archive-nl.com » NL » U » UDEN.NL

Total: 482

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vispas - Gemeente Uden
  Krombos in Uden Zuid Deze vijvers zijn opgenomen in de landelijke lijst van viswateren Dit betekent dat iedereen uit Nederland met een geldige Vispas hier mag vissen De Kleuter en De Peelsche Heide verenigingswater Om hier te vissen moet je lid zijn van deze vereniging Wanneer tussen zonsopgang en zonsondergang nachtvissen is niet toegestaan Vismateriaal maximaal met twee hengels vissen voer boten zijn niet toegestaan Over de vissen gevangen vis

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/sport-cultuur-en-recreatie/vispas/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Subsidies voor niet professionele instellingen - Gemeente Uden
  twee soorten subsidies incidenteel voor een korte activiteit die van een korte duur maximaal 1 tot 2 jaar is structureel voor een activiteit van onbepaalde duur Aanvragen subsidie beleidsregel MO maatschappelijke activiteiten Aanvraag voor incidentele subsidie PDF 86 0 kB Incidentele aanvragen moeten minimaal acht weken van te voren worden ingediend Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd begroting van de activiteit activiteitenplan Aanvraag voor structurele subsidie PDF 10 1 MB Structurele aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd begroting van het volledige subsidiejaar activiteitenplan Overige subsidies aanvragen Aanvraag overige structurele subsidie niet professionele instellingen PDF 1 3 MB Structurele aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd begroting van het volledige subsidiejaar activiteitenplan Gebiedsplatforms PDF 91 0 kB structurele subsidie Structurele aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd begroting van het volledige subsidiejaar activiteitenplan Huurkostensubsidie PDF 54 8 kB voor organisaties die een huurcontract met de gemeente hebben de organisatie kan de kostendekkende huur niet betalen de subsidie is

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/subsidies/subsidies-voor-niet-professionele-instellingen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Subsidies voor professionele instellingen - Gemeente Uden
  en of regionale afspraken gemaakt Aanvragen Uw aanvraag voor een subsidie voor een professionele organisatie kunt u schriftelijk doen Aanvraag voor structurele subsidie 2016 PDF 55 3 kB Structurele aanvragen moeten voor 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar worden ingediend Bij het aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd begroting van het volledige subsidiejaar activiteitenplan Aanvraag voor vaststelling structurele subsidie 2014 PDF 50 7 kB Aanvragen voor vaststelling van subsidie 2014 moeten tenzij anders in de verleningsbeschikking is aangegeven voor 1 juli volgende op het subsidiejaar worden ingediend Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd financieel jaarverslag inhoudelijk jaarverslag bij subsidies vanaf 50 000 minimaal een beoordelingsverklaring opgesteld door een accountant Aanvraag voor vaststelling structurele subsidie 2013 PDF 60 3 kB Aanvragen voor vaststelling van subsidie 2013 moeten tenzij anders in de verleningsbeschikking is aangegeven voor 1 juli volgend op het subsidiejaar worden ingediend Bij deze aanvraag moeten de volgende stukken worden gevoegd financieel jaarverslag inhoudelijk jaarverslag bij subsidies vanaf 50 000 minimaal een beoordelingsverklaring opgesteld door een accountant U kunt de ondertekende aanvraag sturen naar Gemeente Uden Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Postbus 83 5400 AB Uden Meer informatie Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-voor-professionele-instellingen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Subsidies voor gebruik Theater Markant - Gemeente Uden
  theater Markant Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de huurkosten van het theater Om in aanmerking te komen voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden 50 van de huurprijs van Theater Markant en de noodzakelijk te maken kosten tot een maximum bedrag van 1 247 per uitvoering Deze regeling geldt voor scholen amateurverenigingen en MiK locatie Uden 75 van de huurprijs van Theater Markant en de noodzakelijk te maken kosten tot een maximum van 1 869 per uitvoering maar niet meer dan het werkelijk tekort van de betreffende uitvoering Deze regeling geldt voor Stichting C Het subsidieplafond het maximaal beschikbare bedrag is dit jaar vastgesteld op 24 290 Aanvragen Wilt u een subsidie voor het gebruik van Theater Markant aanvragen vul dan het formulier Subsidieaanvraag gebruik Theater Markant PDF 56 3 kB in De aanvraag moet minimaal acht weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de gemeente Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier moeten de volgende stukken worden bijgevoegd offerte van Theater Markant begroting van de voorstelling indien van toepassing U kunt de ondertekende aanvraag sturen naar Gemeente Uden Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Postbus 83 5400 AB Uden Drie maanden na het evenement moet een inhoudelijk en financieel verslag worden

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-voor-gebruik-theater-markant/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Subsidiekaart - Gemeente Uden
  Bestuur Verberg het menu Home Inwoners en ondernemers Subsidies Subsidiekaart Subsidiekaart De subsidiekaart geeft een overzicht van alle structurele subsidies in het lopende jaar en alle incidentele subsidies in het voorgaande jaar Subsidiekaart 2015 PDF 7 0 MB Subsidiekaart 2014

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/subsidies/subsidiekaart/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Subsidie innovatiefonds cultuur - Gemeente Uden
  de activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen binnen het project moeten tenminste een Udense culturele instelling en een maatschappelijke organisatie betrokken zijn binnen het project moet worden samengewerkt met verschillende organisaties zowel professionele als niet professionele organisaties bijvoorbeeld buurtbewoners en wijkraden de instellingen moeten in de projecten samenwerken met de doelgroep dus de projecten moeten samen met de mensen waarom het gaat ontwikkeld worden niet voor de mensen alleen eenmalige unieke activiteiten begrensd in tijd en met een actieve deelname van de doelgroep komen in aanmerking alleen kosten van de uit te voeren activiteit en de organisatiekosten kunnen gesubsidieerd worden Beleidsregel subsidie innovatiefonds PDF 46 3 kB Voor wie bedoeld Een bijdrage uit het innovatiefonds kan worden aangevraagd wanneer een activiteit wordt georganiseerd voor Udense burgers die in een kwetsbare positie verkeren op sociaal en economisch gebied of Udenaren die weinig deelnemen aan het maatschappelijke leven Hierbij wordt met name gedacht aan jeugdigen ouderen vrijwilligers sociaal achtergestelde groepen bewoners van achterstandswijken De maximum bijdrage per project is 20 000 De maximale looptijd van een project bedraagt 24 maanden Niet in aanmerking voor subsidie komen terugkerende activiteiten projecten op het gebied van kunst en volks cultuur die als doel hebben de beoefening of uitvoering van de activiteit als zodanig Een schildercursus voor wijkbewoners komt bijvoorbeeld niet voor subsidie in aanmerking projecten die bij activiteiten horen die al gesubsidieerd worden of op een andere manier geld van de gemeente krijgen projecten met een politiek religieus of levensbeschouwelijk karakter Hoe vraagt u subsidie uit het fonds aan Alleen professionele instellingen komen voor subsidie in aanmerking Als u subsidie wilt aanvragen dient u een activiteitenplan en een sluitende begroting aan te leveren In het activiteitenplan staat in ieder geval het doel van de activiteit wat wil je ermee bereiken de doelgroep voor wie is

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-innovatiefonds-cultuur/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Niet eens met de aanslag - Gemeente Uden
  schriftelijk en binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat U kunt op de volgende manier een bezwaar indienen online schriftelijk In uw brief moet het volgende staan naam adres woonplaats en handtekening belastingsoort of beschikking belastingjaar en aanslagnummer de reden en van bezwaar u moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ waarde of met de hoogte van de vastgestelde belastingaanslag Het is niet nodig om het taxatierapport mee te sturen U kunt uw brief sturen naar Belastingsamenwerking Oost Brabant Postbus 154 5340 AD Oss Reactie op uw bezwaar De BSOB moet op uw brief reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend In beroep Bent u het niet eens met de beslissing van de BSOB dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen Ik heb bezwaar gemaakt Moet ik de aanslag nu toch betalen Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend moet u de belasting betalen Als na behandeling van het bezwaarschrift

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/gemeentelijke-belastingen/betalen/niet-eens-met-de-aanslag/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Moeite met betalen - Gemeente Uden
  formulier op de website van BSOB in te vullen telefonisch contact op te nemen met BSOB via telefoonnummer 088 551 00 00 Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen Dan wordt u eind februari per brief geïnformeerd of u dit jaar ook weer in aanmerking komt voor kwijtschelding De gemeente laat u meestal binnen 8 weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt Niet eens met de beslissing Bent u

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/gemeentelijke-belastingen/betalen/moeite-met-betalen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •