archive-nl.com » NL » T » TYTSJERKSTERADIEL.NL

Total: 833

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Afdelingen en organisatie / Milieu, bouwen en beheer
  leefmilieu hierbij belangrijk Sportbeheer Sportbeheer verzorgt de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties Het gaat daarbij om een overdekt zwembad een openluchtbad vier sporthallen een sportzaal zes gymnastieklokalen en twaalf veldsportcomplexen Het bezoekadres van Sportbeheer is Lauermanstraat 16B te Burgum Telefoonnummer voor de huur van sportaccommodaties 0511 460734 Balie Bouwen en Wenjen De balie Bouwen en Wenjen in de hal van het gemeentehuis is voor veel burgers het eerste aanspreekpunt voor

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/afdelingen-en-organisatie_45039/item/milieu-bouwen-en-beheer_26162.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Afdelingen en organisatie / Samenleving
  een kwalitatief goed niveau van voorzieningen en dienstverlening zoveel mogelijk multifunctioneel geconcentreerd op regionaal niveau waar dat kan maar op dorpsniveau waar dat nodig is Het zorgdragen voor een binnen de regels ruimhartig stelsel van individuele voorzieningen voor mensen die daarop zijn aangewezen om deel te nemen aan de samenleving Heel concreet richt de afdeling Samenleving zich op Sportbeleid Gezondheidsbeleid Peuterspeelzaalwerk Kinderopvang Welzijnsbeleid voor jeugd en jongeren volwassenen ouderen Samenlevingsopbouw Maatschappelijke ondersteuning dienstverlening en opvang Beleid op werk inkomensondersteuning minima schuldhulpverlening Informatie advies en voorzieningen voor mensen met beperkingen Gehandicaptenbeleid Kunst cultuur en museumbeleid Beleid Frysk Muziekonderwijs Bibliotheekwerk Dorpshuizen en welzijnsaccommodaties Ontmoetingsplaatsen Speelplaatsen Onderwijs achterstands beleid leerplicht Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Volwasseneneducatie Asielzoekers vluchtelingen en inburgeringbeleid Wmo loket De afdeling Samenleving heeft in het Publiekscentrum een vraagbaak waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over de mogelijkheden in de gemeente voor welzijn dienstverlening hulpmiddelen woningaanpassingen jeugd opvoedingsproblemen inburgering zorg inkomensondersteuning Meer informatie vindt u onder Wmo loket Centrum voor Jeugd en Gezin De gemeente heeft voor het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG een coördinator aangesteld dit is mevrouw A Miedema Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een samenwerkingsverband voor alle organisaties die met jeugd werken Meer informatie vindt u

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/afdelingen-en-organisatie_45039/item/samenleving_26165.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Afdelingen en organisatie / Werk en Bijstand
  geholpen in het gemeentehuis in Burgum Team arbeidsbemiddeling Door middel van een Team Arbeidsbemiddeling legt de gemeente zelf contacten met het bedrijfsleven in en rondom de gemeente De arbeidsbemiddelaars kunnen werkgevers voorzien van gemotiveerde snel inzetbare werknemers en daarnaast kunnen zij werkgevers informeren over de mogelijkheden van scholing werken met behoud van uitkering proefplaatsingen en subsidies bij het in dienst nemen van werknemers uit het bestand van de gemeente Team

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/afdelingen-en-organisatie_45039/item/werk-en-bijstand_26167.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Afdelingen en organisatie / Bestuur, management en organisatie
  de organisatie op een aantal gebieden Bestuurssecretariaat Het bestuurssecretariaat voert taken uit die rechtstreeks bedoeld zijn om burgemeester wethouders gemeentesecretaris en de algemeen directeur te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden U kunt contact opnemen met het bestuurssecretariaat via tel 14 0511 Communicatie Het Team Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie van de gemeentelijke organisatie Ook de coördinatie en redactie van de website www t diel nl ligt bij dit team U kunt de redactie van de website bereiken via redactie t diel nl Organisatie Ondersteuning Organisatie Ondersteuning verzorgt post en archiefzaken tekstverwerking en receptie de huisdrukkerij bode en huishoudelijke dienst systeem en netwerkbeheer en de week en jaarmarkten Personeel en Organisatie De gemeente Tytsjerksteradiel biedt een prettig werkklimaat aan de ongeveer 280 medewerkers Een werkklimaat waarin leren van en met elkaar gestimuleerd wordt waar noflik met elkaar wordt omgegaan en waar ruimte is voor nieuwe ideeën Personeel en Organisatie stimuleert dit door continue aandacht voor het personeelsbeleid en goede personeelszorg U als burger heeft daar indirect ook profijt van omdat u gemotiveerde en plezierige ambtenaren aantreft bij de uitvoering van de gemeentelijke taken Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en route Telefoonnummer 14

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/afdelingen-en-organisatie_45039/item/bestuur-management-en-organisatie_26168.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Afdelingen en organisatie / Financiële en Juridische zaken
  en bestrijding brandweerzaken en politiezaken openbare orde en veiligheid inspraakverordening klachtenregeling verordeningen en contractenbeheer beleid uitvoering bijzondere wetten integraal veiligheidsbeleid juridische kwaliteitszorg Brandweer hulpverlening en brand en rampenbestrijding in preventieve en repressieve zin door gemeentelijke brandweer Financiën Financiën verzorgt de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen De belangrijkste hiervan zijn onroerende zaak belasting OZB rioolheffing afvalstoffenheffing Verder zorgt Financiën voor betalingsverkeer en het innen van de vorderingen van de gemeente boekhouding treasuryfunctie geldleningen verzekeringen begroting jaarrekening en periodieke rapportages beleidsadvisering beleidsplanning administratieve organisatie en interne controle rechtmatigheidcontrole Meer informatie over belastingen www t diel nl belastingen of telefonisch via 14 0511 Let ook op de jaarlijkse bijsluiter bij de aanslag Zie verder onder het kopje Financiën en belastingen Koninklijke onderscheiding De aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen het lintje worden door de afdeling FJZ in behandeling genomen Kent u iemand die een lintje verdient en wilt u die persoon voordragen Neemt u dan eerst contact op met mw Y de Graaf tel 14 0511 e mail ydegraaf t diel nl Zij kan in grote lijnen een indicatie geven over de vraag of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding Verder kan zij informatie geven over het verloop van de procedure

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/afdelingen-en-organisatie_45039/item/financiele-en-juridische-zaken_26170.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Inkoopbeleid en -voorwaarden
  met inkoopprocessen en welke drempels er gebruikt worden Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop Europese openbare meervoudig onderhandse en onderhandse aanbestedingen moeten worden uitgevoerd Documenten Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten pdf 742 62 KB Inkoop en aanbestedingsbeleid 2013 pdf 408 04 KB Document download informatie Bestanden met de extensie pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Reader Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/inkoopbeleid-en-voorwaarden_45147/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Organisatie & bestuur T-diel / Tips bij aanbestedingen
  gebonden Zoek samenwerking via onderaanneming of combinaties Maak gebruik van de productgroep criteria die door AgentschapNL zijn vastgesteld Zorg ervoor dat de onderneming invulling geeft aan duurzaam ondernemen Maak altijd gebruik van een informatieronde voor een aanbesteding Zorg ervoor dat de ondertekening van verklaringen rechtsgeldig is Na gunning moet vaak nog aan een aantal verplichtingen worden voldaan Maak een weloverwogen keuze op welke aanbestedingen u wel of niet wilt inschrijven Offertetrajecten kosten tijd en dus geld Stuur geen standaard offerte maar maak een offerte op maat Vaak is het format waarin een offerte moet worden ingediend voorgeschreven Het is vaak niet toegestaan om contact te zoeken met een andere persoon binnen dezelfde organisatie tijdens een aanbestedingsprocedure Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat alle gegadigden beschikking hebben over gelijke informatie Dien uw offerte op tijd in Dien uw offerte compleet in Binnen de geldende regelgeving is vrijwel geen ruimte voor het later indienen van nieuwe informatie Dien uw offerte zonder voorbehouden in Volgens de geldende regelgeving is een inschrijving onder voorbehoud geen inschrijving Check regelmatig deze website voor de aankondigingen van aanbestedingen in de regio Contact opnemen Vraag aan de gemeente Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum adres en

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/tips-bij-aanbestedingen_45149/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gemeente Tytsjerksteradiel / Oars / Nieuws / Tytsjerksteradiel en de millenniumcampagne
  ondersteunen Dankzij deze doelen die dit jaar behaald moeten zijn hebben 189 landen van de Verenigde Naties de focus gelegd op wereldwijde armoedebestrijding en meer gezondheid en duurzaamheid Hoewel niet alle doelen behaald zullen worden is de inzet wel succesvol Zo is extreme armoede in de wereld ten opzichte van 1990 gehalveerd net als moeder en kindersterfte Daarnaast gaat nu 90 van de kinderen in ontwikkelingslanden naar school en hebben 2 3 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater Tytsjerksteradiel is als millenniumgemeente verbonden met de millenniumdoelen De gemeente heeft haar inzet vooral gericht op millenniumdoel 7 en 8 meer duurzaamheid en eerlijke handel Het behalen van de titel Fairtrade Gemeente het ondersteunen van het Friese project Schoon water voor Mozambique en veel aandacht besteden aan energiebesparing zijn voorbeelden van de gemeentelijke inspanning Om inwoners te betrekken bij de millenniumdoelen heeft de gemeente daarnaast samen met ondernemers en verenigingen vijf keer de lifestyle fair Oars georganiseerd Ook is in de media veelvuldig aandacht gevraagd voor de millenniumdoelen Fairtrade gemeente De doelen verlopen dus in 2015 Eind september hebben de VN nieuwe doelen vastgesteld de Sustainable Development Goals SDG s of Global Goals Deze doelen gaan opnieuw primair over uitbannen van

  Original URL path: http://www.tytsjerksteradiel.nl/oars/nieuws_43177/item/tytsjerksteradiel-en-de-millenniumcampagne_30271.html (2015-11-28)
  Open archived version from archive •