archive-nl.com » NL » U » UDEN.NL

Total: 482

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Afval - Gemeente Uden
  brengen U kunt uw grofvuil ook laten ophalen door de firma van Gansewinkel Groene kliko Groente fruit en tuinafval gft hoort in de groene kliko Deze wordt één keer per twee weken geleegd U kunt uw persoonlijke afvalkalender raadplegen voor de ophaaldagen Oud papier Oud papier wordt één keer per maand huis aan huis opgehaald U kunt u persoonlijke afvalkalender raadplegen voor de ophaaldagen U kunt uw oud papier ook inleveren klein Chemisch afval Klein chemisch afval kunt u inleveren bij de Milieustraat Kringloopwinkel Heeft u spullen die nog goed zijn maar die u niet meer gebruikt dan kunt u die naar een kringloopwinkel brengen Ondergrondse container en chiplabel pas Woont u in een flat of bovenwoning dan heeft u geen eigen kliko U kunt uw afval kwijt in de ondergrondse container van uw woongebouw U heeft hiervoor een chiplabel pas nodig Luiers Gebruikte luiers doekjes en incontinentiemateriaal kunt u in een luierzak inleveren in een luiercontainer Afvalkalender Legen kliko s ophalen papier en kunststof afval Milieustraat Adres en openingstijden van de Milieustraat Kliko aanvragen omruilen inleveren of schade melden Kliko omruilen of inleveren of een nieuwe kliko aanvragen Grofvuil Grofvuil kunt u zelf naar de Milieustraat brengen U kunt uw grofvuil ook laten ophalen door de firma van Gansewinkel Grijze kliko Huishoudelijk restafval hoort in de grijze kliko Deze wordt één keer per twee weken geleegd U kunt uw persoonlijke afvalkalender raadplegen voor de ophaaldagen Groene kliko Groente fruit en tuinafval gft hoort in de groene kliko Deze wordt één keer per twee weken geleegd U kunt uw persoonlijke afvalkalender raadplegen voor de ophaaldagen Stortbon Ieder jaar ontvangt u één gratis stortbon van de gemeente Met deze stortbon kunt u eenmalig afval gratis aanbieden bij de Milieustraat Oud papier Oud papier wordt één keer per maand huis aan huis

  Original URL path: http://www.uden.nl/inwoners/afval/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Bekendmakingen en officiële kennisgevingen - Gemeente Uden
  van een e mailservice De wet verplicht ons tot publicatie meestal in het Gemeenteblad voor evenementen op Uden nl soms in een huis aan huis krant het Udens Weekblad soms in de Staatscourant op Overheid nl De gemelde aangevraagde en vergunde evenementen vindt u op een datumoverzicht terug op de gemeentelijke website Op deze pagina vindt u een overzicht van de recente bekendmakingen en officiële kennisgevingen Bekendmakingen Gemeenteblad Officiële bekendmakingen

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/bekendmakingen-en-officiele-kennisgevingen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Beleidsnotities - Gemeente Uden
  Beleidsnota Wabo handhaving PDF 454 7 kB Jaarprogramma Milieu en Bouwen 2015 Jaarprogramma Milieu en Bouwen 2015 DOCX 164 6 kB Bijlage 1 Werkplan cluster Milieu XLSX 22 7 kB Bijlage 2 Capaciteitsberekening Bouwen XLSX 16 2 kB Bijlage 3 Productentabel vergunningen Bouwen DOCX 24 4 kB Bijlage 4 Overzicht taken handhaving Bouwen DOCX 23 2 kB Procedurelijst DOCX 30 6 kB Financiën Financiele stukken gemeente Uden Handhaving Openbare orde en veiligheid Rampenplan PDF 494 2 kB Openbare ruimte Samenhang en samenvatting vGRP Waterplan en BRP PDF 511 2 kB Gemeentelijk Riolerings Plan 2012 2015 PDF 3 2 MB Basisrioleringsplan 2012 PDF 27 6 MB Waterplanbijlage 2012 PDF 21 6 MB Openbare verlichting PDF 238 3 kB Verkeers en vervoerplan PDF 3 6 MB Bijdrageregeling Woningbouw en sloopvergoeding PDF 69 2 kB Structuurvisie 2009 2015 PDF 4 4 MB Nota grondbeleid PDF 700 1 kB en aanvulling PDF 163 7 kB Nota Openbare Ruimte PDF 5 6 MB Notitie speelruimten PDF 1 8 MB Volkshuisvestingsbeleid PDF 472 0 kB Tekening aanpassing komgrenzen PDF 793 2 kB Groen en milieubeheer Besluit bodemkwaliteit PDF 19 2 kB Bodemkwaliteitskaart Rapport Bodemkwaliteitskaart Noord oost Brabant PDF 8 5 MB BKK bodem toepassingskaart ondergrond PDF 693 7 kB BKK bodem toepassingskaart bovengrond PDF 954 7 kB BKK bodem ontgravingskaart ondergrond PDF 693 7 kB BKK bodem ontgravingskaart bovengrond PDF 954 1 kB Bodemonderzoek PDF 15 6 kB Erkende bordemintermediairs PDF 9 4 kB Rapport Luchtkwaliteit PDF 97 4 kB Nota bodembeleid Nota bodembeleid Regio Noord oost Brabant PDF 5 0 MB Veldgids bodembeheer Regio Noord oost Brabant PDF 1 4 MB Bodemfunctiekaart PDF 301 7 kB Ondergrondse tank PDF 9 7 kB Waterplan Uden PDF 13 5 MB Maatschappelijke zorg en welzijn Foto arbeid 2014 PDF 767 7 kB Nota Integratiebeleid PDF 146 4 kB

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/beleidsnotities/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Inzage omgevingsvergunningen - Gemeente Uden
  MB Checklist energiebesparing veehouderijen PDF 760 7 kB Toelichting milieu agrarische bedrijven PDF 487 3 kB Orgellaan 18 te Uden 242225 ter inzage van 22 10 2015 t m 2 12 2015 Omgevingsvergunning PDF 48 3 kB Brief omgevingsvergunning PDF 44 0 kB Ingediende aanvraagmelding PDF 128 6 kB Publiceerbare aanvraagmelding PDF 164 0 kB Ventilatieberekening PDF 115 7 kB Tekening begane grond PDF 560 8 kB Tekening eerste verdieping PDF 565 5 kB Tekening tweede verdieping PDF 696 9 kB Tekening gevels en doorsneden PDF 1 4 MB Tekening gebruiksfunctie begane grond PDF 615 8 kB Tekening gebruiksfunctie eerste verdieping PDF 378 0 kB Tekening gebruiksfunctie tweede verdieping PDF 420 9 kB BMI NV 00 PDF 424 3 kB BMI NV 01 PDF 493 7 kB BMI NV 02 PDF 517 6 kB Rogstraat 4 te Odiliapeel 227615 ter inzage van 8 10 2015 t m 18 11 2015 Omgevingsvergunning PDF 429 3 kB Brief omgevingsvergunning PDF 64 2 kB Aanvraagformulier PDF 1 0 MB Aanvraagformulier publiceerbaar PDF 1 0 MB Aanvulling aanvraagformulier PDF 945 1 kB Akoestisch onderzoek PDF 3 5 MB Bijlage bij aanvraag omgevingsvergunning PDF 2 2 MB Plattegrondtekening PDF 3 3 MB Rapportage brandveiligheid PDF 1 1 MB Tekeningen PDF 12 7 MB VVGB PDF 2 2 MB Voorpeel 2 te Odiliapeel 222783 ter inzage van 1 10 2015 t m 11 11 2015 Omgevingsvergunning DOCX 139 4 kB Brief omgevingsvergunning PDF 60 3 kB Ingediende aanvraagmelding PDF 133 2 kB Publiceerbare aanvraagmelding PDF 123 9 kB Overzicht veebezetting PDF 77 7 kB Aanbiedingsbrief PDF 367 3 kB V stacks PDF 129 7 kB Toelichting melding PDF 99 6 kB Melding Activiteitenbesluit PDF 87 3 kB Bijlages vvgb PDF 5 4 MB Tekening milieu PDF 688 4 kB Aanvullingen PDF 18 5 MB VVGB PDF

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzage-omgevingsvergunningen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Omgevingsvisie - Gemeente Uden
  nieuwe structuurvisie op te stellen De gemeente wordt bij het opstellen van een nieuwe structuurvisie ondersteund door een extern bureau De nieuwe structuurvisie krijgt de naam Omgevingsvisie De Omgevingsvisie wordt in twee fases opgesteld Fase 1 bestaand beleid inventariseren en informatie verzamelen Hierin worden de resultaten van G1000 en elementen uit Udenaar de toekomst meegenomen Fase 2 de opbrengsten uit fase 1 worden vertaald naar richtinggevende kaders n de structuurvisie Pilot omgevingsvisie Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet en heeft in dit kader een pilottraject opgezet Binnen dit traject zijn negen pilots geselecteerd om het nieuwe instrument omgevingsvisie te begeleiden en een kennisontwikkelings en leertraject op te zetten rondom die pilots Doel is leren en inspireren ervaring opdoen met de omgevingsvisie en deze delen nog voordat de wet in werking treedt De gemeente Uden heeft het opstellen van de nieuwe structuurvisie als project aangemeld voor deze pilot en is geselecteerd als één van de 9 pilotprojecten Planning De nieuwe Structuurvisie wordt in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad De concept Omgevingsvisie PDF 5 2 MB ligt met ingang van donderdag 10 september 2015 gedurende 6 weken ter inzage Wilt u een zienswijze indienen dan kan dat online

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/omgevingsvisie/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Lokale wet- en regelgeving - Gemeente Uden
  AMG Treasurystatuut 2012 Verordening Winkeltijdenwet 2013 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015 Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2015 Verordening op de heffing en de invordering van leges Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2015 Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2015 Verordening op de heffing en de invordering van staangeld Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2015 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 Maatschappelijke zorg en welzijn Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2015 Afstemmingsverordening WWB Bbz IOAW en IOAZ 2013 Algemene subsidieverordening 2012 Beleidsregel cultureel en volkscultureel programma Beleidsregel gebiedsplatforms Beleidsregel innovatiefonds cultuur Beleidsregel maatschappelijke ontwikkeling 2014 1 Beleidsregel subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten 2008 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Uden versie augustus 2015 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Beleidsregels Schulddienstverlening Uden Beleidsregels bestuurlijke boete 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand inrichtingskosten statushouders Beleidsregels eenmalige koopkrachttegemoetkoming Uden 2014 Beleidsregels eenmalige uitkering 2008 Beleidsregels terug en invordering WWB IOAW en IOAZ 2013 Beleidsregels terugvordering inkomensregelingen Uden 2010 Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand Beleidsregels voucherregeling huishoudelijke hulp toelage Gemeente Uden Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015 Centrumregeling Wmo Noordoost oost 2015 Erfgoedverordening gemeente Uden 2010 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2008 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord Oost Brabant Gemeenschappelijke regeling ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord Handhavingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2015 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gemeente Uden Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Uden 2015 Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Nadere regels jeugdhulp gemeente Uden 2015 versie augustus Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 Participatieverordening Re integratieverordening Participatiewet 2015 Regeling Overleg Platforms Regeling adviescommissie beeldende kunst Tarievenbeleid gemeentelijke maatschappelijke accommodaties Verordening Jeugdhulp Uden 2015 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Uden 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 Verordening activiteitenfonds gemeente Uden 2007 Verordening inburgering Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening individuele studietoeslag 2015 Verordening langdurigheidstoeslag 2009 Verordening maatregelen en handhaving IOAW IOAZ 2010 Verordening maatregelen en handhaving Wet Investeren in Jongeren gemeente Uden 2010 Verordening maatregelen en handhaving Wwb 2011 Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie Verordening reïntegratie in het kader van de Wet werk en bijstand 2004 Verordening subsidie bij uitstroom uit een dienstbetrekking in het kader van de Wet inschakeling Werkzoekenden of Besluit in of doorstroombanen Verordening toeslagen en verlagingen Wet Investeren in Jongeren gemeente Uden 2010 Verordening toeslagen en verlagingen in het kader van de Wet werk en bijstand 2004 Verordening tot het binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 Verordening werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren gemeente Uden 2010 Milieu Afvalstoffenverordening gemeente Uden Beleidsregel acceptatie van deskundigen voor het keuren van mestbassins inclusief afdekking Beleidsregels bodem bij bouwaanvragen Eerste wijziging Verzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Uden Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord Gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost Tarievenregeling afvalinzameling Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Uden 2007 Onderwijs Beleidsregel Stimulering brede scholen Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant N O Gemeenschappelijke regeling openbaar

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/lokale-wet-en-regelgeving/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Inzagedossiers ontwerpbesluiten omgevingsvergunning - Gemeente Uden
  2 kB Aanvraagformulier PDF 161 6 kB Informatie bij aanvraag PDF 3 3 MB Acceptatieprotocol PDF 1 4 MB LAP toets PDF 15 2 kB Depositie BMEC PDF 2 2 MB Akoestisch onderzoek PDF 3 2 MB Geuronderzoek PDF 2 1 MB Besluit opstellen MER PDF 6 4 MB Verkennend bodemonderzoek PDF 3 7 MB Bodemrisico analyse PDF 17 0 kB Onderzoek luchtkwaliteit PDF 1 9 MB Brief aanvulling luchtonderzoek PDF 365 8 kB BBT toets PDF 124 8 kB Registratie KvK PDF 217 6 kB Inrichtingstekening PDF 389 9 kB Plattegrondtekening PDF 389 8 kB Situatietekening PDF 398 7 kB Overzicht bijlagen Wabo aanvraag PDF 16 9 kB Hoogstraat 2 te Uden 238904 ter inzage van 11 11 2015 t m 22 12 2015 Ontwerpbesluit PDF 149 7 kB Publiceerbare aanvraagmelding PDF 107 8 kB BIjlage fijn stof PDF 48 5 kB Bijlage geur PDF 26 4 kB Diertabel PDF 55 5 kB Situatie en plattegrondtekening PDF 4 3 MB VVGB PDF 6 1 MB Kerkstraat 8 te Uden 243812 ter inzage van 29 10 2015 t m 9 12 2015 Ontwerpbesluit PDF 47 8 kB Publiceerbare aanvraagmelding PDF 105 2 kB Brandvoorzieningen begane grond PDF 6 4 MB Brandvoorzieningen 1e verdieping PDF 5 4 MB Brandvoorzieningen 2e verdieping PDF 5 4 MB Brandvoorzieningen 3e verdieping PDF 5 0 MB Brandvoorzieningen 4e en 5e verdieping PDF 5 2 MB Gebruiksfuncties begane grond PDF 1 0 MB Gebruiksfuncties 1e verdieping PDF 773 3 kB Gebruiksfuncties 2e verdieping PDF 769 3 kB Gebruiksfuncties 3e verdieping PDF 607 8 kB Gebruiksfuncties 4e en 5e verdieping PDF 619 7 kB Gebruiksfuncties kelder PDF 187 7 kB Gebruiksfuncties situatie PDF 1 8 MB Tekening bestaande begane grond PDF 5 3 MB Tekening bestaande 1e verdieping PDF 4 3 MB Tekening bestaande 2e verdieping PDF

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzagedossiers-ontwerpbesluiten-omgevingsvergunning/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Melding incidentele festiviteiten - Gemeente Uden
  Inwoners en ondernemers Bestuur en organisatie Zoeken Inwoners Bedrijven Bestuur Verberg het menu Home Bestuur en organisatie Officiële bekendmakingen en regelgeving Overige meldingen en kennisgevingen Overige meldingen en kennisgevingen Er zijn momenteel geen meldingen en kennisgevingen Contact Telefoon 14 0413

  Original URL path: http://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/overige-meldingen-en-kennisgevingen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •