archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Kledinginzameling, toestemming
  u moet weten U kunt een verzoek om een inzamelvergunning textiel indienen bij de gemeente Verstuur uw brief naar Gemeente Tytsjerksteradiel Postbus 3 9250 AA Burgum U vindt hier informatie over Wat ook van belang kan zijn Wat ook van belang kan zijn Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF geeft informatie over organisaties die kleding inzamelen voor goede doelen De gemeente gebruikt deze informatie om te bepalen of u kleding mag

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/kledinginzameling-toestemming_299.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Loterij, prijsvraag, bingo organiseren
  Is het prijzenpakket minder dan 4 500 Dan vraagt u de vergunning aan bij de gemeente Doe dit minimaal 4 weken van tevoren Is het prijzenpakket meer dan 4 500 Dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit Let op Organiseert u een prijsvraag en is het prijzenpakket minder dan 2 300 Dan hoeft u de vergunning niet aan te vragen Bingo aanmelden Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente Let op Organiseert u een loterij prijsvraag bingo of ander kansspel Dan moet u kansspelbelasting betalen Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt Regels loterij organiseren U mag een loterij organiseren als u zich houdt aan deze regels Minimaal 50 van de opbrengst gaat naar het goede doel Maximaal 50 van de opbrengst gebruikt u om het prijzenpakket en de kosten te betalen U mag maximaal 13 trekkingen doen in de periode waarvoor u de vergunning krijgt Regels prijsvraag organiseren U mag een prijsvraag organiseren als u zich houdt aan deze regels De deelnemer levert een actieve bijdrage Bijvoorbeeld een slagzin maken een verhaal schrijven of een foto maken Een jury bepaalt wie de prijzen wint Regels bingo organiseren U mag de bingo organiseren als u zich houdt aan deze regels Een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat organiseert de bingo De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal 400 De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal 1 550 Regels promotioneel kansspel organiseren U mag een promotioneel kansspel organiseren als het doel is reclame maken Bijvoorbeeld voor een product dienst of organisatie U moet zich houden aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen U vindt hier informatie over Meenemen Meenemen Verstrek bij uw vergunningaanvraag of uw bingo melding de volgende gegevens de opzet van het kansspel de

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/loterij-prijsvraag-bingo-organiseren_371.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Reclame plaatsen
  aanvraag alleen digitaal doen Gebruik hiervoor eHerkenning Vergunning aanvragen Vul het aanvraagformulier volledig in Geef hierbij de volgende gegevens waarom u reclame wilt plaatsen de plaats van de reclame op een kaart hoe groot de reclame is een tekening of een foto van de reclame Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente U krijgt een ontvangstbevestiging Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt Wat voor soorten tijdelijke reclameborden zijn er sandwichborden om lantaarnpalen driehoeksborden om lantaarnpalen reclameborden niet zijnde driehoeks sandwichborden De beleidsregels voor tijdelijke reclameborden houden het volgende in Per tijdseenheid op hetzelfde moment mogen maximaal 38 driehoeksborden of sandwichborden in de gemeente Tytsjerksteradiel staan waarvan maximaal 10 borden in Burgum 10 in Hurdegaryp en 2 per dorp in de overige 9 dorpen Per aanvrager kunnen maximaal 28 borden voor de gehele gemeente worden aangevraagd waarvan maximaal 5 borden in Burgum 5 borden in Hurdegaryp en 2 per dorp in de overige 9 dorpen In Mûnein Earnewâld Ryptsjerk Jistrum en Noardburgum mogen géén borden worden geplaatst Per dorp zijn één of meer straten aangewezen waar de borden mogen worden geplaatst Deze straten zijn genoemd in de bijlage die u bij de vergunning krijgt De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de gewenste plaatsingsperiode te worden ingediend De plaatsing van borden mag voor de duur van maximaal 2 weken Bij een cumulatie van aanvragen geldt voor alle dorpen aanvragen voor activiteiten die in onze gemeente worden gehouden krijgen voorrang voor wat betreft plaatsing dit onder voorwaarde dat de aanvraag minimaal 4 weken voor gewenste plaatsingsperiode is ingediend daarna wordt het uitgangspunt wie het eerst komt die het eerst maalt toegepast als de aanvraag minder dan 4 weken voor gewenste plaatsingstermijn is ingediend geldt in alle gevallen wie het eerst komt die het eerst maalt

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/reclame-plaatsen_265.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Rioolaansluiting aanvragen
  aanleg van de riolering Vraag rioolaansluiting aan U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten Een nieuwe aansluiting bestaat uit het leggen van een aansluitleiding vanaf het hoofdriool tot aan de perceelgrens het aanbrengen van een ontstoppingsputje ter hoogte van de perceelgrens op eigen erf Deze worden altijd door of vanwege de gemeente aangelegd Het particulier riool vanaf de woning tot aan het ontstoppingsputje wordt door en op kosten van de eigenaar aangelegd Aansluiting op het hoofdriool kan alleen wanneer het particuliere riool reeds is aangelegd Bel eerst even Om een nieuwe aansluiting te kunnen realiseren heeft u vooraf een vergunning nodig van de gemeente Belt u eerst even om van tevoren door te spreken hoe alles werkt rondom uw aanvraag Bel met telefoonnummer 14 0511 en vraag naar Brita van der Woude of Rob de Vries Digitaal aanvragen Vraag uw rioolaansluiting digitaal aan Nadat uw aanvraag is getoetst en er geen belemmeringen zijn om uw bouwwerk aan te sluiten op het hoofdriool ontvangt u van ons een aansluitvergunning met daarbij informatie over de ligging en hoogtematen van het hoofdriool Op grond van deze informatie kunt u het particuliere aansluitgedeelte laten aanleggen Zodra dit gedeelte kan worden aangesloten op het hoofdriool dan kunt u dat doorgeven aan de balie Bouwen en Wenjen U vindt hier informatie over Kosten Kosten Standaard aansluitleiding op vrijverval riool Standaardtarief aanlegkosten perceelsgrens hoofd riool tot 5 0 meter 613 25 Meerprijs per strekkende meter extra aansluitleiding 49 75 Bij afwijkende diameter 125mm wordt een meerprijs in rekening gebracht U vindt hier informatie over Wat ook van belang kan zijn Wat ook van belang kan zijn Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente Er

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/rioolaansluiting-aanvragen_573.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Slopen van gebouw of woning, sloopmelding
  dit minimaal 2 werkdagen van tevoren Bent u klaar met de werkzaamheden Dan meldt u dit ook bij de gemeente Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden Bedrijfsmatige asbestverwijdering De sloopmelding moet 4 weken voor het tijdstip van slopen worden ingediend In bijzondere situaties en bij onderhoud aan huurwoningen kan besloten worden dat de werkzaamheden eerder mogen worden uitgevoerd Bij de melding moet in ieder geval een duidelijke situatietekening een asbestinventarisatierapport en indien nodig een sloopveiligheidsplan toegevoegd worden Ga voor het volledige overzicht naar de indieningsvereisten Na de melding via het omgevingsloket ontvangt u een brief van de gemeente waarin is aangegeven of de melding compleet is ingediend Is dit het geval dan ontvangt u een bevestigingsbrief en is uw melding afgehandeld Is de melding niet volledig dan krijgt u hiervan bericht en kunt u uw melding aanvullen Zolang u geen volledige melding heeft ingediend mag u niet beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden Wanneer geen sloopmelding nodig In het kader van de uitoefening van een bedrijf is een sloopmelding niet nodig als het gaat om het verwijderen van onder een verwarmingstoestel geklemde vloerplaat beglazingskit in de constructie van kassen rem en frictiematerialen pakkingen uit verbrandingsmotoren en procesinstallaties met een nominaal vermogen van ten hoogste 2250 kW Particulier sloopafval en asbest Voor particulieren geldt dat zij het sloopafval gescheiden moeten aanleveren op de gemeentelijke stortplaats of door een daartoe bevoegd bedrijf moeten laten afvoeren Bij de sloop zelf moet er toezicht zijn op alle materialen die vrijkomen Omdat er vroeger veel asbest werd toegepast is een onderzoek naar de aanwezigheid daarvan noodzakelijk Zo n onderzoek mag alleen gedaan worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau gecertificeerd conform BRL 5052 Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf Heeft u minder dan 35

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/slopen-van-gebouw-of-woning-sloopmelding_519.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Spandoek of aankondigingsbord plaatsen, toestemming
  Deze ontheffing vergunning kunt u digitaal aanvragen U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Dit doet u minimaal 4 weken van te voren U ontvangt dan een schriftelijke vergunning van ons U vindt hier informatie over Kosten Kosten Leges vergunning reclameborden en spandoeken Leges 2015 eerste week tweede week reclameborden en spandoeken 22 45 7 50

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/spandoek-of-aankondigingsbord-plaatsen-toestemming_555.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Standplaats
  of een ijskraam Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg Vraag de standplaatsvergunning aan Op maandag 21 september 2015 is er weer Burgumer Merke U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Geef bij uw aanvraag de volgende informatie welke goederen of diensten u verkoopt op welke plek u de standplaats wilt met situatietekening op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken Wilt u een standplaats op één van de weekmarkten in Burgum Hurdegaryp of Gytsjerk Dan heeft u een marktvergunning van de gemeente nodig De aanvraag voor zowel de standplaats als de marktplaats kunt u digitaal indienen U vindt hier informatie over Kosten Kosten Kosten standplaatsvergunning vergunning standplaats op particulier terrein 17 15 daarbij per dag of dagdeel 1 30 vergunning standplaats op openbaar terrein 22 15 daarbij per dag of dagdeel 5 25 U vindt hier informatie over Wat ook van belang kan zijn Wat ook van belang kan zijn Bezwaar maken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/standplaats_325.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Alle producten en diensten / Straatartiest optreden
  toneelvoorstelling houden of uw beeldende kunst exposeren U hebt daarvoor een ontheffing nodig van de gemeente Vraag ontheffing aan U vindt hier informatie over Kosten Kosten Aan deze ontheffing zijn legeskosten verbonden leges 2015 ontheffing 17 35 U vindt hier informatie over Wat ook van belang kan zijn Wat ook van belang kan zijn Formulier optreden straatartiest pdf Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/alle-producten-en-diensten_44097/product/straatartiest-optreden_45.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive