archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  voor de kosten van schoolgaande kinderen in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar Bepalend hierbij is de leeftijd van het kind op 1 augustus van het betreffende jaar Om welke bedragen gaat het De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal 110 00 per kalenderjaar voor een schoolgaand kind in de leeftijd van vier tot en met elf jaar De kosten hoeven niet te worden aangetoond De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt maximaal 235 00 per kalenderjaar voor een schoolgaand kind in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar De kosten hoeven niet te worden aangetoond De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt voor inwoners van achttien jaar en ouder maximaal 110 00 per kalenderjaar Er kan van hen gevraagd worden om de kosten aan te tonen van bijvoorbeeld abonnementen en kaartjes voor het zwembad de bioscoop de schouwburg de bibliotheek het museum en het openbaar vervoer Ook contributies voor sport ouderen en buurtverenigingen voor jeugd en jongerenwerk enz komen in aanmerking voor een vergoeding Dat geldt ook voor de kosten van eenmalige activiteiten zoals uitstapjes naar dierentuin of pretpark schoolreisjes schoolkampen werkweken en excursies Hoe gaat u te werk U vult op het gemeentehuis een formulier in Belangrijk is om de bewijsstukken mee te nemen Zonder deze stukken kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden U kunt op het gemeentehuis navragen welke bewijsstukken er nodig zijn om aan te tonen dat u een minimuminkomen hebt en werkelijk kosten hebt gemaakt Het formulier dient ingevuld en ondertekend weer op het gemeentehuis te worden ingeleverd Aanvragen Voor het aanvragen van een vergoeding voor deelname aan maatschappelijk verkeer vult u op het gemeentehuis een formulier in Zie ook Bijzondere bijstand Hulp bij schulden Contact Gemeente Uitgeest Sociale Zaken Middelweg 28 14 0251 Voor meer informatie

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/voorzieningenfonds/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  staan bij de Kamer van Koophandel alle leidinggevenden moeten voldoen aan de eis van sociale hygiëne moeten 21 jaar of ouder zijn en mogen geen antecedenten strafverleden hebben het pand waarin u de horeca inrichting vestigt moet voldoen aan inrichtingseisen ten aanzien van hoogte oppervlakte ventilatie en de aanwezigheid van toiletten Drank en Horecavergunning Wat moet ik toezenden U dient de volgende zaken mee te nemen Model A zie tabblad aanvragen Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen art 3 van de Drank en Horecawet Bij aanvraag van Model A dient u tevens de navolgende bescheiden toe te zenden Verklaring sociale hygiëne Inschrijving bij de kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden Huur of koopovereenkomst Arbeidsovereenkomsten Geldige originele identiteitsbewijzen van de leidinggevenden Ingevuld Bibob formulier of Model B zie tabblad aanvragen Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen art 3 van de Drank en Horecawet bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve sportieve sociaal culturele educatieve levensbeschouwelijke of godsdienstige aard niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bij aanvraag van Model B dient u tevens de navolgende bescheiden toe te zenden een bestuursreglement bij NOC NSF is een modelreglement verkrijgbaar Verklaring sociale hygiëne Kopie van de statuten vereniging of stichting Huur of koopovereenkomst Geldige originele identiteitsbewijzen van de leidinggevenden Aanvragen Aanvraag Drank en Horecawet vergunning Model A Aanvraag Drank en Horecawet vergunning Model B Kosten Drank en horecavergunning Het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning 726 80 Een gewijzigde vergunning i v m het bijschrijven van één of meer leidinggevenden op een reeds eerder verleende vergunning 124 20 Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning een advies van

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/drank-en-horecavergunning/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  u gebruik maken van het digitale aanvraagformulier in het tabblad aanvragen Bij de ontheffing dient een geldig identiteitsbewijs te worden overgelegd van de leidinggevende n Doorlooptijd De ontheffing dient minimaal acht weken voordat de bijzondere gelegenheid plaatsvindt te worden aangevraagd Aanvragen De aanvraag voor de ontheffing kan worden gedaan via het digitale formulier Kosten Drank en horecavergunning Het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning 726 80 Een gewijzigde vergunning i v m het bijschrijven van één of meer leidinggevenden op een reeds eerder verleende vergunning 124 20 Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning een advies van het Bureau BIBOB is verkregen wordt het bedrag verhoogd met 550 55 Een gewijzigde vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank en Horecawet 124 20 Een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank en Horecawet 124 20 Zie ook Drank en Horecavergunning Contact Gemeente Uitgeest Juridische Zaken Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product neemt u contact op met de afdeling Middelen onderdeel Juridische Zaken Bijgewerkt 13 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/drank-en-horecawet-ontheffing-art-35-evenementen/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  niet ouder dan 70 jaar Bij vrijwillig tussentijds onderzoek niet ouder dan 70 jaar In alle overige gevallen waarbij een eigen verklaring vereist is 3 Dubbele eigen verklaring Als de aanvrager de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt Als de aanvrager de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en in het bezit is van een rijbewijs dat verloopt op of na de dag waarop de aanvrager de leeftijd van 70 jaar bereikt Vrijwillig tussentijds onderzoek naar de geschiktheid van de aanvrager die de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites http www cbr nl http www rijbewijs nl http www rdw nl Aanvragen Aanvragen kan digitaal via http www mijn cbr nl Daarnaast is de Eigen Verklaring ook bij het gemeentehuis te koop Kosten Rijbewijs Rijbewijs 37 00 Extra leges spoedkosten 34 10 Eigen verklaring 25 80 Zie ook Rijbewijs Contact Gemeente Uitgeest Publieksbalie Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie onderdeel Burgerzaken Openingstijden maandag t m vrijdag 9 00 12 00 uur woensdagmiddag 13 30 16 00 uur donderdagavond 18 30 20 00 uur Bijgewerkt 13 08 2015

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/eigen-verklaring/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  een zogenaamde erkenningsakte opgemaakt De akte wordt door betrokken partijen ondertekend Wanneer de erkenning voor de geboorte plaatsvindt krijgt men een kopie van de erkenningsakte mee Dit document moet worden overlegd bij de geboorte aangifte Tijdens de erkenning is er een mogelijkheid om de achternaam van de erkenner te kiezen als achternaam van het kind De moeder van het kind moet hiervoor wel toestemming verlenen Als er geen achternaam wordt gekozen krijgt het kind standaard de achternaam van de moeder Voor kinderen geboren buiten het huwelijk moet de vader het kind erkennen om het vaderschap te krijgen Ook een ander dan de biologische vader kan het kind erkennen Erkenning van het vaderschap leidt niet automatisch tot het verkrijgen van het gezag over het kind Dit kunt u regelen via de rechtbank Mee te nemen Geldige legitimatiebewijzen Bij een erkenning na de geboorte moet er ook een uittreksel uit het geboorteregister van het kind meegenomen worden Zie ook Geboorte Contact Gemeente Uitgeest Publieksbalie Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product kunt u terecht bij de afdeling Publieksbalie onderdeel Burgerzaken Openingstijden maandag t m vrijdag 9 00 12 00 uur woensdagmiddag 13 30 16 00 uur

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/erkenning-vaderschap/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de contactpersoon Dagtekening datum waarop de aanvraag wordt ingediend Er zijn legeskosten aan verbonden en indien u gebruik maakt van grond van de gemeente bent u eveneens precariobelasting verschuldigd Indien u een tent wilt plaatsen die plaats biedt aan meer dan 50 personen dient u uiterlijk 6 weken voor het gebruik van de tent een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik aan te vragen Hieraan zijn kosten verbonden Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte Indien tijdens het evenement een tent of aan elkaar gekoppelde tenten wordt worden gebruikt die plaats kan kunnen bieden aan meer dan 50 personen dient u tevens een gebruiksvergunning in te dienen voor het brandveilig gebruik van de tent en met alle benodigde bijlagen om de aanvraag te kunnen beoordelen Dit dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het gebruik van de tent gedaan te worden Aan de hand hiervan wordt bekeken of een gebruiksvergunning kan worden verleend hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht Deze aanvraag wordt behandeld door de afdeling Ruimte De constructie van de tent die u gebruikt en waarvoor u gebruiksvergunning aanvraagt dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot sterkte en stabiliteit aandachtspunt windbelasting en verankeringen Onderstaand treft u de gegevens aan die belangrijk zijn voor het completeren van uw aanvraag voor een gebruiksvergunning In te dienen gegevens tenten tijdelijke bouwsels e d Voor het plaatsen van een tent of tijdelijk bouwsel moet u een bouwkundige plattegrondtekening bijvoegen op een schaal van tenminste 1 100 met daarop aangegeven voor zover van toepassing de vrij te houden gang en looppaden de opstelling van de zitplaatsen blusvoorzieningen de armaturen van nood en transparantverlichting de nood uitgang en en breedten een renvooi Tevens een situatieschets of plattegrond waarop de objecten staan aangegeven met vermelding van de afmetingen in relatie met de omgeving Plaatst u een tent moet u ook een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek waaruit de mate van brandvoortplanting blijkt volgens minimaal één van de volgende normen NEN 6065 NEN 3883 of DIN 4102 bijvoegen Met betrekking tot de constructieve veiligheid Tekeningen en berekeningen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bouwbesluit 2012 met betrekking tot sterkte en stabiliteit aandachtspunt windbelasting en verankeringen Kosten Organiseren evenement 93 45 Precariobelasting Standplaats Het tarief bedraagt voor het hebben van een kraam verkoopwagen of soortgelijk voorwerp of een standplaats met uitzondering van standplaatsen op de reguliere weekmarkt en de kermis Per dag 3 10 per meter Per week 9 50 per meter Per maand 31 55 per meter Per jaar 63 25 per meter Terrassen Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras Per maand of korter voor een terras tot en met 25 m2 31 60 Per maand of korter voor een terras groter dan 25 m2 127 65 Per seizoen voor een terras tot en met 25 m2 63 75 Per seizoen voor een terras groter dan 25 m2 317 00 Evenementen en feesten De belasting bedraagt voor het hebben van een tent t b v

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/evenementenvergunning/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  nee ja en nee nee stickers Contact Gemeente Uitgeest Juridische Zaken Middelweg 28 gemeentebestuur uitgeest nl 14 0251 Voor meer informatie over dit product neemt u contact op met de afdeling Middelen onderdeel Juridische Zaken Bijgewerkt 28 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/folders-verspreiden/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  Forensenbelasting 297 34 Contact Gemeente Uitgeest Belastingen Dudokplein 1 belastingen velsen nl 0255 56 74 00 De uitvoering van de belastingen wordt voor de gemeente Uitgeest gedaan door de gemeente Velsen Bijgewerkt 28 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/forensenbelasting/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •