archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Beheer en onderhoud
  Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Beheer en onderhoud In 2012 en 2013 hebben we de leefbaarheidplannen vooral vanuit de wijken laten komen Opvallend is dat deze plannen bescheidener zijn dan wanneer wij ze zelf bedacht en geïntroduceerd zouden hebben In 2013 is bijna 2 9 miljoen uitgegeven aan onderhoud en reparatieverzoeken VechtHorst neemt een groot deel van het huurdersonderhoud voor

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=213 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Nieuwbouw
  jaren heeft vanwege de landelijke WSW aanpassingen wat vertraging opgelopen Daarentegen kon een project dat in 2014 klaar zou zijn de Westerbouwlanden in Nieuwleusen al in 2013 opgeleverd worden Oplevering nieuwbouw 2 appartementen als Wijksteunpunt Veldwachterstraat Kooikerstraat in Dalfsen 12 appartementen in de Pleijendalkerk in Dalfsen 11 appartementen aan de Meestersweg in Staphorst 10 appartementen aan de Stegemanserf in Dalfsen 29 woningen appartementen studio s aan de Bronforel in Nieuwleusen

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=214 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verkoop
  Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Verkoop Het financiële verkoopresultaat voor 2013 is uitgekomen op 2 9 miljoen In de begroting over 2013 was een opbrengst opgenomen van 3 1 miljoen Het aantal verkochte woningen bedroeg 19 In de meerjarenbegroting plannen we een aantal te verkopen woningen in van 17 Hulp voor starters Per 1 januari 2013 heeft VechtHorst

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=215 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Leefbaarheid
  de leefbaarheid in kernen Leefbaarheid is een essentieel aspect van de duurzame samenleving Het gaat daarbij niet alleen over de fysieke omgeving van het vastgoed maar ook over het juiste type vastgoed en over de manier waarop mensen met elkaar omgaan Leefbaarheid wordt bepaald door de inwoners van een kern in combinatie met de door hen gewenste voorzieningen en de kwaliteiten van het aanwezige vastgoed Wij trekken daarin samen op met bewoners primair onze huurders partners en gemeenten Om bij te dragen aan een leefbare woonomgeving neemt VechtHorst ieder jaar samen met de wijkbewoners twee wijken onder de loep In 2013 waren dat Nieuwleusen Zuid en Staphorst Zuid Wij ondersteunen lokale leefbaarheidsinitiatieven door middel van het Benny Wennemarsfonds en of faciliteren onze huurders door het beschikbaar stellen van een ruimte of onze promotiekanalen Mensen met een zorgvraag blijven in toenemende mate langer zelfstandig wonen Om dit mogelijk te maken trekken zorgorganisaties meer en meer de wijk in om de zorg in huis of in de wijk te kunnen leveren Dit vraagt om accommodaties waarin zorg en welzijnsorganisaties kunnen werken Waar aan de orde investeren wij eventueel in maatschappelijk vastgoed tegen een verantwoorde huurstelling Het zorgen voor vastgoed voor commercieel gebruik zien wij niet als onze taak Waar het vastgoed niet meer aan de vraag naar woningen van onze potentiële huurders voldoet variëren we ons vastgoed door verkoop nieuwbouw of eventueel herstructurering Concrete activiteiten in 2013 die de leefbaarheid vergroten Contact onderhouden met netwerkpartners en bewonerscommissies appartementen Participeren in klankbordgroepen over woonservicegebieden in de gemeente Dalfsen Aansluiten bij onderzoek van welzijnswerk naar leefbaarheid in Nieuwleusen Wijkschouw Staphorst Noord Pilot project tuinonderhoud door leerwerkcentrum van Philadelphia Desgewenst op verzoek van bewoners aanbrengen van achterpadverlichting in de gemeente Staphorst Twee tuinopruimdagen in Staphorst Zuid Sponsoring financiële participatie van de Herberg regionale daklozenopvang in

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=217 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verbonden met belanghouders
  Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Verbonden met belanghouders Om leefbare buurten wijken en dorpen te creëren zoekt VechtHorst nadrukkelijk samenwerking met medespelers in het maatschappelijke domein Bij het signaleren en oplossen van vraagstukken rondom leefbaarheid is samenwerking een centraal

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=218 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Huurders
  maar los daarvan zijn zij voor ons samen met de gemeente onze belangrijkste belanghouders VechtHorst is sterk lokaal verbonden en staat dicht bij de huurders We zoeken de verbinding in de buurt de wijk en de dorpskern We zijn 24 uur per dag bereikbaar via website telefoon of kantoor Deze dienstverlening zullen wij verder verbeteren door het uitbreiden van onze digitale mogelijkheden Wij werken onder andere aan een klantenportaal waar huurders een afspraak kunnen maken voor een reparatie de huur opzeggen et cetera Klachten De centrale plek van huurders in onze organisatie komt ook terug in de keuzes die wij onze huurders geven en in de houding en het gedrag van onze medewerkers richting huurders We werken voortdurend aan onze klantgerichtheid Uit het geringe aantal klachten dat de organisatie bereikt kan worden geconcludeerd dat de huurders tevreden zijn over VechtHorst De enkele klachten die in 2013 binnengekomen zijn zijn conform de klachtenprocedure intern opgelost Samen met de huurderorganisatie is de externe Klachtencommissie ingesteld voor het geval de klager en VechtHorst er samen niet uit blijken te komen De klachtenregeling staat op de website De Klachtencommissie ontving in 2013 twee klachten Overleg bewonerscommissies Onze woonconsulenten zijn regelmatig aanwezig bij overleggen van bewonerscommissies die actief zijn in een deel van de appartementencomplexen van VechtHorst Onderwerpen die besproken worden variëren van het samenleven in het betreffende complex tot algemene zaken als schoonmaak van de gezamenlijke ruimtes Bij nieuwbouwcomplexen motiveert en faciliteert VechtHorst de bewoners om een bewonerscommissie op te richten Het blijft echter op vrijwillige basis Als de jaarlijkse onderhoudsplanning redelijk ingrijpend is wordt per complex met de bewoners gesproken Ook hier zijn de woonconsulenten bij betrokken Huurderorganisatie TOEK De huurderorganisatie voor VechtHorst is TOEK Twee Onder Een Kap Dit is een zelfstandige organisatie die juridisch losstaat van VechtHorst TOEK heeft ruim 1

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=219 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Gemeenten
  2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Gemeenten Met de gemeente Dalfsen heeft VechtHorst zijn in 2013 de gesprekken gestart om de prestatieafspraken die in eind 2013 afliepen te actualiseren danwel opnieuw op te stellen Dat zal in 2014 gebeuren Hoewel er uitgebreid met de gemeente Staphorst overleg geweest is over de prestatieafspraken zijn deze nog niet vastgesteld en er in de ideevorming tussen partijen eind 2013 een

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=220 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Overige belanghouders
  Klik hier voor de print versie Overige belanghouders Binnen de gemeentegrenzen zijn meerdere groepen of verenigingen actief die zich richten op specifieke belangen en of doelgroepen Denk aan Dorpsbelang Welzijn Ouderen maatschappelijk werk wijkcomités buurtverenigingen en jongerenorganisaties Zij hebben allen vanuit hun specifieke oriëntatie een visie op de samenleving en een beeld van de wensen en behoeften die daarin aanwezig zijn Tegelijkertijd vervullen zij voor hun eigen doelgroep vaak een

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=221 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •