archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • / Tichtby Elkoar / Dorpenteams / Medewerkers Dorpenteams
  van professionals De gemeente zorgt er voor dat de zorg wordt geleverd Tichtby Elkoar Wolkom Tichtby Wat verandert er in 2015 Interessante documenten Dorpenteams Hoe werkt het Dorpenteam Medewerkers Dorpenteams Jeugdteams Hoe werkt het Jeugdteam Jeugd en gezin Zorg Hulp en ondersteuning Huishoudelijke hulp Mantelzorgwoning Werk en Inkomen Participatiewet Ondersteuning inkomen Geen werk Wet sociale werkvoorziening Wajong Contact Dorpenteam Jeugdteam U bent hier Home Dorpenteams Medewerkers Dorpenteams Medewerkers Dorpenteams We

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/medewerkers-dorpenteams_45600/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • / Tichtby Elkoar / Jeugdteams / Hoe werkt het Jeugdteam?
  Hoe werkt het Jeugdteam Jeugd en gezin Zorg Hulp en ondersteuning Huishoudelijke hulp Mantelzorgwoning Werk en Inkomen Participatiewet Ondersteuning inkomen Geen werk Wet sociale werkvoorziening Wajong Contact Dorpenteam Jeugdteam U bent hier Home Jeugdteams Hoe werkt het Jeugdteam Hoe werkt het Jeugdteam Bij de Jeugdteams van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien De gezinswerkers van deze teams ondersteunen jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders verzorgers als er vragen of problemen zijn Heeft u hulp of ondersteuning nodig op gebied van opvoeden en opgroeien Dan neemt u contact op met het Jeugdteam Een gezinswerker van het Jeugdteam komt bij u langs Tijdens het gesprek wordt uw hulp vraag besproken Samen met de gezinswerker gaat u op zoek naar een oplossing die past bij uw situatie Wat heeft u nodig Wat kunt u zelf doen Hoe kan uw omgeving u helpen Als het nodig is zorgt het Jeugdteam ervoor dat u professionele ondersteuning krijgt ook als uw kind nu een PGB ontvangt De gezinswerker van het Jeugdteam blijft uw aanspreekpunt zolang dat nodig is De Jeugdteams hebben contact met de Dorpenteams het consultatiebureau en andere organisaties in de dorpen Ze stemmen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/hoe-werkt-het-jeugdteam_44210/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • / Tichtby Elkoar / Jeugdteams / Jeugd en gezin
  Wajong Contact Dorpenteam Jeugdteam U bent hier Home Jeugdteams Jeugd en gezin Jeugd en gezin Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet De gemeenten waren al verantwoordelijk voor taken op het gebied van preventie en opvoedingsondersteuning Deze taken worden uitgevoerd door het Centrum Jeugd en Gezin Door de invoering van de nieuwe wet komen daar taken bij Over welke nieuwe taken hebben we het Jeugdzorg gesloten Jeugd ggz Zorg voor licht verstandelijk beperkten De uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering Dyslexiezorg Centrum Jeugd en Gezin CJG Kinderen opvoeden is erg leuk maar niet altijd gemakkelijk Bij het CJG kunt u terecht voor alle informatie over opvoeden en opgroeien Alle kennis onder één dak Van jeugdgezondheidszorg tot cursussen voor ouders en opvoeders En van zwangerschapseducatie tot opvoedingsondersteuning Vanaf de zwangerschap en de geboorte van een kind tot het opvoeden en opgroeien tot een jong volwassene Daarnaast organiseert het CJG themabijeenkomsten over bijvoorbeeld positief opvoeden verslavingsproblemen en zwangerschap Eens per maand is er ook een Heit Mem café Dit is dé ontmoetingsplek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar Meer informatie over het CJG van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunt u vinden op de site Jeugdteams In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn 4 jeugdteams actief De medewerkers van de Jeugdteams ondersteunen gezinnen op zeer uiteenlopende gebieden Denk hierbij aan het aanvragen van een beschikking voor diagnostiek voor zorg in natura of bijvoorbeeld een PGB Persoonsgebonden Bugdet De medewerker van het team maakt samen met u een gezinsplan als dit nodig is Er wordt gewerkt met één vast contactpersoon vanuit één plan voor één gezin De medewerkers van de Jeugdteams werken vanuit een netwerk van specialisten Ze werken samen met onder andere huisartsen consultatiebureaus scholen en vrijwilligersorganisaties Contact Wilt u in contact komen met het CJG of het Jeugdteam Als u in

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/jeugd-en-gezin_44169/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • / Tichtby Elkoar / Zorg / Hulp en ondersteuning
  de loop van 2015 neemt een medewerker van het Dorpenteam contact met u op U wordt uitgenodigd voor een gesprek Daarin wordt samen met u besproken hoe uw ondersteuning er na afloop van uw indicatie uit gaat zien Weken van de Mantelzorger Van 10 tot en met 30 november organiseert Steunpunt Mantelzorg Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen de Weken van de Mantelzorger Op diverse locaties kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten Ook kunnen zij hun wensen kenbaar maken en deze aan de wensboom hangen Steunpunt Mantelzorg wil deze wensen gaan vervullen Dus kom langs en durf te wensen Op de website van Kearn vindt u de locaties en tijden Mantelzorgcompliment vanaf 2015 Per 1 januari 2015 vervalt de landelijke regeling voor de financiële waardering van mantelzorgers het mantelzorgcompliment In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers van hun inwoners De besluitvorming in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel omtrent de mantelzorgwaardering staat gepland voor medio oktober 2015 Dan zal duidelijk worden welke invulling de gemeenten zullen geven aan het mantelzorg compliment Tot die tijd kunnen helaas geen toezeggingen gedaan worden Nieuwe taken Vanaf 2015 hebben gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg De AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten wordt vervangen door de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning de Wet ziektekostenverzekering en de Wlz Wet langdurige zorg Mensen die vanwege een beperking bijvoorbeeld lichamelijk verstandelijk psychisch zintuiglijk of door ouderdom ondersteuning of begeleiding nodig hebben vallen straks onder de Wmo Het gaat hier niet om medische of zogenaamde lijfsgebonden zorg zoals hulp bij wassen en aankleden Eigen kracht Eigen kracht en meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen De aanpak van Tichtby Elkoar is erop gericht mensen zoveel mogelijk actief mee te laten doen in de maatschappij We helpen

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/hulp-en-ondersteuning_44168/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • / Tichtby Elkoar / Zorg / Huishoudelijke hulp
  Elkoar Wolkom Tichtby Wat verandert er in 2015 Interessante documenten Dorpenteams Hoe werkt het Dorpenteam Medewerkers Dorpenteams Jeugdteams Hoe werkt het Jeugdteam Jeugd en gezin Zorg Hulp en ondersteuning Huishoudelijke hulp Mantelzorgwoning Werk en Inkomen Participatiewet Ondersteuning inkomen Geen werk Wet sociale werkvoorziening Wajong Contact Dorpenteam Jeugdteam U bent hier Home Zorg Huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp De regelingen voor huishoudelijke hulp veranderen met ingang van 2015 Denk hierbij aan ondersteuning bij huishoudelijke klussen zoals ramen lappen stofzuigen of het schoonmaken van sanitair Deze zorg wordt meestal geleverd als zogenaamde zorg in natura via een thuishulporganisatie In de meeste gevallen blijft de hulp die bij de mensen over de vloer komt gewoon dezelfde hulp als voorheen Met ingang van het nieuwe jaar wordt het verlenen van deze zorg wel anders georganiseerd Het aantal uur hulp vormt niet langer het uitgangspunt Er wordt vooral gekeken naar het resultaat een schoon huis De nieuwe aanpak maakt het mogelijk zorg op maat te bieden Dit betekent dat het aantal uur hulp kan veranderen Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit Licht huishoudelijk hulp tot en met 3 uur per week wordt door de inwoners van de gemeente zelf geregeld en betaald

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/huishoudelijke-hulp_45122/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • / Tichtby Elkoar / Zorg / Mantelzorgwoning
  van haar dochter en schoonzoon Mantelzorg en wonen De regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning zijn eind 2014 veranderd U mag zonder vergunning bij of aan uw huis laten bouwen Met een aantal regels moet u rekening houden Wanneer is er sprake van mantelzorg Mantelzorgers zorgen langdurig vrijwillig en onbetaald voor een partner ouder kind vriend of een ander familielid Zij geven die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen Wat is een mantelzorgwoning Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning bij of aan uw eigen huis U kunt bijvoorbeeld een garage of tuinhuis verbouwen tot mantelzorgwoning Maar het is ook mogelijk een kant en klare mantelzorgwoning te laten plaatsen of iets te laten bouwen Regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning Voor een mantelzorgwoning heeft u geen vergunning nodig Maar er zijn wel een paar regels Een mantelzorgwoning mag altijd in bestaande bebouwing bijvoorbeeld een verbouwde garage De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal twee personen van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent U moet de behoefte aan mantelzorg kunnen aantonen met een verklaring van uw huisarts wijkverpleegkundige of een sociaal medisch adviseur Wij adviseren u deze verklaring aan te vragen vóórdat u gaat bouwen Wordt er iets nieuws gebouwd of geplaatst Dan moet u rekening houden met deze aanvullende zaken U mag zonder vergunning een oppervlakte van maximaal 100m2 bebouwen De mantelzorgwoning moet voldoen aan het besluit omgevingsrecht en het bouwbesluit Als u geen mantelzorg meer verleent mag de mantelzorgwoning niet langer gebruikt worden als woning U hoeft de woning niet af te breken maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen Op omgevingsloket nl kunt u zelf een vergunningscheck doen om er achter te komen of u een vergunning nodig heeft Praktische zaken De riolering en het

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/mantelzorgwoning_45765/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • / Tichtby Elkoar / Werk en Inkomen / Participatiewet
  werk Wet sociale werkvoorziening Wajong Contact Dorpenteam Jeugdteam U bent hier Home Werk en Inkomen Participatiewet Participatiewet Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe wet deze heet de Participatiewet Iedereen die kan werken maar het zonder een steuntje in de rug niet redt valt onder deze wet Deze wet is er op gericht zoveel mogelijk mensen werk te laten vinden Dit kunnen mensen met of zonder een beperking zijn

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/participatiewet_44165/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • / Tichtby Elkoar / Werk en Inkomen / Ondersteuning inkomen
  Wat verandert er in 2015 Interessante documenten Dorpenteams Hoe werkt het Dorpenteam Medewerkers Dorpenteams Jeugdteams Hoe werkt het Jeugdteam Jeugd en gezin Zorg Hulp en ondersteuning Huishoudelijke hulp Mantelzorgwoning Werk en Inkomen Participatiewet Ondersteuning inkomen Geen werk Wet sociale werkvoorziening Wajong Contact Dorpenteam Jeugdteam U bent hier Home Werk en Inkomen Ondersteuning inkomen Ondersteuning inkomen Dit is Renske De moeder van Renske is afhankelijk van de bijstand Renske wil graag op gymnastiek Gelukkig kan haar moeder hiervoor financiële ondersteuning krijgen De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen met het Jeugdcultuurfonds het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld Zij maken deelname aan bijvoorbeeld zwemlessen schoolreisjes muziekles toneelclub of sportclub mogelijk Met ondersteuning van deze organisaties is het mogelijk voor kinderen zoals Renske om toch te sporten Bekijk de mogelijkheden voor Tytsjerksteradiel Bekijk de mogelijkheden voor Achtkarspelen Beter rondkomen Er zijn verschillende manieren waarop u ondersteuning kunt vragen Op de gemeentelijke websites kunt u informatie vinden over deze regelingen U kunt hierbij denken aan individuele inkomenstoeslag of een uitgebreide ziektekostenverzekering Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn Bekijk de regelingen voor minima in Achtkarspelen Bekijk de regelingen voor minima in Tytsjerksteradiel Hulp nodig op financieel gebied Bij Ping kunt u terecht

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/tichtby-elkoar/ondersteuning-inkomen_45119/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •