archive-nl.com » NL » V » VECHTHORST.NL

Total: 378

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Codes en integriteit
  Code worden door de RvT onderschreven waarbij VechtHorst reeds aan veel best practice bepalingen voldoet De volgende uitzonderingen worden gemaakt De Raad geeft er de voorkeur aan om geen kerncommissies in te stellen maar alle besluitvorming in de volledige raad te laten plaatsvinden De Raad hanteert ten behoeve van de bestuurder een eigen beloningsstructuur die dicht aanligt tegen de Izeboudregeling maar waarbij omvang en complexiteit van de corporatie minder invloed hebben op de ontwikkeling van de beloning van de bestuurder De bestuurder is voor onbepaalde tijd benoemd in plaats van voor een periode van vier jaar De leden van de RvT voldoen aan de condities inzake onafhankelijkheid zoals deze in de code benoemd zijn De RvT kent een profielschets Twee leden de heren Adriaans en Landman van de RvT zijn benoemd op voordracht van de huurderorganisatie ook zij voldoen aan deze profielschets Geen enkel lid van de RvT heeft vanuit de privésituatie of vanuit de hoofd of nevenfuncties een belang dat conform de code een verstrengeling van belangen met de corporatie veroorzaakt Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk van VechtHorst Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties Niemand van de leden is of was in het verleden in dienst

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=139 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Beloningsverantwoording
  salaris van 108 994 een bijdrage in de pensioenpremie van 20 525 76 en een vaste autoregeling van bruto 11 813 96 Er zijn geen andere reis onkostenvergoedingen of bonussen verstrekt Verdere arbeidsvoorwaarden en de pensioenregeling zijn conform de CAO Woondiensten In de loop van 2010 is het salaris van de bestuurder getoetst aan de sectorbrede beloningscode van het VTW Vastgesteld is dat voor VechtHorst functiegroep D van toepassing is

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=140 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Contact met accountant
  belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Klik hier voor de print versie Contact met accountant De in 2008 door de RvT nieuw gekozen accountant Pricewaterhouse Coopers heeft de interne controlewerkzaamheden in 2010 volledig uitgevoerd De RvT heeft de bevindingen van de accountant inzake de controle op de jaarrekening 2009 in aanwezigheid van de bestuurder en de accountant besproken Daarnaast heeft er in 2010 een interim controle plaatsgevonden die

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=141 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Overleg met belanghouders
  Winst en verliesrekening Klik hier voor de print versie Overleg met belanghouders De corporatie werkt intensief samen met de volgende belanghouders zorgorganisaties voor verpleging en verzorging Rosengaerde ambulante psychiatrie RIBW mensen met een verstandelijke beperking Philadelphia welzijn Humanitas Thuisadministratie gemeenten Dalfsen en Staphorst huurderorganisatie TOEK TweeOnderEenKap Naast deze belanghouders onderhoudt VechtHorst contact met diverse partijen en belangengroepen binnen de gemeenten Dalfsen en Staphorst Met een selectie uit de belanghouders is

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=142 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Waardering
  s in 2009 Bestuurlijke organisatie Samenstelling Codes en integriteit Beloningsverantwoording Contact met accountant Overleg met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Klik hier voor de print versie Waardering De Raad spreekt naar alle medewerkers zijn waardering uit voor

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=143 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Financiën
  met belanghouders Waardering Financiën Kengetallen Balans Winst en verliesrekening Klik hier voor de print versie Financiën Woonstichting VechtHorst heeft van het Centraal Fonds Volkshuisvesting CFV een A1 beoordeling ontvangen Dit betekent dat de corporatie haar eigen vermogen in voldoende mate inzet ten behoeve van haar volkshuisvestelijke opgaven De interne organisatie van VechtHorst presteert nagenoeg markconform Om de doelen te bereiken en de maatschappelijke taak blijvend te kunnen uitvoeren is het

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=107 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Kengetallen
  1 624 1 673 1 640 1 587 Duur tot HTS grens 2010 vanaf 548 18 tot 647 53 175 147 83 89 54 Duur boven HTS grens 2010 vanaf 647 53 7 4 0 0 0 2 118 2 128 2 149 2 136 2 063 Het verhuren van woningen Mutatiegraad 8 6 7 9 9 6 9 5 8 3 Acceptatiegraad in 61 57 58 72 66 Huurachterstand in van de jaarhuur 0 59 0 88 1 17 0 70 0 68 Huurderving m b t woningen in van de jaarhuur 0 67 0 51 0 82 0 55 0 39 Gemiddelde nettohuurprijs per maand x 1 443 432 423 400 389 Gemiddelde nettohuurverhoging per 1 juli in 2 50 2 50 1 60 1 60 2 50 Kwaliteit Aantal reparatieverzoeken 3 024 3 214 3 050 2 960 2 757 Aantal gevallen mutatieonderhoud 182 169 206 200 172 Kosten niet planm Onderh Per VHE x 1 447 498 601 492 484 Kosten planmatig onderhoud per VHE x 1 1 213 1 052 1 338 841 1 150 Totaalkosten onderhoud per VHE x 1 1 659 1 549 1 938 1 333 1 634 Financiële continuïteit Solvabiliteit 30 38 27 48 31 92 25 54 31 18 Liquiditeit current ratio 3 22 3 66 2 93 2 04 1 62 Rentabiliteit eigen vermogen 7 28 23 25 25 06 20 21 17 97 Rente vreemd vermogen 4 39 4 17 4 48 4 84 4 51 Rentabiliteit totaal vermogen 5 01 3 69 10 88 2 08 2 95 Interne financiering per woning x 1 14 016 14 275 15 697 11 286 18 102 Cash flow per VHE x 1 927 2 611 3 526 2 105 2 317 Balans W en V rekening per VHE x

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=145 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonstichting VechtHorst Jaarverslag 2013 Balans
  cijfers is op te vragen bij het directiesecretariaat van VechtHorst bedragen x 1 000 ACTIVA per 31 12 10 per 31 12 09 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie 71 348 74 899 Onroerende en roerende zaken in exploitatie t b v verkoop 12 000 11 325 Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 243 304 Onroerende en roerende zaken t d v exploitatie 2 424 2 351 Totaal materiële vaste activa 86 015 88 878 Financiële vaste activa Te vorderen BWS subsidies 0 9 Latent te vorderen vennootschapsbelasting 237 237 Totaal financiële vaste activa 237 247 Totaal vaste activa 86 252 89 125 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Huurdebiteuren 68 99 Gemeente debiteuren 0 73 Overige vorderingen 1 0 Overlopende activa 641 115 Totaal vorderingen 710 287 Liquide middelen 6 283 5 980 Totaal vlottende activa 6 993 6 267 BALANSTOTAAL 93 245 95 392 PASSIVA per 31 12 10 per 31 12 09 VERMOGEN LANG Eigen vermogen Algemene bedrijfsreserve na resultaatverwerking 28 325 26 213 Totaal eigen vermogen 28 325 26 213 Voorzieningen Voorziening aktiva in ontwikkeling 6 077 8 449 Voorziening latente belastingen 340 514 Totaal voorzieningen 6 417 8 963 Langlopende schulden Leningen overheid

  Original URL path: http://www.vechthorst.nl/jaarverslag/2010/default.aspx?iPageId=146 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •