvoorbeeld woningen winkels bedrijvigheid of horeca mogen bevinden en welke grond bedoeld is voor wegen en groen Het doel van een bestemmingsplan is tweeledig Het geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen De bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen dus voor burgers bedrijven instellingen en overheden Voor heel veel algemene en juridische informatie over bestemmingsplannen en de relatie daarvan met andere planologische wetten en regels verwijzen wij u graag naar de landelijke website www bestemmingsplan nl Hoe komt een bestemmingsplan tot stand Voordat de gemeente meestal per dorp of streek een bestemmingsplan maakt worden er kaders vastgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen in een Structuurvisie een Woonplan of andere ruimtelijk relevante beleidsplannen Deze ruimtelijke beleidsplannen vormen de fundamenten voor de uitwerking in een bestemmingsplan Informatie over de procedure van een bestemmingsplan ook qua tijdsplanning vindt u hier Ook vinden er wanneer ontwikkelingen dat rechtvaardigen op perceelsniveau incidentele wijzigingen van bestemmingsplannen plaats Omdat het wijzigen van een bestemmingsplan een ingrijpende en kostbare aangelegenheid is staat de gemeente in principe terughoudend tegenover dergelijke verzoeken Het is dan ook van groot belang dat bij herzieningen van bestemmingsplannen een min of meer 10 jaarlijkse cyclus een ieder zijn of haar wensen tijdig kenbaar maakt U vindt hier informatie over Meenemen Meenemen Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen zoals omschrijving van bouwplannen bouwtekeningen oude en nieuwe situatie situatietekeningen en of plattegrond

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/bestemmingsplan-wijzigen_169.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Planschade
  hierover Recht op planschade Het recht op vergoeding van planschade is geregeld in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening Een verzoek om planschadevergoeding kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders Een van de voorwaarden is wel dat de ruimtelijke ontwikkeling onherroepelijk moet zijn Dit is het geval wanneer er geen bezwaar of beroepsmogelijkheden meer zijn Hoe werkt het Een verzoek om planschade dient u in met een aanvraagformulier bij het college van burgemeester en wethouders Uw verzoek wordt behandeld door een onafhankelijke schadecommissie Hoe een schadeadvies tot stand moet komen is vastgelegd in de verordening hierover Kosten Houd er rekening mee dat u voor het in behandeling nemen van een planschadeaanvraag een wettelijk drempelbedrag moet betalen Dit bedrag is voor dit jaar 300 Als op uw aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist krijgt u dit bedrag terug Dit bedrag krijgt u terug wanneer de schadecommissie besluit dat er planschade is Een planschadevergoeding krijgt u daarbij alleen wanneer de schade hoger is als 2 van de taxatiewaarde De taxatiewaarde is gelijk aan de WOZ waarde Deze ontvangt u ieder jaar van de gemeente Is deze waarde naar uw mening niet juist dan kunt u zelf een taxatie laten uitvoeren Voorbeeld U dient een verzoek om planschadevergoeding in De schadecommissie beoordeelt dit verzoek Stel de taxatiewaarde van uw woning is 200 000 Als er volgens de schadecommissie geen waardevermindering is ontvangt u geen vergoeding en krijgt u ook de betaalde 300 niet terug Als de waardevermindering wordt vastgesteld op 4 000 ontvangt u geen vergoeding U zit dan op of onder de grens van 2 Wel ontvangt u de betaalde 300 terug Als de waardevermindering wordt vastgesteld op 10 000 dan ontvangt u een vergoeding van 6 000 Dat is de schade min de drempel van 2

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/planschade_241.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Incidentele festiviteit melden
  de gemeente Doe de melding online U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten U meldt uw festiviteit bij de gemeente met het digitale formulier Geef hierbij de volgende informatie omschrijving van activiteiten datum en tijdstip verwachte geluidsproductie soort tijd en plaats Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren U vindt hier informatie over Kosten Kosten De melding is gratis U vindt hier informatie

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/incidentele-festiviteit-melden_507.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Alcohol schenken
  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar Op het evenement mag u geen sterke drank 15 alcohol verkopen De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken is minimaal 21 jaar is van goed gedrag Wilt u alcohol schenken op een besloten feest Dan hoeft u geen drank en horecavergunning of ontheffing aan te vragen U vindt hier informatie over Kosten Kosten Aan deze ontheffing

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/alcohol-schenken_63.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Drank- en horecavergunning
  u moet weten Wat u moet weten U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf Dan moet u dit melden bij de gemeente U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen Voorwaarden U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar alle leidinggevenden zijn van goed gedrag er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte hoogte ventilatie en toiletruimte Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden huisregels ophangen in kantines cursussen voor barvrijwilligers opstellen van een bestuursreglement in verband met sociale hygiëne U vindt hier informatie over Meenemen Meenemen geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd plattegrond van het bedrijf inclusief terras officieel bestuursreglement dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen De gemeente kan om extra stukken vragen bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden U vindt hier informatie over Kosten Kosten leges 2015 Drank en Horecavergunning

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/drank-en-horecavergunning_61.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •