archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met Publiekzaken onderdeel Vergunningen Bijgewerkt 10 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/bouwvergunning/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  van geisers en kachels Zij zijn in staat de vluchtige damp te ontsteken Dit kan zelfs gebeuren door een vrijkomende vonk bij het aan en uitzetten van schakelaars van elektrische apparaten IN DE SCHUUR OF GARAGE Vermijd bij het doe het zelven het werken met branders open vuur of elektrische apparaten vonken in de buurt van licht ontvlambare materialen en vloeistoffen Wees voorzichtig met het gebruik van spuitbussen bij open vuur waakvlam Plaats spuitbussen niet in de zon Wees voorzichtig met flessengas butaan propaan Plaats de fles rechtop gebruik goede slangen en klemmen en controleer de aansluiting met een zeepoplossing nooit met lucifers Vul de flessen niet met LPG dit is verboden en kan levensgevaarlijk zijn Lees dit lijstje van tijd tot tijd nog eens door Dat kleine beetje aandacht kan soms net een hoop narigheid voorkomen 3 Wat maakt brand zo gevaarlijk Gevaarlijk is de brand zelf die of snel om zich heen grijpt of zich bijna onmerkbaar smeulend een weg baant Misschien nog wel gevaarlijker is de rook Rook beperkt het zicht en is meestal zeer giftig De rook verspreidt zich makkelijk en bemoeilijkt het vluchten Bovendien kunt u erdoor bedwelmd raken Als er doden vallen bij een brand is de doodsoorzaak vaak vergiftiging of verstikking door rook We noemen twee zeer belangrijke aspecten Te late ontdekking van brand Zeer gevaarlijk is een brand die s nachts ontstaat Deze wordt meestal pas laat ontdekt en heeft zich intussen flink uit kunnen breiden Vaak worden mensen in hun slaap erdoor verrast Zij worden als het ware overvallen door de brand en de rook In het ergste geval is de brand dan al zover uitgebreid dat vluchten en of waarschuwen van de brandweer niet meer mogelijk is Versperde vluchtroute Een belangrijke oorzaak voor het aanzienlijke aantal slachtoffers is het niet meer begaanbaar zijn van de vluchtroute Dit kan door rook of vuur of door spullen die de doorgang belemmeren In zo n geval raakt men bij een brand snel ingesloten vooral op een bovenverdieping van een huis of gebouw Dat komt omdat vlammen en rook zich makkelijk via de gang en de trap naar boven verspreiden Een extra gevaar bij brand bestaat er voor kleine kinderen en voor mensen die zich minder makkelijk verplaatsen Zij moeten dus te aller tijde goed bereikbaar zijn om ze in geval van nood te kunnen helpen vluchten 4 Hou kunt u zich voorbereiden op een eventuele brand Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het ontstaan van brand nooit helemaal uitgesloten bijvoorbeeld door kortsluiting in een T V of wasmachine In het algemeen is uw eigen veiligheid en die van uw eventuele gezinsleden of medebewoners uw eigen verantwoordelijkheid Ga daarom eens na in hoeverre uw woning in het geval van brand u alle voldoende mogelijkheden biedt een veilig heenkomen te vinden Onderstaande punten helpen u daarbij Met een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunt u de kans op slachtoffers bij brand aanmerkelijk verminderen We bespreken deze maatregelen hier kort Ontdekken Het is van levensbelang een brand vooral s nachts

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/brandveiligheid-in-uw-woning/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de brandweer worden kosten in rekening gebracht Er zijn verschillende tarieven van toepassing Brandweerrechten worden in rekening gebracht door middel van een nota Bijgewerkt 10 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/brandweerrechten/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  postbus of een leeg adres Een briefadres kan worden gekozen in heel Nederland Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar u voor het laatst een woonadres had U dient de aanvraag in bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt Een briefadres is tijdelijk en wordt elk jaar gecontroleerd Alleen in geval van het wonen in een instelling kan een briefadres voor meerdere jaren achter elkaar gebruikt worden Briefadres in een instelling Als u door omstandigheden in een instelling woont kunt u in plaats van een woonadres een briefadres kiezen en hiervan aangifte doen De categorieën van instellingen zijn instellingen voor gezondheidszorg instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen strafinrichtingen Contact Gemeente Uitgeest Publieksbalie Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie onderdeel Burgerzaken Openingstijden maandag t m vrijdag 9 00 12 00 uur woensdagmiddag 13 30 16 00 uur donderdagavond 18 30 20 00 uur Bijgewerkt 10 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/briefadres/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  breed te worden vrijgehouden en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van ten minste 4 2 meter in verband met een vrije doorgangsmogelijkheid voor hulpdiensten Dit geldt bij een doodlopende straat Hekwerken en of andere obstakels die de route voor de hulpdiensten en de opstelplaatsen voor brandweervoertuigen afsluiten moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd In het kader van het genoemde onder 3 dient bij het ophangen van feestversiering een minimale hoogte te worden aangehouden van 4 2 meter De feestversiering dient stevig te zijn bevestigd Gebruik barbecue Een barbecue moet om kans op schade te voorkomen op een afstand van minstens 5 meter van gebouwen bouwwerken beplanting en goederen zijn geplaatst Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet kan omvallen of omgestoten kan worden Een barbecue mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon worden gestookt Voor het aanmaken van een barbecue mag nooit gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen Teneinde hinder overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken is het stoken van een barbecue alleen geoorloofd bij een gunstige windrichting en windsterkte Bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een laag zand worden afgedekt Asresten mogen uitsluitend in onbrandbare afvalemmers of containers worden gedeponeerd die in de buitenlucht staan Bij het gebruik op het terrein van pannen of toestellen voor bakken en braden moet een goed sluitende deksel en of branddeken aanwezig zijn Gebruik tent Er mag mogen geen tent of aan elkaar gekoppelde tenten worden gebruikt die plaats kan kunnen bieden aan meer dan 50 personen Als een tent wordt neergezet dient dit op zodanige wijze te gebeuren dat het wegdek het plantsoen niet wordt beschadigd Alleen in het plantsoen mogen haringen worden gebruikt In het wegdek mogen geen haringen worden geslagen bij een verankering van de tent op het wegdek moet gebruik worden gemaakt van betonblokken Bij het plaatsen van een tent moet bij het slaan van haringen gelet worden op kabels buizen en leidingen Schade die hierdoor veroorzaakt wordt zal op de dader organisator worden verhaald De constructiematerialen van een tent inclusief tentdoek vaste zijpanelen e d moeten Voor het beperken van ontwikkeling van brand bepaald overeenkomstig NEN 6065 ten minste behoren tot klasse 2 van de in die norm bedoelde bijdrage tot brandvoortplanting Voor het beperken van het ontstaan van rook bepaald overeenkomstig NEN 6066 geen grotere rookdichtheid hebben dan 10m 1 Indien minimaal voldaan wordt aan de klasse B1 van de Duitse DIN 4102 1 of klasse M2 van de Franse NF P92 503 mag verondersteld worden dat het tentdoek ook aan bovengenoemde eisen voldoet De constructie van de tent dient voldoende stabiliteit te bezitten De ligging van de tent moet met inbegrip van eventuele scheerlijnen enz zodanig zijn dat voldoende ruimte beschikbaar is minimaal 3 50 meter bij aanwezigheid van scheerlijnen voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de tent naar de openbare weg De tent en moet

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/barbecue-op-straat/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  geplaatst Op dit aanplakbord kunt u zonder voorafgaande toestemming aankondiging van uw activiteiten doen Het gebruik van sandwich reclameborden is dus niet toegestaan Andere vormen van reclame kunt u aanvragen via www omgevingsloket nl Naast een aanvraag voor het houden van circusvoorstellingen dient u tevens een aanvraag voor een gebruiksvergunning in te dienen voor het brandveilig gebruik van de tent met alle benodigde bijlagen om de aanvraag te kunnen beoordelen Dit dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het gebruik van de tent gedaan te worden Aan de hand hiervan wordt bekeken of een gebruiksvergunning kan worden verleend hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht Deze aanvraag wordt behandeld door de afdeling Ruimte De constructie van de tent die u gebruikt en waarvoor u gebruiksvergunning aanvraagt dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot sterkte en stabiliteit aandachtspunt windbelasting en verankeringen Onderstaand treft u de gegevens aan die belangrijk zijn voor het completeren van uw aanvraag voor een gebruiksvergunning In te dienen gegevens tenten tijdelijke bouwsels e d Voor het plaatsen van een tent of tijdelijk bouwsel moet u een bouwkundige plattegrondtekening bijvoegen op een schaal van tenminste 1 100 met daarop aangegeven voor zover van toepassing de vrij te houden gang en looppaden de opstelling van de zitplaatsen blusvoorzieningen de armaturen van nood en transparantverlichting de nood uitgang en en breedten een renvooi Tevens een situatieschets of plattegrond waarop de objecten staan aangegeven met vermelding van de afmetingen in relatie met de omgeving Plaatst u een tent moet u ook een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek waaruit de mate van brandvoortplanting blijkt volgens minimaal één van de volgende normen NEN 6065 NEN 3883 of DIN 4102 bijvoegen Met betrekking tot de constructieve veiligheid Tekeningen en berekeningen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bouwbesluit 2012 met betrekking tot sterkte en stabiliteit aandachtspunt windbelasting en verankeringen Kosten Organiseren evenement 93 45 Precariobelasting Standplaats Het tarief bedraagt voor het hebben van een kraam verkoopwagen of soortgelijk voorwerp of een standplaats met uitzondering van standplaatsen op de reguliere weekmarkt en de kermis Per dag 3 10 per meter Per week 9 50 per meter Per maand 31 55 per meter Per jaar 63 25 per meter Terrassen Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras Per maand of korter voor een terras tot en met 25 m2 31 60 Per maand of korter voor een terras groter dan 25 m2 127 65 Per seizoen voor een terras tot en met 25 m2 63 75 Per seizoen voor een terras groter dan 25 m2 317 00 Evenementen en feesten De belasting bedraagt voor het hebben van een tent t b v feest dansen e d Per dag 63 75 Per week 127 65 Het tarief bedraagt voor circussen motor auto acrobatiekshow bungeejumping en vergelijkbare activiteiten per dag bij het in gebruik nemen van minder dan 2501 m2 127 65 meer dan 2500 m2 317 00 Bij de berekening van de verschuldigde belasting wordt uitgegaan van de totale oppervlakte van

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/circus/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  gegeven voor het houden van huis aan huis collecten De gemeente acht het niet wenselijk om daarnaast ook nog vergunning te geven voor een straatcollecte omdat burgers dan wellicht meermalen in dezelfde collecteweek gevraagd worden om een bijdrage te geven Indien u niet voldoende collectanten heeft voor het houden van een huis aan huis collecte kan verzocht worden om een vergunning voor een straatcollecte Na een collecte levert u een ingevulde collectestaat in bij de gemeente Een leeg exemplaar vindt u bij de vergunning of onder het kopje aanvragen Collectevergunning Kan ik een doorlopende collectevergunning aanvragen Ja als u voorkomt op het collecterooster van het CBF Wel dient u ieder jaar minimaal twee weken voor aanvang de collectie aan te geven gebruik te maken van de vergunning Collectevergunning Waar wordt bij het beoordelen van een collectevergunning naar gekeken Bij het beoordelen van een aanvraag voor een plaatselijk dan wel regionaal initiatief wordt gekeken naar het goede doel Dit moet een algemeen nut dienen Het college behoudt zich het recht voor om achteraf een en ander te controleren Aanvragen U kunt de collectevergunning aanvragen via het digitale formulier Na het houden van de collectie dient u binnen 14 dagen een ingevulde

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/collectevergunning/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de voorwaarden Om voor de collectieve ziektekostenverzekering in aanmerking te komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen U dient inwoner te zijn van de gemeente Uitgeest Uw inkomsten mogen niet meer bedragen dan 120 van de van toepassing zijnde bijstandsnorm De van toepassing zijnde norm is afhankelijk van uw leeftijd en de woonsituatie Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de in de Wet werk en bijstand gehanteerde vermogensgrenzen Zowel de bijstandsnormen als vermogensgrenzen worden in principe 2 maal per jaar aangepast per 1 januari en per 1 juni van het kalenderjaar U dient zich behalve voor de Beter Af Polis verplicht aanvullend te verzekeren met een Beter Af Plus Polis met 3 sterren en een Beter Af Tandarts Polis met 2 sterren De Beter Af Tandarts Polis met 2 sterren is niet verplicht met een volledige boven en onderprothese Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen verwijzen wij u naar het vergoedingenoverzicht gemeente Contact Gemeente Uitgeest Sociale Zaken Middelweg 28 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken onderdeel Sociale Zaken Bijgewerkt 13 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/collectieve-zorgverzekering/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •