archive-nl.com » NL » V » VANDENBROEKBILJARTS.NL

Total: 393

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Openingstijden
  16 30 Woensdag 13 00 tot 16 30 Let op Wel telefonisch bereikbaar Donderdag 10 00 tot 16 30 Vrijdag 10 00 tot 16 30 Zaterdag 10 00 tot 14 00 Let op zaterdag gesloten van 1 mei t m 31 augustus Feestdagen gesloten Goede vrijdag tot en met Pasen Koningsdag 5 mei bevrijdingsdag Hemelvaartsdag dag na hemelvaart Pinksterdagen In zomervakantie school beperkte openingstijden 24 december gesloten vanaf 14 00

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/index.php?lang=nl&action=extra&extra=A_openingstijden&devicew=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Huurcontract
  70 x 140 cm 1 dag 25 00 Poolbiljart 70 x 140 cm weekend 35 00 Poolbiljart 70 x 140 cm 1 week 45 00 Tafelvoetbal 1 dag 25 00 Tafelvoetbal Weekend 45 00 Tafelvoetbal 1 week 60 00 Tafelvoetbal nieuw 1 dag 49 50 Tafelvoetbal nieuw weekend 75 00 Tafelvoetbal nieuw week 95 00 Ondertekenende komen verder overeen Artikel 1 1 Gedurende de tijd dat huurder over de tafel beschikt zijn alle kosten bij normaal spelgebruik voor rekening van de huurder 2 Eventuele transportkosten van de tafel zijn voor rekening van de huurder Artikel 2 Reparaties aan de tafel zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder Artikel 3 In geval van schade of verlies al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de tafel is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces verbaal van het voorval te laten opmaken Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn Eventuele verzekering moet de huurder zelf afsluiten Artikel 4 De huurder is aansprakelijk voor schade door onzorgvuldig gebruik Zoals verplaatsen van de tafel springen of dansen op de tafel En de tafel te gebruiken waar het niet voor bedoeld is Artikel 5 Voor eventuele kosten en of schade welke voor de huurder van de tafel daarvan mocht en ontstaan ten gevolge van enige schade en of defect en of verlies aan c q van de tafel met toebehoren of aan derden toegebracht draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid De maximale kosten voor de schade

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/nl/e/huurcontract (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tafelvoetbal - Poolbiljart - Verhuur
  per dag Garlando Familiare nieuw 49 50 per dag Garlando G 2000 veel gebruikt 45 00 weekend Garlando Familiare nieuw 75 00 weekend Garlando G 2000 veel gebruikt 60 00 week Garlando Familiare nieuw 95 00 week Nieuw in de verhuur Poolbiljart 70 x 140 cm Prijs vanaf 25 00 Huurcontract klik hier Na invullen en opsturen met kopie geldig legitimatiebewijs reserveren wij de tafel Inclusief toebehoren Buitenmaat 85 x 160 x 15 cm Huren voor 1 dag 25 00 Weekend 35 00 Week 45 00 Poolbiljart professioneel Buffalo Eliminator 7 foot speelmaat 100 x 200 cm Vanaf 125 00 Zelf makkelijk af te halen en te monteren Eventueel kunnen wij ook de tafel leveren Inclusief 2 keuen set ballen triangel en krijt Huurcontract klik hier Na invullen en opsturen met kopie geldig legitimatiebewijs reserveren wij de tafel Afmeting voor vervoer Lengte 230 cm breedte 130 cm Hoogte 25 cm zonder poten Huren voor 1 dag 125 00 Weekend 150 00 Week 175 00 Hefwagen voor het verplaatsen van uw biljart Prijs vanaf 25 00 Sjoelbak professioneel Vanaf 12 50 exclusief bezorgkosten Huurcontract klik hier Na invullen en opsturen met kopie geldig legitimatiebewijs reserveren wij de sjoelbak Huren voor 1

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/index.php?lang=nl&action=extra&extra=A_verhuur&devicew=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Leveringsvoorwaarden
  is of verkeerd geleverd wordt het totale aankoopbedrag terugbetaald De retourzending dient dan wel zo snel mogelijk plaats te vinden in ieder geval binnen 30 dagen nadat u uw klacht aan ons heb gemeld Het artikel en de verpakking moeten vanzelfsprekend onbeschadigd en in originele staat zijn Eventueel kunnen er kosten in rekening worden gebracht indien het product beschadigd is 5 3 We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden U dient altijd rekening te houden met eventuele kleine verschillen Let op kleuren kunnen afwijken dor materiaal monitorinstellingen etc 5 4 Wij verzoeken u om de geleverde producten zo snel mogelijk te controleren Heeft u klachten over een door ons geleverd artikel en of dienst neem dan alstublieft contact met ons op info vandenbroekbiljarts nl Wij zullen vervolgens uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken Telefonisch of per e mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht Artikel 6 Garantie 6 1 Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken bij normaal gebruik Dit houdt in dat leverancier instaat voor gebreken die verband houden met constructie fabricage of materiaalfouten Voor biljarts geldt hierbij de voorwaarde dat de afnemer zelf of een door afnemer krachtens een overeenkomst ingeschakelde en door leverancier vooraf schriftelijk aanvaarde derde de plaatsing en montage uitvoert en dat de ruimte waarin het biljart is opgesteld voldoet aan redelijke kwaliteitseisen van ondergrond ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid niet alleen tijdens levering en montage maar gedurende de gehele garantietermijn Bij biljarts zijn van garantie uitgesloten het biljartlaken en de montage ervan beschadigingen en normale slijtage beschadigingen door niet normaal gebruik van de producten het verlopen van de waterpasafstelling van het biljart en eventuele schade veroorzaakt door het verplaatsen van biljarts anders als door de afnemer zelf of de een door afnemer krachtens een overeenkomst ingeschakelde en door leverancier vooraf schriftelijk aanvaarde derde 6 2 De garantie wordt verstrekt voor de duur zoals vermeld in de offerte en op de factuur De garantietermijn wordt gerekend vanaf de datum van levering volgens de factuur welke tevens als garantiebewijs geldt De garantie is niet overdraagbaar op opvolgende koper s 6 3 Bij garantie wordt naar de keuze van leverancier op haar kosten het geleverde geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel deugdelijk hersteld De kosten van vracht montage en demontage verpakking reis en verblijfskosten vallen niet onder de garantie en komen volledig voor rekening van de afnemer Onder garantie vervangen zaken en materialen zijn eigendom van leverancier en dienen bij gebrek aan haar geretourneerd te worden direct na vervanging waarvan de kosten van de niet geretourneerde onderdelen aan de afnemer in rekening worden gebracht Voor vervangen of herstelde zaken wordt geen nieuwe garantie verstrekt doch geldt slechts de resterende garantietermijn die geldt voor de zaken geleverd krachtens de in 5 2 genoemde offerte en factuur 6 4 Voor zover de afnemer of derde tijdens de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier en voor zover werkzaamheden na verkregen toestemming naar het oordeel van leverancier onvakkundig en niet conform gebruiks en montagevoorschriften zijn verricht is leverancier ontheven van welke garantieverplichting dan ook Leverancier is eveneens ontheven uit zijn garantieverplichting indien naar haar oordeel onderhoudswerkzaamheden door derden op onvakkundige wijze en niet volgens de voorgeschreven wijze zijn uitgevoerd 6 5 De garantieverplichting van leverancier ten opzichte van haar afnemer zal ongeacht hetgeen in dit artikel is vermeld nimmer verder strekken dan de garantie die leverancier van haar leverancier ontvangt voor die zaken en onderdelen die niet door leverancier zelf zijn vervaardigd en voor zoveel haar leverancier verhaal biedt Artikel 7 Reparaties en onderhoud 7 1 Op reparaties en onderhoud anders dan ter uitvoering van een garantiebepaling wordt door leverancier geen garantie verleend 7 2 Vervangende zaken of onderdelen worden alleen aan afnemer ter beschikking gesteld gedurende de reparatietijd voor zover dit bij de reparatieopdracht is overeengekomen met leverancier Artikel 8 Reclame 8 1 Reclames dienen binnen 8 dagen na af of oplevering aan leverancier schriftelijk kenbaar gemaakt te worden Na het verstrijken van de termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt afnemer geacht de af of oplevering te hebben goedgekeurd 8 2 Reclames ten aanzien van niet zichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen acht dagen nadat deze gebreken zichtbaar worden of zich manifesteren schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt Daarna worden deze reclames niet in behandeling genomen Voor zover de garantietermijn is verstreken nadat een niet zichtbaar gebrek zich voordoet is leverancier niet gehouden de reclame in behandeling te nemen 8 3 Indien leverancier de reclame als gegrond aanvaardt is leverancier gehouden tot kosteloos herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke delen van zaken of het verbeteren van de werkzaamheden zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook 8 4 Reclames over facturen dienen door afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum aan leverancier kenbaar gemaakt te worden Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd 8 5 Reclames geven afnemer geen recht om betalingen op te schorten 8 6 Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco voor risico van de afnemer na schriftelijke toestemming tot retourzending van leverancier De toestemming tot retourzending houdt niet in dat de reclame wordt erkend door leverancier De retourzending moet binnen 5 werkdagen na verkrijging van de toestemming aan het adres van leverancier geschieden Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 9 1 Zolang de afnemer niet de volledige prijs heeft voldaan voor de levering van zaken en de uitvoering van montagewerkzaamheden blijft de leverancier eigenaar van de te leveren dan wel geleverde zaken 9 2 De afnemer machtigt de leverancier om alle aan afnemer dan wel met afnemer gelieerde ondernemingen of personen toebehorende ruimtes te betreden om de leverancier in staat te stellen de geleverde zaken in haar macht te krijgen en de zaken te allen tijde te inspecteren of te doen inspecteren 9 3 Wanneer

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/index.php?lang=nl&action=extra&extra=A_leveringsvoorwaarden&devicew=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Biljartlaken vernieuwen
  het juiste adres Wij leveren en monteren diverse merken biljartlaken zoals Simonis Royal Pro en west of Engeland Wij kunnen u adviseren om tot een juiste keuze te komen Natuurlijk zullen wij het vernieuwen van het biljartlaken uw biljart waterpas afstellen maar ook de leiplaten onderling vlak leggen leiplaat polijsten en kleine reparaties kosteloos uitvoeren En natuurlijk ruimen wij alles weer netjes op Wat zijn de werkzaamheden bij biljartlaken vernieuwen

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/index.php?lang=nl&action=extra&extra=A_biljartlaken_vernieuwen&devicew=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • JGC bal speciale rubber coating 2 stuks
  Tafelvoetbal Dart artikelen Overige spelen Cadeaubon biljart tafelvoetbal Bedrijfsfilm Verhuur Biljartlaken vernieuwen Mijn account Loginnaam Wachtwoord JGC bal speciale rubber coating 2 stuks 34 mm 22 gram per stuk 6 50 6 00 Geleverd delivered 1 4 werkdag Aantal Artikelcode 900609actie Klanten kochten bij dit product ook Tafelvoetbal shirt Brazilie 16 50 Predator Keuen Artemis Keuen Gabriels Keuen Ceulemans Keuen Aramith Biljartballen Montfort Combinatie Biljart Simonis Biljartlaken Contact Cookiebeleid Veel

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/nl/promo/a/jgc-bal-speciale-rubber-coating-2-stuks/34860 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Topeinden carambole keuen.
  werkdag Diameter Selecteer een optie 11 mm 12 mm Jubileum actie Keu graveren voor 0 60 Selecteer een optie Niet graveren Wel graveren 0 60 Lettertype Selecteer een optie Blokletter Zie onze actie pagina Sierletter Zie onze actie pagina Vul hieronder uw naam in max 25 karakters Aantal Artikelcode 806009 selected Esdoorn lengte 71 cm speciaal voor nieuwe HQ keuen serie Certificaat met orginele handtekening van Raymond Ceulemans www raymondceulemans

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/nl/promo/a/raymond-ceulemans-reg-hq-71/1995 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bestaande keu laser graveren met 60 % korting.
  80 Geleverd delivered 1 4 werkdag Lettertype Selecteer een optie Blokletter Zie onze actie pagina Sierletter Zie onze actie pagina Vul hieronder uw naam in max 25 karakters Aantal Artikelcode Graveren 60 korting Bestaande keu laten laser graveren met 60 korting Dit geld het hele jaar 2016 Hoe gaat het in zijn werk Als u langs komt in onze winkel kunt u op hert graveren wachten Als u de keu

  Original URL path: http://www.vandenbroekbiljarts.nl/nl/promo/a/bestaande-keu-laser-graveren-met-60-korting/34749 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •