archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  pensioenfonds In andere gevallen worden er kosten berekend Zie ook Uittreksel Basisregistratie Personen Contact Gemeente Uitgeest Publieksbalie Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie onderdeel Burgerzaken Openingstijden maandag t m vrijdag 9 00 12 00 uur woensdagmiddag 13 30 16 00 uur donderdagavond 18 30 20 00 uur Bijgewerkt 23 03 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bewijs-van-in-leven-zijn/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de bekendmaking van het besluit waartegen het bezwaar zich richt Hoe gaat u te werk U dient ervoor te zorgen dat uw schriftelijke of digitale bezwaarschrift binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing door de gemeente ontvangen is Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt wordt het niet meer in behandeling genomen In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan zes weken De gemeente behoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken Ontbreekt die informatie dan is het verstandig dit snel na te vragen bij de gemeente Als u een bezwaarschrift indient krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging Ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft Wat dient u in het bezwaarschrift te vermelden In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden uw naam en adres de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken met indien mogelijk een kopie van de bestreden beslissing de redenen waarom u bezwaar maakt uw handtekening U moet het bezwaarschrift ondertekenen voor het digitale formulier is inloggen met DigiD voldoende Als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven moet u als dat wordt gevraagd voor een goede Nederlandse vertaling zorgen Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd dus binnen zes weken aan alle vereisten te voldoen U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar U kunt dan toch een onvolledig bezwaarschrift indienen Want is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij de gemeente dan is de mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen Met welke termijn moet u rekening houden De gemeente heeft een externe

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bezwaarschrift-indienen/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  eisen voldoet en u uw activiteiten in Nederland uitoefent Het bedrijf moet dus rechtmatig gevestigd zijn Dat wil zeggen dat u over alle vergunningen en diploma s beschikt en dat u voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan Voor wie is het Er zijn mogelijkheden voor beginnende zelfstandigen als u vanuit een uitkeringssituatie voor uzelf gaat beginnen betekent dat meestal dat u niet langer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt Uw werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering vervalt dan Toch zal uw bedrijf de eerste tijd vaak nog niet genoeg opbrengen om van te leven In deze aanloopfase kunt u nog een uitkering krijgen in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 Met het begrip eigen bedrijf bedoelen wij ook het zelfstandig beroep gevestigde zelfstandigen als u reeds een redelijke termijn werkzaam bent in een eigen bedrijf of beroep en tijdelijk een financieel probleem heeft kunt u een aanvullend periodiek krediet krijgen oudere zelfstandigen als u tussen de 55 jaar en de 65 jaar bent en al minstens 10 jaar een zelfstandig bedrijf of beroep heeft uitgeoefend en minimaal een beperkt jaarinkomen met uw bedrijfsuitoefening weet te realiseren kunt u aanvullende bijstand krijgen beëindigende zelfstandigen als uw bedrijf niet rendabel meer is en u wilt het beëindigen dan kan gedurende maximaal 12 maanden uitkering worden toegekend om u de gelegenheid te geven uw bedrijf op een verantwoorde manier af te bouwen Waar kunt u terecht De gemeente Uitgeest wordt in het kader van deze regeling geadviseerd door het Instituut Midden en Kleinbedrijf Via de medewerkers van de afdeling Publiekszaken sociale zaken kunt u een eerste afspraak hiervoor maken Zie ook Bijstand Wet werk en bijstand Bijstand hulp bij betaald werk zoeken Bijzondere bijstand Contact Gemeente Uitgeest Sociale Zaken Middelweg 28 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u contact

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  manieren actief te zoeken naar een betaalde baan Als u gehuwd bent of samenwoont dan geldt deze verplichting ook voor uw partner Doet u een beroep op de Wsw Wet sociale werkvoorziening Wwb Wet werk en bijstand en overeenkomstige regelingen dan kunt u ondersteuning krijgen van IJmond Werkt om zelf de weg naar de arbeidsmarkt te vinden Uitgangspunten IJmond Werkt Werkzoekenden met een arbeidsbeperking zullen in eerste instantie beoordeeld worden op hun mogelijkheden om deels te werken op de reguliere arbeidsmarkt Daarbij past een aanpak om dat ook te kunnen realiseren Werkzoekenden die niet zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen betreden kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente De gemeente beslist over de noodzaak vorm en inhoud van die steun Ook werkzoekenden met een arbeidsbeperking die geen uitkering hebben kunnen wettelijk aanspraak maken op re integratieondersteuning Instrumenten en voorzieningen om u te ondersteunen naar werk kunnen bijvoorbeeld zijn jobcoaching werkplekaanpassingen en scholing Hierbij heeft de gemeente de vrijheid om te bepalen of zij een traject zelf uitvoert of uitbesteedt aan een re integratiebedrijf Vestiging U vindt IJmond Werkt op het Stationsplein 48a 1948 LC Beverwijk Tel 0251 783 031 Zie ook Bijstand Wet werk en bijstand Bijstand voor zelfstandigen BBZ

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bijstand-hulp-bij-betaald-werk-zoeken/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  omstandigheden en die bepaalde kosten niet zelf kan betalen Voor de verlening van de bijzondere bijstand is het geen vereiste dat men algemene bijstand krachtens de Wwb ontvangt Ook degene die uit een andere bron dan de Wwb beschikt over een inkomen dat niet toereikend is voor het betalen van bepaalde noodzakelijke kosten kan een beroep op bijzondere bijstand doen Wat zijn de mogelijkheden Er zijn veel zaken waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen De belangrijkste voorbeelden zijn de kosten van aanschaf van een koelkast of wasmachine Maar ook de kosten van bijvoorbeeld de eigen bijdrage van uw zorgverzekeraar kunnen voor vergoeding in aanmerking komen Het wettelijk eigen risico dat u bij uw zorgverzekeraar moet betalen komt niet voor vergoeding in aanmerking Wel in aanmerking voor vergoeding komen de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo of de eigen bijdrage voor zorg ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ Let op u moet er altijd voor zorgen dat u aanvullend verzekerd bent tegen ziektekosten Denk er verder om dat geen bijzondere bijstand mogelijk is als u zelf al in het gevraagde heeft voorzien Hoe gaat u te werk Als u weet dat u binnenkort bijzondere bijstand nodig hebt meldt u zich dan zo snel mogelijk bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Een cliëntenadviseur vertelt u dan of het gezien uw persoonlijke situatie voor u zinvol is om een aanvraag in te dienen wat u daarvoor moet doen en welke formulieren u moet invullen Bij het gesprek bij de afdeling Publiekszaken krijgt u een aanvraagformulier mee Dat formulier moet u thuis invullen en ondertekenen Als u gehuwd bent of samenwoont moet ook uw partner dit formulier invullen en ondertekenen U kunt ook digitaal om toezending van een aanvraagformulier vragen U krijgt dan een aanvraagformulier

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bijzondere-bijstand/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de beperking of ziekte extra kosten in verband met voedingsmiddelen extra kosten in verband met energieverbruik extra kledingslijtage verhoogde risico premies extra kosten in verband met klusjes rondom huis bloemetje mantelzorg lidmaatschapskosten van belangenverenigingen en of patiëntenorganisaties Wanneer kom ik er voor in aanmerking Of u voor de toeslag chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking komt hangt af of u tot de doelgroep behoort Handicaps en chronische ziekten kunnen fysiek verstandelijk of psychisch van aard zijn Als voorbeeld van chronische ziekten kunnen fysiek verstandelijk of psychisch van aard zijn Als voorbeeld van chronische ziekten kunnen worden genoemd cara o a astma diabetes mellitus epilepsie reuma lever en darmziekten migraine nierziekten hartafwijkingen chronische artitis en kanker U dient wel aannemelijk te maken middels nota s betaalbewijzen verklaringen specialisten etc dat u chronisch ziek bent Zie ook Bijstand Wet werk en bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen Contact Gemeente Uitgeest Sociale Zaken Middelweg 28 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken onderdeel Sociale Zaken Bijgewerkt 10 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bijzondere-bijstand-voor-de-kosten-van-chronisch-zieken-en-gehandicapten/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  die ten minste drie jaar bestaat Deze vereniging moet krachtens een duidelijk omschreven doel nastreven Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan 400 per serie of set en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan 1 500 per bijeenkomst De bijeenkomst moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de gemeente Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bijeenkomst worden gemeld via het digitale formulier te vinden op het tabblad aanvragen Burgemeester en wethouders kunnen de bijeenkomst verbieden of nadere voorschriften stellen Aanvragen Melden gaat via het digitale formulier Contact Gemeente Uitgeest Juridische Zaken Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product neemt u contact op met de afdeling Middelen onderdeel Juridische Zaken Bijgewerkt 10 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als werkgever vacatures Gevonden verloren voorwerpen Ondernemersloket

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bingo/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  kan enige tijd in beslag nemen ook kan het voorkomen dat er geen stukken in het archief gevonden worden U geeft aan de afdeling publiekszaken door welke stukken u zoekt via het digitale formulier Daarna wordt er binnen drie werkdagen contact met u opgenomen waarbij aangegeven wordt of er stukken in het archief zitten en welke stukken dat dan zijn Daarna kunt u eventueel een afspraak maken om deze in te zien De dossiers zijn dus niet per direct beschikbaar en worden niet uitgeleend De dossiers kunnen alleen op het gemeentehuis van Uitgeest worden ingezien Tegen betaling kunt u kopieën laten maken Voor de kosten voor het maken van kopieën of het digitaal toezenden van stukken verwijzen wij naar de tarieventabel van de legesverordening van de gemeente Uitgeest Aanvragen Vult u het digitale formulier in om archiefstukken te kunnen inzien Contact Gemeente Uitgeest Vergunningen Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met Publiekzaken onderdeel Vergunningen Bijgewerkt 10 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bouwdossiers-opvragen/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive



 •