archive-nl.com » NL » U » UDEN.NL

Total: 482

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bestemmingsplannen - Gemeente Uden
  kamer 1 vastgesteld Partiele herziening uitwerkingsplan Velmolen oost fase 1 9 woningen Muntmeester ontwerp Partiele herziening uitwerkingsplan Velmolen oost fase 1 locatie Gulden Partiële herziening Velmolen Zicht 34 woningen Muntmeester en Mottoen Vastgesteld Steeuwichtweg 20 29 en 32 ontwerp Uden Noord II Multizorgcentrum ontwerp zienswijze indienen Uden Noord II Multizorgcentrum Beeldkwaliteitsplan ontwerp Velmolen Buiten Uitwerkingsplan 2e partiële herziening ontwerp Velmolen Oost fase 1 uitwerkingsplan partiële herziening locatie Pattagon Thaler ontwerp Zeelandsedijk 28 30a vastgesteld Geldende plannen 1e partiële herziening bestemmingsplan Uden Centrum 2013 Abdijlaan Ambulancepost Eikenheuvel Uden Bedrijventerrein Goorkens Hoogveld 2013 Bedrijventerrein Loopkant Liessent Bedrijventerrein Vluchtoord 2013 Bitswijk Kop van 2013 Bitswijk ontmoetingsplein Breestraat Wisselstraat Buitengebied 2006 Buitengebied 2014 vastgesteld Centrumplan hoek Promenade Erfstraat vestiging Van den Bosch Tuin en Terras Erfstraat vestiging Van den Bosch Tuin en Terras wijzigingsplan Evenementenaccomodatie Uden Hemelrijk Herontwikkeling omgeving Retraitehuis Hoenderbos III Hoenderbos IV Hoenderbos Velmolen Hoevenseweg 1 Hotel van der Valk Uden Noord II Hullie Speelboerderij Canadasweg Julianastraat 9 11 Lagenheuvelstraat twee woningen ten zuiden van nr 35 Lankes 2013 Markt 20 22 Mr Van Coothstraat Munterweg 2 wijzigingsplan Nieuw Hoeven Nieuwedijk 15 Nistelrodeseweg 4 Odiliapeel 2012 hernieuwde gewijzigde vaststelling Oosterheidestraat 33 Oosterheidestraat 6 Oude Maasstraat 18 Oudedijk 123 Oudedijk Odiliapeel Gebied Oudedijk

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/overzicht-bestemmingsplannen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Wat is een bestemmingsplan? - Gemeente Uden
  en hetgeen daarop gebouwd is of mag worden Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de hand van het bestemmingsplan Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan het bestemmingsplan houden Onderdelen bestemmingsplan Regels voorheen voorschriften In de regels staat beschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming De regels hebben betrekking op de functie van de gronden het bouwen hierop en het gebruik van

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/wat-is-een-bestemmingsplan/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Procedure bestemmingsplan - Gemeente Uden
  alle betrokken overheden en partijen In praktijk wordt dit overleg vaak tegelijk gevoerd met de inspraakronde Ontwerpbestemmingsplan De resultaten uit het overleg en indien van toepassing uit de inspraak worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan Dit ontwerp wordt zes weken ter inzage gelegd U kunt uw zienswijze op drie manieren kenbaar maken online Hiervoor heeft u DigiD nodig mondeling op afspraak schriftelijk Stuur uw zienswijze naar Gemeente Uden Postbus 83 5400 AB Uden Vaststelling Binnen twaalf weken wordt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad Dit plan wordt ook 6 weken ter inzage gelegd Gedurende de inzagetermijn kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Raad van State door Belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt Iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken Iedere belanghebbende voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA s Gravenhage Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam adres de dagtekening een omschrijving

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/procedure-bestemmingsplan/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Raadplegen van een bestemmingsplan - Gemeente Uden
  kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen via de landelijke website www ruimtelijkeplannen nl Het digitale plan dat u hier vindt is het rechtsgeldige plan Daarnaast stelt de gemeente Uden het plan beschikbaar als pdf document zie Overzicht bestemmingsplannen U kunt een geprint exemplaar van het plan op afspraak inzien aan de balie Op ieder moment in de procedure dat een inzagetermijn van start gaat wordt dit bekend gemaakt door de gemeente

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/raadplegen-van-het-bestemmingsplan/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Afwijken van een bestemmingsplan - Gemeente Uden
  u aan om in beide gevallen eerst een principeverzoek in te dienen bij de gemeente Zo kunnen we de haalbaarheid van uw plannen onderzoeken Er zijn verschillende soorten afwijkingen Binnenplanse afwijking in het bestemmingsplan staan regels en voorwaarden voor deze afwijkingen Buitenplanse afwijking voor kleine projecten kruimelgevallen vraag bij de gemeente naar de voorwaarden Buitenplanse afwijking voor grote re projecten deze plannen moeten voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing Tijdelijke afwijking deze afwijking is voor een korte termijn bijvoorbeeld voor een noodgebouw Bezwaar niet mogelijk Een principeverzoek is geen formeel besluit Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan Kosten Aan de behandeling van een principeverzoek zijn geen kosten verbonden Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek Dan kunt u uw plan verder laten uitwerken en een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen Procedures en kosten afwijkingen De procedures voor binnenplanse en kleine buitenplanse afwijkingen duren maximaal 8 weken en kosten 300 00 Deze kosten staan los van de eventueel verschuldigde leges als een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om de activiteit te bouwen De procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan voor grote re projecten doorloopt de zogenaamde uitgebreide procedure Deze procedure duurt circa 26 weken Dit is een termijn van orde wat betekent dat de termijn niet juridisch bindend is Het is een streeftermijn Bij het plan moet een goede ruimtelijke onderbouwing worden opgeleverd Hiervoor kunt u een ruimtelijk adviesbureau inschakelen Het adviesbureau kan de onderbouwing voor u opstellen en het proces begeleiden Voor deze procedure worden een extra bedrag aan leges in rekening gebracht van 6 000 00 U moet rekening houden met meerkosten die verband houden met uw initiatief zoals kosten voor verschillende onderzoeken Denk hierbij aan bodemonderzoek archeologisch en akoestisch onderzoek en de werkzaamheden van het adviesbureau Aanvragen U vraagt de afwijking van

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/afwijken-van-bestemmingsplan/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen en meldingen - Gemeente Uden
  in één keer regelen Inzage verleende vergunningen Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning Dan kunt u deze inzien in het gemeentehuis Voorwerpen en voertuigen aan de weg plaatsen Als u een voorwerp of voertuig op de weg wilt plaatsen heeft u een vergunning nodig Melden start bouwwerkzaamheden Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw Inzage aanvragen omgevingsvergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u een online inzien of u kunt een afspraak maken met een van de regisseurs van de afdeling Bouwen en Milieu via telefoonnummer 14 0413 Aanvragen vergunningen en informatieverzoeken Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo heeft de overheid de vergunningen voor bouwen wonen monumenten ruimte natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen Melden start bouwwerkzaamheden Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw Inzage verleende vergunningen Wilt u inzage in een verleende omgevingsvergunning Dan kunt u deze inzien

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-meldingen-en-informatieverzoeken/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Aanvragen vergunningen - Gemeente Uden
  alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft geen vergunning nodig heeft maar wel meldingsplichtig bent geen vergunning nodig heeft Informatieverzoek U heeft de vergunningcheck gedaan maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft Vraag dan de gemeente Uden om dit te beoordelen Daarvoor kunt u het Formulier informatieverzoek gebruiken Na het invullen van het informatieverzoek is het soms nog nodig om het Formulier Bouwlocatie bodem historische toets in te vullen Let op dat u alle gevraagde stukken meestuurt dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van de gemeente Aanvragen via het omgevingsloket Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig Prijs In 2015 bedragen de kosten voor de activiteit bouwen 1 5 van de vastgestelde bouwkosten met een minimum van 150 00 Een overzicht van de overige kosten voor een omgevingsvergunning staat in de Legesverordening We brengen deze leges in rekening

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-meldingen-en-informatieverzoeken/aanvragen-vergunningen-en-informatieverzoeken/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Melden start bouwwerkzaamheden - Gemeente Uden
  Dan moet u dit bij de gemeente melden In overleg met u bepaalt de toezichthouder van de gemeente wanneer de bouw het best gecontroleerd kan worden Direct regelen Bouwfases Wanneer u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft gekregen meldt u altijd wanneer u van start gaat en wanneer de bouw gereed is Overige controles vinden indien nodig en in overleg met u of uw aannemer plaats Het gaat dan

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-meldingen-en-informatieverzoeken/melden-start-bouwwerkzaamheden/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •