archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / College Tytsjerksteradiel / Burgemeester Dhr. E.J. ter Keurs
  belangrijke mensen reikt onderscheidingen uit of houdt een toespraak als een belangrijk festival wordt geopend Verder onderhoudt hij contacten met bestuurders bij de provincie in Leeuwarden en de rijksoverheid in Den Haag Portefeuille Algemeen bestuurlijke zaken Openbare orde en veiligheid Politie Brandweer Personeel en Organisatie Communicatie informatievoorziening en automatisering Ontwikkeling dienstverlening Klantcontactcentrum Economische Zaken en bevordering werkgelegenheid Handhaving Nevenfuncties Nevenfuncties op grond van het burgemeesterschap Lid Algemeen bestuur GR veiligheidsregio Fryslân 4 uur mnd niet betaald Lid Algemeen bestuur FUMO 2 uur mnd niet betaald Lid Dagelijks bestuur en AB GR werkmaatschappij 8KTD 8 uur mnd niet betaald Vertegenwoordiger Tytsjerksteradiel in Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Vitens 1 uur mnd niet betaald Voorzitter Veiligheidsdriehoek Noordoost Fryslân 4 uur mnd niet betaald Lid Comité van Aanbeveling Dam Jaarsma Jaar 1 uur mnd niet betaald Vertegenwoordiger Fryslân in Stichtingsbestuur Cevan 3 uur jaar niet betaald Nevenfuncties buiten het burgemeestersambt Voorzitter Sigaarminnend Genootschap Havana 3 uur mnd niet betaald Foarsitter bestjoer Afûk 4 uur mnd 30 Lid Lionsclub De Wâlden 6 uur mnd niet betaald Lid Comité van Aanbeveling Femke Foundation 1 uur mnd niet betaald Commissaris van Advies Coöperatie U A Changing Games 2 uur mnd Voorzitter Stichtingsbestuur Libertati Semper Frisia 2

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/college-tytsjerksteradiel_43892/item/burgemeester-dhr-ej-ter-keurs_23221.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / College Tytsjerksteradiel / Wethouder Dhr. D.A. Fokkema
  Tevens is hij de eerste locoburgemeester In zijn portefeuille heeft hij o a Onderwijs Sport en Landinrichting Dhr Fokkema vervult een aantal nevenfuncties zowel op grond van het wethoudersambt als naast het wethoudersambt Portefeuille Welzijn Onderwijs en Sport Jeugd en Jongeren Ouderenbeleid Wmo Voorzieningen Landinrichting Plattelandsbeleid Leefbaarheid Nevenfuncties op grond van het wethoudersambt Lid Bestjoerskommisje Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân Net betelle Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Caparis N V Net betelle Lid Platform jeugdzaken Tytsjerksteradiel Net betelle Foarsitter Overlegplatform Onderwijs Tytsjerksteradiel Net betelle Foarsitter Stuurgroep wonen welzijn zorg en dienstverlening Tytsjerksteradiel Net betelle Lid bestjoer Vereniging Sport en Gemeenten ôfd Noord Net betelle Ambassadeur projekt de Kanteling VNG Net betelle Lid Platform Plattelânsprojekten Noardeast Fryslân Net betelle Nevenfuncties naast het wethoudersambt Lid bestjoer Stichting Frysktalige Berneopfang stipepunt taalûntjouwing pjuttewurk en berneopfang Net betelle Lid bestjoer Stichting IJsvrij Nederland promoasje reedriden op e doarpen troch de wei fan keunststofiisbanen Net betelle Foarsitter sjury lokaal kompliment frijwilligers Tytsjerksteradiel Net betelle Foarsitter fan de Rie fan Tafersjoch fan ROC De Friese Poort Betelle Tsjerklike aktiviteiten PKN gemeente Garyp yn ferskillende funksjes Net betelle Gemeenteraad College Tytsjerksteradiel Verkiezingen Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/college-tytsjerksteradiel_43892/item/wethouder-dhr-da-fokkema_23224.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / College Tytsjerksteradiel / Wethouder Dhr. G.H. Schippers
  Wonen Volkshuisvesting Njonkenfunksjes op grûn fan it wethâldersamt Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap De Marrekrite jierliks 10 oeren net betelle Vertegenwoordiger in de Algemene leden vergadering van de Frauderisico Onderlinge Gemeenten U A jierliks 2 oeren net betelle Lid Overlegorgaan de Alde Feanen jierliks 32 oeren net betelle Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg Hûs en Hiem jierliks 16 oeren net betelle Lid Stuurgroep Regiomarketing Noordoost Fryslân jierliks 24 oeren net betelle Lid

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/college-tytsjerksteradiel_43892/item/wethouder-dhr-gh-schippers_23216.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / College Tytsjerksteradiel / Wethouder Mw. H. Rijpstra
  Baggerbelied Ferkear en Ferfier Duorsumens en Milenniumbelied Frysk Njonkenfunksjes op grûn fan it wethâldersamt Foarsitter Raad van Advies Kredietbank Nederland Net betelle 2 gearkomsten yn it jier Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland Net betelle 3 gearkomsten yn it jier Lid Bestuur Servicebureau De Friese Wouden Net betelle 2 gearkomsten mar wurdt dit jier ophefd fanwege opgean yn Fumo Lid Algemeen bestuur Sociale Werkvoorziening Fryslân Net betelle 6 gearkomsten yn it jier Vertegenwoordiger in de Alg Vergadering van Aandeelhouders Afvalsturing Friesland Net betelle kombi mei bullet 2 3 gearkomsten Lid Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden Net betelle 3 gearkomsten yn it jier Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Verlichting Fryslân Net betelle 3 gearkomsten yn it jier Lid Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten Net betelle 8 gearkomsten yn it jier Beskermfrou Ynternasjonaal Dûnsfestival Burgum Net betelle gjin tiid Plakferfangend lid Regionaal Platform Interventieteams Noord hanthavening en fraudebestriding net betelle gjin tiid Lid stjoergroep Centrale As net betelle 4 gearkomsten yn it jier Dielnimmer bestjoersoerienkomst Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân net betelle 4 gearkomsten yn it jier Njonkenfunksjes dêr bûten Redaksjelid De Reade Tried kaderblêd fan PvdA Fryslân Net betelle totaal 10 oeren Lid Ried fan Tafersjoch Sport

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/college-tytsjerksteradiel_43892/item/wethouder-mw-h-rijpstra_23219.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Politiek / College Tytsjerksteradiel / Gemeentesecretaris/algemeen directeur Oeds de Jager MAC RC
  functioneren van de organisatie Nevenfuncties Voorzitter van de rekenkamercommissie Middelsee gemeenten dat zijn Het Bildt Ferwerderadiel Leeuwarderadeel en Menaldumadeel Betaald Lid raad van toezicht Radiotherapeutisch Instituut Friesland Betaald Penningmeester Vereniging de Friesche Elfsteden Onbetaald Bestuurslid Steunfonds Christelijke Pers in Friesland Onbetaald Voorzitter van de raad van commissarissen Woningstichting Weststellingwerf Betaald Contact Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat telefoon 0511 460 512 of 460

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/college-tytsjerksteradiel_43892/item/gemeentesecretarisalgemeen-directeur-oeds-de-jager-mac-rc_23230.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Klacht over handelen gemeente
  behandeld In dit soort gevallen kunt u dit bij ons melden Graag zelfs want wij vinden dat we u goed en fatsoenlijk behoren te helpen U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten Hoe kan ik een klacht indienen direct via het klachtenformulier hiervoor is DigiD nodig schriftelijk bij burgemeester en wethouders t a v de klachtencoördinator Postbus 3 9250 AA in Burgum mondeling bij de klachtencoördinator Bel hiervoor met 14 0511 Wat gebeurt er nadat ik een klacht heb ingediend De klachtencoördinator neemt contact met u op om de klacht helder te krijgen en of om te zien of er nog iets gedaan kan worden Wilt u de klacht handhaven dan krijgt u een ontvangstbevestiging De behandelaar van de klacht nodigt u uit zodat u uw verhaal kunt doen Degene over wie geklaagd wordt wordt om een toelichting gevraagd Het college spreekt zich daarna uit over de klacht U krijgt hiervan schriftelijk bericht Als het college van mening is dat de klacht terecht is dan geeft zij in de brief aan welke maatregelen genomen worden om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen en of de dienstverlening te verbeteren U vindt hier informatie over

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/klacht-over-handelen-gemeente_221.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Aansprakelijk stellen van de gemeente
  Hebt u schade door de gemeente Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan Is dat het geval Dan krijgt u de schade vergoed U vindt hier informatie over Wat u moet weten Wat u moet weten U stuurt uw eis naar de gemeente Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen Zet in uw eis de volgende gegevens omschrijving van de gebeurtenis met plaats datum en tijd waarom u de gemeente aansprakelijk stelt welke schade u hebt geleden het schadebedrag namen van specialisten die uw schade hebben bekeken Bent u verzekerd tegen de schade Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar Zij regelen het verder met de gemeente U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft Dan krijgt u uw kosten vergoed U vindt hier informatie over Meenemen Meenemen bewijs van de opgelopen schade een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade aankoopgegevens nota s eventuele ondertekende getuigenverklaring en politierapport proces verbaal eventueel een foto als bewijs uw naam adres en telefoonnummer Als u voor iemand anders

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/aansprakelijk-stellen-van-de-gemeente_375.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Loket / Melding doen
  situatie Kies dan uit de volgende nummers gemeenteservicenummer 14 0511 werkdagen 08 30 16 30 voor vragen over milieu en meldingen zoals vervuiling losse stoeptegels of stankoverlast gemeentecalamiteitennummer 0511 460 888 buiten kantooruren voor dringende meldingen over wegen en rioleringen provincie milieucalamiteiten 058 212 24 22 24 uur per dag voor water of bodem verontreiniging vissterfte of olielozingen brandweer 112 voor omgewaaide bomen en andere gevaarlijke situaties Melding doen U

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/loket_45209/product/melding-doen_835.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •