archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag van de bestuurder
  en lange termijn Daarnaast is bij huurders onzekerheid en onrust ontstaan vanwege de huurverhoging die VechtHorst heeft moeten doorvoeren Dit is het gevolg van de verhuurderheffing waarbij VechtHorst in 2017 2 17 miljoen moet afdragen Al met al maakt dit dat de landelijke politiek en overheid op dit moment voor ons de grootste risicofactor vormen Tegelijkertijd kunnen we de ontwikkelingen in onze eigen sector niet uitvlakken Het aantal saneringen van corporaties is toegenomen en voor VechtHorst betekent dit voor 2014 een bijdrage aan het saneringsfonds van 509 000 Als gevolg van deze ontwikkeling is het toezicht op de corporaties aangescherpt zowel vanuit de sector zelf als vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting Ook dit vertaalt zich in extra regelgeving die corporaties moeten uitvoeren Visie Voor VechtHorst is het belangrijk om in dit dynamische speelveld duidelijke keuzes te maken Vanuit onze financiën we kunnen niet alles doen maar met name vanuit visie Hiertoe stellen we begin 2014 een nieuw ondernemingsplan op In dit plan blijft ruimte voor flexibiliteit om in te blijven spelen op de ontwikkelingen om ons heen Belanghouders Het ondernemingsplan is in 2013 voorbereid in overleg met de belangrijke belanghouders Gedurende het jaar onderhouden we voor ons uitvoerend handelen en de beleidsvorming intensief contact met de verschillende belangengroepen in ons werkgebied Met de huurdersorganisatie TOEK heeft VechtHorst een samenwerkingsovereenkomst en minimaal vier maal per jaar overleg over huurderszaken en beleid In november hebben we een conferentie met de gemeenten georganiseerd Dit alles moet begin 2014 leiden tot een nieuw ondernemingsplan voor de jaren 2014 2017 Voordat dit wordt vastgesteld wordt het concept besproken met de belanghouders en TOEK Leefbaarheid en duurzaamheid De afgelopen jaren heeft VechtHorst een beweging gemaakt van vastgoed richting leefbaarheid Inmiddels zijn er samen met maatschappelijke partners dorps en wijkbeelden opgesteld Op

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=206 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Concrete resultaten 2013
  Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Concrete resultaten 2013 Op alle fronten scoren we met onze kengetallen positiever dan de overheid het CFV en het WSW van een corporatie verwacht Beoordeling goed en een A status van het Centraal Fonds Volkshuisvesting CFV Positieve beoordeling door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW en daarmee de mogelijkheid om geborgd te lenen De jaarstukken worden volledig en positief bevonden door het Ministerie

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=207 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Hieraan werken we onder meer in 2014
  de actualiteit aangepast Om op nog meer betrokkenheid en herkenbaarheid van huurders te kunnen rekenen treden we in toenemende mate op complexniveau met huurders in overleg Daarbij verliezen we in de samenwerking met onze partners de wijk niet uit het oog Waar mogelijk koppelen we het overleg met de huurders aan andere processen binnen het bedrijf bijvoorbeeld planmatig onderhoud Dit komt de effectiviteit en efficiëntie ten goede In 2014 worden naar verwachting in beide gemeenten nieuwe prestatieafspraken vastgelegd waarin onder meer leefbaarheid is opgenomen Ondanks de verhuurderheffing en de saneringssteun voor corporaties als Vestia blijven we voldoen aan de borgingscriteria van het WSW en kan VechtHorst in nieuwbouw blijven investeren In de meerjarenbegroting zijn als richtgetal jaarlijks 27 nieuwbouwwoningen opgenomen Waar de exploitatie en onze financiële situatie het toelaten kan dit aantal uitgebreid worden In 2014 zal VechtHorst in de gemeente Staphorst starten met de nieuwbouw van 3 woningen en 8 appartementen aan de Bakkerslaan in IJhorst In Dalfsen worden aan het eind van 2014 aan het Waterfront 20 appartementen opgeleverd In 2014 zal de bouw van 94 woningen in de beide gemeenten samen voorbereid worden die in 2015 en 2016 opgeleverd zullen worden In vervolg op de conferentie met

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=208 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Ontwikkeling vastgoed
  print versie Ontwikkeling vastgoed Het aantal huishoudens in de gemeenten Dalfsen en Staphorst groeit tot 2040 gestaag door In Staphorst is dit vanaf 2020 Het aantal ouderen stijgt sterk en het aantal jongeren is stabiel of neemt licht af Een relatief nieuwe groep allochtonen vestigt zich hier in toenemende mate In beide gemeenten neemt het aantal alleenstaanden kleine huishoudens fors toe Door ontwikkelingen in de zorg en welzijnssector ontvangt een

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=209 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Duurzaamheid
  Planet People Wij zorgen voor goede passende en betaalbare woningen 98 5 procent van onze woningen is in 2013 verhuurd aan mensen met een inkomen onder de 33 614 Wij dragen bij aan een leefbare woonomgeving Het zorgen voor een duurzame samenleving is voor VechtHorst een gedeelde verantwoordelijkheid met andere sociale en maatschappelijke partners Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap behoort bij onze rol en functie in de gemeenschappen van Dalfsen en Stahorst VechtHorst heeft 25 medewerkers die via werkoverleggen Ondernemingsraad en scholing betrokken zijn bij de organisatie van onze werkzaamheden Profit Wij zorgen voor betaalbare huren en het stimuleren van lokale en regionale economieën Zo bedraagt de huur op dit moment gemiddeld 62 van de maximaal toegestane huur waarbij 70 het streven is Bij het verstrekken van opdrachten kiezen we bij voorkeur voor regionale partijen Wij streven niet naar winst en wel naar een maximale inzet van middelen We willen zowel investeren als onze woningen betaalbaar houden en de financiële continuïteit van de organisatie waarborgen Planet We gebruiken gecertificeerde duurzame materialen bij onderhoud en nieuwbouw en we werken aan diverse ambities en afspraken om te komen tot verregaande energiebesparingen in ons bezit De gerealiseerde nieuwbouw heeft voor energie het A label en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=216 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Ontwikkelingen in ons werkgebied
  versie Ontwikkelingen in ons werkgebied Het aantal huishoudens in de gemeenten Dalfsen en Staphorst groeit tot 2040 gestaag door In Staphorst is dit vanaf 2020 Het aantal ouderen stijgt sterk en het aantal jongeren is stabiel of neemt licht af Een relatief nieuwe groep allochtonen vestigt zich hier in toenemende mate In beide gemeenten neemt het aantal alleenstaanden kleine huishoudens fors toe Door ontwikkelingen in de zorg en welzijnssector ontvangt

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=210 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Ons bezit
  Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Ons bezit Wonen is een recht Als woonstichting zijn wij er primair voor mensen met een relatief laag inkomen tot 34 229 1 en mensen die vanwege een zorgvraag of sociale maatschappelijke positie afhankelijk zijn van aangepast wonen VechtHorst voldoet ruimschoots aan de opgave voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor deze primaire doelgroep in haar werkgebied Over de totale voorraad van VechtHorst geldt dat 98 8 procent van alle woningen onder de huurtoeslaggrens 2 ligt We vinden het belangrijk dat we alle doelgroepen zowel starters als gezinnen en senioren keuze kunnen bieden Keuze in de plaats of wijk waar zij willen wonen het type woning het moment van renovatie en de mate van isolatie van de woning Daarnaast vinden we dat bewoners moeten kunnen kiezen tussen het kopen en het huren van een woning Ook werken we samen met organisaties voor zorg en welzijn zodat we wonen en zorg kunnen combineren De komende jaren zien we een duidelijke verschuiving in onze toekomstige doelgroepen zo nemen het aantal ouderen en het aantal kleine huishoudens sterk toe Dit vraagt om een kwalitatieve vervanging van een deel van ons bezit Daarom brengen we samen

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=211 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verhuur
  worden deze percentages vastgesteld Ondanks de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging hebben we in 2013 de huurtoeslaggrens van 681 gerespecteerd Dit wil zeggen dat wij de huren als deze onder de grens lagen van 681 per maand maximaal tot dit bedrag verhoogd hebben Daarnaast verhogen we bij mutatie de huren tot 70 van de maximaal toegestane huur tenzij ze hier al boven zaten In 2013 zijn 215 huurcontracten beëindigd In één geval ging het om een huisuitzetting op basis van een huurachterstand We hebben 246 nieuwe huurcontracten getekend In Staphorst ontvangen we gemiddeld 11 reacties op een aangeboden woning in Dalfsen is dat gemiddeld 17 Gemiddeld staan woningzoekenden iets meer dan tweeënhalf jaar ingeschreven De benodigde inschrijfduur verschilt sterk per woonkern In de kleine kernen en in Staphorst komen huurders ook met een kortere inschrijfduur in aanmerking voor een woning In deze kernen zien we dat het moeilijker wordt om de woningen te verhuren Hoewel het aantal mensen dat op een woning reageert in lijn ligt met voorgaande jaren merken we dat meer mensen van buiten de regio reageren en dat de interesse niet altijd een even serieus is Woningen worden dan ook vaker geweigerd De leegstand is in de afgelopen jaren toegenomen Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het groeiende aantal weigeringen de inkomenstoets en doordat het langer duurt voordat een woning wordt verkocht Huurachterstanden Begin 2013 constateren we net als in voorgaande jaren een verdere terugloop in de huurachterstanden doordat VechtHorst actief in contact blijft met huurders en goede betaalafspraken maakt Zo kunnen geen grote achterstanden ontstaan Wel merken we dat de financiële druk voor een deel van onze huurders toeneemt en dat de achterstanden eind 2013 oplopen Zorgwekkend is dat per 1 januari 2014 de huurtoeslag rechtstreeks naar de huurder gaat Hierbij bestaat het risico dat

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=212 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •