archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst
  in de pannakooi Een groot evenement is de jaarlijkse feestweek in augustus september De Oranjevereniging organiseert dan onder meer een optocht en een aantal andere activiteiten Er wonen ongeveer 500 mensen en VechtHorst heeft er 39 huurwoningen Dit gaat om eengezinswoningen kleine grondgebonden woningen en appartementen die ondermeer voor senioren geschikt zijn Om te voldoen aan de vraag naar betaalbare koopwoningen staan verscheidene eengezinswoningen te koop Om wel het aantal

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/699/Oudleusen.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst
  aan woonservicegebieden Een aantal ondernemers uit Nieuwleusen heeft samen met een groep inwoners Nieuwleusen Synergie opgericht Zij hanteren de leus deur oons veur oons Met projecten als het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen het initiëren van glasvezel een kringloopwinkel en het creëren van schooltuinen werken zij aan een duurzame samenleving Zowel op het vlak van het milieu als op het sociale vlak VechtHorst is lid van de coöperatie Nieuwleusen Synergie In Nieuwleusen wonen naar verhouding veel gezinnen en senioren Over het algemeen woont men in Nieuwleusen naar alle tevredenheid Tot 2020 wordt er een lichte bevolkingsgroei verwacht Binnen ons huidige bezit hebben we voor senioren voldoende passend aanbod in kleine grondgebonden woningen seniorenappartementen en levensloopbestendige woningen We zijn voornemens om binnen vijf jaar voor jongeren en gezinnen het aanbod te verruimen door in de Westerbouwlanden dertig nieuwe huurwoningen te bouwen 21 appartementen voor jongeren en 8 eengezinswoningen Wijk Westerbouwlanden Zwartewaterland Beentjesgravenland Vennenland Wijk Nieuwleusen Zuid Wethouder Nijboerstraat Wethouder Prinsstraat Wethouder Van den Berglaan Oosterveen Goudenregenstraat Meidoornstraat Wethouder De Boerstraat Acaciastraat Burgemeester Bosch Bruiststraat Burgemeester van Hoevellstraat Raiffeisenstraat Burgemeester Van Haersoltestraat Ds Van Diemenstraat Prins Bernhardlaan Ireneplein Margrietplein Christinaplein Alexanderplein Frisoplein Constantijnplein Prinses Beatrixplein Koningin Julianalaan Koningin Wilhelminalaan Weegbree Kamille Haagwinde Kamperfoelie

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/690/Nieuwleusen.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Ik huur bij VechtHorst
  kopen VechtHorst Prettig wonen Ik ben huurder Ik huur bij VechtHorst Ik huur bij VechtHorst Een overzicht van al onze producten en diensten die het mogelijk maken om fijn te kunnen wonen in een woning van woonstichting Vechthorst Ik huur bij VechtHorst Huurcontract Huur betalen Woning veranderen Woningruil Leefbaarheid Woning verlaten Huurverhoging 2015 Reparatieverzoek Renovatie en onderhoud Klachten Sleuteldrager Huurdersvereniging TOEK Vragen VechtHorst op twitter Volg ons op Twitter twitter

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/653/Prettig_wonen.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst
  niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien ouderen vluchtelingen en bijv verstandelijk gehandicapten Het op peil houden van de kwaliteit van het woningbezit Het betrekken van huurders bij beheer en beleid Het waarborgen van onze financiële continuïteit Het zorgen voor leefbaarheid in de wijken Het faciliteren van wonen en zorg Als verhuurder van veruit de grootste hoeveelheid woningen in beide gemeenten is het onze taak om naast het kwalitatief op peil houden van de huidige voorraad ook voortvarend te investeren in de nieuwe opgaven het bouwen van multifunctionele levensloopbestendige woningen die inzetbaar zijn voor zowel starters als bijvoorbeeld ouderen voor alleenstaanden als voor woon zorgcombinaties Om zo tezamen met de bestaande voorraad aan sociale woningzoekenden de gevraagde keuzevrijheid te bieden Ook het verkopen van bepaalde typen huurwoningen tegen relatief lage voor startende eigenaren nog op te brengen marktconforme koopprijzen rekenen wij nadrukkelijk tot onze taak Bij Woonstichting VechtHorst staat de zorg voor mensen die een kwetsbare positie innemen op de woningmarkt in de gemeenten Staphorst en Dalfsen centraal Dit betreft met name mensen met een inkomen tot modaal ouderen en starters Voorts bijzondere aandachtsgroepen zoals moeilijk plaatsbare gezinnen gehandicapten overige zorgbehoevenden vluchtelingen en dak en thuislozen De kernopdracht is ervoor te zorgen dat deze doelgroe pen goede passende en betaalbare woonruimte kunnen verkrijgen in een leef bare woonomgeving In ons beleid hebben we aandacht voor de klanten van nu maar houden we zeker ook rekening met de klanten van de toekomst VechtHorst is een maatschappelijke organisatie we laten ons bij het realiseren van onze missie leiden door de volgende uitgangspunten VechtHorst stelt de klant centraal en vindt dat de klant daar waar mogelijk zelf moet kunnen kiezen hoe hij wil wonen VechtHorst erkent dat wonen in belangrijke mate het sociaal en psychisch welzijn van mensen bepaalt VechtHorst rekent het

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/582/Missie_.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Welkom bij Woonstichting VechtHorst
  VechtHorst vervangen door gesloten toestellen Begin februari 2012 heeft woonstichting VechtHorst alle bewoners van een woning waar zich nog een open verbrandingstoestel in zou kunnen bevinden dit zijn toestellen in beheer van de bewoners geïnformeerd Met dit artikel willen wij dit onderwerp nog eens onder de aandacht brengen Daarnaast willen we bewoners die nog niet gereageerd hebben op deze brief verzoeken dit wel te doen Lees verder VechtHorst gemeente Staphorst

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/frontpage/15/frontpage.aspx?iPageId=15 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst
  13 00 uur Na 13 00 uur op afspraak Calamiteiten Bij een calamiteit die zo n impact heeft op bewoners en of meerdere buurtgenoten en de woonomgeving dat zij de woning moeten verlaten belt u in eerste instantie 112 Vervolgens belt u tijdens kantooruren met Woonstichting VechtHorst 0529 438866 Buiten kantooruren belt u met Bloemen Bouw 06 6506 7388 Telefoon 0529 43 88 66 Fax 0529 43 03 03 E

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/100/Contact.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Disclaimer
  worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade direct of indirect van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en of de informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/mainpage/101/Disclaimer.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst
  of vragen Lees verder Open verbrandingstoestellen Woonstichting VechtHorst heeft vanaf december 2011 alle open verbrandingstoestellen in eigendom van VechtHorst vervangen door gesloten toestellen Begin februari 2012 heeft woonstichting VechtHorst alle bewoners van een woning waar zich nog een open verbrandingstoestel in zou kunnen bevinden dit zijn toestellen in beheer van de bewoners geïnformeerd Met dit artikel willen wij dit onderwerp nog eens onder de aandacht brengen Daarnaast willen we bewoners

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/nieuws/0/577/1/Nieuws.html (2015-09-07)
  Open archived version from archive •