archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Particulier | Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  W X Y Z Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als werkgever vacatures Gevonden verloren voorwerpen Ondernemersloket Zoek hier informatie over gemeentelijke producten toegespitst op ondernemers Bekijk de productencatalogus voor ondernemers Loket

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/particulier/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • Zoeken | Gemeente Uitgeest
  gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als werkgever vacatures Gevonden verloren voorwerpen Ondernemersloket Zoek hier informatie over gemeentelijke producten toegespitst op ondernemers Bekijk de productencatalogus voor ondernemers

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/zoeken/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  huishoudelijk afval dat overblijft De ophaaldagen van de afvalcontainers staan vermeld op de afvalkalenders Container kapot of verdwenen Is uw afvalcontainer kapot of verdwenen Dan kunt u dit doorgeven via het meldingen en klachtenformulier Geeft u daarbij aan of het gaat om GFT container of een container voor het restafval Extra container aanvragen Een extra container aanvragen is ook mogelijk daarvoor worden jaarlijks extra kosten in rekening gebracht zie tabblad kosten Een extra container vraagt u online aan via het digitale formulier Aanvragen Aanvragen van een extra container kan via het digitale formulier Let op voor het doorgeven van een container die stuk of vermist is gebruikt u het meldingen en klachtenformulier Geeft u daarbij ook aan of het gaat om een GFT container of een container voor het restafval Kosten Afvalcontainer Jaarlijkse kosten extra container in 2015 Container voor GFT afval 140 liter 52 65 Container voor restafval 240 liter 102 15 Zie ook Huisvuil en afval Bijgewerkt 05 08 2015 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/afvalcontainers/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  een woonwagen of woonboot In feite betreft het elke ruimte waarin een zelfstandig huishouden wordt gevoerd Om te bepalen of het om een een of meerpersoonshuishouden gaat wordt uitgegaan van de gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister per 1 januari van dat jaar Als het pand waar het om gaat géén woning is ook niet gedeeltelijk dan is er mogelijk een fout gemaakt U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Eenpersoonshuishoudens betalen minder dan meerpersoonshuishoudens Als peilmoment voor de bepaling van de grootte van het huishouden en dus voor de bepaling van het tarief geldt de gezinsgrootte op 1 januari van het belastingjaar Bij wijziging van de situatie in de loop van het kalenderjaar wordt ontheffing verleend of een aanvullende aanslag opgelegd Verhuist u naar een andere gemeente of beëindigt u een zelfstandig huishouden dan wordt de aanslag automatisch aangepast Bent u pas na 1 januari in de gemeente Uitgeest komen wonen dan betaalt u geen afvalstoffenheffing voor een heel jaar maar slechts voor het aantal volle kalendermaanden na vestiging in de gemeente Zie ook Belastingen en leges algemeen Rioolheffingen Contact Gemeente Uitgeest Belastingen Dudokplein 1 belastingen velsen nl 0255 56 74 00 De uitvoering van de belastingen wordt

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/inhoud/afvalstoffenheffing/pdc/toon/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Vergunningen | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  en voor het aanvragen van deze vergunning kunt u terecht op http www omgevingsloket nl Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kan een opgave van de bestaande en nieuwe gebruiksoppervlakte nodig zijn De bestaande gebruiksoppervlakte van uw pand kunt u vinden in de BAGviewer Daarnaast bestaat onder meer de collectevergunning de evenementenvergunning de parkeervergunning de reclamevergunning de standplaatsvergunning en de terrasvergunning En daarmee is de lijst nog niet compleet Alle producten en diensten staan alfabetisch geordend in de catalogus Producten en diensten Kies daar voor particulier zakelijk meest gezocht of thema s en ga vervolgens in het alfabetische overzicht naar de vergunning waar u meer van wilt weten Hieronder vindt u per maand een overzicht van de ontvangen en afgegeven vergunningen tot en met januari 2014 Vanaf 1 februari vindt u deze op http www officielebekendmakingen nl Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijgbaar bij de behandelende afdeling 2011 2012 2013 2014 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Er zijn voor de door u geselecteerde maand geen gegevens aanwezig Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/vergunningen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Belastingen | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  de gemeente Velsen Voor telefonische vragen kunt u terecht bij de afdeling belastingen in die gemeente 0255 567 400 Het Woz loket vindt u op http uitgeest gt loket nl Waterschapsbelasting Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK heft belastingen voor gebruikers en eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen Meer informatie op tel 0900 9112112 0 10 per min Adres Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard E mail info hhnk nl Website www hhnk

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/belastingen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Verordeningen | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  en hoeveel belasting betaald moet worden en waar een bouwvergunning aan moet voldoen De verordeningen geldend voor de gemeente Uitgeest kunt u vinden op de site http uitgeest verordeningbeheerder com Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/verordeningen/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Terinzagelegging | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor heeft u een elektronische handtekening DigiD nodig Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden Voorlopige voorziening Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld kan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord Holland locatie Haarlem sector bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist gelet op de betrokken belangen Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is griffierecht verschuldigd Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor heeft u een elektronische handtekening DigiD nodig Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden Uitgeest 2 oktober 2015 Burgemeester en wethouders van Uitgeest Ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Situatietekening Bovenaanzicht Quickscan ecologie Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest verleend Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat met toepassing van artikel 2 12 eerste lid onder a sub 3 van de Wabo een omgevingsvergunning is verleend voor het project de realisatie van een woonhuis op het perceel Langebuurt 81 te Uitgeest Locatie De projectlocatie waar de woning gebouwd gaat worden bevindt zich ter hoogte van de Langebuurt 81 in het oostelijk deel van de oude dorpskern van Uitgeest De beoogde bouwlocatie voor de woning is gelegen aan de achterzijde van dit perceel dat aan de oostzijde grenst aan het Binnenmeer Inzage De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 5 augustus 2015 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage De stukken kunnen geraadpleegd worden via de website van de gemeente Uitgeest www uitgeest nl onder de sitemappen gemeentehuis en terinzagelegging bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9 00 12 00 uur en op woensdagmiddag van 13 30 16 00 uur en donderdagavond van 18 30 20 00 uur Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw mr N A E van Offeren van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0251 361111 Beroep rechtbank Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord Holland locatie Haarlem sector bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR Haarlem door het indienen van een beroepschrift Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt de gronden van het beroep U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor heeft u een elektronische handtekening DigiD nodig Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld kan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord Holland locatie Haarlem sector bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist gelet op de betrokken belangen Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is griffierecht verschuldigd Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor heeft u een elektronische handtekening DigiD nodig Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden Uitgeest 5 augustus 2015 Burgemeester en wethouders van Uitgeest Bekendmaking Wet geluidhinder De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond bekend dat voor de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest een hogere waarde voor de geluidbelasting is vastgesteld Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest een verzoek om vaststelling van een hogere waar de in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond De vastgesteld hogere waarde heeft betrekking op wegverkeerslawaai De bevoegdheid van het college van Uitgeest tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidsbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond De directeur van de Omgevingsdienst IJmond heeft het besluit tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ten behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest genomen Het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 5 augustus 2015 gedurende 6 weken op werkdagen van 9 00 tot 17 00 ter inzage bij de Omgevingsdienst IJmond Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t m donderdag van 9 00 uur tot 17 00 uur en vrijdags van 09 00 t m 12 00 uur bij het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest gedurende openingstijden Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag onder vermelding van Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest Besluit hogere waarden Watertoets Verkennend bodemonderzoek Aanvullend bodemonderzoek Ecologisch onderzoek Archeologisch bureauonderzoek Archeologisch booronderzoek Akoestisch onderzoek Onderbouwing hogere waarden geluid Milieuadvies Toets Cultuurcompagnie Ruimtelijke onderbouwing Tekening Verklaring van geen bedenkingen Verleende omgevingsvergunning Overige stukken en technische gegevens kunt u raadplegen bij de publieksbalie van het gemeentehuis Omgevingsvergunning Stierop 3 te Uitgeest verleend Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat met toepassing van artikel 2 12 eerste lid onder a sub 3 van de Wabo een omgevingsvergunning is verleend voor het project voor de sloop nieuwbouw van een bestaande stolp en de gebruikswijziging van de naastgelegen afgeknotte stolp voor het gebruik als woning op het adres Stierop 3 te Uitgeest Inzage De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 5 augustus 2015 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage De stukken kunnen geraadpleegd worden via de website van de gemeente Uitgeest www uitgeest nl onder de sitemappen gemeentehuis en terinzagelegging bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9 00 12 00 uur en op woensdagmiddag van 13 30 16 00 uur en donderdagavond van 18 30 20 00 uur Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw mr N A E van Offeren van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0251 361111 Beroep Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord Holland locatie Haarlem sector bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR Haarlem door het indienen van een beroepschrift Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt de gronden van het beroep U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor heeft u een elektronische handtekening DigiD nodig Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden Indien tegen dit besluit beroep is ingesteld kan de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord Holland locatie Haarlem sector bestuursrecht Postbus 1621 2003 BR op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist gelet op de betrokken belangen Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is griffierecht verschuldigd Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor heeft u een elektronische handtekening DigiD nodig Wij verwijzen u naar de genoemde site voor de precieze voorwaarden Uitgeest 5 augustus 2015 Burgemeester en wethouders van Uitgeest Plattegronden en details Ruimtelijke onderbouwing Tekening Verklaring van geen bedenkingen Overige stukken en technische gegevens kunt u raadplegen bij de publieksbalie van het gemeentehuis Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015 2018 Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 februari 2015 hebben besloten het Uitvoeringskader 2015 2018 Omgevingsdienst IJmond vast te stellen het Uitvoeringskader 2015 2018 Omgevingsdienst IJmond in werking te laten treden de dag na bekendmaking In het Uitvoeringskader zijn de prioriteiten doelstellingen en werkwijze opgenomen met betrekking tot vergunningverlening toezicht handhaving en samenwerking voorzover die taken door gemeente Uitgeest zijn belegd Met het Uitvoeringskader wordt beoogd een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven gevestigd binnen het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond en het naleefgedrag te verbeteren Terinzagelegging De stukken liggen vanaf vrijdag 10 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest en bij Omgevingsdienst IJmond Stationsplein 48b te Beverwijk Tevens wordt het beleid gepubliceerd op de website van gemeente Uitgeest Ontwerpomgevingsvergunning Koogdijk 1 Uitgeest Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van artikel 3 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo en afdeling 3 4 Awb bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2 12 eerste lid onder a sub 3 van de Wabo medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de realisatie van een paardenstal op het perceel Koogdijk 1 te Uitgeest Het betreft de volgende activiteiten planologisch strijdig gebruik en bouwen Op deze omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing Locatie De locatie waar de paardenstal gebouwd gaat worden bevindt zich aan de Koogdijk 1 in Uitgeest De beoogde bouwlocatie ligt in het bestaande bouwvlak Inzage Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen met ingang van 9 juli 2015 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage De stukken kunnen geraadpleegd worden via de website van de gemeente Uitgeest www uitgeest nl onder de sitemappen gemeentehuis en terinzagelegging bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9 00 12 00 uur en op woensdagmiddag van 13 30 16 00 uur en donderdagavond van 18 30 20 00 uur Zienswijzen omgevingsvergunning Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken Schriftelijke zienswijzen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 7 1910 AA Uitgeest Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Koogdijk 1 Meer informatie Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden het indienen van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw mr N A E van Offeren van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0251 361187 Uitgeest 8 juli 2015 Burgemeester en wethouders van Uitgeest Ontwerpomgevingsvergunning Aanvraagformulier Advies welstand Ruimtelijke onderbouwing Verklaring geen bedenkingen Rapportage bodemonderzoek Situatietekening pensionstal Doorsneden pensionstal Geveloverzichten pensionstal Plattegronden pensionstal Ontwerp bestemmingsplan Lagendijk 4 Gebied perceel Lagendijk 4 Naam bestemmingsplan Ontwerp bestemmingsplan Lagendijk 4 Plannummer NL IMRO 0450 BPLagendijk4 ON01 Datum raadbesluit 30 april 2015 Aanleiding en inhoud ontwerp bestemmingsplan Er is een verzoek ingediend om op perceel Lagendijk 4 een particuliere woning op te richten In het verleden was voor deze gronden een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een loods Raadplegen U kunt het ontwerp bestemmingsplan Lagendijk 4 digitaal raadplegen via www ruimtelijkeplannen nl externe site Het ontwerpbestemmingsplan raadsbesluit d d 30 april 2015 liggen vanaf 19 juni 2015 gedurende 6 weken ter inzage Ook liggen de stukken tijdens de openingstijden gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest Onderaan deze tekst vindt u de stukken ook Rechtsbescherming Binnen deze termijn kan een ieder een mondelinge dan wel een schriftelijke zienswijze indienen Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer B Visser 0251 361170 Hogere waarden procedure Gelijktijdig met deze procedure wordt ook een hogere waarden procedure op grond van de Wet geluidhinder ter inzage gelegd voor het desbetreffende perceel Hiertegen kunt u afzonderlijk rechtsmiddelen aanwenden Meer informatie Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Ruimte Raadsvoorstel Ontwerp bestemmingsplan Bekendmaking Wet geluidhinder Lagendijk 4 De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namen het dagelijkse bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat een ontwerpbesluit is genomen voor het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Lagendijk 4 te Uitgeest Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Lagendijk 4 een verzoek om vaststelling van hogere waar den voor de geluidbelasting ingediend bij Omgevingsdienst IJmond Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai vanwege de snelweg A9 De bevoegdheid van het college tot het vaststellen van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van Omgevingsdienst IJmond Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 18 juni 2015 gedurende 6 weken op werkdagen van 9 00 tot 17 00 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t m donderdag van 9 00 uur tot 17 00 uur en vrijdags van 09 00 t m 12 00 uur bij de receptie van het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond Postbus 325 1940 AH Beverwijk onder vermelding van Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Lagendijk 4 Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond telefoonnummer 0251 263863 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning Langebuurt 81 Uitgeest Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van artikel 3 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo en afdeling 3 4 Awb bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2 12 eerste lid onder a sub 3 van de Wabo medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de realisatie van een woonhuis op het perceel Langebuurt 81 te Uitgeest Het betreft de volgende activiteiten planologisch strijdig gebruik en bouwen Op deze omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing Locatie De projectlocatie waar de woning gebouwd gaat worden bevindt zich ter hoogte van de Langebuurt 81 in het oostelijk deel van de oude dorpskern van Uitgeest De beoogde bouwlocatie voor de woning is gelegen aan de achterzijde van dit perceel dat aan de oostzijde grenst aan het Binnenmeer Inzage Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 mei 2015 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage De stukken kunnen geraadpleegd worden via de website van de gemeente Uitgeest onder het tabje gemeentehuis terinzagelegging bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9 00 12 00 uur en op woensdagmiddag van 13 30 16 00 uur en donderdagavond van 18 30 20 00 uur Zienswijzen omgevingsvergunning Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken Schriftelijke zienswijzen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 7 1910 AA Uitgeest Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Langebuurt 81 Meer informatie Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden het indienen van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw mr N A E van Offeren van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0251 361187 Bekendmaking Hogere waarde Wet geluidhinder Langebuurt 81 Uitgeest De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat voor een plan aan de Langebuurt 81 te Uitgeest een ontwerpbesluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is genomen De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel Langebuurt 81 een verzoek om vaststelling van een hogere waar de voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond Het ontwerpbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan een besluit tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting te nemen ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel Langebuurt 81 te Uitgeest Inzage Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 11 mei 2015 gedurende zes weken op werkdagen van 09 00 tot 17 00 uur ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t m donderdag van 09 00 uur tot 17 00 uur vrijdags van 09 00 t m 12 00 uur bij de publieksbalie van het gemeentehuis van Uitgeest Middelweg 28 te Uitgeest Het ontwerpbesluit is ook in te zien op de website van de gemeente Uitgeest www uitgeest nl en bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Middelweg 28 te Uitgeest en is geopend op werkdagen van 9 00 12 00 uur en op woensdagmiddag van 13 30 16 00 uur en donderdagavond van 18 30 20 00 uur Zienswijzen hogere waardenbesluit Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond Postbus 325 1940 AH Beverwijk onder vermelding van Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond telefoonnummer 0251 26 38 63 Bestanden Aanvraagformulier Ruimtelijke onderbouwing Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Verklaring van geen bedenkingen Advies welstand Mail welstand Binnenriolering Bouwbesluitadvies Conceptvergunning Constructieberekening Funderingsplan HWA en rioolafvoer Kaptekening Bouwtechnisch advies Vuurlastberekening brandbeheersing MPG berekening Ontwerpbesluit hogere waarde geluid Reactie vooroverleg Samenvatting watertoets Tekening bij watertoets Vloeren Tekening 1 Tekening 2 Tekening 3 Tekening 4 Tekening 5 Tekening 6 Tekening 7 Tekening 8 Tekening 9 Tekening 10 Tekening 11 Tekening 12 Tekening 13 Tekening 14 Ontwerpomgevingsvergunning Stierop 3 terinzagelegging Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van artikel 3 10 van de Wet algemene bepalingen

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/terinzagelegging/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •