archive-nl.com » NL » U » UDEN.NL

Total: 482

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vrijwilligerswerk - Gemeente Uden
  en voor jeugd en jongerenwerk bij Stichting Compass Uden Zij helpen u graag bij het vinden van leuk en zinvol vrijwilligerswerk Vrijwilligerspolis De gemeente Uden vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn Tijdens het vrijwilligerswerk kan er altijd iets gebeuren Voor alle vrijwilligers in Uden Volkel en Odiliapeel heeft de gemeente bij het Vrijwilligersnet Nederland een vrijwilligerspolis afgesloten een pakket collectieve verzekeringen waarmee vrijwilligersorganisaties hun vrijwilligers gratis en goed

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/vrijwilligerswerk/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Participatiewet - Gemeente Uden
  een gedeelte van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wajong Wat blijft hetzelfde in 2015 Iedereen die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst heeft via de Wet sociale werkvoorziening Wsw houdt die rechten Iedereen die op 1 januari 2015 een Wajong uitkering heeft houdt voorlopig die uitkering Iedereen die kan werken zoekt actief naar een betaalde baan Iemand zonder werk zonder inkomen of vermogen kan tijdelijk een uitkering vragen aan de gemeente Wat wordt anders in 2015 De instroom van nieuwe mensen in de Wsw stopt ook de wachtlijst vervalt Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken van werk of arbeidsmatige dagbesteding kunnen terecht bij het consulententeam van de gemeente Uden Jongeren die ondersteuning zoeken bij werk opleiding of uitkering gaan naar het Jongerenloket van het werkplein Frisselstein Vanaf 2015 worden alle Wajongers herkeurd Blijkt uit de herkeuring dat iemand kan werken Dan wordt de uitkering op 1 januari 2018 vijf procent verlaagd naar 70 procent van het minimumloon De belangrijkste veranderingen in de bijstandsuitkering de kostendelersnorm een lagere uitkering voor alleenstaande ouders de individuele inkomenstoeslag bijzondere bijstand strengere maatregelen bij het niet nakomen van verplichtingen de tegenprestatie Kostendelersnorm Als u uw woning deelt met andere volwassenen en de woonkosten kunt delen dan wordt uw uitkering daarop aangepast Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder hoe lager de uitkering Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent of familie van elkaar bent Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm Voor mensen die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de kostendelersnorm pas in op 1 juli 2015 Een lagere uitkering voor alleenstaande ouders In 2015 gaat de bijstand voor alleenstaande ouders omlaag en wordt gelijk aan de norm voor een alleenstaande Maar het kindgebonden budget voor kinderen tot 18 jaar vanuit de Belastingdienst gaat omhoog Het hogere kindgebonden budget compenseert het verlies aan inkomen niet helemaal Alleenstaande ouders die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering hebben krijgen tot 1 januari 2016 een aanvulling op de uitkering Bijzondere bijstand In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand individuele en categoriale bijzondere bijstand Dit laatste is bijzondere bijstand voor een hele groep mensen en dat wordt per 1 januari afgeschaft Het is bijvoorbeeld de speciale bijzondere bijstandsregeling voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking Vanaf 2015 bestaat er enkel nog individuele bijzondere bijstand Dit is een vergoeding voor extra kosten die u moet maken vanwege bijzondere omstandigheden en die u niet zelf kunt betalen Strengere maatregelen bij het niet nakomen van verplichtingen De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw maar ze zijn in de Participatiewet uitgebreider beschreven Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt krijgt u vanaf 2015 te maken met strengere maatregelen De tegenprestatie Als u een uitkering van de gemeente ontvangt dan mag de gemeente u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen Dat is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving Bijvoorbeeld klussen die door een vereniging

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/werk-en-inkomen/participatiewet/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Wegwijzer naar hulp en ondersteuning - Gemeente Uden
  Jeugdwet en De Participatiewet Wij als gemeente vinden het belangrijk dat alle inwoners de weg kunnen vinden naar hulp en ondersteuning Als u zelf de weg weet kunt u die volgen Weet u niet waar u terecht kunt dan helpt de gemeente u verder Samen komen we verder Gemeente Uden heeft met allerlei maatschappelijke organisaties zorgaanbieders omliggende gemeenten en instellingen alle veranderingen voorbereid en ingevoerd Ook voor deze organisaties is er veel veranderd in de werkwijze Daarom kunnen we ons goed voorstellen dat het voor u als inwoner met een hulpvraag behoorlijk zoeken is naar de juiste weg Ondersteuning nodig In de nieuwe wetgeving wordt ervan uit gegaan dat u in de eigen omgeving veel kan oplossen Bijvoorbeeld netwerken inschakelen als u werk zoekt of hulp vragen van familie en vrienden bij administratie of huishouden Vaak kunt u met anderen al veel oplossen Als u het zelf of samen met anderen niet opgelost krijgt kunt u deze vraag stellen aan de huisarts op school bij het consultatiebureau of aan de zorgverzekeraar In sommige gevallen kunnen zij uw vraag niet beantwoorden U kunt dan contact opnemen met de gemeente via 14 0413 Na het eerste telefonisch contact wordt er een afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken Gebruik maken van bestaande voorzieningen Als uw vraag en situatie duidelijk is wordt samen met u naar een mogelijke oplossing gekeken Vaak is de oplossing al beschikbaar in de eigen omgeving en gaat het om ontmoeten van anderen kleinere vormen van hulp die door de buren opgelost kunnen worden samen gezond eten of bewegen Als dat helpt dan wijzen wij u de weg naar die oplossing Biedt het niet de nodige verandering in uw situatie dan bieden wij hulp op maat Keukentafelgesprek voor hulp op maat Wat er precies nodig is wordt samen met

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/wegwijzer-naar-hulp-en-ondersteuning/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Zorg en ondersteuning - Gemeente Uden
  hele tijd samen met organisaties en instellingen aan veel vernieuwingen van begeleiding dagbesteding kortdurend verblijf en beschermd wonen De ondersteuning kan voor ieder persoon anders zijn En is ook afhankelijk van wat u zelf of samen met uw omgeving kunt doen Wat blijft hetzelfde Uw bestaande indicatie blijft gelden tot uiterlijk 31 december 2015 Loopt uw indicatie in de loop van 2015 af Dan moet u contact opnemen met de gemeente Mensen die nu beschermd wonen Ggz behouden vanaf 2015 nog 5 jaar hun rechten behalve als de indicatie eerder afloopt Ook een persoonsgebonden budget blijft mogelijk Langdurige zorg met verblijf blijft een taak van de rijksoverheid Wat wordt anders in 2015 Verpleging en persoonlijke verzorging bij mensen thuis gaat naar de zorgverzekeraars Vragen hierover kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar Dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking wordt dichtbij huis georganiseerd en organisaties gaan hierin meer samen werken Woon en thuisbegeleiding wordt straks uitgevoerd door teams die uw wijk goed kennen De keuze voor een persoonsgebonden budget PGB blijft bestaan maar wordt anders georganiseerd De vergoeding voor vervoerskosten verandert in 2015 U wordt hierover tijdig geïnformeerd Voor maatwerkvoorzieningen wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd Samen komen we verder

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/wegwijzer-naar-hulp-en-ondersteuning/zorg-en-ondersteuning/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Jeugdhulp - Gemeente Uden
  familie vrienden buren problemen aan te pakken Wat blijft hetzelfde Wie nu jeugdhulp krijgt of op de wachtlijst staat bij een jeugdzorginstelling krijgt in 2015 dezelfde hulp bij dezelfde behandelaar of organisatie In ieder geval voor de periode die in de indicatie is afgesproken maar uiterlijk tot het eind van 2015 Voor pleegzorg kan dit tot en met 2021 gelden De ouderbijdrage blijft bestaan voor kinderen die zorg krijgen in een instelling overdag of 24 uur per dag De keuze voor een persoonsgebonden budget Pgb blijft bestaan Er worden wel andere voorwaarden gesteld aan de toekenning hiervan De betaling van uw zorgverlener gaat in 2015 via de Sociale Verzekeringsbank SVB Vragen om hulp of ondersteuning kunt u ook in 2015 stellen op verschillende plekken zoals scholen het consultatiebureau uw huisarts het CJGgeeftantwoord of bij de gemeente Wat wordt anders in 2015 Nieuw is de komst van het zogenaamde Basisteam voor jeugd en gezin Dit is een team van professionals dat samen met u en of uw kind het plan maakt voor hulp en ondersteuning Zij voeren deze hulp zelf uit maar kunnen als het nodig is ook doorverwijzen naar specialistische hulp Vanaf 2015 zijn er geen indicaties meer van Bureau

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/wegwijzer-naar-hulp-en-ondersteuning/jeugdhulp/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Participatiewet - Gemeente Uden
  kan werken Dan wordt de uitkering op 1 januari 2018 vijf procent verlaagd naar 70 procent van het minimumloon Bijstand Ook in de bijstand gaat van alles veranderen De belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje Kostendelersnorm Als u uw woning deelt met andere volwassenen en de woonkosten kunt delen dan wordt uw uitkering daarop aangepast Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder hoe lager de uitkering Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent of familie van elkaar bent Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm Voor mensen die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de kostendelersnorm pas in op 1 juli 2015 Een lagere uitkering voor alleenstaande ouders In 2015 gaat de bijstand voor alleenstaande ouders omlaag en wordt gelijk aan de norm voor een alleenstaande Maar het kindgebonden budget voor kinderen tot 18 jaar vanuit de Belastingdienst gaat omhoog Het hogere kindgebonden budget compenseert het verlies aan inkomen niet helemaal Alleenstaande ouders die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering hebben krijgen tot 1 januari 2016 een aanvulling op de uitkering Bijzondere bijstand In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand individuele en categoriale bijzondere bijstand Dit laatste is bijzondere bijstand voor een hele groep mensen en dat wordt per 1 januari afgeschaft Het is bijvoorbeeld de speciale bijzondere bijstandsregeling voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking Vanaf 2015 bestaat er enkel nog individuele bijzondere bijstand Dit is een vergoeding voor extra kosten die u moet maken vanwege bijzondere omstandigheden en die u niet zelf kunt betalen Strengere maatregelen bij het niet nakomen van verplichtingen De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw maar ze zijn in de Participatiewet uitgebreider beschreven Als u zich niet aan deze verplichtingen

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/wegwijzer-naar-hulp-en-ondersteuning/participatiewet/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Wat kunt u zelf regelen? - Gemeente Uden
  met de betreffende aanbieder Alleen als u de voorziening niet zelf kunt bekostigen of verkrijgen is overleg met de gemeente nodig Voor de volgende voorzieningen hoeft u niet bij de gemeente te zijn Hulp bij het huishouden witte werkster Bent u tijdelijk niet in staat zelf het huishouden te doen en heeft u niet voldoende hulp van familie buren of kennissen dan kunt u gebruik maken van een witte werkster Deze vindt u onder andere via de zorgaanbieders met wie de gemeente een contract heeft via internet bijvoorbeeld via www ikzoekeenwittewerkster nl en Marktplaats via briefjes in de supermarkt advertenties in huis aan huis bladen Rolstoel Bent u slecht ter been en heeft u een rolstoel nodig om langere afstanden te overbruggen bijvoorbeeld een dagje weg met familie Dan kunt u terecht bij Welzorg in Uden Heeft u vaker een rolstoel nodig dan kunt u gebruik maken van de rolstoelpool In de gemeente vindt u de rolstoelpool op de volgende plekken St Jan Uden MFA Muzerijk Uden MFA De Schakel Volkel Wijkcentrum De Balans Gemeenschapshuis Terra Victa Odiliapeel Vervoer Heeft u geen eigen auto maar wel vervoer nodig Dan zijn er verschillende mogelijkheden Openbaar vervoer Vrijwilligersvervoer Regiotaxi Aanpassingen in huis

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/wat-kunt-u-zelf-regelen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Gehandicaptenparkeerkaart - Gemeente Uden
  hulpmiddelen niet meer dan 100 meter kunt overbruggen Of bent u voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder Dan kunt u in beide gevallen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart Soorten parkeerkaarten Er zijn verschillende soorten parkeerkaarten bestuurderskaart als u zelf een auto bestuurt passagierskaart als u reist als bijrijder een combinatie van een passagiers en bestuurderskaart een instellingskaart bedoeld voor bijvoorbeeld een

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/gehandicaptenparkeerkaart/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •