archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  0251 Telefonisch bereikbaar Maandag t m donderdag 9 00 17 00 uur Vrijdag 9 00 12 30 uur Bijgewerkt 24 03 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als werkgever vacatures Gevonden

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/zonnepanelen/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  Openingstijden maandag t m vrijdag 9 00 12 00 uur woensdagmiddag 13 30 16 00 uur donderdagavond 18 30 20 00 uur Bijgewerkt 08 05 2012 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/zwembad-de-zien/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  van de gezondheid van de zwemmer dient in dit geval te berusten op inspectie van de zwemplaats afwezigheid van ratten vogels slakken en koelwaterlozingen Door te gaan zwemmen op plaatsen die hiervoor geschikt zijn kunnen risico s op ziek worden worden verkleind Geschikte zwemplaatsen worden op de zwemfolder aangegeven Doordat deze plaatsen regelmatig worden gecontroleerd kunnen verontreinigingen worden voorkomen De geschikte zwemplaatsen zijn zo gekozen dat lozingen door rioolsystemen of industrieën vrijwel uitgesloten zijn Doorgaans hebben de plaatsen een zodanige doorstroming met grote schone watersystemen dat de kwaliteit weinig fluctueert Het regelmatige waterkwaliteitsonderzoek geeft een goede indicatie van de kwaliteit voor de komende periode Het water wordt onderzocht op doorzicht zuurgraad en het voorkomen van Coli bacteriën Het zwemmen in ringvaarten stadswateren en grote boezemwateren wordt sterk ontraden dit water is altijd onbetrouwbaar Op dergelijke wateren wordt doorgaans geloosd door rioolzuiveringsinstallaties Deze wateren worden ook gebruikt om overtollig water af te voeren bijvoorbeeld uit polders De kwaliteit van polderwater is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden Door uitspoeling kan bijvoorbeeld mest in de poldersloot komen Ook het water uit de sloten van steden wordt via gemalen afgevoerd In veel gevallen komt het straatvuil via straatputten in sloten en vaarten Ook riooloverstorten lozen op sloten en vaarten Al het vuile water wordt uiteindelijk via de grote transport wateren afgevoerd naar zee Grote transport wateren zijn o a De Zaan De Amstel De Vecht en kanalen en ringvaarten Daarnaast wordt op veel plaatsen in het oppervlaktewater een diversiteit aan excessieve algenbloei aangetroffen In de loop van het jaar kunnen de dominante soorten in het water veranderen In het voorjaar zijn er eerst kiezelwieren dominant aanwezig later in het seizoen gevolgd door de groenwieren Tijdens de zomervakantie zijn de cyanobacteriën actief Het seizoen wordt afgesloten met de kiezelwieren Algen kunnen in bepaalde situaties schuimvorming

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/zwemwater/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Raad | Bestuurlijke stukken | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  benoeming leden 6 0 Instellen stembureau en benoeming leden 7 0 Voorstel tot benoeming wethouders 7 0 Voorstel tot benoeming wethouders 8 0 Instellen commissie van onderzoek en benoeming leden 8 0 Instellen commissie van onderzoek en benoeming leden 9 0 Voorstel tot benoeming raadsleden 9 0 Voorstel tot benoeming raadsleden 10 0 Mededelingen 10 0 Mededelingen 11 0 Sluiting 11 0 Sluiting Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/ris/raad/?tx_ncgovverseonris_webviews%5Bvergadering%5D=621&tx_ncgovverseonris_webviews%5Baction%5D=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5Bcontroller%5D=Agendapunt&cHash=c1877a63b8b292ce21c237e18090aced (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Raad | Bestuurlijke stukken | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  vragen conform art 37 Reglement van Orde 5 0 Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2016 Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2016 Concept Programmabegroting 2016 1ste begrotingswijziging 2016 5 0 Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2016 6 0 Mededelingen 7 0 Sluiting 7 0 Sluiting Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/ris/raad/?tx_ncgovverseonris_webviews%5Bvergadering%5D=603&tx_ncgovverseonris_webviews%5Baction%5D=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5Bcontroller%5D=Agendapunt&cHash=8f708fbe43421355f7d47b060691ff9a (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Raad | Bestuurlijke stukken | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  Plantekeningen bij Bijlagen behorende bij Principeakkoord ontwikkeling Park Oudgeest Memo ecologische hoofstructuur park oud Uitgeest Handtekeningenactie windsurfers inzake initiatief Park Oudgeest Informatieboekje Oudgeest 2 0 Motie Park Oudgeest van de Fractie Uitgeest Lokaal en Fractie Partij van de Arbeid Uitgees 7 0 Initiatief Park Oudgeest 8 0 Reactie GS Noord Holland op het verzoek tot instemming met woningbouw in de Limmerkoog Reactie GS Noord Holland op het verzoek tot instemming met woningbouw in de Limmerkoog 8 0 Reactie GS Noord Holland op het verzoek tot instemming met woningbouw in de Limmerkoog 9 0 Voorstel actualiseren Welstandsnota Voorstel actualiseren Welstandsnota Startnotitie Welstandsnota Uitgeest 2016 Discussienota welstand en monumenten 11 december 2013 10 0 Keuzenota maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt Keuzenota maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt Advies cliëntenraden nav bezuinigingsmaatregelen categorie 2 IJmond Werkt Bijlage bij college en raadsvoorstel Keuzenota maatregelen meerjarenbegroting IJmond Werkt Berenschotonderzoek Keuzenota Maatregelen Meerjarenbegroting IJmond Werkt Memo nav vragen com SLZ IJmond werkt 11 0 Voorstel voor een gezamenlijke rekenkamercommissie BUCH Voorstel voor een gezamenlijke rekenkamercommissie BUCH Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2015 Memo financiële werkgroep BUCH van 12 juni 2015 Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH 2015 12 0 Voorstel voor een uitvoeringskrediet afkoppelplan en herinrichting Langebuurt Dr Brugmanstraat Voorstel voor een uitvoeringskrediet

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/ris/raad/?tx_ncgovverseonris_webviews%5Bvergadering%5D=599&tx_ncgovverseonris_webviews%5Baction%5D=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5Bcontroller%5D=Agendapunt&cHash=4619399fd78c3d11a20ed4eac06997ba (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Raad | Bestuurlijke stukken | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  7 0 Vaststellen van de Archiefverordening 2015 8 0 Vitale dorpsgemeenschap Maatschappelijke investering sport Onderbouwing veldbezetting MHCU Kosten varianten 1A en 1B uitbreiding hockey en korfbal Tekening variant 1A en 1B uitbreiding hockey en korfbal Herinrichting Sportpark De Koog Uitbreiding hockey en korfbal Rapport Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke investering bibliotheek memo over toekomst bestendige bibliotheekvoorziening in Uitgeest Rapport Questum Uitbreiding hockey en korfbal Motie D66 CDA UL en PU raadsvergadering 24 september 2015 over besluitvorming bibliotheek Maatschappelijke investering onderwijs Uitbreiding hockey en korfbal Vergelijking varianten onderwijs Maatschappelijke bijdrage bij nieuwbouw Tabijn Toekomst onderwijs Uitgeest Motie Profressief Uitgeest raadsvergadering 24 september 2015 over huisvesting basisscholen Motie Uitgeest Lokaal raadsvergadering 24 september 2015 over huisvesting basisscholen 8 0 Vitale dorpsgemeenschap 9 0 Vaststelling Verordening commissie Bezwaarschriften 2015 Verordening commissie bezwaarschriften 2015 9 0 Vaststelling Verordening commissie Bezwaarschriften 2015 10 0 Wijziging gemeenschappelijke reg Schadeschap Schiphol Wijziging gemeenschappelijke regeling Schadeschap luchthaven Schiphol 10 0 Wijziging gemeenschappelijke reg Schadeschap Schiphol 11 0 Rapportage Duurzame instandhouding Alkmaarder Uitgeestermee Naar een duurzame instandhouding van het RAUM 11 0 Rapportage Duurzame instandhouding Alkmaarder Uitgeestermee 12 0 Principeakkoord ontwikkeling Park Oudgeest Principeakkoord Park Oudgeest Plantekeningen bij Bijlagen behorende bij Principeakkoord ontwikkeling Park Oudgeest 12 0 Principeakkoord ontwikkeling Park Oudgeest 13 0 Voorstel herbenoeming voorzitter Welstandscommissie Herbenoemen Robert Jan Wijntjes als voorzitter van de welstandscommissie Kring Kennemerland 13 0 Voorstel herbenoeming voorzitter Welstandscommissie 14 0 Gewijzigd vasttellen bestemmingsplan Lagendijk 4 Raadsbesluit bestemmingsplan Lagendijk 4 14 0 Gewijzigd vasttellen bestemmingsplan Lagendijk 4 15 0 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Fort bij Krommeniedijk Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Fort bij Krommeniedijk Bestemmingsplan Fort bij Krommeniedijk vastgesteld 15 0 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Fort bij Krommeniedijk 16 0 Krediet vervangen riolering en herinrichten Molenbuurt afronding krediet Molenbuurt 16 0 Krediet vervangen riolering en herinrichten Molenbuurt 17 0 Beschikbaar stellen krediet herinrichting speelterreintjes Beschikbaar stellen krediet herinrichting speelterreintjes 17

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/ris/raad/?tx_ncgovverseonris_webviews%5Bvergadering%5D=581&tx_ncgovverseonris_webviews%5Baction%5D=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5Bcontroller%5D=Agendapunt&cHash=6504c017d67efc3d5306215bf7e96706 (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Raad | Bestuurlijke stukken | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  maar toch apart bedrijfsplan 150513 4 0 Vaststelling Notitie Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie de rol van de vier griffies Vaststelling Notitie Raadsondersteuning bij ambtelijke fusie de rol van de vier griffies 5 0 Sluiting Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/ris/raad/?tx_ncgovverseonris_webviews%5Bvergadering%5D=537&tx_ncgovverseonris_webviews%5Baction%5D=index&tx_ncgovverseonris_webviews%5Bcontroller%5D=Agendapunt&cHash=6a6abefabe71f6ccd232e860f2c687af (2015-11-28)
  Open archived version from archive •