archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering
  belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering In 2014 is het traject van

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=270 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Codes en integriteit
  worden door de Raad van Toezicht onderschreven waarbij VechtHorst al aan veel best practice bepalingen voldoet De volgende uitzonderingen worden gemaakt Per 1 januari 2013 is er een auditcommissie en een renumeratiecommissie ingesteld De Raad van Toezicht hanteerde voor de voormalig bestuurder de heer W Muilwijk een eigen beloningsstructuur die past binnen de normen van de Izeboudregeling maar waarbij omvang en complexiteit van de corporatie minder invloed hebben op de ontwikkeling van de beloning van de bestuurder Deze structuur is bij de aanstelling van de heer Muijlwijk als bestuurder vastgesteld Bij de aanstelling van de interim bestuurder de heer R Kuik en bij de aanstelling van de nieuwe bestuurder de heer R E Waarsing is de voor VechtHorst geldende regeling in het kader van de WNT norm voor woningcorporaties toegespast De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de condities betreffende onafhankelijkheid zoals deze in de governance code benoemd zijn De Raad van Toezicht kent een profielschets Twee leden mevrouw A Mosterman Ekkelenkamp en de heer K Pit van de Raad van Toezicht zijn benoemd op voordracht van de huurderorganisatie Ook zij voldoen aan deze profielschets Geen enkel lid van de Raad van Toezicht heeft vanuit de privésituatie of

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=271 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Beloningsverantwoording
  accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Beloningsverantwoording VechtHorst kent een renumeratiebeleid Alle medewerkers vallen onder de CAO Woondiensten De voormalig bestuurder van VechtHorst de heer Muijlwijk viel niet onder deze CAO maar kent een eigen regeling die bij de benoeming van de heer Muijlwijk

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=272 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Contact met accountant
  Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Contact met accountant De Raad van Toezicht heeft de bevindingen van de onafhankelijke accountant betreffende de controle op de jaarrekening 2013 in aanwezigheid van de bestuurder

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=273 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Overleg met belanghouders
  Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Overleg met belanghouders De corporatie werkt intensief samen met de volgende belanghouders zorgorganisaties voor verpleging en verzorging Rosengaerde ambulante psychiatrie RIBW mensen met een verstandelijke beperking Philadelphia welzijn Humanitas Thuisadministratie gemeenten Dalfsen en Staphorst huurderorganisatie TOEK TweeOnderEenKap Naast deze belanghouders onderhoudt VechtHorst contact met diverse partijen en belangengroepen binnen de gemeenten Dalfsen en Staphorst Behandelde agendapunten 2014 Ter informatie Ter goedkeuring Ter vaststelling Rooster van aftreden Raad van Toezicht X Jaarstukken VechtHorst Ontwikkeling B V X Kwartaalrapportages 2014 X Energiemaatregelen X Visie en Strategie 2022 X Bestuurlijk jaarplan 2014 X Aangepaste statuten VechtHorst X Verslagen Auditcommissie 2014 X Ondernemingsplan X Definitiebesluit nieuwbouwproject Pniël X Definitiebesluit nieuwbouwproject Triangel X Integriteit en klachtenregistratie 2014 X Benoemingsprocedure lid Raad van Toezicht X WSW machtiging X Selectie visitatiebureau voor visitatie 2014 X Jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening accountantsverslag toelichting jaarrekening en fiscale positie Ernst Young X Notitie energieneutraal X Notitie De onrendabele Top voorbij X Verkopen in Staphorst X Vervanging en werving nieuwe directeurbestuurder X Bespreken kwestie betreffende Van der Stouwe X Gewijzigde procuratieregeling X Novelle Herzieningswet X Begroting

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=274 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag commissies
  Ontwikkeling vastgoed Ontwikkelingen in ons werkgebied Ons bezit Verhuur Beheer en onderhoud Nieuwkoop Verkoop Duurzaamheid Leefbaarheid Verbonden met belanghouders Huurders Gemeenten Overige belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Renumeratiecommissie Waardering Financiën Balans per 31 december 2014 Winst en verliesrekening over

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=275 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Auditcommissie
  en verliesrekening over 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Lijst met gebruikte afkortingen Klik hier voor de print versie Auditcommissie In de vergadering van de Raad van Toezicht van 12 februari 2013 is het reglement van de audit commissie vastgesteld De taken van de commissie zijn in het reglement beschreven en bestaan op hoofdlijnen uit De werking van het interne controle plan Bespreken van meerjaren begroting activiteitenplan kwartaalrapportages jaarverslag accountantsverslag managementletter en de

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=276 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Renumeratiecommissie
  2013 is het reglement van de renumeratiecommissie vastgesteld De renumeratiecommissie van Vechthorst bestond in 2014 uit 2 personen mevrouw Y Vos Lammertsen voorzitter en de heer H Groenhuis Binnen haar taakgebieden heeft de Renumeratiecommissie geadviseerd over de volgende onderwerpen Invulling van de functie interim directeurbestuurder na het vertrek van de heer Muijlwijk per 30 juni 2014 Invulling van de functie van de directeurbestuurder per 1 januari 2015 Bezoldigingsbeleid interim bestuurder

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2014/default.aspx?iPageId=277 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •