archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Governance
  Toezicht tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht De directeurbestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet en regelgeving en voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van VechtHorst De directeurbestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings en controlesystemen met de Raad van Toezicht De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeurbestuurder zijn omschreven in de statuten van Woonstichting VechtHorst alsmede in het directiereglement Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen VechtHorst en de bestuurder wordt vermeden De statuten bevatten een uitwerking van dit uitgangspunt Hierin is tevens de handelswijze in geval van belangenverstrengeling geregeld Meer informatie over governance staat in het verslag van de Raad van Toezicht Zeggenschap In 2010 was er een Ondernemingsraad actief bij VechtHorst bestaande uit drie leden De Ondernemingsraad geeft op een positiefkritische manier uitvoering aan haar taak De Ondernemingsraad behartigt het collectieve belang van de medewerkers naar de organisatie conform de Wet op de Ondernemingsraden De Ondernemingsraad en ook het managementteam hebben jaarlijks informeel overleg met de Raad van Toezicht over de voortgang in en van de werkorganisatie Huurders De huurderorganisatie Twee onder Een Kap TOEK heeft conform de Wet Overleg Huurder Verhuurder het recht op een bindende voordracht van twee leden voor de Raad van Toezicht Dit recht wordt ook gepraktiseerd VechtHorst en TOEK hebben hun samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin het recht op informatie advies en instemming van de huurderorganisatie zijn vastgelegd alsmede de financiële verhoudingen tussen beide De huurderorganisatie heeft jaarlijks informeel overleg met de Raad van Toezicht over de relatie tussen de huurders en de woningstichting Integriteit VechtHorst vindt het belangrijk dat medewerkers management directeur en toezichthouders integer en betrouwbaar handelen VechtHorst hanteert een integriteitprotocol waarin de visie van VechtHorst inzake

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=132 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Risicomanagement
  de corporatie Binnen VechtHorst wordt gewerkt met een model van risicomanagement waarin zestien risicovelden benoemd zijn die op basis van impact en frequentie geprioriteerd zijn Op basis van de prioritering vindt er rapportage in het managementteam en in de RvT plaats Dit model heeft in 2010 in de praktijk naar behoren gefunctioneerd Risicomanagement en monitoring is daarbij een continu proces dat z n weerslag krijgt in de rapportages De rapportages overziend kan er gesteld worden dat er telkens weer kleine aanpassingen en verfijningen aangebracht zijn als reactie op onduidelijke of kwetsbare situaties Een aantal rapportages maakt melding van een groter gesignaleerd risico en van de activiteiten die ondernomen zijn om dat risico uit te sluiten te verkleinen dan wel explicieter te kunnen monitoren Dit betreft onder andere Integriteit door middel van de algemene leveringsvoorwaarden zal van leveranciers gevraagd worden het integriteitsbeleid van VechtHorst te onderschrijven Onderhoud geconstateerd is dat een groot aantal open verbrandingstoestellen een minder veilige situatie opleveren Passende maatregelen zijn genomen Onderhoud de onderlegger onder de MJOB bleek vooral op aannames gebaseerd te zijn Voor eind 2011 is er een nieuwe MJBO opgesteld gebaseerd op inspectie en klantgestuurd onderhoud Automatisering het berekenen van het rendement bij nieuwbouw verloopt

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=133 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Veiligheid en verzuim
  hebben een EHBO diploma waarvan er twee doorgaans in het gebouw aanwezig zijn In het gebouw van VechtHorst is een EAD aanwezig en vier personeelsleden zijn geschoold in het gebruik daarvan VechtHorst kent een Agressieprotocol Voor de ondersteuning en advisering op het gebied van de verzuimbegeleiding heeft VechtHorst een contract met ArboUnie Medewerkers kunnen hier ook terecht bij een vertrouwenspersoon of kunnen een medisch advies inwinnen over werkgerelateerde zaken Aan

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=134 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 VechtHorst in cijfers
  Samenstelling Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Klik hier voor de print versie VechtHorst in cijfers 2010 2009 2008 Aantal medewerkers 24 25 26 Nieuw in dienst 4 4 1 Uit dienst 5 5 2 Aantal vrouwen 11 10 11 Percentage vrouwen 46 40 42 Vrouwen in deeltijd 8 7 6 Mannen in deeltijd 0 0 0 Opleiding en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=135 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Verslag Raad van Toezicht
  wijken Belanghouders Organisatie Governance Risicomanagement Veiligheid en verzuim VechtHorst in cijfers Verslag Raad van Toezicht Thema s in 2009 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Klik

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=106 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Thema’s in 2009
  Winst en verliesrekening Klik hier voor de print versie Thema s in 2009 De Raad van Toezicht heeft in 2010 zes maal vergaderd met vaste agendapunten Dit zijn onder meer de cijfermatige rapportage de voortgang van de organisatie de organisatieontwikkeling de afspraken met externe relaties en projectontwikkeling nieuwbouw Daarnaast zijn de volgende onderwerpen niet limitatief behandeld datum onderwerp actie februari Prestatieafspraken Ondernemingsplan Besluit Informatief maart Governancestructuur en documenten remuneratie en

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=136 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Bestuurlijke organisatie
  en geeft leiding aan het managementteam De directeurbestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht die de functies vervult van toezicht en advies alsmede de werkgeversfunctie ten behoeve van de bestuurder Van tegenstrijdige belangen zoals in de corporate governance code wordt beschreven was in 2010 geen sprake De voorzitter is het aanspreekpunt voor de directeurbestuurder Naast de reguliere overleggen van de RvT overlegt de voorzitter met de directeurbestuurder ter voorbereiding

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=137 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Samenstelling
  1941 2000 2010 Beroep en nevenfuncties secretaris vereniging gepensioneerden Rabobank afdeling Zwolle voorzitter Stichting gemeentepromotie Dalfsen mw H Talen Redder 1959 lid 2006 2013 1x Beroep en nevenfuncties controller en financieel management Transportbedrijf Redder Staphorst BV secretaris penningmeester Industriële Contact Club in Staphorst Bestuurslid Stichting Veiligheidszorg Overijssel Secretariaat VVD Staphorst mw Y Vos Lammertsen 1971 lid 2006 2010 2x Beroep en nevenfuncties personeelsfunctionaris Verzorgingscentrum Oldenhaghen In de loop van 2010 is de samenstelling van de RvT gewijzigd Aftredend was de heer J Reuvers per 31 12 2010 Begin december werd hij ernstig ziek Zijn overlijden op 6 december kwam voor ons toch nog zeer onverwachts In hem is ons een zeer betrokken lid en voormalig voorzitter van de raad van Toezicht ontvallen Mevrouw H Talen Redder is afgetreden omdat haar echtgenoot wethouder werd in de gemeente Staphorst Dit zou de schijn van belangenverstrengeling kunnen geven In 2010 zijn drie nieuwe leden gezocht die per 1 januari 2011 zijn benoemd dit zijn Mw A Mosterman Ekkelenkamp dhr K Pit en dhr B Groenhuis W Mosterman Ekkelenkamp en dhr Pit zijn op voordracht van de huurderorganisatie benoemd De samenstelling van de RvT en diverse governance gerelateerde documenten zijn te vinden op de

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=138 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •