archive-nl.com » NL » V » VDWEERD.NL

Total: 505

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ABC van de Horecamakelaar
  worden opgelegd aan eigenaar dienende erf al dan niet regelmatig terugkerende tijdstip en geldsom retributie betalen ERFPACHT Een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken De erfpachter heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar maar mag niets doen dat de waarde zou verminderen Voor het gebruik van de grond betaalt de erfpachter de eigenaar een canon deze is fiscaal aftrekbaar EXECUTIEWAARDE BIJ EIGEN GEBRUIK De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces verbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen EXPLOITATIE Zie bedrijfsexploitatie FUNDA De Nederlandse onroerend goed website met het exclusieve aanbod van de Nederlandse Vereniging van makelaars NVM Het aan en afmelden van een woning bedrijfsonroerend goed of horecabedrijf op Funda nl geschiedt uitsluitend door NVM horeca makelaars Funda maakt onderscheidt in totaal 3 Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen categorieën woningen bedrijfsonroerend goed en agrarisch onroerend goed Op funda nl is zo n 70 van het Nederlandse koopwoningaanbod te vinden Het horeca aanbod is te vinden onder de categorie bedrijfsobjecten Alle NVM aangesloten horeca makelaars adverteren op Funda GEBREK Een gebrek is een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft GEDWONGEN ONDERHANSE VERKOOPWAARDE VRIJ VAN HUUR EN GEBRUIK De prijs die bij gedwongen onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze rekening houdend met een niet optimale exploitatie tijdens de periode van aanbieding en onder omstandigheden die verkoop binnen enkele maanden noodzakelijk maken zulks in het vrij economisch verkeer zou zijn besteed GOODWILL De Engelse term Goodwill betekent in het Nederlands letterlijk welwillendheid In de horecamakelaardij wordt de term echter gebruikt om het gedeelte van de marktwaarde van een horecaonderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva Goodwill of badwill ontstaat in de meest gevallen slechts bij een overname en wordt binnen de horecamakelaardij beschouwd als de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen In deze zienswijze vertegenwoordigt de goodwill toekomstige inkomsten van de horecaonderneming die nog niet gewaardeerd zijn op de balans maar die al wel bestaan in de vorm van kennis vaste gasten en personeel GOODWILL TAXATIE Bij een goodwill taxatie wordt de waarde bepaald aan de hand van zowel de historische als de toekomstige overwinsten dan wel verliezen en toekomstige overwinsten van de horecaonderneming die nog niet gewaardeerd zijn op de balans maar die al wel bestaan in de vorm van kennis gasten en personeel Aansluitend daarop indien er overwinst aanwezig is wordt deze ook de komende 3 jaren toegepast HANDELSREGISTER Het handelsregister is een door de overheid gehouden register waar ondernemingen in vermeld staan met hun gegevens In Nederland is het handelsregister geregeld in de handelsregisterwet van 8 februari 1996 Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen HORECA De Horeca is de bedrijfstak die alle eet en drinkgelegenheden en hotels omvat Het woord is een samentrekking van de woorden hotel restaurant en café Volgens de Nederlandse drank en horecawet is een horecabedrijf een bedrijf dat alcoholische drank voor consumptie ter plaatse aanbiedt De horecamakelaar houdt zich uitsluitend bezig met de bemiddeling bij aan en verkoop huur en taxaties van horecabedrijven HORECAMAKELAAR De horecamakelaar bemiddelt bij aankoop verkoop huur verhuur van roerende en onroerende zaken evenals bij de totstandkoming van financieringen en het verrichten van taxaties van onroerende zaken één en ander in het bijzonder met betrekking tot de horeca branche Daarnaast is de horecamakelaar ook gespecialiseerd in het adviseren van horecaondernemers op het gebied van commercieel en bedrijfseconomische velden HORECAMAKELAARS NEDERLAND HMN Is een samenwerkingsverband van vijf makelaarskantoren met deskundigheid in het taxeren evenals aan en verkoop van horecabedrijven verenigd in Horecamakelaars Nederland HMN Zij bieden een landelijke dekking Door middel van een magazine HMN Magazine wordt het horeca aanbod van diverse makelaars gepresenteerd in de markt HUISVESTINGSWET Deze wet dateert van 1 oktober 1992 dit houdt een pakket van regels in met betrekking tot woonruimte Deze wet is in de samenleving geroepen ter bevordering van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte Met het oog op de doorzichtigheid hierop is het wenselijk nieuwe regelen te stellen met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad HUREN Huren is het gebruiken van goederen en diensten in ruil voor geld Het bekendste object wat vaak gehuurd wordt is een huis of horcapand een groot deel van Nederland woont of werkt in een gehuurd gebouw De voordelen van huren zijn onder andere het grote bedrag voor de aanschaf dat niet betaald hoeft te worden en het onderhoud van het pand dat uitbesteed wordt HUURKOOP Huurkoop is een kredietvorm De intentie ervan is de uiteindelijke eigendomsoverdracht van een goed De koop geschiedt in de vorm van periodieke betalingen van huur Dit houdt in dat de kredietverstrekker een duurzaam goed voor een bepaalde periode ter beschikking stelt van een kredietnemer tegen betaling van huur Deze huur wordt berekend op zodanige wijze dat aan het einde van de periode de koop doorgaat Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen HUUROVEREENKOMST De huurder en de verhuurder maken afspraken over huur en verhuur van de woonruimte en of bedrijfsruimten Soms blijft het bij een mondelinge overeenkomst Verstandiger is het om de afspraken vast te leggen in een schriftelijke huurovereenkomst zodat er achteraf geen misverstand over de afspraak kan ontstaan De huurovereenkomst legt afspraken vast tussen huurder en verhuurder De horecamakelaar maakt veelal gebruik van het ROZ model huurovereenkomst winkelruimte art 7 290 BW met aanvullende bepalingen HUURWAARDE De huurwaarde is de prijs waarbij de onroerende zaak wordt verhuurd aan derden en waarbij zowel huurder als verhuurder op de hoogte zijn van alle relevante aspecten HUURWAARDEKAPITALISATIE De huurwaardekapitalisatie is een berekeningsmethodiek die door de horecamakelaar wordt gebruikt bij het bepalen van de huurwaarde van een horecabedrijfsruimte en bij het bepalen van de waarde van een horecabedrijfspand Allereerst wordt er een gemiddelde huurprijs per vierkante meter horecabedrijfsruimte bepaald Vervolgens wordt op basis van deze prijs en de yield zie yield de totale huurwaarde per ruimte binnen het onroerend goed berekend Dit houdt in dat een verkoopruimte een hoger percentage krijgt dan een dienstruimte binnen een horecabedrijfsruimte HUURWAARDETAXATIE Bij een huurwaardetaxatie wordt de hoogte van de reële huur bepaald van een horecapand De horecamakelaar hanteert hierbij drie berekeningsmethodieken de huurwaardekapitalisatie de bedrijfseconomische huurwaarde en de rentabiliteitswaarde IBG INDEPENDENT BROKERS GROUP Independent Brokers Group is een exclusief samenwerkingsverband van gerenommeerd makelaars en taxateurs in onroerende zaken vastgoedadviseurs en financiële dienstverleners Independent Brokers Group telt 22 makelaarskantoren in Nederland INFLATIE Inflatie is een begrip uit de economie Inflatie betekent een progressieve daling van de waarde van geld Dit veroorzaakt door stijgingen van het algemeen prijspeil Dit houdt in dat de waarde van het geld daalt en vervolgens ook de koopkracht van de consument afneemt Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen INVENTARISTAXATIE Bij een inventaristaxatie wordt de waarde van de aanwezige inventaris binnen een horecabedrijf vastgesteld INRICHTINGSEISEN Het is belangrijk om te weten of de lokaliteit voldoet aan de inrichtingseisen ingevolge Het besluit inrichtingseisen Drank en Horecawet 1964 stb 268 1968 Daarnaast controleert de gemeente of het bedrijf aan de vereiste oppervlakte en hoogte voldoet en of het aantal lux s kunstlicht voldoende is De toiletgroep en moet en zijn voorzien van gescheiden dames en herenafdelingen en een eigen voorportaal De wanden zijn tot de vereiste hoogtes betegeld Uitzonderingen en ontheffingen worden door de gemeente soms versterkt of gedoogd IN DE PLAATSSTELLING HUUROVEREENKOMST Met in de plaatsstelling wordt bedoeld dat de oorspronkelijke huurder de huurovereenkomst van de horecabedrijfsruimte door verkoop en overdracht van zijn horeca exploitatie in het gehuurde aan een derde kan overdragen Deze in de plaatsstelling omvat dezelfde inhoud als een huurovereenkomst eventueel met nieuwe gemaakte afspraken INTRESTPERCENTAGE Interest rente zijn de kosten die verbonden zijn aan het lenen van geld Deze rente is meestal een periodieke betaling die men betaalt aan degene van wie het geld is geleend Gebruikelijke termijnen is maandelijks per kwartaal halfjaarlijks en jaarlijks maar ook kan anders worden overeengekomen JAARREKENING WINST EN VERLIESREKENING De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht aan van de financiële situatie van een bedrijf Het bestaat uit een balans een resultatenrekening of winst en verliesrekening over het afgelopen jaar een toelichting op beide het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag en daarmee bekend gemaakt De horecamakelaar gebruikt analyseert de jaarrekening in het bijzonder de verlies en winstrekening mede voor het bepalen van de waarde van het horecabedrijf KADASTER Bij het kadaster staan onver andere alle onroerende zaken geregistreerd Hier kan informatie worden verkregen over de huidige eigenaar de koopsom bij de vorige verkoop de oppervlakte van de onroerende zaak en de hypotheek De horecamakelaar verricht recherche bij het kadaster voor alle zakelijke rechten KAMER VAN KOOPHANDEL De kamer van koophandel is een orgaan dat de belangen behartigt van de ondernemers in Nederland Naast de advisering van ondernemers houdt dit Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen orgaan zich ook bezig met het adviseren van de overheid en zetten zich in voor een goed ondernemersklimaat Daarnaast is de Kamer van koophandel het orgaan dat de wettelijke registers van bedrijven en instellingen met rechtspersoonlijkheid beheert het handelsregister Iedere onderneming met rechtspersoon is namelijk wettelijk verplicht zich in te schrijven in het handelsregister De horecamakelaar verricht recherche bij de Kamer van Koophandel om na te gaan wie eigenaar is van de onderneming KETTINGBEDING Een ketting beding is een verplichting die opvolgend wordt opgelegd aan nieuwe eigenaren van bijvoorbeeld onroerend goed Het is met andere woorden een beding of clausule in een overeenkomst waarbij de verbondene zich verplicht een bepaling te doen overgaan op zijn rechtsopvolger KOOPOVEREENKOMST Een koopovereenkomst ook wel overeenkomst van verkoop en koop genoemd is een overeenkomst waarbij de kopende partij koper een koopprijs betaalt aan de verkopende partij verkoper waarbij de verkoper een eigendom van een roerend of onroerend goed overdraagt aan de koper De koop of overdracht wordt rechtsgeldig op het moment dat zowel koper als verkoper instemt met de overeenkomst KOSTEN KOPER Kosten Koper meestal afgekort als k k houdt in dat de koper van een bestaand horecabedrijfsonroerend goed de kosten op zich neemt Deze kosten bedragen overdrachtsbelasting notariskosten en eventueel BTW LANDINRICHTINGSPLAN Een landinrichtingsplan wordt gemaakt op het moment dat voor een gebied een besluit tot herinrichting onderscheidenlijk ruilverkaveling is opgenomen Dit plan bevat onder andere een beschrijving van de bestaande toestand een aanduiding van de ruimtelijke ordening een omschrijving van de te treffen maatregelen en voorzieningen met in voorkomende gevallen vermelding van de daarvoor benodigde gronden een raming van de kosten en de verdeling ervan LEASECONTRACT Leasing is een vorm van krediet dat wordt verstrekt door een kredietverstrekker lessor Dit krediet is in de vorm van bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen die door de kredietverstrekker ter beschikking worden gesteld en door de kredietnemer lessee worden gekocht Deze terbeschikkingstelling en de bijbehorende vergoeding worden vooraf vastgelegd in een leasecontract In een horecabedrijf kan bijvoorbeeld voor de koffiemachine of muziekinstallatie een leasecontract worden afgesloten Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen LEGIONELLAPREVENTIE Legionella preventie heeft betrekking op leidingwaterbesmettingsgevaar het gaat daarbij met name om douches sauna s en andere installaties waarbij water wordt besproeid of verneveld Eisen hierbij zijn onder andere dat het warmwatersysteem voortdurend of regelmatig op een temperatuur van tenminste 60 graden Celsius wordt gehouden en dat de watertemperatuur regelmatig opgemeten en geregistreerd wordt en de gehele installatie jaarlijks gecontroleerd wordt MAKELAARDIJ MAKELAAR Het woord makelaar duidt over het algemeen op een tussenpersoon bij de handel in roerende en onroerende goederen Het vak wordt de makelaardij of makelaardij genoemd Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop van huizen kantoren roerende zaken verzekeringen op de goederen termijnmarkt of ander roerend onroerend of registergoed en regelt contracten en ver koopafspraken Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van de makelaar van en geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen Het werk van een horecamakelaardij bemiddelt en brengt kopers en verkopers horeca ondernemers met elkaar in contact in geval van aan en of verkoop van horecabedrijven Ten slotte waardeert de horecamakelaar de horecabedrijven om het vervolgens zo goed mogelijk in de markt te zetten MARKTWAARDE De marktwaarde is de prijs waarbij het eigendom van de onroerende za a k e n en de exploitatie overgaat naar anderen zonder dat er sprake is van dwang en waarbij zowel koper als verkoper op de hoogte zijn van alle relevante aspecten die met de onroerende za a k en en de exploitatie te maken hebben MISSET HORECA Misset Horeca is hét wekelijks verschijnend vakblad voor hoteliers restaurateurs café eigenaren en chef koks In iedere uitgave wordt de horeca ondernemer breed geïnformeerd over nieuws marktontwikkelingen bedrijfseconomische onderwerpen productnieuws en nieuws over eten en drinken MONUMENT BESCHERMD Een onroerend zaak dat is ingeschreven in de registers die vastgesteld zijn op grond van de Monumentenwet Er bestaan verschillende soorten monumenten Rijksmonumenten Een gebouw object stads of dorpsgezicht welke van algemeen belang is wegens de schoonheid de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde Gemeentelijke monumenten Een gebouw dat een duidelijk plaatselijke betekenis heeft De subsidie hierop is meestal geringer het betreft hierbij ook sneller woonhuizen of stadsdelen Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen Provinciale monumenten Een gebouw welke een provinciale betekenis heeft NEN 1010 De NEN 1010 is de Nederlandse norm NEN voor de e installateur Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen NEN 2580 De NEN 2580 is een Nederlandse Norm NEN die de termen definities en bepalingsmethoden geeft voor de oppervlakte van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan Kortom een Nederlandse Norm voor ruimtelijke data NETTO WINST Brutowinst na aftrek van belastingen en belangen van derden De nettowinst is het geld dat overblijft nadat alle kosten van een onderneming zijn betaald Dit kan erg complex worden bij grote horecabedrijven omdat de boekhouder precies moet aangeven waar al het geld vandaan komt Als de nettowinst positief is dan verdient het horecabedrijf geld Als de nettowinst negatief is wordt er ook wel gesproken van een nettoverlies NOTARIS Een notaris is een ambtenaar door de Kroon benoemd die onder andere rechtsgeldige akten op mag stellen en passeren De horecamakelaar en horeca ondernemer krijgen met een notaris te maken indien er een eigendomsoverdracht van horeca onroerende zaken plaatsvindt NVM NEDERLANDSE VERENIGING MAKELAARS De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen en is in 1898 opgericht Op dit moment is het hoofdkantoor van de NVM in Nieuwegein gevestigd De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden De NVM is een landelijke organisatie van beëdigde makelaars in onroerende goederen Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek OMZETBELASTING BTW De omzetbelasting of BTW Belasting Toegevoegde Waarde is een vorm van belasting die wordt geheven op de levering van roerende goederen en of diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap De BTW is inbegrepen in de prijs die de afnemer moet betalen Ondernemers mogen de op inkopen betaalde BTW verrekenen met de op leveranties ontvangen BTW In Nederland kennen we drie soorten BTW tarieven 0 6 en 19 Het 6 tarief is doorgaans alleen van toepassing op de eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen Het 19 tarief is doorgaans alleen van toepassing op de luxere Aan de hierboven genoemde begrippen definities van de horecamakelaar kunnen geen rechten en of plichten worden verleend Van de Weerd Horecamakelaardij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor foutieve vermeldingen goederen Het 0 tarief wordt doorgaans geheven op geleverde producten of diensten van de overheid en semi overheid ONDERHANDELINGEN Een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of groepen de partijen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen Het woord wordt meestal in het meervoud gebruikt De horecamakelaar doet meestal de onderhandelingen voor de opdrachtgever voor aan of verkoop ONDERHUUR Onderhuur betekent dat een horeca ondernemer de horeca bedrijfsruimte huurt van een andere horecaondernemer Er zijn dan twee huurovereenkomsten één tussen de onderhuurder en de huurder en één tussen de huurder en deverhuurder van de horecabedrijfsruimte eigenaar Bijvoorbeeld een brouwerij koopt van de gemeente tevens eigenaar waarna de brouwerij onderverhuurt aan een horeca exploitant ONDERHANDSE VERKOOPWAARDE VRIJ VAN HUUR EN GEBRUIK De prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en bij soortgelijk doorlopend gebruik op de voor de onroerende za a k en en de bedrijfsexploitatie meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed ONROERENDE ZAKEN

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/over-van-de-weerd/abc-van-de-horecamakelaar (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Social media
  via Social Media zoals Twitter Facebook en LinkedIn Wij zijn van mening dat wanneer je Social Media juist gebruikt dit van toegevoegde waarde is voor onze dienstverlening en dat het de vindbaarheid van de te koop te huur staande objecten aanzienlijk verbetert Twitter Linkedin Facebook Home Aanbod Mijn bewaarde objecten Dienstverlening Verkoopbegeleiding horecabedrijven Aankoopbegeleiding horecabedrijven Te koop gevraagd Horecataxaties Advies Verhuur horecabedrijfspanden Huur horecabedrijfspanden Zoekopdracht Second opinions Financieringsadvies Veilingen Stille

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/over-van-de-weerd/social-media (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Horecamakelaar Amsterdam, voor taxatie, aan- en verkoop.
  is in dat geval Horecamakelaar Amsterdam Wouter Toes Hij begeleidt alle aan en verkoopopdrachten in Amsterdam waardoor hij alle ins and outs kent binnen de Amsterdamse horeca Bent u voornemens uw horecabedrijf te verkopen Wouter begeleidt u graag bij de verkoop van zowel uw horecabedrijfspand als de bedrijfsexploitatie Uiteraard komt hij eerst met plezier langs voor een vrijblijvend gesprek om kennis te maken en aan de hand van uw wensen een passende offerte te maken Ook wanneer u op later moment een horecabedrijf wil starten in onze mooie hoofdstad houdt Wouter zich aanbevolen Hij voegt u in dat geval toe aan ons zoekersbestand geen kosten aan verbonden zodat wij u kunnen bereiken wanneer wij voor u het perfecte object vinden En heeft u zelf iets op het oog of wilt u dat we actief voor u op zoek gaan Ook dan zetten we alles op alles om het horecabedrijf dat aan al uw wensen voldoet te vinden Direct aan de slag Vul uw gegevens in via onderstaand formulier en we bellen u terug om een afspraak te maken Contactgegevens Schoolplein 7 3581 PX Utrecht Telefoon 030 2345080 Fax 030 2345088 E mail horeca vdweerd nl Internet www vdweerd nl Home

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/amsterdam (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Aanbod Drenthe
  objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav7991AAb2B14 7991AAb2B14 Vraagprijs 710 000 k k 710000 k k vraagprijs 710 000 http www vdweerd nl Discreetb2B14 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 7991AAb2B14 Algemeen jpg 0 1 23 03 2011 1 De Colonie te Houten Koedijk 1 HOUTEN NIEUW Wij zijn op zoek naar pachters Wel de kennis passie en ervaring maar nog niet de juiste locatie gevonden om uw eigen horecabedrijf te openen Wellicht is het volgende interessant voor u Voor het volgende bedrijf zijn wij op zoek naar gedegen ondernemers De Colonie te Houten Door zijn warme en informele uitstraling en koloniaal inrichting is De Colonie al langere tijd erg in trek voor Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Bedrijventerrein Bouwjaar 1900 Opp horeca 15 m Tags uitstraling n o t k later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav3992LVb2B21 3992LVb2B21 N o t k 1 per maand n o t k 1 http www vdweerd nl Koedijk 1 HOUTEN 3992LVb2B21 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 3992LVb2B21 Algemeen jpg 0 1 08 03 2013 1 Modern horecabedrijf te koop in regio Utrecht Discreet Dit schitterende horecabedrijf is slechts twee jaar oud maar is nu al een begrip in de regio De combinatie tussen het goede eten gezellige sfeer en de uitstekende prijs kwaliteit verhouding heeft ervoor gezorgd dat dit bedrijf binnen no time een goede naamsbekendheid heeft opgebouwd Het bedrijf is gelegen in een leuk dorpje in de regio Utrecht en profiteert optimaal van de directe omgeving Veel Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Woonomgeving Bouwjaar 1981 1990 Opp horeca 800 m Tags dorp centrum restaurant italiaans eten drinken gezellig huurprijs 56 400 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 375 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20141219111731346 20141219111731346 Huurprijs 56 400 per jaar 56400 per jaar huurprijs 56 400 http www vdweerd nl Discreet19111731346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20141219111731346 Discreet 4 jpg 0 1 19 12 2014 1 Geweldig restaurant aan de levendige Biltstraat in Utrecht te koop Discreet In de levendige Biltstraat bieden wij dit charmante restaurant aan De huidige eigenaar heeft dit prachtige bedrijf vier jaar geleden vanaf nul opgestart waarbij hij het complete horecabedrijfsgedeelte terug heeft gebracht naar het casco en vanaf dat punt de investeringen heeft gedaan die benodigd waren voor de huidige exploitatie Het resultaat is een prachtig en hedendaags restaurant voorzien van Toon de kenmerken Type Restaurant Eetcafé Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 208 m Tags Utrecht Horeca Te koop Restaurant huurprijs 40 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 197 500 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150708163017346 20150708163017346 Huurprijs 40 000 per jaar 40000 per jaar huurprijs 40 000 http www vdweerd nl Discreet08163017346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150708163017346 IMG 5353 JPG 0 1 08 07 2015 1 Sterk in prijs verlaagd Mooi hotel op Texel te koop Discreet Het hotel is gelegen op een natuurrijke locatie van s lands grootste Waddeneiland Texel met diverse bekende natuurgebieden in de nabijheid Het hotel trekt voornamelijk mensen die de hectiek van het vaste land willen ontvluchten en een legio aan natuurliefhebbers Niet alleen veel Nederlandse natuurliefhebbers maar ook internationale natuur verenigingen weten dit hotel goed te vinden Ook bij Toon de kenmerken Type Hotel Bouwjaar 1905 Opp horeca 1 307 m Tags kopen verhuur keuken ruim woning prijs n o t k later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140923162517346 20140923162517346 Prijs n o t k 99 per jaar prijs n o t k 99 http www vdweerd nl Discreet23162517346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140923162517346 hotelkamer jpg 0 1 23 09 2014 1 Alles nieuw morgen starten Ds T O Hylkemaweg 12a GIETHOORN In het drukbezochte gedeelte van Giethoorn bieden wij dit geheel vernieuwde bedrijf aan Een jaar geleden is het pand aan de buitenkant helemaal opgeknapt en is gezorgd voor een nieuw terras Aan de binnenkant is het pand ook geheel vernieuwd Zo zijn alle muren en vloeren aangepakt en is er een nieuwe keuken en zijn er nieuwe toiletgroepen gerealiseerd De rest van de inventaris is ook een jaar Toon de kenmerken Type Café restaurant Ligging Aan vaarwater Stadscentrum dorpskern Stadskern Winkelcentrum Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 150 m Tags exclusief badkamer dakterras keuken slaapkamer woonkamer huurprijs 25 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 60 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav8355CDb2B212a 8355CDb2B212a Huurprijs 25 000 per jaar 25000 per jaar Huurprijs 25 000 http www vdweerd nl Ds T O Hylkemaweg 12a GIETHOORN 8355CDb2B212a http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 8355CDb2B212a Algemeen jpg 0 1 06 05 2013 1 Nu t e a b In het toeristische Nunspeet aangeboden Restaurant t Eibertje Harderwijkerweg 56 NUNSPEET Bent u op zoek naar een instap klaar horecabedrijf op de Veluwe met terras én gelegen langs een drukke toeristische weg in Nunspeet Dan is deze locatie wellicht iets voor u Op een goede locatie in het natuurrijke Nunspeet bieden we dit onlangs gerenoveerde restaurant aan De huidige ondernemers hebben het horecabedrijfsobject medio 2014 aangehuurd overgenomen en hebben na diverse aanpassingen Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 382 m Tags Horeca Te koop Te huur Restaurant Grand Café Eetcafé Nunspeet Toeristisch Karakteristiek huurprijs 36 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150529091132346 20150529091132346 Huurprijs 36 000 per jaar 36000 per jaar huurprijs 36 000 http www vdweerd nl Harderwijkerweg 56 NUNSPEET 20150529091132346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150529091132346 Eibertje JPG 0 1 29 05 2015 1 De Haven van Huizen te Huizen Havenstraat 81 HUIZEN NIEUW Wij zijn op zoek naar pachters Wel de kennis passie en ervaring maar nog niet de juiste locatie gevonden om uw eigen horecabedrijf te openen Wellicht is het volgende interessant voor u Voor het volgende bedrijf zijn wij op zoek naar gedegen ondernemers De Haven van Huizen te Huizen Alsmede door de locatie in het centrum en aan de haven gelegen te zijn

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/provincies/aanbod-drenthe (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Aanbod Flevoland
  26 ZUTPHEN 20140205104050346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140205104050346 26Groenmarkt jpg 0 1 18 05 2015 1 Historische pand in het centrum van Utrecht Discreet In het hart van de binnenstad van Utrecht bieden wij dit veelzijdige horecabedrijf aan wat gevestigd is in een prachtig karakteristiek hoekpand waarbij rekening is gehouden met de bijzondere architectuur Het bedrijf beschikt over een restaurant met een café Tevens zijn er een aantal zaalruimtes beschikbaar waar diverse feesten en partijen van verschillende omvang kunnen plaatsvinden De gehele Toon de kenmerken Type Café restaurant met zalen Ligging Stadscentrum dorpskern Bouwjaar 1905 Opp horeca 1 250 m Tags bedrijfsruimte verkoop architect architectuur akte ruim huurprijs excl btw 165 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 335 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150122113028346 20150122113028346 Huurprijs excl BTW 165 000 per jaar 165000 per jaar huurprijs exclusief BTW 165 000 http www vdweerd nl Discreet22113028346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150122113028346 dinner05 jpg 0 1 22 01 2015 1 Marktmeesterstraat 16 ALMERE In hartje centrum Almere stad bieden wij restaurant dit moderne restaurant te koop aan Er worden momenteel louter Thaise gerechten geserveerd maar een nieuwe eigenaar kan dit eventueel gemakkelijk wijzigen in een ander type keuken Doordat het interieur neutraal is kan men met kleine aanpassingen in een korte tijd een heel andere sfeer creëren Bij binnenkomst valt gelijk de ruimte op Alle Toon de kenmerken Type Restaurant Bouwjaar 1991 2000 Opp horeca 150 m Tags exclusief verkoop keuken voorzijde modern ruim huurprijs 38 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 49 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140404110334346 20140404110334346 Huurprijs 38 000 per jaar 38000 per jaar huurprijs 38 000 http www vdweerd nl Marktmeesterstraat 16 ALMERE 20140404110334346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140404110334346 IMG 0319 1024x683 jpg 0 1 04 04 2014 1 Genieten aan het water Discreet In een grote Nederlandse stad in midden Nederland bieden wij dit moderne gebouw en dito horecabedrijf brasserie restaurant te koop aan Het bedrijf staat aan de rand van de stad aan het water en biedt aldaar een wijds uitzicht over een meer en een moderne jachthaven Gasten vanuit het midden van het land weten het bedrijf dat sinds 2000 open is goed te vinden Na 9 jaar open te zijn geweest Toon de kenmerken Type Restaurant Bouwjaar 2000 Opp horeca 492 m Perceeloppervlakte 624 m Tags keuken uitzicht terrassen modern akte ruim vraagprijs 1 250 000 k k prijs bedrijfsexploitatie 325 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150629112339346 20150629112339346 Vraagprijs 1 250 000 k k 1250000 k k vraagprijs 1 250 000 http www vdweerd nl Discreet29112339346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150629112339346 couvert jpg 0 1 29 06 2015 1 Recht tegenover het World Fashion Centre Koningin Wilhelminaplein 584 AMSTERDAM In het nieuw westelijke deel van Amsterdam om precies te zijn het Oranjekwartier bieden wij per heden een nieuwbouw casco horecabedrijfsruimte aan In King die in juli 2015 is opgeleverd is op de begane grond deze ruimte beschikbaar Men kan zo instappen en heeft de mogelijkheid de ruimte volledig naar eigen wens in te richten en is 124 vierkante meter groot De King maakt deel uit van een Toon de kenmerken Type Casco horecaruimte Bouwjaar 2011 Opp horeca 124 m Tags exclusief winkel bedrijfsruimte appartement garage parkeerplaats huurprijs 20 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150713090014346 20150713090014346 Huurprijs 20 000 per jaar 20000 per jaar huurprijs 20 000 http www vdweerd nl Koningin Wilhelminaplein 584 AMSTERDAM 20150713090014346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150713090014346 Naamloos jpg 0 1 13 07 2015 1 Multifunctioneel horecabedrijf Utrecht Discreet Dit multifunctionele horecabedrijf is gelegen in de provincie Utrecht en beschikt over een tiental zalen met een totale capaciteit voor 695 gasten in dineropstelling terwijl er binnen de feestopstelling een capaciteit gerealiseerd kan worden van 1120 personen Daarnaast beschikt dit horecabedrijf eveneens over een gezellig a la carte restaurant Hierdoor is dit horecabedrijf een uitstekende locatie Toon de kenmerken Type Zalen Partycentrum Ligging Elders Bouwjaar 1960 1970 Opp horeca 2 300 m Perceeloppervlakte 4 025 m Tags zalen restaurant uniek toplocatie groot vierkante meters vraagprijs 2 100 000 k k prijs bedrijfsexploitatie 250 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20141204140207346 20141204140207346 Vraagprijs 2 100 000 k k 2100000 k k vraagprijs 2 100 000 http www vdweerd nl Discreet04140207346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20141204140207346 dinner05 jpg 0 1 04 12 2014 1 Toplocatie langs A27 Voor de juiste kandidaat vele mogelijkheden Meidoornkade 31 HOUTEN Op zoek naar een toplocatie met een uitstekende zicht en bereikbaarheid Dan is een horecaruimte in het bekende Horecapaviljoen De Toekomst in Houten misschien iets voor u Voor een bepaalde periode begeleid worden door een bewezen horecaondernemer die de locatie kent en daar goed op weet in te spelen Ook dan kunnen we in gesprek met u De Toekomst ligt langs de Rijksweg A27 Het paviljoen is Toon de kenmerken Type Horecapand Ligging Bedrijventerrein Woonomgeving Bouwjaar 2001 2010 Opp horeca 425 m Tags A1 locatie horeca restaurant rijksweg A27 zichtlocatie te huur toekomst prijs n o t k later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140217102047346 20140217102047346 Prijs n o t k 79000 per jaar prijs n o t k 79 000 http www vdweerd nl Meidoornkade 31 HOUTEN 20140217102047346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140217102047346 Buitenaanzicht Horecapaviljoen De Toekomst jpg 0 1 17 02 2014 1 De Colonie te Houten Koedijk 1 HOUTEN NIEUW Wij zijn op zoek naar pachters Wel de kennis passie en ervaring maar nog niet de juiste locatie gevonden om uw eigen horecabedrijf te openen Wellicht is het volgende interessant voor u Voor het volgende bedrijf zijn wij op zoek naar gedegen ondernemers De Colonie te Houten Door zijn warme en informele uitstraling en koloniaal inrichting is De Colonie al langere tijd erg in trek voor Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Bedrijventerrein Bouwjaar 1900 Opp horeca 15 m Tags uitstraling n o

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/provincies/aanbod-flevoland (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Aanbod Friesland
  smf WriteRemoveFav Fav20150519101624346 20150519101624346 Huurprijs 17 400 per jaar 17400 per jaar huurprijs 17 400 http www vdweerd nl Brinklaan 73 BUSSUM 20150519101624346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150519101624346 front2 JPG 0 1 19 05 2015 1 Nu t e a b In het toeristische Nunspeet aangeboden Restaurant t Eibertje Harderwijkerweg 56 NUNSPEET Bent u op zoek naar een instap klaar horecabedrijf op de Veluwe met terras én gelegen langs een drukke toeristische weg in Nunspeet Dan is deze locatie wellicht iets voor u Op een goede locatie in het natuurrijke Nunspeet bieden we dit onlangs gerenoveerde restaurant aan De huidige ondernemers hebben het horecabedrijfsobject medio 2014 aangehuurd overgenomen en hebben na diverse aanpassingen Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 382 m Tags Horeca Te koop Te huur Restaurant Grand Café Eetcafé Nunspeet Toeristisch Karakteristiek huurprijs 36 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150529091132346 20150529091132346 Huurprijs 36 000 per jaar 36000 per jaar huurprijs 36 000 http www vdweerd nl Harderwijkerweg 56 NUNSPEET 20150529091132346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150529091132346 Eibertje JPG 0 1 29 05 2015 1 In prijs verlaagd Sportcafé in Hilversum Franciscusweg 6a HILVERSUM Het Grolsch Sportcafé geopend in september 2007 is een trendy café in de sporthal Kerkelanden Men komt hier graag vaak in combinatie met het sporten voor een kop koffie een borrel of een klein hapje eten Tevens is het object zeer geschikt voor een evenement bruiloftsfeest verjaardag en of een jubileumfeest van 25 tot 250 personen Verder beschikt het over een café met bar toiletgroepen Toon de kenmerken Type Eetcafé Ligging Industrieterrein Kantorenpark Bouwjaar 2001 2010 Opp horeca 150 m Tags Sportcafé Eetcafé Horeca Hilversum Cateringbedrijf Terras Te koop Te huur huurprijs 18 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 32 500 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav1216SKb2B16a 1216SKb2B16a Huurprijs 18 000 per jaar 18000 per jaar huurprijs 18 000 http www vdweerd nl Franciscusweg 6a HILVERSUM 1216SKb2B16a http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 1216SKb2B16a DSC08289 JPG 0 1 27 09 2011 1 Zo goed als nieuw nette zaak op toplocatie in Utrecht Discreet In hartje Utrecht bieden wij deze nette horecazaak aan Het bedrijf is gevestigd in een zeer drukke straat nabij een bekend plein in Utrecht Het bedrijf is geschikt voor uiteenlopende concepten Door het hoge aantal passanten leent het zich perfect voor dagexploitatie Maar ook een café of restaurant eventueel in combinatie met een dagzaak behoren tot de mogelijkheden Het horecabedrijf richt Toon de kenmerken Type Horecapand Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Winkelcentrum Bouwjaar 1905 Opp horeca 150 m Tags A1 locatie Centrum Utrecht Winkelgebied Passanten Dagzaak Restaurant huurprijs 50 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 150 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140403185348346 20140403185348346 Huurprijs 50 000 per jaar 50000 per jaar huurprijs 50 000 http www vdweerd nl Discreet03185348346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140403185348346 lunch diner header jpg 0 1 11 04 2014 1 Bedrijfsklare winkelruimte in het centrum van Doetinchem te huur Walstraat DOETINCHEM Bedrijfsklare winkelruimte in het centrum van Doetinchem te huur De nieuwe parel van Doetinchem is het prachtige nieuwe winkelobject Lyceumkwartier Deze vormt een directe aansluiting en uitbreiding op het huidige kernwinkelgebied Doetinchem is een populaire winkelstad met een gezellig dorpskarakter in de Achterhoek De stad heeft diverse leuke winkels terrasjes goed horecabestand en Toon de kenmerken Type Casco horecaruimte Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Winkelcentrum Bouwjaar 2011 Opp horeca 250 m Tags kantoor winkel verhuren garage parkeerplaats schuur prijs op aanvraag later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140807161640346 20140807161640346 Prijs op aanvraag 1 per jaar prijs op aanvraag 1 http www vdweerd nl Walstraat DOETINCHEM 20140807161640346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140807161640346 Folder jpg 0 1 07 08 2014 1 Te huur 880m2 horecabedrijfsruimte in centrum van Gouda Zeugstraat 96 GOUDA Centrum Te huur 880m2 horecabedrijfsruimte in centrum van Gouda Toon de kenmerken Type Horecapand Ligging Stadscentrum dorpskern Bouwjaar 1981 1990 Opp horeca 880 m Tags Centrum horecabedrijfspand Gouda huur huurprijs 125 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140205110413346 20140205110413346 Huurprijs 125 000 per jaar 125000 per jaar huurprijs 125 000 http www vdweerd nl Zeugstraat 96 GOUDA 20140205110413346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140205110413346 DSC01377 JPG 0 1 06 02 2014 1 Ter overname Karakteristiek Hotel Dreyeroord Graaf van Rechterenweg 12 OOSTERBEEK Ook wel de parel van de Veluwezoom Hotel Dreyeroord Dit karakteristieke Zwitserse chalet uit 1848 staat in een rustige villawijk in Oosterbeek op nog geen vijf kilometer afstand van het centrum van Arnhem Met zijn verschillende zitkamers ademt dit hotel een warme huiselijke sfeer Hotel Dreyeroord herbergt 25 hotelkamers 5 zalen en een sfeervol restaurant De eigenaar is in het bezit van een Toon de kenmerken Type Hotel Bouwjaar 1905 Opp horeca 2 800 m Perceeloppervlakte 2 800 m Tags Hotel Veluwe Restaurant 25 hotelkamers vraagprijs 1 100 000 k k later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140422161841346 20140422161841346 Vraagprijs 1 100 000 k k 1100000 k k vraagprijs 1 100 000 http www vdweerd nl Graaf van Rechterenweg 12 OOSTERBEEK 20140422161841346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140422161841346 Hotel Dreyeroord JPG 0 1 22 04 2014 1 Ter overname Lunch café Lent in Groningen Peizerweg 72A GRONINGEN Op zoek naar een instap klaar lunchcafé aan de rand van Groningen met voldoende potentie Wellicht is Café Lent in Groningen iets voor u Prominent gevestigd in Woonforum Vesta vindt men Café Lent Het lunchcafé is zeer bekend bij de bezoekers van de woonboulevard die tussen het shoppen oriënteren door graag een kop koffie of een lunch komen nuttigen Ook weten de zakelijke gasten Café Lent veelal Toon de kenmerken Type Dagexploitatie Ligging Bedrijventerrein Industrieterrein Kantorenpark Winkelcentrum Woonomgeving Bouwjaar 2001 2010 Opp horeca 209 m Tags Te koop overname lunchroom dagexploitatie Groningen te huur Vesta woonforum catering huurprijs 25 944 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150626095531346 20150626095531346 Huurprijs 25 944 per

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/provincies/aanbod-friesland (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Aanbod Gelderland
  per jaar 120000 per jaar huurprijs exclusief BTW 120 000 http www vdweerd nl Gevers Deynootplein 30 S GRAVENHAGE 20150709134805346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150709134805346 Back of the Steigenberger Kurhaus edit highres jpg 0 1 09 07 2015 1 Sfeervol hotel restaurant in de provincie Drenthe Discreet Dit hotel restaurant staat bekend om zijn gezellige sfeer en gastvrijheid gelegen in het centrum van een mooi Drents dorp Sinds 2006 is het bedrijf als hotel restaurant in gebruik Het biedt een gelegenheid bij uitstek voor een moment van rust na een fietstocht wandeltocht of bezoek aan de hunebedden Sinds enige tijd is het bedrijf voorzien van een eigen wellness centrum met verwarmd zwembad Toon de kenmerken Type Hotel Ligging Stadscentrum dorpskern Winkelcentrum Woonomgeving Bouwjaar 1983 Opp horeca 614 m Perceeloppervlakte 1 719 m Tags zwembad sauna badkamer modern vraagprijs 620 000 k k prijs bedrijfsexploitatie 129 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav9462PKb2B135 9462PKb2B135 Vraagprijs 620 000 k k 620000 k k vraagprijs 620 000 http www vdweerd nl Discreetb2B135 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 9462PKb2B135 voorkant goed jpg 0 1 19 11 2010 1 Recht tegenover het World Fashion Centre Koningin Wilhelminaplein 584 AMSTERDAM In het nieuw westelijke deel van Amsterdam om precies te zijn het Oranjekwartier bieden wij per heden een nieuwbouw casco horecabedrijfsruimte aan In King die in juli 2015 is opgeleverd is op de begane grond deze ruimte beschikbaar Men kan zo instappen en heeft de mogelijkheid de ruimte volledig naar eigen wens in te richten en is 124 vierkante meter groot De King maakt deel uit van een Toon de kenmerken Type Casco horecaruimte Bouwjaar 2011 Opp horeca 124 m Tags exclusief winkel bedrijfsruimte appartement garage parkeerplaats huurprijs 20 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150713090014346 20150713090014346 Huurprijs 20 000 per jaar 20000 per jaar huurprijs 20 000 http www vdweerd nl Koningin Wilhelminaplein 584 AMSTERDAM 20150713090014346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150713090014346 Naamloos jpg 0 1 13 07 2015 1 Nu t e a b In het toeristische Nunspeet aangeboden Restaurant t Eibertje Harderwijkerweg 56 NUNSPEET Bent u op zoek naar een instap klaar horecabedrijf op de Veluwe met terras én gelegen langs een drukke toeristische weg in Nunspeet Dan is deze locatie wellicht iets voor u Op een goede locatie in het natuurrijke Nunspeet bieden we dit onlangs gerenoveerde restaurant aan De huidige ondernemers hebben het horecabedrijfsobject medio 2014 aangehuurd overgenomen en hebben na diverse aanpassingen Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 382 m Tags Horeca Te koop Te huur Restaurant Grand Café Eetcafé Nunspeet Toeristisch Karakteristiek huurprijs 36 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150529091132346 20150529091132346 Huurprijs 36 000 per jaar 36000 per jaar huurprijs 36 000 http www vdweerd nl Harderwijkerweg 56 NUNSPEET 20150529091132346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150529091132346 Eibertje JPG 0 1 29 05 2015 1 PARTYCENTRUM CAFETARIA CAFE SPEELTUIN MIDGETGOLF de Olde Dreiput te t Loo Oldebroek Harm Aartsweg 88 T LOO OLDEBROEK De Olde Dreiput is een multifunctioneel horecabedrijf gelegen in t Loo gemeente Oldebroek Het bedrijf bestaat uit een café cafetaria meerdere zalen en beschikt eveneens over een grote speeltuin en midgetgolfbaan Dit veelzijdige bedrijf ligt in een landelijke omgeving de Veluwe en beschikt over ruim 200 m2 verkoopruimte Deze vele vierkante meters zijn praktisch ingedeeld de verschillende Toon de kenmerken Type Zalen Partycentrum Ligging Elders Bouwjaar 1906 1930 Opp horeca 450 m Perceeloppervlakte 4 030 m Tags exclusief kantoor verkoop landelijk tuin ruim vraagprijs 395 000 k k prijs bedrijfsexploitatie 60 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav36657 36657 Vraagprijs 395 000 k k 395000 k k vraagprijs 395 000 http www vdweerd nl Harm Aartsweg 88 T LOO OLDEBROEK 36657 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 36657 Algemeen jpg 0 1 23 11 2006 1 Prachtig en vrijstaand horecapand met bedrijfsexploitatie te koop in Brummen Zutphensestraat 89 BRUMMEN Dit opvallende en vrijstaande pand is gelegen op een prachtige zichtlocatie aan de doorgaande weg in Brummen Gelderland Het pand beschikt over ca 525m en is gelegen op een perceel van ca 790 m Verder beschikt pand het over een restaurant op de begane grond en de eerste verdieping een café terras zaal toiletgroep keuken diverse opslagruimte kelder en 21 parkeerplaatsen op eigen Toon de kenmerken Type Eetcafé Ligging Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 525 m Perceeloppervlakte 525 m Tags appartement parkeerplaats keuken serre ruim vraagprijs 850 000 k k later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav6971EJb2B189 6971EJb2B189 Vraagprijs 850 000 k k 850000 k k vraagprijs 850 000 http www vdweerd nl Zutphensestraat 89 BRUMMEN 6971EJb2B189 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 6971EJb2B189 Algemeen jpg 0 1 31 08 2015 1 Casco horecaruimte te huur aan dé winkelstraat van Bussum Brinklaan 73 BUSSUM In het gezellige centrum van Bussum met zijn vele winkels bieden wij u een geheel gerenoveerde horeca bedrijfsruimte oktober 2011 aan van ongeveer 67m2 en met een front van maar liefst 5 meter Dit project is onder architectuur gerestaureerd De voorgevel is werkelijk prachtig om te zien uitgevoerd in Dudokiaanse stijl De te verhuren ruimte is gelegen op de begane grond De gestuukte togen Toon de kenmerken Type Casco horecaruimte Bouwjaar 1991 2000 Opp horeca 67 m Tags Passantenstroom Horeca Te Huur Bussum Casco Horecaruimte Restaurant Lunchroom Café huurprijs 17 400 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20150519101624346 20150519101624346 Huurprijs 17 400 per jaar 17400 per jaar huurprijs 17 400 http www vdweerd nl Brinklaan 73 BUSSUM 20150519101624346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20150519101624346 front2 JPG 0 1 19 05 2015 1 Hotel Het Tjeukemeer te Delfstrahuizen Marwei 128 DELFSTRAHUIZEN Een veelzijdig bedrijf dat bestaat uit een hotel voormalige boerderij met 13 tweepersoonskamers verdeeld over de 1e en de 2e verdieping allen voorzien van badkamer eet recreatieruimte met ruim terras en een in 2000 gebouwd appartementsgebouw Daarnaast beschikt het bedrijf over

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/provincies/aanbod-gelderland (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Aanbod Groningen
  m Tags A1 locatie horeca restaurant rijksweg A27 zichtlocatie te huur toekomst prijs n o t k later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140217102047346 20140217102047346 Prijs n o t k 79000 per jaar prijs n o t k 79 000 http www vdweerd nl Meidoornkade 31 HOUTEN 20140217102047346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140217102047346 Buitenaanzicht Horecapaviljoen De Toekomst jpg 0 1 17 02 2014 1 Horecabedrijfsobject op goede locatie in Leerdam te huur Vlietskant 46 LEERDAM LET OP NU TE HUUR MET CAFETARIAGEDEELTE ERBIJ Op een unieke locatie in het gezellige toeristische centrum van Leerdam bieden wij u het voormalige Eetcafé Lucullus aan Op deze locatie is al sinds circa 1936 een horecabedrijf gevestigd en is daarmee een begrip in Leerdam en omgeving De beschikbare ruimte gevestigd op de begane grond van Hotel Lucullus wordt omringd door vele winkels en woningen Toon de kenmerken Type Restaurant Eetcafé Ligging Stadscentrum dorpskern Stadskern Winkelcentrum Woonomgeving Bouwjaar 1906 1930 Opp horeca 200 m Tags Te huur Horeca Cascoruimte Leerdam Restaurant Grand Café Te koop huurprijs 40 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav4141CMb2B146 4141CMb2B146 Huurprijs 40 000 per jaar 40000 per jaar huurprijs 40 000 http www vdweerd nl Vlietskant 46 LEERDAM 4141CMb2B146 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 4141CMb2B146 Algemeen jpg 0 1 28 05 2015 1 Esdoornlaan 39A WORMERVEER Op een zeer goede zichtlocatie langs de N203 en nabij het centrum van Wormerveer bieden wij aan de Esdoornlaan 39a sinds kort een horecabedrijfsobject te huur aan van circa 800m2 Dit multifunctionele restaurant zalencentrum wordt al enige tijd niet meer geëxploiteerd en daarom zijn wij naarstig op zoek naar een geschikte en tevens enthousiaste horecaondernemer Tot ruim een jaar geleden was op Toon de kenmerken Type Café restaurant met zalen Ligging Stationslokatie Stadscentrum dorpskern Woonomgeving Bouwjaar 1905 Opp horeca 800 m Tags Restaurant Zalen Zichtbaarheid Horeca Wormerveer Omgeving Amsterdam huurprijs 65 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 70 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20141127161159346 20141127161159346 Huurprijs 65 000 per jaar 65000 per jaar huurprijs 65 000 http www vdweerd nl Esdoornlaan 39A WORMERVEER 20141127161159346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20141127161159346 Voormalig La Breche Wormerveer JPG 0 1 27 11 2014 1 Unieke locatie bij het IJ in Amsterdam Westerdoksplein 20 AMSTERDAM Algemene informatie Op deze centrale locatie aan het Westerdoksplein 20 brug bevindt zich een unieke horecabedrijfsruimte op een ouderwetse spoorbrug welke per einde van dit jaar beschikbaar komt De horecabedrijfsruimte is rondom geheel van glas wat een schitterend uitzicht biedt over de stad en het water Deze draai spoorbrug stamt uit 1922 en is in 2007 opgeleverd in de huidige staat zodat de Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Aan vaarwater Havengebied Stadscentrum dorpskern Woonomgeving Bouwjaar 2001 2010 Opp horeca 240 m Perceeloppervlakte 250 m Tags bedrijfsruimte verkoop keuken uitzicht modern ruim koopprijs 1 295 000 k k huurprijs 95 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav201407011455346 201407011455346 Koopprijs 1 295 000 k k Huurprijs 95 000 per jaar 1295000 k k koopprijs 1 295 000 http www vdweerd nl Westerdoksplein 20 AMSTERDAM 201407011455346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 201407011455346 2 jpg 0 1 27 08 2015 1 In prijs verlaagd Sportcafé in Hilversum Franciscusweg 6a HILVERSUM Het Grolsch Sportcafé geopend in september 2007 is een trendy café in de sporthal Kerkelanden Men komt hier graag vaak in combinatie met het sporten voor een kop koffie een borrel of een klein hapje eten Tevens is het object zeer geschikt voor een evenement bruiloftsfeest verjaardag en of een jubileumfeest van 25 tot 250 personen Verder beschikt het over een café met bar toiletgroepen Toon de kenmerken Type Eetcafé Ligging Industrieterrein Kantorenpark Bouwjaar 2001 2010 Opp horeca 150 m Tags Sportcafé Eetcafé Horeca Hilversum Cateringbedrijf Terras Te koop Te huur huurprijs 18 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 32 500 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav1216SKb2B16a 1216SKb2B16a Huurprijs 18 000 per jaar 18000 per jaar huurprijs 18 000 http www vdweerd nl Franciscusweg 6a HILVERSUM 1216SKb2B16a http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 1216SKb2B16a DSC08289 JPG 0 1 27 09 2011 1 Marktmeesterstraat 16 ALMERE In hartje centrum Almere stad bieden wij restaurant dit moderne restaurant te koop aan Er worden momenteel louter Thaise gerechten geserveerd maar een nieuwe eigenaar kan dit eventueel gemakkelijk wijzigen in een ander type keuken Doordat het interieur neutraal is kan men met kleine aanpassingen in een korte tijd een heel andere sfeer creëren Bij binnenkomst valt gelijk de ruimte op Alle Toon de kenmerken Type Restaurant Bouwjaar 1991 2000 Opp horeca 150 m Tags exclusief verkoop keuken voorzijde modern ruim huurprijs 38 000 per jaar prijs bedrijfsexploitatie 49 000 later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20140404110334346 20140404110334346 Huurprijs 38 000 per jaar 38000 per jaar huurprijs 38 000 http www vdweerd nl Marktmeesterstraat 16 ALMERE 20140404110334346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20140404110334346 IMG 0319 1024x683 jpg 0 1 04 04 2014 1 Buitenkans Discreet Omschrijving Deze unieke kans biedt zich aan in een prachtig Gelders dorp gelegen op een uitstekend bereikbare locatie Grotere steden zoals Doetinchem en Deventer zijn gemakkelijk te bereiken Dit historische pand is gelegen op een landgoed met een rijk verleden momenteel is het object ingericht als woonhuis Object Het pand heeft aan ruimte geen gebrek en creëert daardoor ruimschoots Toon de kenmerken Type Restaurant Ligging Elders Bouwjaar 1905 Opp horeca 745 m Tags exclusief verhuur garage landgoed zolder ruim huurprijs excl btw 145 000 per jaar later onder Mijn bewaarde objecten onclick javascript smf WriteRemoveFav Fav20141125113353346 20141125113353346 Huurprijs excl BTW 145 000 per jaar 145000 per jaar huurprijs exclusief BTW 145 000 http www vdweerd nl Discreet25113353346 http bb goesenroos nl IBGWeerdU BOG 20141125113353346 lunch diner header jpg 0 1 04 12 2014 1 Ter overname Lunch café Lent in Groningen Peizerweg 72A GRONINGEN Op zoek naar een instap klaar lunchcafé aan de rand van Groningen met voldoende potentie Wellicht is Café Lent in Groningen

  Original URL path: http://www.vdweerd.nl/provincies/aanbod-groningen (2015-09-07)
  Open archived version from archive