archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Beschikbare panden
  panden Beschikbare panden Voor een overzicht van de beschikbare bedrijfspanden wordt u hieronder doorverwezen Kantoorpanden Tytsjerksteradiel Bedrijfshallen Tytsjerksteradiel Winkels Tytsjerksteradiel Horecapanden in Fryslân Praktijkruimtes in Fryslân Agrarisch vastgoed Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons 06 21 15 48 97 Het is niet mogelijk om naar dit nummer te

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/beschikbare-panden_45105/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Kantoorlocaties en bedrijfspanden
  de panden kunt u bekijken op de situatieschets kantoorlocaties Burgum west onderaan deze pagina Burgum Eeburght Aan de Prins Bernardweg nabij het politiebureau is ruimte gereserveerd voor een tweetal gebouwen Binnen de bestemming gemengde doeleinden kunnen kantoren dienstverlenende bedrijven of sociaal medische functies gevestigd worden Kavel B is gereserveerd voor een bewegingscentrum Kavel C is nog beschikbaar De situatieschets kavel c Burgum Eeburght onderaan deze pagina geeft een goede indruk van de ligging en geplande parkeervoorziening Hurdegaryp Nabij het treinstation in Hurdegaryp en aan de doorgaande weg naar Leeuwarden is een unieke kantoorlocatie beschikbaar Er is nog ruimte voor 6 kantoorpanden Op de situatieschets kantoorlocatie in Hurdegaryp onderaan deze pagina is de ligging en grootte van de beschikbare kavels aangegeven Afspraak maken Heeft u interesse in één van de bovengenoemde kantoorlocaties Neem dan contact met de gemeente via 14 0511 Bedrijfspanden Voor een overzicht van de beschikbare bedrijfspanden wordt u hieronder doorverwezen Kantoorpanden Tytsjerksteradiel Bedrijfshallen Tytsjerksteradiel Winkels Tytsjerksteradiel Horecapanden in Fryslân Praktijkruimtes in Fryslân Agrarisch vastgoed Documenten Situatieschets Hurdegaryp pdf 62 34 KB Situatieschets Burgum Eeburght pdf 116 36 KB Situatieschets bedrijvenpark Burgum West pdf 230 9 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/kantoorlocaties-en-bedrijfspanden_45174/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Lichtbeleid stallen
  bij betrokken zijn geweest Het beleid is verwoord in enkele beleidsregels hoofdstuk 8 4 zodat voor ondernemers duidelijk is hoe de gemeente zal gaan handelen bij bestaande en nieuwe open stallen met krachtige kunstmatige verlichting Het nieuwe beleid in vogelvlucht Het uitgangspunt van het beleid is dat het doel dat de agrarische ondernemer nastreeft met de kunstmatige verlichting gehaald kan blijven worden Het beleid zet in op het minimaliseren van de lichtuitstoot en het minimaliseren van het energieverbruik De eisen die het beleid stelt aan nieuwe situaties zijn iets hoger dan die voor bestaande situaties Zodra de verlichtingsinstallatie van een geoptimaliseerde bestaande situatie of van een nieuwe situatie wordt gewijzigd wordt ook gesproken van een nieuwe situatie Nieuwe situaties Nieuwe situaties nieuwe verlichting in bestaande of nieuwe stallen moeten voortaan door middel van een milieumelding of omgevingsvergunning met professioneel lichtplan worden gemeld Hiermee dient te worden aangetoond dat de nieuwe situatie kan voldoen aan de vastgestelde doelen voor nieuwe situaties die staan beschreven in de beleidsnotitie Om deze doelen te kunnen behalen worden voortaan eisen gesteld aan de verlichtingsinstallatie en de hierbij gebruikte technieken Hoogwaardige technieken die toegepast kunnen worden staan beschreven in de beleidsnotitie De gekozen combinatie van hoogwaardige technieken moet aantoonbaar leiden tot het behalen van de doelen waaronder een lichtuitstraling die blijft binnen de vastgestelde maximaal toelaatbare waarden Bestaande situaties Bestaande situaties hebben het aanbod gekregen om te participeren in een uniek optimalisatieproject waarvoor een Provinciale subsidie beschikbaar is gesteld De gemeente LTO Noord en de provincie Fryslân hebben in samenwerking met de participerende melkveehouders in 2012 tot 2014 proefondervindelijk alle bestaande situaties geoptimaliseerd met behulp van vrij eenvoudig toe te passen hoogwaardige technieken Met succes is de lichtuitstoot hierbij met gemiddeld 80 verminderd terwijl het lichtniveau in de stal met 17 is toegenomen Tytsjerksteradiel is de

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/lichtbeleid-stallen_45426/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Horeca convenant / Cursus barcode
  een cursus Barcode Deze werd gegeven op 20 oktober en 2 november Cursusavonden in Burgum en Surhuisterveen In het kader van Veilig uitgaan organiseerden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en Verslavingszorg Noord Nederland op 26 oktober en 2 november een cursus Barcode 26 oktober 19 30 u 22 00 uur De Pleats Schoolstraat 82 Burgum 2 november 19 30 u 22 00 uur De Dikke Draai Gedempte Vaart 24 Surhuisterveen Cursus Barcode omgaan met alcohol en drugs in de horeca De cursus Barcode is bedoeld voor horecamedewerkers barman toiletmedewerker of portier Horecamedewerkers leren wat zij kunnen doen om problemen met alcohol en drugs te voorkomen De betrokkenheid van de horecaondernemer of manager is ook belangrijk bij de cursus Barcode hij is verantwoordelijk voor het alcohol en drugsbeleid binnen de horecaonderneming Van belang is dat hij het personeel ondersteunt bij het in praktijk brengen van wat het personeel tijdens Barcode geleerd heeft Horecamedewerkers worden met de cursus Barcode aangesproken op hun rol als professional in de horeca Ze krijgen algemene informatie over drugs en alcohol en wetgeving maar ook praktische handvatten om te handelen bij drugsgebruik dealen en eerste hulp bij drugsincidenten Belangrijk want horecapersoneel speelt een

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/cursus-barcode_45786/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Horeca convenant / Het convenant
  ook de verantwoordelijkheid aan kunnen om aan de nodige zelfreflectie te doen 2 De horecabranche heeft naast allerlei wettelijke verplichtingen ook een maatschappelijke taak Teveel drankgebruik en dan vooral door jongeren is een maatschappelijk probleem De horeca kan een positieve rol spelen in het aanpakken van dit probleem Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in een convenant Zo kan met de ondernemers worden afgesproken dat er een actief ontmoedigingsbeleid zal worden gevoerd op drankgebruik door jongeren Dit kan bv met flyers stickers en heldere voorlichting op een andere manier 3 Win winsituatie Voor wat hoort wat De horeca verklaart dat zij de regels serieus neemt en hier naar leeft Zij krijgt daarvoor terug dat de gemeente zich op dit punt minder zal bemoeien met de bedrijfstak Er zal minder worden gecontroleerd op naleving van de regels op het gebied van Drank en horecawet Drank en horecaverordening APV vergunningen en regels Alleen steekproefsgewijs en bij klachten zal een controle worden uitgevoerd op dit onderwerp Inrichtingen die het convenant niet ondertekenen zullen jaarlijks minimaal één keer aan een inspectie worden onderworpen 4 Heldere afspraken De horeca heeft in een informatiebijeenkomst aangegeven behoefte te hebben aan één bekend aanspreekpunt De gemeente verklaart hierin te voorzien De coördinator horeca is de spin in het web bij alles wat speelt tussen de gemeente en de horeca Hij weet wat er speelt en is de schakel tussen beide partners Een toezichthouder van het team Toezicht en Handhaving Achtkarspelen Tytsjerksteradiel zal deze rol gaan vervullen voor beide gemeenten Ook belooft de gemeente goed toe te zien op naleving van regels door anderen en hier binnen haar handhavingsbeleid tegen op te treden Je kunt mooie afspraken maken maar deelnemers aan het convenant verdienen het dat door de gemeente consequent wordt opgetreden bij overtredingen 5 Minder personele last Het toezicht

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/het-convenant_44658/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Horeca convenant / Wetgeving
  door strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie En verder vervult ook de gemeente een belangrijke rol Als maker van bestemmingsplannen en als vergunningverstrekker is zij verantwoordelijk voor de inrichting en het aanpassen van de fysieke leefomgeving Zij bepaalt waar horecabedrijven kunnen worden gevestigd en moet daarbij zorgen voor het juiste evenwicht tussen het belang van een goed horeca aanbod enerzijds en de bescherming van het woon en leefklimaat anderzijds Verder is zij als vergunningsverstrekker mede toezichthouder en zo nodig handhaver van de vergunningen die zij verleent Om deze taken goed te kunnen uitvoeren heeft de gemeente een uitgebreid juridisch instrumentarium Documenten Drank en Horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 pdf 115 58 KB Drank en Horecaverordening Achtkarspelen 2014 pdf 113 25 KB Toelichting Drank en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 pdf 117 67 KB Toelichting Drank en horecaverordening Achtkarspelen 2014 pdf 114 17 KB inrichtings eisen Drank en Horecawet horecabedrijf pdf 99 08 KB inrichtings eisen Drank en Horecawet slijtersbedrijf pdf 98 46 KB Horecanota Achtkarspelen 2011 reguliere horeca pdf 243 06 KB Beleidslijn Horeca Tytsjerksteradiel 2014 pdf 3 78 MB Preventie en handhavingsplan Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 2018 pdf 280 91 KB aanvraagformulier Drank en Horeca Model A horeca slijt pdf 33 88 KB

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/wetgeving_44660/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Horeca convenant / Links
  Ministerie het aantal geweldsincidenten in de regio doen afnemen Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de negatieve gevolgen van middelenmisbruik Om het onderwerp geweld bespreekbaar te maken is er voor de campagne een app voor smartphones ontwikkeld Burgemeester en wethouders hebben posters flyers en onderzetters uitgedeeld met de boodschap Geweld is niet oké Website www hoeistmeideholle nl hier is ook de app te downloaden Facebook Hoe is t mei de holle Nuchtere Fries Friese jongeren drinken net als jongeren in de rest van Nederland te veel te vaak en al op veel te jonge leeftijd Overmatig drinken meer dan vijf drankjes in korte tijd komt steeds vaker voor alhoewel de startleeftijd om alcohol te drinken stijgt Alcohol is schadelijk voor de gezondheid Met name het puberbrein wordt aangetast wat kan leiden tot blijvende schade aan de hersenen Voor jongeren geldt dat nog veel meer dan bij volwassenen Deze site reikt instrumenten aan voor preventie tegen alcoholgebruik voor zowel de gebruikers als de verstrekkers Het project Nuchtere Fries is een samenwerking tussen de Friese gemeenten GGD Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Politie Fryslân Koninklijke Horeca Nederland Website http platform nuchterefries nl Drank en Horecawet De Drank en horecawet vindt u via

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/links_44661/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Inwoners T-diel / Horeca convenant / Contact
  Patrick van der Ven coördinator horeca van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Vul hiervoor het digitale contactformulier in of neem contact op via de onderstaande gegevens Telefoonnummer 14 0511 E mail p vanderven achtkarspelen nl Cursus barcode Het convenant Wetgeving Links Contact Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14 0511 bellen vanuit het buitenland Openingstijden Heeft u een vraag WhatsApp ons

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/inwoners-t-diel/contact_44664/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •