archive-nl.com » NL » U » UITGEEST.NL

Total: 662

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gemeenteraad | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  31 36 33 fractievoorzitter PU PU V M Viola Breeuwer Hofman Adresgegevens Korhoenstraat 4 1911 WH Uitgeest Telefoon 0251 31 97 93 raadslid PU PvdA J Jelle Brouwer Adresgegevens De Bakker 28 1911 JH Uitgeest Telefoon 0251 317054 Fractievoorzitter PvdA Uitgeest Lokaal A M M Bert Weijers Adresgegevens De Bonkelaar 5 1911 XV Uitgeest Telefoon 0251 313798 Fractievoorzitter Uitgeest Lokaal UVP G Guus Krom Adresgegevens Plevierstraat 14 1911 WP Uitgeest Telefoon 0251 829192 Fractievoorzitter UVP UVP J W Jan van den Berg Adresgegevens Benesserlaan 103 1911 VE Uitgeest Telefoon 0251 31 32 69 Raadslid UVP VVD C Kees Schouten Adresgegevens De Grote Weid 23 1911 RW Uitgeest Telefoon Fractievoorzitter VVD VVD M Mike Zuurbier Adresgegevens 1911 Uitgeest Telefoon 0251 Raadslid VVD Nevenfuncties raadsleden Voor zover deze niet voortvloeien uit de uitoefening van hun ambt hadden de raadsleden van de gemeente Uitgeest nog de volgende nevenfuncties J Brouwer Directeur J Brouwer Beheer BV N Voordewind Penningmeester Algemene Hengelaarsbond Uitgeest A M M Weijers Voorzitter Stichting De Zien Blijft Voorzitter Uitgeest Lokaal DGA Bert Weijers Beheer DGA Bert Weijers Makelaardij BV J M Dubelaar Secretaris Bijenvereniging Beverwijk en omstreken Burgerinitiatief Een onderwerp plaatsen op de raadsagenda Inwoners van Uitgeest kunnen een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen zodat de raad dat onderwerp bespreekt en er eventueel een besluit over neemt Een dergelijke actie heet burgerinitiatief Er is een aantal spelregels Zo moet het onderwerp aan bepaalde voorwaarden voldoen en er zijn ook eisen wat betreft het minimum aantal indieners van een burgerinitiatief Als aan alles wordt voldaan plaatst de raad het onderwerp binnen drie maanden op de agenda Het onderwerp van een burgerinitiatief mag geen klacht zijn over een gedraging van het gemeentebestuur of een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur Ook mag het niet gaan om een onderwerp waarover het gemeentebestuur korter dan twee jaar tevoren nog een besluit heeft genomen De indiener van een burgerinitiatief moet in Uitgeest wonen en minstens zestien jaar oud zijn Zijn verzoek moet worden ondersteund door minstens 45 Uitgeesters van zestien jaar of ouder Hoe indienen Een onderwerp voor de agenda van de gemeenteraad moet schriftelijk worden ingediend bij de burgemeester Het verzoek bevat in elk geval een nauwkeurige omschrijving van het voorstel of onderwerp een toelichting op het voorstel de persoonsgegevens en ondertekening van de indiener een lijst met de namen persoonsgegevens en handtekeningen van de plaatsgenoten die het initiatief steunen Voor de lijst dient het PDF bestand in de link gebruikt te worden De indiener van het burgerinitiatief wordt uitgenodigd voor de raadsvergadering waar zijn of haar onderwerp wordt behandeld Hij of zij krijgt de gelegenheid om het daar nog mondeling toe te lichten Het burgerinitiatief is vastgelegd in een verordening die door de gemeenteraad van Uitgeest werd vastgesteld in november 2002 en die in werking is getreden op 1 januari 2003 De verordening is gebaseerd op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet De volledige tekst van de Verordening is online in te zien Commissie Grondgebiedzaken In

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/gemeenteraad/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive


 • College | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  Portefeuille Algemene en Bestuurlijke Zaken Integrale Veiligheid Politie en Openbare Orde Brandweer Integrale handhaving Emancipatie Dierenwelzijn Bestuurlijke samenwerking Personeel en organisatie Representatie Burgerzaken Internationale Zaken Economische Zaken Dossier aantakking A8 A9 Dossier Opstelplaats treinen programma hoogfrequent spoor Portefeuillehoudersoverleg PORA Regio Alkmaar Economische Zaken Wethouder A A Tromp Sociaal Domein Portefeuille Drie decentralisaties Jeugdzorg AWBZ naar Wmo Participatiewet Passend onderwijs Onderwijs Jongeren en ouderenbeleid Volksgezondheid Sociale Zaken Beleidsvisie wonen zorg en welzijn Vrijwilligers sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar PORA Zorg Jeugd Onderwijs Sociale Zaken 1e locoburgemeester Wethouder C F J Mens Ruimtelijke Ordening en Milieu Portefeuille Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed Verkeer en vervoer Openbare werken en infrastructuur Groenvoorziening Buitendienst Ruimtelijke Ordening Milieu en Duurzaamheid Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar PORA ROV en Verkeer Vervoer 2e locoburgemeester Wethouder J M Kloosterman Sport Recreatie en Toerisme Portefeuille Sport Recreatie en Toerisme RAUM Overleg Schiphol Kunst en Cultuur Volkshuisvesting Monumenten Subsidiebeleid Burgerparticipatie Vrijwilligers algemeen Communicatie Accommodatiebeleid Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar PORA Wonen Volkshuisvesting 3e locoburgemeester Wethouder J M Zwarthoed Financiën Portefeuille Financiën inclusief belastingen controlling en verzekeringen Facilitaire zaken en ICT Grondbedrijf grondaankoop en verkoop 4e locoburgemeester Vervanging burgemeester en wethouders De vervanging van de burgemeester in geval van haar afwezigheid is als volgt Wethouder Tromp is eerste locoburgemeester Wethouder Mens is tweede locoburgemeester Wethouder Kloosterman is derde locoburgemeester Wethouder Zwarthoed is vierde locoburgemeester De vervanging bij afwezigheid van de wethouders is als volgt Wethouder Tromp vervangt wethouder Kloosterman en andersom Wethouder Mens vervangt wethouder Zwarthoed en andersom Gemeentesecretaris P Schouten P Schouten tel 0251 36 11 02 Locosecretaris dhr J A W Berkeveld tel 0251 36 11 72 Nevenfuncties leden B W Voor zover deze niet voortvloeien uit de uitoefening van het bestuursambt hebben de leden van het college de volgende nevenfuncties Burgemeester W J A Verkleij Bestuurslid VNG Lid raad van advies Beter Business

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/college/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Adviescommissies | Bestuur & Politiek | Gemeente Uitgeest
  door een van de leden is ingebracht Nadat het plan van aanpak van een werkgroep in een vergadering is goedgekeurd gaan de leden van de werkgroep aan de slag om een advies voor de gemeenteraad uit te werken Voordat het definitieve advies naar het gemeentebestuur gaat wordt het uitvoerig in de Jeugd en Jongerenraad besproken Contact Jeugd en Jongerenraad Postbus 7 1910 AA Uitgeest e mail info jjruitgeest nl website www jjruitgeest nl Voor het vergaderschema van de commissie zie hiernaast onder het tabblad Vergaderschema Wmo adviesraad Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college en eventueel aan andere gemeentelijke organen op de volgende terreinen gemeentelijk beleid met betrekking tot gehandicapten gemeentelijk seniorenbeleid op het gebied van wonen zorg welzijn volksgezondheid verkeer en vervoer de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Als u vindt dat de gemeente in het kader van de bovengenoemde onderwerpen zich met bepaalde zaken moet bezig houden dan hoort de adviesraad dat graag van u De adviesraad bestaat uit maximaal elf leden waarvan ten minste de helft is voorgedragen door senioren en gehandicaptenorganisaties De andere leden zitten in de adviesraad op persoonlijke titel De Wmo adviesraad vergadert zeven keer per jaar De verslagen van de vergaderingen kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem op deze website Ze liggen ook ter inzage in de hal van het gemeentehuis Contactgegevens Wmo adviesraad Postbus 7 1910 AA Uitgeest Inlichtingen 0251 36 11 56 gemeentehuis 0251 31 02 49 voorzitter Erwin Castricum Voor het vergaderschema van de commissie zie onder het tabblad Vergaderschema Monumentencommissie Artikel 15 van de Monumentenwet 1988 verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen waarin de inschakeling van een commissie op het gebied van monumentenzorg wordt geregeld Op grond van artikel 17 lid 2 van de monumentenverordening Uitgeest voor het laatst gewijzigd op 28 november 2002 is

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/bestuur-politiek/adviescommissies/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Meest gezocht | Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  Basisregistratie Personen 74 Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als werkgever vacatures Gevonden verloren voorwerpen Ondernemersloket Zoek hier informatie over gemeentelijke producten toegespitst op ondernemers Bekijk de productencatalogus voor ondernemers Loket Zoek

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/meest-gezocht/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Thema's | Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  recreatie Verkeer en vervoer Wonen Werk en inkomen Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on spot Routeplanner Gemeente als werkgever vacatures Gevonden verloren voorwerpen Ondernemersloket Zoek hier informatie over gemeentelijke producten toegespitst op ondernemers Bekijk de

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/themas/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  en eventueel aan andere gemeentelijke organen op het gebied van senioren en gehandicapten Afvalcontainers Normaal huishoudelijk afval bestaat uit afvalstoffen die afkomstig zijn uit huishouding wooninrichting en tuinen Dit afval wordt gescheiden ingezameld Voor het apart inzamelen heeft de gemeente een groene grijze en bruine containers ter beschikking gesteld Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken Akte Burgerlijke Stand Een afschrift van een akte uit het register van de Burgerlijke Stand is een uittreksel over persoonsgegevens die in een akte vermeld staan Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is alleen te verkrijgen in de gemeente waar de gebeurtenis plaats heeft gevonden Dit zijn o a geboorteakte overlijdensakte huwelijksakte en akte van scheiding Asbest Wie asbest aantreft in het leefmilieu bij voorbeeld zwerfasbest of asbest dat vrijkomt bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden dient dit zo snel mogelijk te melden bij de Omgevingsdienst IJmond Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/alfabetische-index/pdc/index/letter/A/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  recht op een bijstandsuitkering als u niet zelf in de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud kunt voorzien Of als u een gedeeltelijke sociale uitkering of voorziening ontvangt op grond van bijvoorbeeld de AOW de WW de WAO of de Ziektewet Bijstand voor zelfstandigen BBZ Zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 Bijstand hulp bij betaald werk zoeken De bijstand is een tijdelijke regeling om de periode te overbruggen dat u geen betaalde baan heeft De gemeente Uitgeest gaat er van uit dat u er alles aan doet om weer zo snel mogelijk in uw eigen onderhoud te gaan voorzien Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een laag inkomen die te maken krijgt met extra kosten in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden Bijzondere bijstand voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben als gevolg van hun omstandigheden vaak méérkosten die niet of slechts gedeeltelijk door andere regelingen worden vergoed Het gaat dan vooral om de zogenaamde verborgen kosten Bij de gemeente kunt u een aanvraag indien voor bijzondere bijstand deze verborgen kosten Bingo kleine kansspelen Verenigingen die een klein kansspel zoals bedoel in artikel 7c van de Wet op de kansspelen bijvoorbeeld bingo willen organiseren hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen Wel zijn er een aantal voorwaarden Melden kan via het digitale formulier Bouwdossiers opvragen Van de meeste woningen en andere objecten in de gemeente Uitgeest zijn bouwvergunningen met de daarbij horende bouwtekeningen opgeslagen in het archief De dossiers kunnen op uw verzoek uit het archief worden gehaald om ze in te zien en er eventueel stukken uit te kopiëren Bouwvergunning De bouwvergunning zoals deze in het verleden bestond is per 1 oktober 2010 opgenomen in de nieuwe

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/alfabetische-index/pdc/index/letter/B/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive

 • Producten en Diensten | Gemeentehuis | Gemeente Uitgeest
  Uitgeest heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met Zilveren Kruis Achmea Deze verzekering is bedoeld voor minima Als u van deze zorgverzekering gebruik maakt krijgt u korting op de premie Contactgegevens Gemeentehuis Middelweg 28 1911 EG Uitgeest Telefoon 14 0251 zonder netnummer Telefoon buitenland 00 31 251 36 11 11 Postbus 7 1910 AA Uitgeest gemeentebestuur uitgeest nl Volg gemeente Uitgeest op Twitter en Facebook Meldingen en klachtenformulier Openingstijden Right on

  Original URL path: http://www.uitgeest.nl/gemeentehuis/producten-en-diensten/alfabetische-index/pdc/index/letter/C/ (2015-11-28)
  Open archived version from archive •