archive-nl.com » NL » U » UDEN.NL

Total: 482

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Weer aan het werk: re-integratie - Gemeente Uden
  om opnieuw een baan te vinden Heeft u een uitkering Er geldt een algemene sollicitatieplicht voor iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt U bent verplicht te solliciteren Ook als voor een baan minder opleiding en werkervaring wordt gevraagd dan u heeft moet u die aannemen Dat valt onder algemeen geaccepteerd werk Lukt het niet om werk te vinden dan bent u verplicht deel te nemen aan activiteiten die u helpen werk te vinden Bijvoorbeeld cursus solliciteren werkervaring opdoen of een inburgeringsprogramma Daarvoor bestaan trajecten Een re integratiebedrijf of uw arbeidsconsulent begeleidt u bij het volgen van een traject Onder 27 jaar Werk werk werk Dat gaat voor Als je 18 tot 27 jaar bent dan krijg je eerst een zoekperiode van 4 weken voor je een uitkering kunt aanvragen In deze 4 weken stel je alles in het werk om te voorkomen dat je een uitkering moet aanvragen Je onderzoekt de mogelijkheid om terug te gaan naar school te gaan studeren of je gaat actief op zoek naar werk Wanneer je na deze periode alsnog geen werk of andere inkomsten hebt kan het zijn dat je recht hebt op een bijstandsuitkering Een bijstandsuitkering is tijdelijk tot je weer werk of andere inkomsten hebt Ontheffing arbeidsplicht Soms hoeft u tijdelijk geen algemeen geaccepteerd werk aan te nemen Hier moet dan een zeer dringende reden voor zijn Bijvoorbeeld als u volgens medisch advies volledig arbeidsongeschikt bent of als u volledig de zorgtaken op u neemt tenzij kinderopvang geregeld kan worden Heeft u geen uitkering Bent u jarenlang niet aan het werk geweest en wilt u weer aan de slag Voor veel mensen is het moeilijk weer aan de slag te gaan als zij enige tijd buiten het arbeidsproces zijn geweest om bijvoorbeeld de kinderen te verzorgen Speciaal voor deze groepen zijn maatregelen ontwikkeld

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/uitkering/weer-aan-het-werk/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Bijstandsuitkering voor zelfstandigen - Gemeente Uden
  uw gezin te onderhouden of uw bedrijf draaiende te houden Ook als u een eigen bedrijf begint kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering De volgende categorieën zelfstandigen kunnen een beroep doen op de regeling startende zelfstandigen gevestigde zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf maar die tijdelijk financiële problemen hebben oudere zelfstandigen van 55 jaar en ouder die minstens 10 jaar een eigen bedrijf uitoefenen en die een inkomen hebben dat duurzaam lager is dan het sociaal minimum IOAZ zelfstandigen die hun eigen bedrijf moeten beëindigen al dan niet wegens arbeidsongeschiktheid IOAZ Soorten uitkering Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk Een rentedragende lening startkapitaal of bedrijfskapitaal bedoeld voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf investeringen of herfinanciering kortlopende schulden Een uitkering op bijstandsniveau voor het dagelijks levensonderhoud voor maximaal 12 maanden Dit kan met maximaal 24 maanden verlengd worden Deze uitkering is meestal een renteloze lening Aanvraag De aanvraag om financiële ondersteuning vanuit het Bbz dient u schriftelijk of mondeling in Inwoners uit Uden met vragen in het kader van het Bbz of de IOAZ kunnen zich telefonisch melden of per e mail Bellen kan op vrijdagochtend van 9 00 tot 12 00 uur op telefoonnummer 140413 U kunt dan vragen naar de heer Dennis Jaquet U kunt ook zelf een e mail sturen naar dennis jaquet uden nl Let op als u een ondernemer in de binnenvaart bent kunt u niet terecht bij de gemeente Uden maar kunt u zich wenden tot de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft Groningen Amsterdam Zwolle Nijmegen Nieuwegein Rotterdam Terneuzen Geertruidenberg en Maasbracht Tijdens het eerste oriënterende gesprek hoort u of er mogelijkheden voor u zijn Zo ja dan wordt u geïnformeerd over welke mogelijkheden er dan zijn

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/uitkering/bijstandsuitkering-voor-zelfstandigen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) - Gemeente Uden
  zelfstandige of de echtgenoot mag ook niet het bedrijf of beroep hervatten of een nieuw aanvangen Voorts mogen er overigens geen uitsluitingsgronden aanwezig zijn Deze komen nagenoeg overeen met de uitsluitingsgronden in de IOAW Gedeeltelijk arbeidsongeschikten Tot 2006 gold de IOAZ ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen Na afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen WAZ is gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geen reden meer om in aanmerking te komen voor een IOAZ uitkering Er is voor deze groep wel overgangsrecht van toepassing De gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige die op 28 december 2005 op grond van het toen geldende IOAZ tot de doelgroep hoorde kan ook nu nog voor een IOAZ uitkering in aanmerking kan komen als hij op grond van de Toeslagenwet geen recht heeft op een toeslag volgens die wet In de IOAW bestaat een soortgelijk overgangsrecht Voorwaarden recht op IOAZ voor zelfstandigen in de veehouderij PDF 603 8 kB Inkomenstoets In de IOAZ bestaat een groot verschil met de IOAW In de IOAZ geldt ook inkomen uit vermogen als inkomen De na beëindiging van bedrijf of beroep vrijkomende middelen kunnen aanzienlijk zijn De IOAZ wordt uit de algemene middelen gefinancierd en daarom vond de wetgever het verantwoord dat rekening wordt gehouden met het inkomen uit aanzienlijk vermogen Het inkomen uit vermogen wordt bepaald op 4 van het vermogen voor zover dat vermogen groter is dan 128 547 Dit percentage geldt per 1 januari 1997 De vermogensgrens geldt per 1 januari 2014 De waarde van het vermogen moet worden vastgesteld volgens de regels van de Regeling vermogenswaardering IOAZ Rvi De uitgangspunten zijn als volgt De waarde van het vermogen wordt vastgesteld op het moment dat de zelfstandige zijn bedrijf of beroep beëindigt Beëindiging wil zeggen het liquideren van het bedrijf of beroep maar ook uittreden uit een samenwerkingsverband of een rechtspersoon De waarde van het vermogen is de waarde van de bezittingen minus de waarde van de schulden In de Rvi wordt bepaald wat al dan niet onder bezittingen en onder schulden wordt verstaan Het vermogen wordt gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer Dit wil in het algemeen zeggen de prijs die de meest biedende bereid is te betalen bij verkoop onder normale omstandigheden Voor de vaststelling van de hoogte van het vermogen wordt in elk geval een bedrag buiten beschouwing gelaten dat voldoende is om een pensioen ter hoogte van het gemiddelde aanvullende pensioen van een werknemer in Nederland veilig te stellen Dit is gelijk aan wat voor werkloze werknemers in de IOAW of de WWB van toepassing is In de IOAW blijven opgebouwde pensioenrechten buiten beschouwing en ook in de WWB wordt voor wat betreft de vermogenstoets geen rekening gehouden met de mogelijk opgebouwde pensioenrechten Sollicitatieplicht Als u een IOAZ uitkering ontvangt blijft u verplicht om te zoeken naar een betaalde baan De IOAZ uitkering is immers een werkloosheidsuitkering De sollicitatieplicht geldt voor u en uw eventuele partner indien deze niet ouder is dan 65 jaar net als de inschrijving als werkzoekende bij het UWV

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/uitkering/uitkering-oudere-en-gedeeltelijk-arbeidsongeschikte-zefstandigen-ioaz/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) - Gemeente Uden
  minder dan 80 en u had op 28 december 2005 voor de komst van de WIA een IOAW uitkering De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW uitkering krijgt Inkomenstoets Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen maar wel naar het totale gezinsinkomen De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent Daarom worden al uw inkomsten uit arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW uitkering Ook inkomsten uit pensioen VUT WAO en 55 uitkeringen zijn in principe uitkeringen in verband met arbeid Inkomsten uit alimentatie onderhuur verhuur en vermogen blijven buiten beschouwing Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden voor de IOAW Dan krijgt u een uitkering die de inkomsten van u en uw eventuele partner aanvult tot het voor u geldende bijstandsnormbedrag Sollicitatieplicht Als u een IOAW uitkering ontvangt blijft u verplicht om te zoeken naar een betaalde baan De IOAW uitkering is immers een werkloosheidsuitkering De sollicitatieplicht geldt voor u en uw eventuele partner indien deze niet ouder is dan 65 jaar net als de inschrijving als werkzoekende bij het UWV De gemeente biedt ondersteuning bij het vinden van werk Daarvoor heeft zij een aantal voorzieningen Krijgt u dergelijke voorzieningen aangeboden Dan bent u verplicht daarvan gebruik te maken Aanvraag U moet uw bijstandsuitkering via internet aanvragen Hiervoor heeft u een DigiD nodig Schrijf u eerst in als werkzoekende via de website van het UWV controleer uw gegevens en vraag hier vervolgens uw uitkering aan Zodra u alles heeft ingevuld ziet u het telefoonnummer van het KCC in Veghel Hiermee neemt u telefonisch contact op en maakt u een afspraak Het gesprek zal plaats vinden op Werkplein Frisselstein Frisselsteinstraat 6 te Veghel Heeft u geen internet Ga dan naar het UWV aan de Magistratenlaan 156 186 te

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/uitkering/uitkering-oudere-en-gedeeltelijke-arbeidsongeschikte-werkloze-werknemers-ioaw/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Hulp bij schulden - Gemeente Uden
  bij schulden Hulp bij schulden Hulp bij schulden De gemeente Uden kan u mogelijk ondersteunen als u schulden heeft Samen met u wordt dan naar een oplossing gezocht Moeite met betalen Laag inkomen Geen vermogen Misschien hoeft minder of geen belasting aan de gemeente te betalen Hulp bij schulden De gemeente Uden kan u mogelijk ondersteunen als u schulden heeft Samen met u wordt dan naar een oplossing gezocht Moeite

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/hulp-bij-schulden/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Hulp bij schulden - Gemeente Uden
  een schuldregeling mogelijk is deze zal verlopen via de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen ook kan het zijn dat u voordat u een schuldregeling in kan een cursus moet volgen Deze cursus wordt momenteel gegeven door vrijwilligers via Aanzet Maatschappelijk werk In sommige gevallen kan gemeente Uden nog niets voor u betekenen bijvoorbeeld als uw fraudeschulden heeft of als blijkt dat u geen medewerking wilt verlenen Ook kan het zijn dat u psycho sociale situatie eerst op orde moet worden gebracht voordat een schuldregeling voor u kans van slagen heeft In zo n geval gaat u eerst samen met bijvoorbeeld Maatschappelijk werk aan de slag om deze problemen aan te pakken Hoe kom ik in aanmerking Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening dan kunt u het Aanmeldingsformulier schuldhulpverlening PDF 35 4 kB invullen U kunt dit formulier ook ophalen bij de receptie van het gemeentehuis Nadat de gemeente het ingevulde formulier heeft ontvangen wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak Let op voor alle cliënten die een dergelijk gesprek krijgen geldt vanaf 1 okober 2014 dat zij voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in dienen te vullen Dit om te kijken naar motivatie en financiële vaardigheden Op deze manier kunnen we de dienstverlening beter afstemmen op uw persoonlijke situatie en bekijken of een schuldregeling voor u haalbaar is De regels voor toelating tot de schulddienstverlening zijn gebaseerd op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Beleidsregels schulddienstverlening Uden 2012 Belangrijk om te weten Als de gemeente Uden schulddienstverlening aan u biedt zijn er enkele belangrijke zaken waarmee u rekening moet houden De gemeente neemt uw financiële situatie niet over U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw lopende verplichtingen Het zich niet houden aan de informatie medewerkings of inspanningsverplichtingen kan het einde van de

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/hulp-bij-schulden/hulp-bij-schulden/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Moeite met betalen - Gemeente Uden
  door het formulier op de website van BSOB in te vullen telefonisch contact op te nemen met BSOB via telefoonnummer 088 551 00 00 Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen Dan wordt u eind februari per brief geïnformeerd of u dit jaar ook weer in aanmerking komt voor kwijtschelding De gemeente laat u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt Niet eens met de beslissing

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/hulp-bij-schulden/moeite-met-betalen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Inburgering - Gemeente Uden
  geldt ook voor geestelijk bedienaren zoals imams en predikanten De taal leren is één van de onderdelen van de verplichte inburgering Vreemdelingen uit de EER Zwitserland en Turkije zijn wettelijk niet verplicht om in te burgeren De Nederlandse taal leren is voor hen wel net zo belangrijk Verplicht inburgeren betekent dat u een inburgeringsexamen moet doen Als u dat heeft gedaan kunt u beter deelnemen aan de Nederlandse samenleving U kunt dan een opleiding volgen en zo heeft u meer kans op werk Nieuwkomers moeten bijvoorbeeld weten op welke manieren zij werk kunnen vinden hoe ze een afspraak kunnen maken bij het ziekenhuis welke scholen er zijn als zij kinderen hebben Zelf verantwoordelijk Inburgeringsplichtigen zijn zelf verantwoordelijk voor inburgering in de Nederlandse samenleving Dat betekent dat de gemeente geen inburgeringscursussen meer aanbiedt Daarnaast moet de inburgering zelf betaald worden Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO Dienst Uitvoering Onderwijs U moet zelf een taalaanbieder zoeken Deze taalaanbieder moet in het bezit zijn van het blik op werk keurmerk Alleen dan kunt u geld lenen bij DUO voor de inburgering Aanbieders met dit keurmerk vindt u op www blikopwerk nl Meer informatie Voor meer informatie over inburgeren en een eventueel af

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/inburgering/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •