archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 VechtHorst in cijfers
  Bestuurlijke organisatie Samenstelling Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie VechtHorst in cijfers 2011 2010 2009 Aantal medewerkers 24 24 25 Nieuw in dienst 2 4 4 Uit dienst 2 5 5 Aantal vrouwen 11 11 10 Percentage vrouwen 46 46 40 Vrouwen in deeltijd 7 8 7 Mannen in

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=165 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag ondernemingsraad
  functieprofielen en het schema met Resultaten Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden RVB doorgenomen en waar nodig aangepast Werkkostenregeling Alle secundaire arbeidsvoorwaarden vallen vanaf 1 januari 2014 verplicht onder de WKR Er mag dan maximaal 1 6 van de totale fiscale loonsom per werkgever worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers Bijvoorbeeld een personeelsfeest het kerstpakket maar ook het fietsplan Het is een uitdaging voor de OR om te kijken waar medewerkers van VechtHorst een extra voordeel kunnen halen naast de huidige secundaire arbeidsvoorwaarden Er is een lijst opgesteld van de zaken die onder de WKR vallen Daarna is gekeken wat van deze lijst af kan en wat er aan extra s bij kan Dat heeft een overzicht opgeleverd met extra mogelijkheden voor de werknemers die in 2012 wordt voorgelegd aan het personeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Hoe voelt een medewerker zich bij VechtHorst Een doel van het tevredenheidsonderzoek is de kwaliteit van de organisatie intern onderzoeken Waar liggen verbeterpunten Er is een vragenlijst opgesteld waarmee de OR heeft ingestemd Gezamenlijke lunch Wel of niet eens per week samen lunchen voor het teamgevoel Niet iedereen had hier een positief gevoel bij Reden om het personeel te laten spreken door middel van een enquête De uitslag toch positief Met een aantal verbeterpunten is de lunch weer een gezellige aangelegenheid Flexibel werken Een aantal werknemers van VechtHorst kwam met het idee vier dagen 9 uur te gaan werken Dit bleek nog niet zo eenvoudig Vooral het punt veiligheid was moeilijk te garanderen Als OR hebben we ons hard gemaakt voor dit punt en meerdere malen hierover gediscussieerd met de directeurbestuurder Nadat er genoeg deelnemers waren en de veiligheid gegarandeerd was is er in februari 2011 een pilot gestart Deze is in september 2011 geëvalueerd en voortgezet In gesprek met de Raad van Toezicht Op donderdag 18

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=166 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Toezicht
  ondernemingsraad Verslag Raad van Toezicht Thema s in 2011 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Verslag

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=156 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Thema's in 2011
  Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Thema s in 2011 In 2011 is de raad van Toezicht zeven maal bijeengekomen waaronder de bijeenkomst van de zelfevaluatie De jaaragenda kent en aantal structurele agendapunten Daarnaast worden er een aantal meer situationele agendapunten besproken Hieronder een niet limitatieve lijst van behandelde agendapunten in 2011 Ter informatie Ter goedkeuring Ter vaststelling 4x kwartaalrapportage X Rooster van aftreden

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=167 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Bestuurlijke organisatie
  verantwoordelijkheid voor de woonstichting VechtHorst en geeft leiding aan het managementteam De directeurbestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht die de functies vervult van toezicht en advies alsmede de werkgeversfunctie ten behoeve van de bestuurder Van tegenstrijdige belangen zoals in de corporate governance code wordt beschreven was in 2011 geen sprake De voorzitter is het aanspreekpunt voor de directeurbestuurder Naast de reguliere overleggen van de RvT overlegt de voorzitter

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=168 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Samenstelling
  Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Samenstelling naam functie aangetreden aftredend herkiesbaar dhr ing K W Landman 1938 voorzitter 2003 2011 Hoofdberoep en beklede nevenfuncties per 31 12 2011 advies en klankbordfunctie S R I Veenwouden dhr mr R N T J Adriaans 1954 vice voorzitter 2001 2012 Hoofdberoep en beklede nevenfuncties per 31 12 2011 Arbeidsjurist en projectleider bij de gemeente Zwolle Secretaris en bestuurslid juridische zaken bij KNBLO Wandelsportorganisatie NL Lid commissie van beroep Nederlandse Tafeltennisbond Voorzitter van de Commissie Interne Klachtafhandeling Klokkenluiden en Integriteitsvraagstukken van het Openbaar Onderwijs Zwolle en regio Voorzitter van de Adviescommissie Sociale Begeleiding RIBW IJsselvecht mevr Y Vos Lammertsen 1971 Lid 2006 2014 1x Hoofdberoep en beklede nevenfuncties per 31 12 2011 Personeelsfunctionaris Saxenburgh Groep Hardenberg mevr A Mosterman Ekkelenkamp 1973 Lid 2011 2015 2x Hoofdberoep en beklede nevenfuncties per 31 12 2011 Strategisch planeconoom gemeente Zwolle dhr ing K Pit 1948 Lid 2011 2015 2x Hoofdberoep en beklede nevenfuncties per 31 12 2011 Directeur bestuurder NoordWestGroep te Steenwijk Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur waterschap Reest en Wieden Commissielid Overijsselse Merentocht Lid Provinciaal Directeuren Contact Drenthe Overijssel en Flevoland dhr ir B Groenhuis 1950 Lid 2011 2015 2x Hoofdberoep en beklede nevenfuncties per

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=169 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering
  integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Kasstroomoverzicht Klik hier voor de print versie Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering In 2011 heeft de Raad een zelfevaluatie uitgevoerd In deze evaluatie stond nadat per 1 januari 2011 drie nieuwe leden waren toegetreden de op de toekomst gerichte werkwijze van de RvT centraal Voor deze werkwijze van de Raad is het begrip Toezicht scherper gedefinieerd en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=175 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Codes en integriteit
  VechtHorst reeds aan veel best practice bepalingen voldoet De volgende uitzonderingen worden gemaakt De Raad heeft er tot 2012 de voorkeur aan gegeven om geen kerncommissies in te stellen maar alle besluitvorming in de volledige raad te laten plaatsvinden Dit zal in 2012 wijzigen De Raad hanteert voor de bestuurder een eigen beloningsstructuur die past binnen de normen van de Izeboudregeling maar waarbij omvang en complexiteit van de corporatie minder invloed hebben op de ontwikkeling van de beloning van de bestuurder Deze structuur is bij de aanstelling van de huidige bestuurder vastgesteld De bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd in plaats van voor een periode van vier jaar De leden van de RvT voldoen aan de condities inzake onafhankelijkheid zoals deze in de code benoemd zijn De RvT kent een profielschets Twee leden mevrouw A Mosterman Ekkelenkamp en de heer K Pit van de RvT zijn benoemd op voordracht van de huurderorganisatie ook zij voldoen aan deze profielschets Geen enkel lid van de RvT heeft vanuit de privésituatie of vanuit de hoofd of nevenfuncties een belang dat conform de code een verstrengeling van belangen met de corporatie veroorzaakt Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk van VechtHorst Er bestaan geen

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2011/default.aspx?iPageId=170 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •