archive-nl.com » NL » V » VARENVERENIGING.NL

Total: 550

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Proefschrift C.Arjen de Groot
  testen van lange afstands kolonisatie Een uitstekend voorbeeld zijn de Nederlandse IJsselmeerpolders opgericht in de 20e eeuw Als de bodem in feite een voormalige zeebodem nauwelijks levensvatbare diaspores bevatte fungeerden de polders als enorme diaspoor val waar de ontwikkeling van nieuwe plantengemeenschappen uit het niets kon ontstaan aan de hand van immigratie Verschillende bossen werden aangeplant in de polders en er groeit een verrassend grote diversiteit aan zeldzame varens die moeten zijn aangekomen door LDD Mijn onderzoek richtte zich op de impact van de variatie in de LDD gerelateerde life history kenmerken op patronen van diversiteit in geïsoleerde sites Belangrijkste doelstellingen waren 1 kwantificering van LDD de incidentie van sporen en de diversiteit onder de immigranten 2 de beperking van de distributie en de diversiteit van soorten varens in geïsoleerde habitats door een gebrek aan sporen of door specifieke vereisten voor een succesvolle vestiging 3 de rol van verspreiding en de paring systemen in het vormgeven van patronen in inter en interspecifieke diversiteit in geïsoleerde habitats 4 soorten verschillen in life history aantasting van de structuur en de prestaties van recent gevestigde populaties zijn In diverse polder bossen van verschillende leeftijd werd de bodem sporen bank geanalyseerd Om de jonge planten uit de grond monsters te identificeren heb ik een nieuwe methode voor de identificatie van moleculaire varen species DNA barcoding ontwikkeld Uitgebreide sporen reservoirs zijn al lokaal ontwikkeld en bevatten sporen van diverse zeldzame soorten die niet aanwezig zijn in de omgeving Dus leefgebied beschikbaarheid kan in plaats van verspreiding varen soorten diversiteit op grote schaal beperken Met behulp van een combinatie van laboratorium experimenten veredeling en genetische analyse van natuurlijke populaties bestudeerde ik de ontwikkeling van patronen in genetische diversiteit in de polders van vier varen soorten Asplenium scolopendrium Asplenium trichomanes Polystichum aculeatum en Polystichum setiferum Soortspecifieke microsatelliet

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/arjendegroot.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Muurplanten op de havenmuren in Woerden
  van begroeiing op enkele kleine beschadigde varentjes na Mijn buurman zegt dat er een paar weken geleden nog veel grote varens tegen de muur groeiden Het zal toch niet waar zijn Hier ook al Het lijkt wel of overal in Woerden beschermde planten worden vernietigd Waarschijnlijk zijn de muren schoongemaakt voor de havendag een paar weken eerder Woerden is een schoon stadje Hoe kan zo iets nu gebeuren Vraag een man om de was te doen of om de schuur op te ruimen en hij knijpt er tussenuit Geef hem een hogedrukspuit en hij gaat als een dwaze tekeer Elk groen sprietje moet weg zelfs al komt de hele voeg mee Het moet en zal schoon Zo zal het hier ook wel zijn gegaan Ik neem de volgende dag kontact op met laten we hem vandaag maar de stadsecoloog noemen om te vragen of hij weet van de schoonmaakbeurt en dat daardoor wettelijk beschermde muurvarens zijn verdwenen Hij weet van niets niet van het schoonmaken en ook niet dat daar beschermde planten groeien En dat is helaas niet de eerste keer Ik beloof hem een inventarisatie van de nog aanwezige muurvegetatie te maken zodat er beleid op gemaakt kan worden

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/varenswoerden.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Muurvarens in Delft 2009
  muurvaren werd gevonden Het betreft bijna altijd verticale oppervlakken brug de vrije delen en bruggenhoofden kade van de waterlijn tot de bovenrand muur een vrijstaande muur zoals een tuinmuur huismuur een muur die deel uit maakt van een al of niet bewoond pand bordes de opstaande delen van een verhoging bovenlicht de ommuring van de ruimte vóór een venster bovenin een souterrain trap alle delen van een stenen trap put een waterput met een opstaande rand boerderij Hoofbosch Prinsenhof plaveisel bestrating rondom de waterput op de binnenplaats van de Prinsenhof Aantal Wat betreft het aantal exemplaren per vindplaats worden drie categorieën onderscheiden 1 één exemplaar div 2 9 exemplaren veel 10 of meer exemplaren De meeste groeiplaatsen zijn gefotografeerd enerzijds om de toestand anno 2009 vast te leggen en met die van een volgende ronde te kunnen vergelijken anderzijds om achteraf nog enige controle op de determinatie van de soort te kunnen hebben Van elke gevonden muurvarensoort is een foto in dit rapport opgenomen ook van drie soorten die inmiddels verdwenen zijn Van enkele moeilijke soorten is materiaal verzameld De twee eikvaren soorten zijn alleen door microscopisch onderzoek betrouwbaar van elkaar te onderscheiden en zijn daarom steekproefsgewijs bemonsterd Brede eikvaren Polypodium interjectum Michiel de Ruyterweg 31 Muurtje in februari 2010 gesloopt tabel 1 Muurvarens in Delft 1868 2009 soorten en aantallen vindplaatsen klik hier om de tabel te vergroten De database is geordend op soort tabel 1 en op wijk tabel 2 Bij de inventarisatie in 2009 zijn in de gemeente Delft 15 muurvaren soorten gevonden In de tabel zijn deze soorten gerangschikt volgens afnemend aantal groeiplaatsen Ter vergelijking zijn ook oudere gegevens in de tabel opgenomen 1868 de Witt Hamer 1868 1947 van der Meulen 1947 1990 van der Ham Sosef 1987 van Poelgeest de Vries 1991 1996 eigen data 1999 van der Ham 2000 2001 eigen data en 2005 KNNV afd Regio Delft 2004 eigen data De meest voorkomende varensoorten in Delft zijn de Muurvaren en de Mannetjesvaren De Tongvaren staat op de derde plaats maar in de binnenstad is de Gewone eikvaren waarschijnlijk net zo algemeen de meeste eikvarens konden niet tot op de soort gedetermineerd worden De Steenbreekvaren komt op een aanzienlijk aantal groeiplaatsen voor Brede stekelvaren en Brede eikvaren zijn zeldzamer De Gewone ijzervaren is op drie plaatsen gevonden Alle andere soorten werden één of twee keer genoteerd Schubvaren Smalle ijzervaren en Zachte naaldvaren zijn bij de afgelopen Gewone ijzervaren Cyrtomium falcatum Verwersdijk Musquetierbrug z inventarisatieronde voor het eerst in Delft gevonden De enige groeiplaats van de Lintvaren is eind 2008 door renovatie activiteiten verloren gegaan Adelaarsvaren en Fijn venushaar verdwenen al eerder Kort na de ontdekking in 2000 vernam ik dat de muur waarop deze venushaar groeide binnen enkele weken gesloopt zou worden De plant is daarom met voeg en steen uitgezaagd en heeft daarna nog jaren als potplant geleefd Fijn venushaar Adiantum raddianum Voorstraat 38 40 Vergelijking met de oudere gegevens laat zien dat door de jaren heen het totale aantal soorten gestaag

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/muurvarens_delft.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • De Struisvaren in Nederland
  strijd lijkt na 10 jaar gewonnen door de natuurbescherming Stichting Waterloopbos waardoor in 2003 het beheer over is gegaan naar Natuurmonumenten En dus ook het perceel met de Struisvaren Per ongeluk is de groeiplaats begin 2003 deels geëgaliseerd om de bosweg weer berijdbaar te maken waardoor een deel van de groeiplaats verloren is gegaan Er komen echter nog planten voor in de berm en een enkele plant is na de egalisatie toch weer op dezelfde plek verschenen Dat insporing door zware machines tot vestiging van bijzondere varens leidt geldt niet alleen voor het Waterloopbos Insporing in een Twents bos Boerskotten leidde tot vestiging van de Stippelvaren Oreopteris limbosperma en insporing binnen het Kuinderbos bood mogelijkheden voor vestiging van onder andere Blaasvaren Cystoperis filix fragilis Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris en Tongvaren Asplenium scolopendrium In tabel 1 zijn diverse eigenschappen van beide natuurlijke groeiplaatsen op een rijtje gezet Er zijn grote verschillen tussen beide Wat waterhuishouding betreft is er het verschil tussen kwelgebied Abbertbos lokale kwel uittredend grondwater vanuit de randmeren en een droogtegevoelig infiltratiegebied Waterloopbos met echter wel hoge voorjaarsgrondwaterstanden gevoed vanuit regenwater Onder natuurlijke omstandigheden in Duitsland groeit de soort vooral op vochtige tot natte beboste plekken nabij beken en rivieren en is hij ook wel gevonden in graslanden met uittredend grondwater Bennert et al 1999 Belangrijk is dat het hele jaar zowel sprake is van een goede vochtvoorziening als doorluchting van de bodem De groeiplaats in het Abbertbos sluit beter aan bij de voor Duitsland beschreven omstandigheden dan die in het Waterloopbos tabel 1 Vergelijking van twee natuurlijke groeiplaatsen van de Struisvaren Matteucia struthiopteris in Flevoland voor wat betreft abiotische en biotische omstandigheden Ook in de bodemsamenstelling bestaan verschillen van fijn kalkhoudend zand Abbertbos tot humeus kalkarm matig fijn zand Waterloopbos In Duitsland is langs beken en rivieren vooral sprake van lemige bodems De zuurgraad kan per kloon sterk verschillen tussen 3 9 en 6 6 in Duitsland met een accent aan de zure kant In Scandinavië en Canada is de soort omschreven als kalkminnend De pH is in het Abbertbos hoog 7 0 en sluit in het Waterloopbos pH 5 0 beter aan bij die in Duitsland Terwijl in het Waterloopbos vestiging optrad op insporingen waren de vestigingen in het Abbertbos in een begreppeld bos echter niet op de greppelkanten maar op de tussen de bosgreppels gelegen bosakkers Op zich wel bijzonder gezien de binding van veel zeldzame varens in Flevoland aan greppelkanten Meer overeenkomst is er vegetatiekundig gezien In het Abbertbos werd de soort onder andere begeleid door Wijfjesvaren Athyrium filix femina Dauwbraam Rubus caesiu s Aalbes Ribes rubrum en Ruw beemdgras Poa trivialis In het Waterloopbos gaat het onder andere om de massale groei van Klimopbladereprijs Veronica hederifolia en begeleiding van Wijfjesvaren Geel nagelkruid Geum urbanum en Bosveldkers Cardamine flexuosa De begeleidende plantengroei wijst op beide locaties op loofbos op een voedselrijkere bodem en of bodems met een hoge pH voor diverse soorten komt dat ecologisch met elkaar overeen en betreft zogenaamd elzen vogelkersbos een verzamelnaam

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/struisvaren-nederland.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • De varens van Terborg
  zijn Er moest dus een ontheffing worden aangevraagd bij de Minister Maar dat kost tijd en geld en de Minister kan aan de ontheffing voorwaarden stellen Dat heeft de Minister inderdaad gedaan en enige tijd later op 25 januari werd bekend dat de betreffende muurdelen beschermd en in het nieuwbouwplan opgenomen moesten worden Er werd prompt weer een ecologisch adviesbureau in de arm genomen hetzelfde daarover heb ik niets kunnen vinden dat braaf een beschermingsplan heeft opgesteld en de uitvoering ervan intensief heeft begeleid zodat onlangs op 8 maart de stukken muur volgens sommige bronnen vier volgens andere vijf voorzichtig in een houten frame konden worden geplaatst en worden losgemaakt uit de muur Onder het toeziend oog van een milieuadviseur En natuurlijk de regionale TV zender Ze worden nu opgeslagen De kosten voor de hele operatie worden geschat op een ton Wat moet er nu met de beschermde muurdelen gebeuren Er zijn verschillende ideeën Ze kunnen ergens anders in de nieuwbouw worden opgenomen De directeur van de Woningbouwvereniging had ook het idee om de muurdelen in een kunstwerk of een fonteintje op te nemen En vanuit de bevolking is al geopperd dat ze dan het beste kunnen worden verwerkt tot een sokkel voor een beeld van een ambtenaar die geld over een balk smijt Hoe lang zal het gaan duren en hoe groot zou de kans zijn dat de varens de verhuizing opslag en herplaatsing op een andere plaats overleven Misschien kunnen we het beste maar ergens een paar plantjes Steenbreek en Tongvaren achter de hand houden om opnieuw in de nieuwbouw in te metselen De moraal Die moet natuurlijk beginnen met de constatering dat noch de Steenbreekvaren Asplenium trichomanes noch de Tongvaren Asplenium phyllitis Asplenium scolopendrium bijzonder sterk bedreigde planten zijn In Nederland is geen van de twee echt heel erg zeldzaam Volgens de laatste gegevens verstrekt door Floron komt de Steenbreekvaren in circa 45 uurhokken kwadraten van 5 x 5 km voor in Nederland gemeten over de periode 1975 2005 en de Tongvaren in circa 250 De laatste soort is zelfs een vrij algemene verschijning in veel oude steden in het Westen van het land Zoals iedere varenliefhebber weet zijn beide soorten goed te kweken en zaait vooral de Tongvaren zich gemakkelijk uit Dat is ook wel duidelijk uit het gemak waarmee de twee soorten zich hebben kunnen vestigen op een gammel muurtje in de buurt van een lekkende regenpijp Misschien waren de sporen voor die vestiging wel afkomstig uit de tuin van een varenliefhebber in de omgeving Of zit er iets in het verhaal van een overbuurvrouw die volgens een reportage van Omroep Gelderland 25 januari 2007 in het bos een paar mooie varens zag en die naast het slooppand heeft geplant hoewel het waarschijnlijker is dat dit de vele planten van de niet beschermde Wijfjesvaren betreft die ook op de betreffende muur groeiden In ieder geval het voortbestaan van deze planten in Terborg lijkt niet af te hangen van het voortbestaan van de muurdelen En het

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/varensterborg.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Slideshow krullen

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /varensinbeeld/slideshow1.htm (2015-08-10)


 • Varentuinen in Schotland
  plant 1000 jaar oud is The L vormige fernery heeft een mooi kwartskiezel pad en waterpartijen Rondom de varentuin liggen 12000 m2 tuinen met een grote variatie van de mooiste vaste planten struiken en bomen welke het jaarrond interessant zijn Attadale Gardens Fernery Attadale Strathcarron WesterRoss Relatief onbekend maar de fernery hier is een bijzondere verrassing voor varen enthousiastelingen Het bolvormige varenhuis en de omringende bedden bevatten een grote variatie aan varens waartussen onder andere Thyrsopteris elegans Blechnum palmiforme en Cyathea atrox Op de grote exemplaren en enkele andere exemplaren na zijn de meeste planten zelf opgekweekt vanuit sporen Een subtropische kas is kort geleden gereed gekomen om een ruimte te scheppen voor minder winterharde soorten De varens zijn te vinden in de weelderige tuinen Benmore Botanic Garden Dunoon Argyll De fantastisch gerestaureerde Benmore fernery is een verplichting voor de varenliefhebber Gebouwd op een heuvel bevat het gebouw varens die geselecteerd zijn op hun verscheidenheid aan vormen van gematigde tot warme regio s Opvallend is Sadleria cyatheoides wiens nieuwe ontrollende veren rood kleuren maar er zijn verder nog meer dan 70 soorten waarvan u zult genieten Volg het varenpad vanaf de ingang tot de fernery Buiten zijn er honderden varens zowel natuurlijk aanwezige varens zoals Dryopteris aemula met zijn geplooide veren en aangeplante exoten zoals de fijn ingesneden Lophosoria quadripinnata die verrassende taai is ondanks zijn kwetsbare voorkomen Gun uzelf voldoende tijd in deze 48 hectare grote bijzondere tuin Brodric Castle Garden Brodick Isle of Arran Brodick Castle op het eiland Arran is gevestigd op een fantastische locatie aan de voet van de berg Goatfell met een blik over de Firth of Clyde Het milde klimaat als gevolg van de warme golfstroom de beschutte positie en de rijke regenval zorgen voor de ideale omstandigheden voor veel verschillende varensoorten Er groeien nu 50 soorten en er worden plannen gemaakt voor meer soorten Hoogtepunten zijn de verschillende grote Dicksonia antarctica D squarrosa Cyathea smithii C dealbata en Thrysopteris elegans De tuinen en het omringende park zijn rijk aan natuurlijk voorkomende varens tezamen ongeveer 22 soorten Niet gemist mag de grote groep planten van de orginele Athyrium filix femina Victoriae in de ommuurde tuinen en Hymenophyllum tunbrigense in het Merkland Wood Darwyck Botanic Garden Stobo Peebles Peeblesshire Varens die hier gezien kunnen worden zijn onder andere de bekervaren Matteuccia struthiopteris De gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris is veel kleiner met extreem delicate veren Polystichum munitum de zwaardvaren uit Westelijke Noord Amerika en groenblijvend is uitstekend geschikt voor het klimaat van Darwyck Ook de veel kleinere Woodsia ilvensis wiens natuurlijke habitat bestaat uit hooggelegen rotsranden Op de rand van de Cryptogamic Sanctuary een onderzoek naar het behoud van lagere plantensoorten zijn grotere aantallen Dryopteris soorten te vinden van Dryopteris filix mas en Dryopteris carthusiana tot Dryopteris oreades Bezoekers van de tuin kunnen deze soorten vergelijken een uitdaging voor het ongeoefende oog Inverewe Poolewe Het meest noordelijke gelegen boomvarenbos Dicksonia antarctica in het Verenigd Koninkrijk is een boeiend uitzicht vanuit de hoger gelegen bamboetuin waar vlakbij

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/schotland_varentuinen.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Varens in Duitsland
  van Sue Olsen Zij publiceerde foto s die zij tijdens haar reis door Duitsland maakte 2007 in haar boek Encyclopedia of Garden Ferns Noord Duitsland In het noorden van Duitsland bestaan er drie particuliere varenverzamelingen waarvan er twee direct te benaderen en te bezoeken zijn Ingo Carstensen Wolfram Gassner en Dr Berndt Peters zijn de eigenaren van deze verzamelingen en zij hebben zich verzameld in de Erzeugergemeinschaft Farngarten kwekersgroep varentuin Onder deze naam worden er bijzondere varens gekweekt die voor een redelijke prijs verkocht worden Ook kunnen er sporen opgevraagd worden De heren willen wel benadrukken dat zij geen professionele kwekers zijn maar verzamelaars met een grote privéverzameling Te begrijpen valt dat het aanbod steeds wisselend zal zijn en dat ze geen vast en groot assortiment op voorraad hebben Een vaste plek waar de winterharde varens van deze groep verkocht worden is de bekende plantenmarkt Am Kiekeberg in Ehestorf bij Hamburg 28 29 augustus 2010 adressen Ingo Carstensen Heiderand 21 28816 Stuhr tel 0049 4206 7339 Ingo is een enthousiaste kweker van varens Hij heeft geen internet maar wel telefoon Hij spreekt ook goed Engels en vind het leuk als hij gebeld wordt welke varens hij in voorraad heeft Dr Berndt Peters e mail berndtpeters foni net Sue Olsen één van de grootste varenverzamelingen in Europa Wolfram Gassner verkoopt zijn varens op de plantenmarkt Am Kiekeberg Zie ook de vertaling van zijn artikel dat verscheen in het blad van de GdS over zijn verzameling en het verkrijgen van planten en sporen Sue Olsen schreef over zijn tuin in 2007 een kleine botanische tuin Oosten van Duitsland In de omgeving van Dresden bevindt zich de grootste varenverzameling van Europa De eigenaar Dhr Kohout reisde de wereld af op zoek naar varens Dit heeft geresulteerd in een zeer indrukwekkende verzameling Deze tuin is helaas niet vrij te bezoeken Bij Chemnitz bevindt zich de Arktisch Alpiner Garten Deze in DDR tijden opgezette tuin had educatie tot doel Tegenwoordig is de tuin ondergebracht in een stichting die veel inspanningen doet om de tuin te behouden De tuin is toegankelijk zie website en er worden ook rotsplanten en varens verkocht Vaak betreft het de meer bijzondere soorten Midden Duitsland Een bekende varentuin is de tuin van Rosi Müller Farngarten de die in Herschbach in het Westerwald te vinden is In deze ongeveer 1000 m2 grote tuin bevinden zich tegen de 400 soorten varens Via de site van Rosi kunt u haar e mailadres vinden en eventueel een bezoek plannen In Wegberg is Kleo Montforts Baumfarne gevestigd op zijn website worden meerdere soorten aangeboden Verder vinden we hier nog twee kwekerijen met een wat groter aanbod van varens Gartnerei Schoebel in Bergen Dumme met een webshop en Bluetenbatt in Hameln Enkele mensen en publicaties op varengebied uit Duitsland Hieronder een summier overzicht van publicaties op varengebied in het Duitstalige gebied Varens toegepast als tuinbeplanting werden krachtig gestimuleerd door de bekende kweker Karl Föster Berlijn onder andere in zijn boek Einzug der Gräser und Farne in die

  Original URL path: http://www.varenvereniging.nl/overvarens/duitsland_varens.htm (2015-08-10)
  Open archived version from archive