archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering
  belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering In 2013 is het traject van zelfevaluatie van de Raad van Toezicht gestart dat

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=230 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Codes en integriteit
  opgesteld Nagenoeg alle principes en best practice bepalingen uit de code worden door de Raad van Toezicht onderschreven waarbij VechtHorst al aan veel best practice bepalingen voldoet De volgende uitzonderingen worden gemaakt Per 1 januari 2013 is er een auditcommissie en een renumeratiecommissie ingesteld De Raad van Toezicht hanteert voor de bestuurder een eigen beloningsstructuur die past binnen de normen van de Izeboudregeling maar waarbij omvang en complexiteit van de corporatie minder invloed hebben op de ontwikkeling van de beloning van de bestuurder Deze structuur is bij de aanstelling van de huidige bestuurder vastgesteld De bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd in plaats van voor een periode van vier jaar De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de condities betreffende onafhankelijkheid zoals deze in de governance code benoemd zijn De Raad van Toezicht kent een profielschets Twee leden mevrouw A Mosterman Ekkelenkamp en de heer K Pit van de Raad van Toezicht zijn benoemd op voordracht van de huurderorganisatie Ook zij voldoen aan deze profielschets Geen enkel lid van de Raad van Toezicht heeft vanuit de privésituatie of vanuit de hoofd of nevenfuncties een belang dat conform de code een verstrengeling van belangen met de corporatie veroorzaakt Alle

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=231 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Beloningsverantwoording
  belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Beloningsverantwoording VechtHorst kent een renumeratiebeleid Alle medewerkers vallen onder de CAO Woondiensten De bestuurder van VechtHorst valt niet onder deze CAO maar kent een eigen regeling die bij de benoeming van de huidige bestuurder in 2009 opnieuw is vastgesteld De directeur bestuurder ontving in 2013 een brutosalaris van 113

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=238 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Contact met accountant
  Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Contact met accountant De Raad van Toezicht heeft de bevindingen van de onafhankelijke accountant betreffende de controle op de jaarrekening 2012 in aanwezigheid van de bestuurder en de accountant besproken

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=232 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Overleg met belanghouders
  Overige belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Overleg met belanghouders De corporatie werkt intensief samen met de volgende belanghouders zorgorganisaties voor verpleging en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=233 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag commissies
  en onderhoud Nieuwbouw Verkoop Leefbaarheid Verbonden met belanghouders Huurders Gemeenten Overige belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=234 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Auditcommissie
  over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Auditcommissie In de vergadering van de Raad van Toezicht van 12 februari 2013 is het reglement van de audit commissie vastgesteld De taken van de commissie zijn in het reglement beschreven en bestaan op hoofdlijnen uit De werking van het interne controle plan Bespreken van meerjaren begroting activiteitenplan kwartaalrapportages jaarverslag accountantsverslag managementletter en de jaarlijkse beoordeling van CFV en WSW

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=235 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Remuneratiecommissie
  van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Zelfevaluatie en deskundigheidsbevor Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Verslag commissies Auditcommissie Remuneratiecommissie Waardering Financiën Balans Winst en verliesrekening over 2013 Kasstroomoverzicht 2013 Klik hier voor de print versie Remuneratiecommissie In de vergadering van 12 2 2013 is het reglement van de renumeratiecommissie vastgesteld De renumeratiecommissie van Vechthorst bestond in 2013 uit 2 personen mevrouw Y Vos Lammertsen voorzitter en de heer H Groenhuis Binnen haar taakgebieden heeft de Renumeratiecommissie geadviseerd over de volgende onderwerpen Bezoldigingsbeleid Beoordeling bestuurder Ten aanzien van de bezoldiging van zowel de bestuurder als van haar eigen leden zoals hierboven is weergegeven heeft de commissie geconstateerd dat deze plaatsvindt binnen de gestelde richtlijnen en kaders van de WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector In de toekomst zal de renumeratiecommissie de aangescherpte criteria van WNT en de beloningsstaffel binnen de sector kritisch blijven volgen De bezoldiging van de Raad van Toezicht kan als volgt worden gespecificeerd Naam Excl BTW Kosten Verg BTW Totaal B Groenhuis 7 000 450 1 252 8 702 K Pit 4 900 250 865 6 015 Mosterman Ekkelenkamp 4 900 250 865 6 015 Y Vos Lammertsen 4 900 250

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2013/default.aspx?iPageId=236 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •